K2 Content

Петрокушин Руслана Володимирівна На своїх уроках педагог використовує інноваційні форми, методи й прийоми роботи. Готуючись до уроку, вчитель старанно добирає форми й методи навчання, які допомагають розкрити тему і створюють ситуацію успіху для школярів. Основну увагу приділяє розвитку гармонійної особистості. Спілкування з учнями будує на довірі й взаємопорозумінні Система конспектів уроків у збірники: Українська мова. Розробки уроків. 5 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. Українська мова. Розробки уроків. 6 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. Українська література. Розробки уроків. 6 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. Українська мова. Розробки уроків. 7 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники,…
Гурська Наталія Василівна Метою фахової діяльності вчителя є розвиток ключових компетентностей учнів як основи формування високоінтелектуальної, національно свідомої, креативної особистості. Наталія Василівна володіє сучасними освітніми технологіями та методичними прийомами, які забезпечують якісну організацію навчально-виховного процесу, ефективно застосовує інноваційні технології, компетентно здійснює особистісно орієнтований підхід з урахуванням особливостей навчального матеріалу та здібностей учнів. Формує навички самостійного здобуття знань, уміє лаконічно, образно і виразно подати навчальний матеріал. Учитель цілеспрямовано працює над формуванням сталого інтересу до вивчення рідної мови. Застосовує як традиційні, так і нестандартні форми проведення уроку: урок-подорож, урок-казка, урок-заочна екскурсія, поетичний салон та ін. Практикує розігрування діалогів, ведення бесіди, учнівські диспути,…
Скушка Олеся Володимирівна Закінчила у 1979 році Івано-Франківський педінститут ім.. В.Стефаника. Працюю вчителем української мови та літератури ТЗОШ №19 з 1981 року. Працюю над проблемою «Формування комунікативної компетенції учнів шляхом розвитку творчих здібностей на уроках української мови та літератури». Головне для мене, щоб діти на уроці вчилися мислити , чітко й логічно висловлювали власну думку. Стараюся розвивати творче мислення . виховую повагу до української мови як державної. Використовую інноваційні методи навчання, які сприяють розвитку логічного мислення, самостійності, забезпечують глибину та міцність знань. Як учитель, створюю атмосферу доброзичливості і вимогливості. Мій девіз: « Духовність – храм душі людської, душа людини - це…
Кучерук Світлана Павлівна – голова методичної комісії учителів української мови та літератури. Спеціаліст вищої категорії , старший учитель. Головне у роботі – творчість. Педагогічне кредо : «Дитина – це не посудина , яку потрібно заповнити , а факел , який необхідно запалити». Індивідуально працює з обдарованими учнями , має переможців конкурсів.Велику увагу приділяє національно-патріотичному вихованню учнів , позакласній роботі. Має друковані видання. Розробила тестові завдання для учнів 10-11 класів з української мови , конспекти уроків з української мови у 5-7 класах за новою програмою.Широко впроваджує в практику такі форми , як проектна та дослідницька діяльність , рольове навчання , використовує…
Чернецька Олена Михайлівна Має повну вищу пед. освіту за спец. вчитель укр. мови і літ. Учитель має кваліфікац. категорію «спеціаліст вищої категорії» та пед. звання «старший вчитель». Спрямовує свою роботу на те, щоб виявити потенціал особистості учня, розвинути мислення і мовлення школярів. Для цього використовує інтегровані уроки (історія, укр. літ., заруб. літ.). На уроках укр.літ. використ.  уроки-концерти, уроки-подорожі. Кобилянська Галина Романівна Має повну вищу пед. освіту за спец. вчитель укр.. мови і літ. Учитель має кваліфікац.катего-рію «спеціаліст вищої категорії» та пед.. звання «старший вчитель».Поєднує у роботі елементи ППД та інновац. технологій,працює над розвитком усного мовлення учнів. Лозинська Ірина Михайлівна Має…
Учителі української мови і літератури ТЗОШ №23   1.Дулиш Людмила Василівна -  вчитель вищої категорії, звання - «Старший учитель». Працює над науково-методичною проблемою «Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури», спонукає учнів до пошукової роботи, розвиває образну пам'ять, естетичний смак, художнє мислення, працює над підвищенням культури мовлення. Кредо: «Гуманність і творчість – два крила педагога». 2.Заяць Ірина Володимирівна – вчитель вищої категорії.  На уроках застосовує комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення матеріалу, що дає підстави формувати уміння та навички виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях. Для учителя важливо, щоб кожен учень відчував свою…
Венгер Галина Іванівна У своїй діяльності застосовую міжпредметні зв’язки, комп’ютерні технології, а також групову та індивіду-альну роботу учнів.Апробовую такі форми роботи: «брейн-ринг», «два – чотири – всі разом», «я – вчитель», «мікрофон» та ін. Грицьків Ірина Миронів-на Вивчення мови поєдную з літературою. Велику увагу приділяю розвитку зв’язно-го мовлення, впровадженню єдиного мовного режиму. Працюю з обдарованими дітьми, розвиваю творчі здібності учнів, їх пізна-вальну активність. Загребельна Наталя Володимирівна Добираю методи і прийоми, спрямовані на формування мовних і мовленнєво-комунікативних умінь і навичок; на формування національних і загальнолюдських культурних цінностей. Використовую сучасні освітні технології ( проблемний діалог, дослідження-моделювання,  навчальне редагування). З учнями 5-7 кл. практикую…
Сторінка 21 із 24