Неділя, 23 червня 2019 23:22

План науково-методичної діяльності методиста ТКМЦНОІМ Гапон Лесі Олексіївни у 2019-2020 навчальному році

  ЗМІСТ

І. Аналіз науково-методичної діяльності з учителями-словесниками й учнівською молоддю у 2018-2019 н. р. та завдання на 2019-2020 н. р.

  ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних, регіональних, міських освітніх програм.

 • 2.1.Державні програми.
 • 2.2.Регіональні програми.
 • 2.3.Міські програми.

ІІІ. Педагогічні заходи обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів.

 • 3.1. З педагогічними працівниками.
 • 3.2. З учнівською молоддю.

ІV. Науково-методична діяльність.

V. Міжнародна співпраця.

VІ. Інформаційно-видавнича діяльність.

 • 6.1. Видавнича діяльність.
 • 6.3. Публікації в інтернет-мережі.

І. Аналіз науково-методичної діяльності з учителями УМЛ й учнівською молоддю у 2018-2019 н. р. та завдання на 2019-2020 н. р.

У 2018-2019 н.р. науково-методичну діяльність із українськими словесниками було спрямовано на:

 • пошук шляхів досягнення очікуваних результатів Державного стандарту та Типових освітніх програм;
 • збагачення методичного інструментарію вчителів-словесників, вивчення ефективних методик навчання, які допоможуть учням легко засвоїти навчальний зміст і досягти очікуваних результатів;
 • формування мотивації педагогів до інноваційної творчої діяльності в системі реалізації концептуальних засад НУШ.

З метою пошуку шляхів досягнення очікуваних результатів Державного стандарту та Типових освітніх програм проведено:

 • 22 серпня 2018 року в ТЗОШ№16 – заняття в інтерактивній школі сучасного вчителя УМЛ з теми «Модерація інноваційної траєкторії вивчення української мови й літератури у 2018-2019 н. р.». У заході взяли участь 45 координаторів інноваційної діяльності з українськими словесниками в ЗЗСО, які обговорили низку актуальних питань. Про сучасні підходи до викладання української мови й літератури, навчально-методичне забезпечення викладання УМЛ в 5-11 класах у 2018-2019 н.р., а також про результати участі вчителів УМЛ у навчально-методичних заходах, ЗНО з УМЛ, участі школярів у філологічних випробуваннях розповіла методист ТКМЦНОІМ Гапон Л.О.
 • 06 вересня 2018 року в ТЗОШ№24 – заняття в інтерактивній школі сучасного вчителя УМЛ з теми «Інноваційні підходи до навчання української мови та літератури в 10 класі у 2018-2019 н.р.». У заході взяли участь 42 учителі-словесники, які навчають у 10 класах. Про навчально-методичне забезпечення навчання УМЛ в 10 класі у 2018- 2019 навчальному році, механізми висвітлення неадаптованих тем, передбачених новими програмами для 10 класів, зокрема «Лексикологія і лексикографія», «Практична риторика», розповіла методист ТКМЦНОІМ Гапон Л.О.
 • 07 вересня 2018 року в ТКМЦНОІМ – консалтинг з теми «Вимоги до складання календарно-тематичного планування з УМЛ на 2018 –2019 н. р.» 4. 13 грудня 2018 року в ТЗОШ№14 – заняття в інтерактивній школі сучасного вчителя УМЛ з теми «Формування риторичної особистості на уроках української словесності». Учасниками тренінгу стали 36 учителів української мови й літератури, які викладають у 9-11 класах. Л.О.Гапон, методист ТКМЦНОІМ, PhD, висвітлила питання «Риторизація шкільної мовної освіти як педагогічна інновація». О.С.Боднар, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти ТНПУ ім. В.Гнатюка, доктор педагогічних наук, провела експрес-тренінг «Трансфер механізмів комунікаційного менеджменту й риторики процес формування риторичної особистості».

З метою досягнення очікуваних результатів Державного стандарту та Типових освітніх програм розроблено й укладено:

 • методичні рекомендації «Навчання української мови і літератури у 10 класі у 2018–2019 навчальному році: методичний аспект»
 • методичні рекомендації «Оцінювання на уроках української мови та літератури» 
 • методичні рекомендації «Риторизація шкільної освіти»
 • методичні рекомендації «Мистецтво суперечки: дискусія як навчальна модель на уроках української словесності»
 • методичні рекомендації «Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках української мовив системі особистісно зорієнтованого навчання»
 • методичні рекомендації «Проведення державної підсумкової атестації і змісту атестаційних завдань з навчальних предметів «українська мова» і «українська література» у 9 класі»
 • добірку ресурсів «Навчально-методичне забезпечення викладання української мови й літератури в 5-11 класах у 2018-2019 н.р.»
 • міні-словник «Антисуржик» 
 • добірки ресурсів «Філологічний фейсбук», «Цифрові інструменти вчителя», «Засоби візуалізації на уроках УМЛ»

З метою збагачення методичного інструментарію вчителів-словесників, вивчення ефективних методик навчання, які допоможуть учням легко засвоїти навчальний зміст і досягти очікуваних результатів проведено:

 • 15 листопада 2018 року в актовій залі ТКМЦНОІМ – воркшоп для вчителів української мови, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва з теми «Mindmapping – ефективна візуалізація процесу реалізації наскрізних ліній на уроках» провели методист ТКМЦНОІМ Гапон Л.О., ЗД НМР ТКМЦНОІМ Федун Г.П.
 • 22 листопада 2018 року в ТЗОШ№18 – креативне заняття для вчителів УМЛ у бюро інновацій «Інсайт» з теми «Креативні техніки самореалізації українського словесника», на якому Гапон Л.О., PhD, методист ТКМЦНОІМ, висвітлила тему: «Педагогічна креативність як показник професійної компетентності вчителя»; креативними методичними практиками поділилися: Слюзар Г.Р., координатор інноваційної діяльності учителів-словесників Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка, Григор’єва Л.З., координатор інноваційної діяльності учителів-словесників Тернопільської ЗОШ№11.
 • 17 грудня 2018 року в актовій залі УОНТМР – методичний марафон для учителів-словесників «Інноваційний інструментарій учителя НУШ»: творчі здобутки педагогів репрезентували Тернополя Леся Гапон, PhD, методист ТКМЦНОІМ; Руслана Петрокушин, учитель ТЗОШ№16. Ганна Новицька, завідувачка кафедри гуманітарного циклу, заступник директора з навчально-виховної роботи Миколаївського економічного ліцею №2, лауреат усеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2015» лекцію-візуалізацію «Медіа-технології на уроках української словесності», майстер-клас «Позитивне іміджування української літератури», поділилася секретами педагогічної майстерності; огляд методичної літератури для вчителів-словесників провела редактор видавництва «Підручники і посібники» Ірина Дворницька
 • 18 квітня 2019 року – інтерактивне заняття з теми «Комплексні компетентнісно зорієнтовані завдання як засіб формування універсальних навичок ХХІ століття» для вчителів української словесності, мистецьких дисциплін,  предмета «Захист Вітчизни». Провели заняття методисти ТКМЦНОІМ: Федун Г.П., Гапон Л.О., Даценко М.М. Учителі працювали в групах, демонструючи високий рівень креативності й зацікавленості в темі.

Забезпечено участь учителів:

 • 29 жовтня 2018 року – у майстер-класі заслуженого вчителя України Олесі Калинич «Інноваційні методи викладання української мови та літератури»;
 • 7 листопада 2018 року – у науково-методичній конференції «Інновації в освіті». Із доповіддю «Кейсметод у викладанні лінгвістичних дисциплін» виступила доктор філологічних наук І.Ю.Шкіцька. Методист ТКМЦНОІМ Гапон Л.О. ознайомила присутніх із особливостями викладання ОНД в закладах загальної середньої освіти Тернополя. Про використання інноваційних методів у педагогічний діяльності на круглому столі розповіли: учитель ТСШ№7 Петро Михайлів та учитель ТЗОШ№24 Оксана Мормуль;
 • 4 грудня 2018 року – у тренінгу для вчителів української мови – учасників проекту «Інфо-медіаграмотність: вивчай та розрізняй», де вчителі УМЛ з ТЗОШ№11, 16, 26, 4, 22, 23, ТУГ, ТНВК№2 працювали під керівництвом доктора педагогічних наук Т.В.Іванової;

З метою формування мотивації педагогів до інноваційної творчої діяльності в системі реалізації концептуальних засад НУШ проведено:

 • 23 серпня 2018 року в бібліотеці №2 для дітей («Літературне Тернопілля») – відкрите засідання акмеоклубу вчителів-словесників та бібліотекарів міських дитячих бібліотек з теми «Постать визначного мовознавця-патріота, письменника, бібліографа і політичного діяча діаспори Ярослава-Богдана Рудницького в історії українського державотворення». Відкрив презентаційну зустріч начальник управління культури, голова спілки письменників Тернопілля О.І. Смик. Із доповіддю виступила методист ТКМЦ, канд. філолог. наук Леся Гапон, яка презентувала монографію «Лінгвістична спадщина Ярослава-Богдана Рудницького».
 • 11 жовтня 2018 року в актовій залі управління освіти і науки Тернопільської міської ради – засідання акмеоклубу вчителів-словесників з теми «Професіограма компетентного педагога, або чому варто виходити із зони комфорту», на якому Гапон Л.О., методист ТКМЦНОІМ, виступила з проблемною доповіддю «Майстерність чи зона комфорту?», Петрокушин Р.В., учитель української мови і літератури Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №16 імені В.Левицького розповіла про участь у фіналі конкурсу «Учитель року – 2018», Волошин О.В., учитель української мови і літератури, педагог-організатор Тернопільського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I-II ступенів №30» – про участь у конкурсі «Соняшник – учитель».
 • 21 листопада 2018 року в бібліотеці №2 для дітей («Літературне Тернопілля») – відкрите засідання акмеоклубу вчителів-словесників та бібліотекарів міських дитячих бібліотек з теми «Повернути справжнього Шевченка, або Шосте видання "Кобзаря"», де відбулася творча зустріч із видатним мовознавцем, шевченкознавцем Миколою Зубковим, який презентував унікальний виданок «Кобзаря» без цензури, укладений харківським правописом. До збірки увійшло кілька сотень творів Шевченка, 20% з яких раніше не були опубліковані.
 • 3 грудня 2018 року в ТКМЦНОІМ – консалтинг для вчителів УМЛ, що атестуються на звання «учитель-методист» з теми «Опис досвіду вчителя УМЛ».
 • 21 лютого 2019 року – церемонія нагородження переможців міського етапу мовно-літературних конкурсів й олімпіади з української мови й літератури. Грамотами та дипломами управління освіти і науки Тернопільської міської ради нагородили 120 переможців міського етапу мовно-літературних конкурсів та учнівської олімпіади з української мови й літератури.
 • 12 березня 2019 року  – творча зустріч із Богданом Томенчуком – очільником Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, відомий український поет. На зустрічі почесний гість читав свої поезії, ділився міркуваннями про стан сучасної освіти. 
 • 29 березня 2019 року – церемонія нагородження українських словесників міста, присвячена Дню філолога.  Подяками управління освіти і науки ТМР, грошовими преміями Тернопільської міської організації профспілки працівників освіти і науки та призами видавництва «Підручники і посібники» нагородили 80 філологів, які підготували переможців міського етапу мовно-літературних конкурсів та олімпіади з української мови й літератури. 
 • 20 квітня 2019 року – у творчій зустрічі в літературно-мистецькому арсеналі вчителів української мови й літератури «Мистецтво театру як засіб позитивного позиціонування літератури».
 • 06 травня 2019 року – в Урочистій Академії Слова з нагоди 35-річчя створення Тернопільської обласної організації НСПУ, яка відбулася в Українському Домі.
 • 17 травня 2019 року – урочисту церемонію нагородження переможці літературно-мистецьких конкурсів: ІV Міжнародного проекту-конкурсу «Шевченко єднає народи» , V Усеукраїнського конкурс учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж “Змагаймось за нове життя!”, присвячений Лесі Українці: міський етап. Переможців нагороджено грамотами УОНТМР та солодкими призами (спонсори: Тернопільська міська організація профспілки працівників освіти і науки, приватний підприємець: Валентина Баранюк).

З метою вшанування творчої спадщини визначних українських письменників, зокрема Тараса Григоровича Шевченка, сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесення її престижу серед української молоді, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовно-літературної освіти, проведено низку мовно-літературних та літературно-мистецьких конкурсів.

18 жовтня 2018 року в закладах загальної середньої освіти міста проведено І (шкільний) етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, у якому взяли участь 1649 учнів.

28 жовтня 2018 року в ТЗОШ№26 відбувся ІІ (міський) етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, у якому взяли участь 216 учнів. (Наказ УОН ТМР30.10.2018p. № 397 «Про результати ІІ етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»).

25 листопада 2018 року в ТЗОШ№13 відбувся ІІІ (обласний) етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. (Наказ УОН ОДА 28.12.2018p. № 334 «Про підсумки проведення в області ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»).

2 лютого  2019 року в Тернопільській спеціалізованій школі № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов, відбувся IV(всеукраїнський) етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04.2019 №418 “Про нагородження переможців ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”).

На обласному етапі конкурсу диплом І ступеня здобули: Лепявко Катерина Василівна, учениця 9 класу Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка; Малинич Анастасія Олегівна, учениця 7 класу Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов; Сивак Валерія Олегівна, учениця 8 класу Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка. Диплом ІІ ступеня здобули: Фірман Дмитро Богданович, учень 10 класу Тернопільського НВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого».

На всеукраїнському етапі конкурсу диплом ІІІ ступеня здобули: Сивак Валерія Олегівна, учениця 8 класу Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка, Чернявська Вікторія Андріївна, студентка Тернопільського вищого професійного училища «Сфери послуг та туризму».

9 листопада 2018 року в закладах загальної середньої освіти відбувся І (шкільний) етап XІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, у якому взяли участь 2995 учнів 3-11 класів освітніх закладів міста Тернополя.

17 листопада 2018 року в ТСШ№7 проведено ІІ (міський) етап XІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», у якому взяв участь 291 учень. (Наказ УОНТМР від 20.11.2018p. № 437 «Про результати ІІ етапу XІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в місті Тернополі 2018-2019 навчального року»).

8 грудня 2018 року в ТЗОШ№16 ім. В.Левицького відбувся ІІІ (обласний) етап XІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика». (Наказ УОН ОДА 28.12.2018p. №332 «Про підсумки проведення в області XІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика »).

16 лютого 2019 року в Українській гімназії імені Івана Франка відбувся IV(всеукраїнський) XІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика( Наказ МОНУ № 419 від 01 квітня 2019 року «Про результати ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»).

На обласному етапі конкурсу диплом І ступеня здобули: Богач Антоніна Іванівна, учениця 4 класу Тернопільської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 16 імені Володимира Левицького; Кусяк Христина Андріївна, учениця 3 класу Тернопільської спеціалізованої школи №29 з поглибленим вивченням іноземних мов; Лепявко Катерина Андріївна, учениця 9 класу Тернопільської Української гімназії імені І.Франка; Морська Соломія Вікторівна, учениця 7 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16 імені Володимира Левицького; Красічинська Оксана Степанівна, учениця Державного навчального закладу «Тернопільський центр професійно-технічної освіти». Диплом ІІ ступеня здобули : Мартинюк Анастасія Іванівна, студентка Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола; Юрків Христина Андріївна, учениця Державного професійно-технічного навчального закладу «Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну». Диплом ІІІ ступеня здобули : Лукащук Василь Васильович, учень 10 класу Тернопільської спеціалізованої школи №3 з поглибленим вивченням іноземних мов; Масик Олександра Сергіївна, учениця 11 класу Тернопільської Української гімназії імені І.Франка.

21 грудня 2018 року в ТКМЦНОІМ відбувся міський етап XVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої», у номінації «Література» взяли участь 48 учнів.

2 грудня 2018 року в ТЗОШ№16 відбувся ІІ (міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з базової навчальної дисципліни – українська мова й література, у якому взяли участь 169 учнів 7-11 класів. (Наказ УОН ТМР від 23.01.2018 № 29 «Про підсумки І - ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін у 2017-2018 навчальному році»).

31 січня 2019 року в ТНПУ ім. В.Гнатюка – ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з базової навчальної дисципліни – українська мова й література

24–28 березня 2019 року в м. Кропивницький – IV (всеукраїнський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з базової навчальної дисципліни – українська мова й література

На обласному етапі олімпіади диплом І ступеня здобули: учениця 8 класу ТУГ ім. І.Франка Сивак Валерія Олегівна (учителі: Балабан Галина Михайлівна, Нова Марія Антонівна); учениця 9 класу ТУГ ім. І. Франка Лепявко Катерина Андріївна (учитель Гарматюк Любов Іванівна); учень 10 класу ТСШ№3 Лукащук Василь Васильович (учитель Канак Валентина Миколаївна).

Диплом ІІ ступеня здобули: учень 9 класу ТСШ№17 Пановик Петро Романович (учитель  Ониськів Леся Василівна). Диплом ІІІ ступеня здобула учениця 11 класу ТСШ№29 Радіо Ольга Олегівна (учитель Ситар Леся Дмитрівна).

На всеукраїнському етапі олімпіади диплом ІІІ ступеня здобули : Сивак Валерія Олегівна – учениця 8 класу ТУГ ім. І.Франка (учителі: Балабан Галина Михайлівна, Нова Марія Антонівна); Лепявко Катерина Андріївна - учениця 9 класу ТУГ ім. І. Франка (учитель – Гарматюк Любов Іванівна).

На обласному етапі конкурсу-захисту МАН (наказ ОДА від 07.03.2019 №53-од) 1місце вибороли: у секції «Літературна творчість» - Касянчук Надія, учениця 11 класу ТУГ ім. І.Франка; у секції «Мистецтвознавство» - Масик Олександра, учениця учениця 11 класу ТУГ ім. І.Франка; у секції «Українська мова» - Зазуляк Степан, учень11 класу ТУГ ім. І.Франка. 2 місце посіли: у секції «Мистецтвознавство» - Проник Христина, учениця 11 класу ТКГ; у секції «Фольклористика» - Дуденчук Яна , учениця 11 класу ТТЛ;у секції «Зарубіжна література» - Легка Вікторія, учениця 11 класу ТУГ ім. І.Франка; у секції «Українська література» - Хавро Максим, учень11класу ТКГ. 3 місце здобула: у секції «Українська література» - Курилюк Вероніка, учениця 9 класу ТУГ ім. І.Франка; Костишин Катерина, учениця 11 класу ТСШ№7.

 На всеукраїнському етапі конкурсу-захисту МАН (наказ МОНУвід 31.05.2019 № 766). 2 місце виборили: у секції «Літературна творчість» - Касянчук Надія, учениця 11 класу ТУГ ім. І.Франка; у секції «Мистецтвознавство» -Масик Олександра, учениця 11 класу ТУГ ім. І.Франка. 3 місце у секції «Українська мова» здобув Зазуляк Степан, учень11 класу ТУГ ім. І.Франка

Досвід організації методичної роботи з українськими-словесниками міста Тернополя засвідчує, що актуальними аспектами організації методичної діяльності в умовах становлення оновленої системи неперервної освіти з точки зору «умотивованого» методиста-практика є: орієнтація на «подієве навчання» (представлення громадськості результатів професійного поступу, залучення зіркових спікерів), формування цифрової та мультимодальної компетентностей педагогів, інтеграція науки і практики з обов’язковою рефлексією соціально-педагогічного досвіду, забезпечення міжпредметної, міжгалузевої та міжпрофесійної інтеграції суб’єктів методичного впливу.

Завдання науково-методичної діяльності на 2019-2020 н.р.

 • Реалізація концептуальних засад концепції Нової української школи на уроках УМЛ
 • Створення сприятливого особистісно зорієнтованого педагогічного середовища для формування успішної індивідуальної траєкторії саморозвитку вчителя-словесника
 • Забезпечення вчителів-словесників інформаційно-методичними ресурсами щодо реалізації завдань Нової української школи
 • Посилення мотивації вчителів до професійного саморозвитку.
 • Упровадження новітніх форм методичної роботи з педагогічними кадрами.
 • Сприяння підвищенню рівня інноваційної компетентності учителів-словесників з урахуванням вимог і викликів цифрової епохи.

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних, регіональних, міських програм.

2.1.Державні програми

2.1.1. Концепції

 • Концепція «Нова українська школа». (Ухвалена рішенням колегії МОН 27.10.2016).
 • Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. (Ухвалена розпорядженням КМУ від 14.12.16 №988-р).
 • Концепція мовної освіти. Проект.
 • Концепція літературної освіти. (Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 58).
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. (Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641).

2.1.2. Стандарти

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.  (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392).

2.1.3. Навчальні програми

2.2.Регіональні програми

 • Обласна програма “Молодь Тернопільщини” на 2016-2020 роки (рішення обласної ради про затвердження програми від 03.03. 2016 №105).
 • Програма збереження культурної спадщини Тернопільської області на   2016-2020 роки (рішення обласної ради про затвердження програми від 03.03. 2016 №108 ).
 • Програма розвитку видавничої справи та інформаційного простору у Тернопільській області на 2017-2020 роки (рішення обласної ради про затвердження програми від 22.12.2016 №439).
 • Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки (рішення обласної ради про затвердження програми від 2.08.2017 №692 ).
 • Про обласну програму співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року (рішення обласної ради про затвердження програми від 22.12.2017 №895 ).

2.3.Міські програми

 • Програма розвитку освіти м. Тернополя на 2017–2019 роки. (Рішення Тернопільської міської ради від 16.12.16 р. №7/13/16 «Про затвердження Програми розвитку освіти м. Тернополя на 2017 - 2019 роки»).
 • Програма збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017- 2020 роки. (Рішення Тернопільської міської ради від 16.12.16 р. №7/13/10 «Про Програму збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017- 2020 роки»).

2.4. Авторські програми

 • Програма курсу «Мовна комунікація в педагогічній діяльності».
 • Програма курсу «Актуальні проблеми методики викладання української літератури в НУШ».
 • Програма курсу «Мовно-риторична освіта в новій українській школі: актуальні аспекти лінгвометодики».

ІІІ. Педагогічні заходи обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів

Зміст роботи Термін проведення міського етапу Відповідальний
З учителями
1. Усеукраїнські конкурси :
 • «Освітній Оскар»
 • «Учитель-новатор»
 • «Панорама творчих уроків»
  Гапон Л.О.
З учнівською молоддю
1. Х Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка. Жовтень 2019 р. Гапон Л.О.
2. XХ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Листопад 2019 р. Гапон Л.О.
3. XІХВсеукраїнськийконкурсучнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»   Грудень 2019 р. Гапон Л.О.
4. Всеукраїнська учнівська олімпіада. Базова навчальна дисципліна – українська мова та література. Грудень 2019 р.

Сеньків В.М. Гапон Л.О.

ІV. Науково-методична діяльність

Науково-методична проблема ТКМЦНОІМ:

 • Створення компетентнісного методичного простору міста Тернополя в умовах реформування освіти.

Нпуково-методична проблема професійної спільноти вчителів української мови й літератури:

 • Підвищення якості мовно-літературної освіти в компетентнісному методичному просторі міста Тернополя.

4.3. Структура методичної діяльності:

Професійна спільнота вчителів УМЛ:

 1. Інтерактивна школа українського словесника
 2. Акмеоклуб учителів УМЛ
 3. Бюро інновацій "Інсайт"
 4. Презентаційна платформа
 5. Аналітико-моніторинговий центр
 6. Мобільна студія
 7. Літературно-мистецький арсенал

Тема Форма роботи Термін Місце проведення Відповідальний
Акмеоклуб учителів УМЛ
 1 Використання засобів візуалізації в позакласній роботі учителя-словесника Заняття-візуалізація листопад «Літературне Тернопілля» Гапон Л.О.
 2 Розвиток лінгводидактичних умінь учителя: медіаграмотність Практикум грудень ТЗОШ№28 Гапон Л.О.
3 Інноваційні моделі формування особистості нової доби Практикум березень ТСШ№24 Гапон Л.О.
 4 Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного учителя Модерація квітень ТКМЦНОІМ Гапон Л.О.
 5 Науково-методичні засади організації інноваційної діяльності учителя-словесника Практикум травень ТКМЦНОІМ Гапон Л.О.
Інтерактивна школа  сучасного вчителя-словесника
 1 Моделювання сучасного уроку української мови й літератури в інноваційному полі НУШ Інтерактивне заняття серпень ТЗОШ№16 Гапон Л.О.
 2 Дискурсна особистість сучасного вчителя-словесника Виїзне заняття вересень Львів Гапон Л.О.
 3 Інноваційні підходи до вивчення лексикології, риторики Інтерактивне заняття жовтень ТЗОШ№5 Гапон Л.О.
 4 Реалізація громадянської наскрізної лінії на уроках УМЛ Інтерактивне заняття грудень ТНВК№2 Гапон Л.О.
 5 Творчий наратив словесника Інтерактивне заняття січень ТЗОШ№3  Гапон Л.О.
 6 Інтенсифікація творчої мовленнєвої діяльності на уроках УМЛ Інтерактивне заняття лютий ТЗОШ№22 Гапон Л.О.
 7 Командні ігри як стимулятор колективної творчості Інтерактивне заняття березень ТЗОШ№10 Гапон Л.О.
 8 Шляхи вивчення великих жанрових форм на уроках українськї літератури Інтерактивне заняття квітень ТКМЦ Гапон Л.О.
 9  Підготовка до ЗНО, ДПА  Інтерактивне заняття травень  ТКМЦ Гапон Л.О.
Бюро інновацій «Інсайт»
  Формування читацької компетентності учнів Майстер-клас вересень ТЗОШ№16 Гапон Л.О.
  Моніторинг об’єктивності оцінювання як елемент внутрішньої системи якості освіти Тренінг листопад ТЗОШ№18 Гапон Л.О.
  Використання сучасних європейських технологій у вивченні літератури: storytelling Методичний інтенсив листопад ТНВК№9 Гапон Л.О.
  Арт-технології в роботі вчителя-словесника Майстер-клас грудень ТЗОШ№14 Гапон Л.О.
  Ігрові технології в практиці вчителя-словесника:гейміфікація Практикум лютий ТЗОШ№19  Гапон Л.О.
  Учитель і освітні тренди Панорама творчих ідей березень ТСШ№7 Гапон Л.О.
  Скретчноутінг: робота з книгою, планування, нотування, проектування Воркшоп квітень ШКПЙС Гапон Л.О.
  Оптимізація методичного простору Панорама творчих ідей травень ТКМЦНОІМ  Гапон Л.О.
Літературно-мистецький арсенал
 

Розстріляне Відродження. Місія – перемогти.

Артсалон листопад ТЛ№21 Гапон Л.О.
  Феномен Пантелеймона Куліша. До 200-річчя Артпрезентація грудень ТУГ Гапон Л.О.
Аналітико-моніторинговий центр
  Узагальнення досвіду вчителя УМЛ. Консалтинг листопад ТКМЦНОІМ Гапон Л.О.
  Вивчення досвіду вчителя УМЛ. Аналіз уроків грудень ТКМЦНОІМ  Гапон Л.О.
  Презентація досвіду вчителя УМЛ. Аналіз презентацій січень ТКМЦНОІМ Гапон Л.О.
Мобільна студія
  Актуальні аспекти діяльності вчителя-словесника в парадигмі сучасної світи Інтерактивне консультування Протягом року ЗЗСО Гапон Л.О.
  Творення особистості в контексті компетентнісного навчання Трансфер-містечко листопад ТЗОШ№4 Гапон Л.О.
  Оцінювання рівнів сформованості компетентностей учнів основної школи на уроках словесності як науково-методична проблема

Трансфер-містечко

березень ТЗОШ№16 Гапон Л.О.
 

Методична мобільність як умова підвищення педагогічної майстерності

Міжрегіональний інтегрований семінар

Жовтень ТСШ№3

Ковальчук Л.М.

Гапон Л.О

  Креативний простір учителя-словесника в парадигмі сучасної світи

Виїзне консультування, виступи на виїзних семінарах, конференціях

Протягом навчального року За місцем запрошення Гапон Л.О.
Презентаційна платформа
 

День працівників освіти. Урочиста церемонія нагородження.

Жовтень 2019 УД «Перемога» Гапон Л.О.
 

Урочиста церемонія вручення нагород учням – переможцям ІІ (міського) етапу мовно-літературних конкурсів.

21.02.2020

ТУГ Гапон Л.О.
  День філолога. Урочиста церемонія вручення нагород учителям, які підготували переможців ІІ (міського) етапу мовно-літературних конкурсів 27.03.2020 ТЗОШ№4 Гапон Л.О.
 

Міське свято «Випускник-2020». Урочиста церемонія нагородження.

Червень 2020 Міський стадіон Гапон Л.О.

 4.6.Прогнозування розвитку:

 • зміни в структурі суб’єктивного досвіду педагога,
 • поява нових компонентів навиків успішного вирішення професійних проблем,
 • використання засобів педагогічної технології,
 • створення інноваційних індивідуальних моделей концепцій методичної творчості педагогів.

V. Міжнародна співпраця.

51.Підтримка закордонних українців у сфері загальної середньої освіти:

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2016 року №989 «Про затвердження Плану заходів Міністерства щодо підтримки закордонних українців у сфері загальної середньої освіти на 2016-2020 роки»,
 • наказ управління освіти і науки Тернопільської обласної держадміністрації від 26.08.2016 №254 «Про підтримку закордонних українців у сфері загальної середньої освіти»,
 • наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 31.10.2016 № 488 «Про підтримку закордонних українців у сфері загальної середньої освіти», яким затверджено «План заходів управління освіти і науки Тернопільської міської ради щодо підтримки закордонних українців у сфері загальної середньої освіти на 2016-2020 роки».

5.2.Проведення міських етапів міжнародних конкурсів:

 • Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика,
 • Міжнародного проекту-конкурсу «Шевченко єднає народи».

VІ. Інформаційно-видавнича діяльність.

6.1. Видавнича діяльність.

 • Участь в укладанні освітянського альманаху та каталогу.
 • Участь в укладанні науково-методичних посібників для вчителів УМЛ.

6.3. Публікації в інтернет-мережі.

 • Публікації в Googlе Scolar.
 • Методичні рекомендації, розробки на сайті учителів української мови й літератури.
 • Адміністрування на сайті учителів української мови й літератури.

 

 

Прочитано 450 разів