Фільтрувати матеріали за датою: березня 2021

Концепція «Нової української школи» ставить нові завдання  перед усіма учасниками освітнього процесу. Одне з них - уміти оцінити навчальне заняття. Саме про це йшлося на вебінарі для українських філологів з теми "Критеріальні моделі оцінювання та самооцінювання уроків української мови та літератури", який відбувся 25 березня 2021 року на платформі "Зум" в рамка шостого транфер-містечка інноваційних можливостей. Спікер - Леся Гапон, PhD, ТКМЦНОІМ. Упродовж заняття висвітлено актуальні методичні засади уроку словесності, базові знання про аналіз і самоаналіз уроку, експертне оцінювання уроку. Особливу увагу спікерка звернула на особливості оцінювання уроку словесності. Слухачам запропоновано матрицю експертного оцінювання уроку, побудовану на універсальних параметрах з урахуванням вимог концепції НУШ

 

 

Опубліковано в МАТЕРІАЛИ ВЕБІНАРІВ
Четвер, 25 березня 2021 09:46

Графік курсів на квітень 2021 року

М_29_1 Стратегії формувального оцінювання в  5–11 класах (8  год)

Гапон Леся Олексіївна

СЕРЕДА 7 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

Гапон Леся Олексіївна

СЕРЕДА 28 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ЗПМ_29_2 Стратегії формувального оцінювання в  5–11 класах (8 год)

Гапон Леся Олексіївна

ЧЕТВЕР 8 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

Гапон Леся Олексіївна

ЧЕТВЕР 29 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ФФМ_16_1  Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі (28 год)

Зарихта Ольга Володимирівна

ПОНЕДІЛОК 5 квітня 2021 Початок о 15.00

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

Гапон Леся Олексіївна

СЕРЕДА 14 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

Гапон Леся Олексіївна

СЕРЕДА   21 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

Зарихта Ольга Володимирівна

ПОНЕДІЛОК 26 квітня 2021 Початок о 15.00

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

ФФМ-16_2 Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі (28год)

Зарихта Ольга Володимирівна

ВІВТОРОК 6 квітня 2021 Початок о 15.00

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

Гапон Леся Олексіївна

ЧЕТВЕР   15 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

Гапон Леся Олексіївна

ЧЕТВЕР   22 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

Зарихта Ольга Володимирівна

ВІВТОРОК 27 квітня 2021 Початок о 15.00

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

Опубліковано в ГРАФІКИ КУРСІВ

22 березня 2021 року для вчителів української словесності проведено вебінар з теми  "Аналіз художнього твору на уроках словесності в аспекті компетентнісного підходу". Спікер - Гапон Л.О., PhD, ТКМЦНОІМ.

У процесі роботи висвітлено такі шляхи формування ключових компетентностей на уроках словесності.

 • реалізація діяльнісного підходу;
 • використання інтерактивних методів навчання;
 • інтегроване вивчення української літератури з предметами економічного,природничого циклу, курсами за вибором;
 • кластерні компетентнісно орієнтовані завдання;
 • аналіз та інтерпретація художніх текстів;
 • когнітивні гачки: особисті конструкти-еталони,інтелектуальні ресурси учнів.
Опубліковано в МАТЕРІАЛИ ВЕБІНАРІВ

ПОЛОЖЕННЯ про ІX ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ТВОРЧИЙ ВЧИТЕЛЬ – ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ»

 1. Загальні положення

1.1. ІX Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень» (далі Конкурс) – масовий захід за участю педагогів загальноосвітніх, спеціалізованих та позашкільних навчальних закладів України всіх форм власності.

1.2. Засновником Конкурсу є Інститут обдарованої дитини НАПН України.

Організаторами Конкурсу є Інститут обдарованої дитини НАПН України та Національний центр «Мала академія наук України».

1.3. Цим Положенням визначаються мета, завдання, порядок та умови проведення Конкурсу, а також засади його фінансового та інформаційного забезпечення.

 1. Мета та завдання Конкурсу

2.1. Метою Конкурсу є створення умов для творчої реалізації педагогів, поширення їх інноваційного досвіду щодо упровадження в практику роботи сучасного педагога особистісно-орієнтованих, практико спрямованих, компетентнісних підходів до освіти обдарованих дітей та молоді, ідей STEM та спеціалізованої освіти наукового спрямування; підвищення ролі та статусу творчих педагогів в педагогічних колективах.

2.2. Завдання Конкурсу:

 • виявлення досвіду кращих педагогів, які ефективно використовують інноваційні форми і методи роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
 • популяризація педагогічних здобутків педагогів-новаторів та інших учасників освітнього процесу;
 • створення інформаційного освітнього простору, поповнення банку інноваційних робіт педагогів, спрямованих на інтелектуальний, творчий та особистісний розвиток учня;
 • організація методичної підтримки учасників освітнього процесу. з питань виявлення, розвитку та підтримки обдарованості.
 1. Умови і порядок проведення Конкурсу

3.1. Учасники Конкурсу. До участі у Конкурсі запрошуються: адміністрація навчальних закладів, педагоги, класні керівники, психологи; керівники гуртків закладів загальної середньої та позашкільної освіти, як державної, так і недержавної форми власності; працівники дошкільних навчальних закладів та центрів раннього розвитку дитини; студенти вищих навчальних закладів, науковці. Кількість робіт від одного учасника Конкурсу - не обмежується. Також до участі у Конкурсі приймаються роботи, що виконані в співавторстві.

3.2. Права та обов’язки Оргкомітету Конкурсу

До складу Оргкомітету входять провідні співробітники Інституту обдарованої дитини НАПН України. Оргкомітет інформує широкий загал щодо умов проведення Конкурсу, забезпечує прийом та реєстрацію робіт, а також формалізований аналіз надісланих робіт – перевірку на відповідність робіт вимогам Конкурсу, передає роботи до експертної комісії, забезпечує заходи щодо оголошення результатів Конкурсу та нагородження переможців, надсилає замовлені сертифікати учасникам Конкурсу.

3.3. Фахова експертна комісія Конкурсу

До складу експертної комісії запрошуються провідні наукові співробітники Інституту обдарованої дитини НАПН України, провідні науковці інститутів Національної академії педагогічних наук України, фахівці Національного центру «МАН України». Експертна комісія визначає лауреатів Конкурсу в номінаціях та роботи учасників, що посіли І-ІІІ місця.

ВАЖЛИВО!

Роботи, які не відповідають формальним вимогам Конкурсу не розглядаються експертною комісією. (Приклад: Якщо у роботі відсутні додатки, звукові фрагменти, слайди презентації тощо, які згадуються в тексті, вона не передається на розгляд експертної комісії).

3.4.Основні вимоги до конкурсної роботи. Конкурсна робота повинна містити три основні складові:

3.4.1.Анкетні дані автора (співавторів): ПІБ, місце та досвід роботи, контактні дані (контактний телефон та Е-mail).

3.4.2.Основна частина - текстовий файл до 20 сторінок, виконаний у редакторі Word, шрифт Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Конкурсні матеріали, що перевищують зазначений об’єм, оформлюються як супроводжуючий матеріал.

Структура основної частини повинна містити наступні елементи:

 • Назву роботи.
 • Коротку анотацію, в якій викладено мету, актуальність, інноваційність та практичну значимість роботи.
 • Зміст роботи (програма, проект, урок чи система уроків, заняття, захід тощо).
 • Висновки: аналіз очікуваних та отриманих результатів.
 • Посилання на використані джерела інформації.

3.4.3. Супроводжуючий (ілюстративний) матеріал (презентації (наприклад Power Point), комп’ютерні програми, фото, відео, малюнки тощо) додається окремими файлами, відповідно до змісту роботи.

3.5. Номінації Конкурсу

Конкурсні роботи подаються за номінаціями:

 • Методична розробка уроку (авторська методична розробка уроку, заняття, циклу уроків; проекти).
 • Інтегровані авторські навчальні програми спецкурсів, факультативів, гуртків, наукового та науково-технічного, STEM/STEAM напрямів (природничий, математичний, інженерний винахідницький, конструкторський).
 • Науково-методичні розробки (авторські методичні посібники, підручники, цикли уроків (більше 10).
 • Освіта обдарованих (заняття, програми для обдарованих дітей, елективні курси, факультативи).
 • Матеріали роботи психологічної служби (корекційно-розвивальні програми; проекти; тренінги тощо).
 • Організація освітнього процесу (освітні проекти загальношкільні, групові (класу, учнівського самоврядування та інше).
 • Освіта дошкільників (авторські розвивальні заняття для дітей дошкільного віку; програми проектування розвитку обдарованого дошкільника в центрах раннього розвитку дитини та ДНЗ).

3.5. Основні етапи конкурсу:

1 етап – січень– лютий

 з/п

Заходи Термін
1. Інформаційне забезпечення січень 2021 р.
2. Реєстрація конкурсних робіт січень - лютий 2021 р.
3. Робота конкурсної експертної комісії лютий - березень 2021 р.
4. Розсилка сертифікатів учасника конкурсу до 15 березня 2021 р.

2 етап – лютий-травень

 з/п

Етапи конкурсу Термін
1. Інформаційне забезпечення березень 2021 р.
5. Реєстрація конкурсних робіт березень – квітень 2021 р.
6. Робота конкурсної експертної комісії. Визначення переможців 1 – 25 травня 2021 р.
7. Проведення підсумкового заходу та нагородження переможців за результатами 1-2 етапів друга половина травня 2021р.
8. Розсилка сертифікатів учасника конкурсу  липень-серпень 2021 р.
 1. Умови реєстрації конкурсних робіт

4.1. Порядок реєстрації:

Конкурсна робота із зазначенням анкетних даних про автора реєструється за допомогою online-форми на сайті за адресою: http://teacher.iod.gov.ua/

Участь у конкурсі беруть лише роботи учасників, що зареєстровані на вказаному сайті. Роботи, відправлені в інший спосіб (пошта, електронна пошта, тощо), до розгляду не приймаються.

4.2. Учасники конкурсу, які бажають отримати сертифікат лауреата/учасника конкурсу, відшкодовують вартість друку сертифікату в розмірі 85,00 грн. для авторів, 60 грн. - для співавторів за одну конкурсну роботу. Оплата здійснюється на підставі рахунку-фактури, який автоматично надходить на електронну адресу після успішної реєстрації роботи.

ВАЖЛИВО!

Електронну копію квитанції необхідно відправити на Е-mail Оргкомітету (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.). За бажанням учасників конкурсу можлива розсилка сертифікатів «Новою поштою» за рахунок отримувача.

 1. Порядок та критерії оцінювання робіт

5.1. Конкурсні роботи оцінюються в ТРИ етапи:

1 етап. Формалізований аналіз надісланих робіт.

Перевірка роботи, що надійшла на конкурс, здійснюється за наступними критеріями:

- відповідність роботи вимогам конкурсу (п.3.3. Положення);

- грамотність та послідовність викладення матеріалу;

- новизна та актуальність (роботи, які містять запозичення з інших джерел (Інтернет, підручники, монографії тощо), до експертної комісії не передаються);

- комплексність (наявність заявленого додаткового матеріалу (презентації, аудіо-відео матеріали тощо).

2 етап. Початковий змістовний аналіз надісланих робіт. Здійснюється за наступними критеріями:

- Відповідність змісту роботи зазначеній меті і завданням;

- Наявність чіткої структури роботи;

- Відповідність освітнім програмам;

- Відповідність додаткового матеріалу змісту роботи.

3 етап. Оцінювання робіт фаховою комісією. До експертної комісії надходять виключно роботи, які пройшли перші два етапи оцінювання.

- Новизна та актуальність роботи;

- Оригінальність та повнота розкриття змістовної частини;

- Практична значимість та ефективність використання;

- Інноваційність та універсальність роботи.

 • Переможці конкурсу визначаються за номінаціями. Усі переможці отримують «Сертифікат Переможця Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований учень» Інституту обдарованої дитини НАПН України.
 • Лауреати конкурсу отримують «Сертифікат лауреата Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований учень» (лауреатом вважається учасник, робота якого потрапила на 3 етап конкурсу).
 • Інші учасники конкурсу отримують «Сертифікат учасника Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований учень».
 • Роботи переможців та лауреатів Конкурсу рекомендуються членами комісії до видання у практико-орієнтованих збірниках Інституту обдарованої дитини НАПН України та розміщуються на Всеукраїнському освітньому порталі «Острів знань».
 1. Фінансове та інформаційне забезпечення конкурсу

6.1. Фінансова діяльність щодо організації та проведення конкурсу здійснюється згідно з чинним законодавством України.

6.2. Джерелами фінансування конкурсу є кошти учасників конкурсу, засновників, спонсорські, благодійні та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

6.3. Інформація про результати кожного етапу конкурсу розміщуються на офіційному сайті Інституту обдарованої дитини НАПН України (http://www.iod.gov.ua ) та на сторінці Facebook Інституту (https://www.facebook.com/iod.gov/)

 1. Контактна інформація організаційного комітету конкурсу

Веб-сторінка конкурсу: teacher.iod.gov.ua

Телефони для довідок:

Моб. телефон: +38(067)233-65-63

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Опубліковано в Учитель року
1. Загальні положення.
Це положення визначає порядок проведення Міжнародного дитячого конкурсу «У пошуках літературних талантів» (далі – конкурс).
2. Мета конкурсу.
Пошук літературних талантів серед дітей. Розвиток нових поколінь української літератури. Вшанування пам’яті великої української письменниці Лесі Українки.
3. Засновники та організатори конкурсу.
Засновниками та організаторами конкурсу є:
— Національна спілка письменників України;
— Фонд «У пошуках літературних талантів»;
— Микола Хомич – письменник, меценат;
— Ліцей №1 імені Лесі Українки міста Новограда-Волинського Житомирської області в особі директора Юрія Рошки.
4. Періодичність проведення конкурсу.
Міжнародний дитячий конкурс «У пошуках літературних талантів» проводиться щорічно.
5. Умови та порядок проведення конкурсу.
5.1. До участі в конкурсі допускається поетичні та прозові твори учасників, яким на момент оголошення висновків журі не виповнилось 18 років. Ксерокопія свідоцтва про народження (паспорт) учасника та заява-згода батьків на обробку персональних даних додаються.
5.2. Конкурс оголошується в номінаціях «Поезія» і «Проза».
5.3. До участі у конкурсі допускається твори, написані українською мовою.
5.4. У конкурсі можуть брати участь як діти, що проживають в Україні, так і з інших країн.
5.5. Учасники прибувають на конкурс у супроводі батьків або вчителів, які відповідають за життя, здоров’я та поведінку учасників.
5.6. Заявка на конкурс та збір конкурсних творів триває з 25.02.2021р. до 31.05.2021р.
5.7. Твори надсилаються на поштову адресу: 01601, Міжнародний дитячий конкурс «У пошуках літературних талантів», вул. Банкова, 2, м. Київ, Національна спілка письменників України або на електрону пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
6. Вимоги до робіт учасників конкурсу.
6.1. Щоби взяти участь у конкурсі, потрібно надіслати свої твори, набрані на комп’ютері 14 кеглем Times New Roman через 1,5 інтервали.
6.2. У номінації «Поезія» до участі допускаються поеми, вірші, байки.
6.3. У номінації «Проза» – романи, повісті, оповідання, казки, есе.
6.4. Кількість сторінок і кількість поданих на конкурс творів не обмежується.
6.5. Разом із друкованим текстом потрібно викласти заявку про участь у конкурсі, написану в довільній формі, у якій вказується прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання і навчання, домашня адреса, контактний телефон, електронна пошта й улюблене заняття конкурсанта.
7. Склад журі.
Голова журі: Михайло Сидоржевський – письменник, голова Національної спілки письменників України, редактор «Української літературної газети».
Члени журі: Тетяна Фольварочна, Марія Морозенко, Світлана Гресь, Тетяна Майданович, Юрій Ковальський, Ніна Талько-Петрук, Юлія Бережко-Камінська, Михайло Жайворон.
8. Процедура визначення переможців конкурсу.
8.1. Оцінку творів проводить журі конкурсу, яке оголошується публічно.
8.2. Твори не рецензуються і не повертаються.
8.3. Кращі твори учасників будуть надруковані в літературних газетах, журналах, на сайтах, видані в антологіях.
8.4. Всі твори відсилаються на адресу конкурсу. Секретар конкурсу реєструє твори, відбирає ті, які відповідають положенню про конкурс, і подає на розгляд журі.
8.5. Журі відбирає по 20 найкращих творів у номінаціях «Поезія» і «Проза», обговорює шляхом голосування, обирає переможців конкурсу. При цьому найяскравіші коментарі членів журі друкуються в антології.
9. Церемонія нагородження переможців конкурсу.
9.1. Церемонія вручення нагород може відбуватися в будинку письменника Національної спілки письменників України або у музеї Лесі Українки в м. Новограді-Волинському Житомирської області (місце, дата і час щорічно уточнюються).
9.2. Переможці конкурсу одержать такі премії:
У номінації «Поезія»
1 премія – 3000 гр.
2 премія – 2000 гр.
3 премія – 1000 гр.
П’ятьом дипломантам – дипломи.
У номінації «Проза»
1 премія – 3000 гр.
2 премія – 2000 гр.
3 премія – 1000 гр.
П’ятьом дипломантам – дипломи.
9.3. Перші премії в обох номінаціях отримають бронзову статуетку «Лескар» (зменшена копія пам’ятника Лесі Українки, розташованого на території Ліцею №1 імені Лесі Українки міста Новограда-Волинського).
9.4. Переможці конкурсу увічнять свої відбитки долоньок, які будуть розміщені поряд із пам’ятником на «Алеї талантів».
10. Фінансування конкурсу.
Фінансування Міжнародного дитячого конкурсу «У пошуках літературних талантів» здійснюється за рахунок коштів спонсорів та меценатів.
11. Висвітлення діяльності конкурсу здійснюється організатором.
Опубліковано в Інші конкурси

    12 березня 2021 року а платформі "Зум" відбувся  вебінар з теми "Е-оцінювання, самооцінювання   учнів на уроках української мови й літератури". Про види і форми оцінювання,особливості електронного оцінювання, самооцінювання та взаємооцінювання на уроках української мови й літератури. розповіла Гапон Л.О., PhD, ТКМЦНОІМ.  Учитель словесності ТЗОШ№4, "старший учитель" Семенець Г.В. висвітлила тему " Формування інформаційно-цифрової компетентності шляхом упровадження медіаосвіти на уроках української мови та літератури".

       Навчальні відео для створення тестів

Ідеї для самооцінювання

1. Емоджи. Учні  повинні заповнити роздрукований робочий аркуш (або онлайн), окресливши один з запропонованих емоджи. Наприклад, щасливе обличчя – я вмію, замислене обличчя – я не все розумію, заплаканий смайлик – мені потрібні додаткові роз'яснення. 

2. Зелений, жовтий, червоний На робочому аркуші заплануйте клітинку, яку учні мають розфарбувати. Обирати колір слід відповідно до того, наскільки учень зрозумів  матеріалу уроку: зелений - я розумію, я можу це зробити сам і навіть пояснити іншим; жовтий - мені потрібно трохи більше пояснень; червоний - я не розумію. Або видайте всім по три картки і проведіть оцінювання за допомогою карток. Так ви побачите, наприклад, яку тему слід повторити ще раз. Або з'ясуєте, яким учням в яких питаннях потрібна допомога. Ще можна розподілити учнів на групи: зелені - ті, хто повністю зрозумів нову тему, червоні - ті, хто не зовсім , зелені -  ті,  зовсім не зрозумів. Зеленій групі запропонуйте додаткові завдання з теми. Жовтій дайте завдання середньої складності, червоній поясніть тему ще раз і дайте прості завдання. Ще одна ідея для інтерактиву на уроці – хай ті, хто зрозумів тему, пояснять її тим, хто її не опанував на достатньому рівні.

3. Анкета самооцінювання або рефлексія. Складіть перелік питань для самооцінювання. Для молодших школярів їх можна повісити на стіну. Для середньої і старшої школи використайте  QR-код

4. Селфі. Якщо вже учні так прив’язані до своїх телефонів, дозвольте їм використати гаджет як інструмент самооцінки. Хай на селфі вони покажуть таку емоцію, яка б відображала, як вони почуваються на уроці, чи все зрозуміли, чи ще мають якісь питання. Усі селфі надсилаються вчителеві, який виводить фото на проектор і надає кожному 10 секунд пояснити селфі. Далі вчитель вирішує, чи потрібне повторення, чи можна давати нову тему.

5. Інстаграм-історія. Дивлячись сторіз в Інстаграмі можна зробити висновки, як пройшов день у людини. Запропонуйте учням намалювати чи схематично записати сторіз уроку. Тобто зафіксувати основні моменти. Це і для вчителя буде дуже інформативно, подивитися, що саме запам'яталося з активностей на уроці. 

6. Твіт уроку. Вміння стисло визначити основну ідею може знадобиться будь-де. Запропонуйте учням дати відповіді на ці питання в межах 140 символів (як у твітері). Хай також придумають хештеги. Про що ви дізналися сьогодні? Що найбільше вразило? Що найбільтше зацікавило?

Опубліковано в МАТЕРІАЛИ ВЕБІНАРІВ

У ТНВК ШПЛ№2 З нагоди вшанування пам'яті Кобзаря учні 4-А класу (вчитель - Дутчак О. М.) відправились у віртуальну мандрівку життєвими стежками митця, виконували різні цікаві завдання, декламували вірші поета, презентували лепбук. Під тгаслом "Ми чуємо тебе,Тарасе, крізь століття" проведено годину спілкування у 5-А1 класі ТНВКШПЛ#2. Учні черпали знання про Т.Г.Шевченка з відеоресурсів, ділилися цікавинками про життя і творчість Кобзаря, а також декламували найвідоміші вірші поета. 12 березня учні 7-А1 та 7-А3 класів (вчителі Муляр Тамара Василівна та М'ясковська Ірина Володимирівна) провели брейн-ринг "Слава Тараса Шевченка - слава України". Діти із захопленням працювали у групах, виконували різноманітні завдання на таких станціях: "Літераторознавча", "Мистецька", "Автобіографічна", "Математична", "Таємнича", "Лінгвістична".

ТСШ№3 вшановували пам‘ять геніального поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. Учні початкових класів разом створили проєкти, працюючи у групах. Вони вчились ефективній комунікації, використовуючи спільно підібрані матеріали, провели конкурс читців поезії творця.

У ТСШ№7  провели конкурс читців творів Т.Г.Шевченка в рамках відзначення 207- річниці від дня народження . 53 учасники брали участь у заході. Звучали вірші, пісні. Учні 5-Б класу підготували  свято, приурочене Великому Кобзарю.

У ТЗОШ№14 поезії Шевченка звучали  не тільки українською,а й польською та англійською мовами.Маленькі українці дізнавались про Шевченка-модника, його сучасних двійників, найменший у світі Кобзар, про кратер на Меркурії, названий в честь поета. Також слухали поезії і малювали до них ілюстрації. Було цікаво, весело і пізнавально.

Шевченківський тиждень відбувся в ТСШ 17.

Тернопільський ліцей № 21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети.
Учні 9-В класу відсвяткували 207 річницю від дня народження Т.Г.Шевченка мистецьким заходом «Жінки у драмі кохання Шевченка».
До 204-ї річниці від Дня народження Великого Кобзаря  з учнями 9-Б класу провели урок-зустріч з поезією - досліджували образ Прометея у поемі "Кавказ". А з учнями 8-А класу на уроці позакласного читання вивчали відомого і невідомого Тараса Шевченка.
 
Учні 9-Г класу ТЗОШ№22 підготували "Заповіт" Тараса Шевченка різними мовами світу (вчитель Попович Н.Б.) https://youtu.be/S3XfLxb-ViU
 
З нагоди 207-ї річниці від дня народження та 160-ї річниці від дня пам’яті Тараса Григоровича Шевченка в ТЗОШ"23 проведено шевченківські диктанти, у написанні яких взяли участь учні 5-х, 9-х класів ( уч. Крайчак Н. М., уч. Олійник М. І.). Школярі 9-В класу під час уроку літератури рідного краю здійснили віртуальну подорож «Стежками Великого Кобзаря на Тернопільщині» (уч. Кліщ. М. М.). Демонстрували майстерність декламування на уроці «Нам треба твого голосу, Тарасе!» учні 5-Г класу (уч. Лисевич Л. П.). Захоплено слухали розповідь про Кобзаря та виконували цікаві завдання учні 5-В класу (уч. Тарасюк Л. А.). Під супровід бандури та виконання пісень на слова Т. Г. Шевченка «Думи мої…», «Зоре моя вечірняя…» учні 6-В класу побували на онлайн мандрівці «Іду з дитинства до Тараса (уч. Коцяба В. Ю.). Крилатий вислів «Учітеся, брати мої…» став лейтмотивом уроку для школярів 6-Б класу (уч. Пилипишин Г. І.). Учні 7-Б класу та 10-Б класу з цікавістю переглядали презентації «Шевченко на майдані», «Пам’ятники Шевченку в Україні та світі» і виконували завдання з медіаграмотності (уч. Палкова. З. Ф., Заяць І. В.). Педагоги та педагогині були запрошені на літературну церемонію «У серці зоріє святе ім’я Генія» (уч. Дулиш Л. В.). Згадали захопливу і змістовну екскурсію на батьківщину Великого Кобзаря, організовану заступницею директора Дмитрусь О. Г., дізнались про цікаві факти із життя Шевченка, сучасне трактування творів поета.
 
У Тернопільському технічному ліцеї в ошатній «Світлиці живопису Т.Г.Шевченка» зібралися шанувальники таланту митця . З розповідей учнів-культурознавців перед присутніми постав Тарас Шевченко як майстер пензля. Також учителі та учні мали змогу переглянути віртуальну інсталяцію «Тарас Шевченко-геній-художник» .

У Шевченківські дні в ТНВКШПЙС навчальний сектор Шкільного учнівського парламенту організував для учнів 5-7 класів квест «Стежками Т.Г.Шевченка». Школярі з цікавістю виконували завдання та продемонстрували ґрунтовні знання з творчості Кобзаря.

 Гурток образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва КЗ ТМР "Станція юних техніків" своєю творчістю долучається до святкування 207 річниці від дня народження нашого національного пророка, генія слова, поета, драматурга та художника Тараса Григоровича Шевченка. Вивчаємо, читаємо і малюємо його невмирущі твори!

Опубліковано в Сьогодні у школі

Розпочали навчання дві групи ФФМ-16 з теми "Актуальні аспекти викладання української літератури в НУШ" . Учителі опрацьовуватимуть найновіші методики викладання, визначатимуть самоцінність індивідуального досвіду дитини в спілкуванні з художнім текстом, продукуватимуть стратегії сучасної методики викладання української літератури,  її екзистенціально-діалогічний та процесуально-діяльнісний аспекти.

Опубліковано в ФІДБЕК
Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі (28 годин)

Гапон Леся Олексіївна

Зарихта Ольга Володимирівна

ФФМ_16_1  
Пенкальська Руслана ЗЗСО 14

СЕРЕДА 10 березня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

СЕРЕДА 17 березня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ВІВТОРОК 30 березня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ПОНЕДІЛОК 5 квітня 2021

Початок о 15.00

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

СЕРЕДА 14 квітня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

СЕРЕДА 21 квітня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ПОНЕДІЛОК 26 квітня 2021

Початок о 15.00

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

Сольник Наталія ЗЗСО 14
Максим'як Софія ЗЗСО 14
Шеремет Наталія ЗЗСО 14
Злепко Катерина ЗДО 14
Копко Валентина ЗЗСО 4
Антонів Юлія ЗЗСО 10
Волинець Галина ЗЗСО 10
Кадило Людмила ЗЗСО 10
Пилявська Любов ЗЗСО 10
Тимофієнко  Наталія ЗЗСО 11
Демида                   Катерина                 ЗЗСО 11
Дика                     Надія                   ЗЗСО 11
Кавецька                 Світлана                 ЗЗСО 11
Луценко                 Алла                     ЗЗСО 11
Марчук                   Ольга                   ЗЗСО 11
Матуш                   Рома                     ЗЗСО 11
Мацек                   Світлана                 ЗЗСО 11
Перейма Людмила ЗЗСО 11
Дідук Галина ЗЗСО 13
Фурман Ганна ЗЗСО 13
Бубняк Галина ЗЗСО 16
Січкоріз Валентина ЗЗСО 16
Гурська Наталія ЗЗСО 18
Жизномірська Ірина ЗЗСО 18
Когут Світлана ЗЗСО 18
Лабінська Марія ЗЗСО 18
Мудеревич Лілія ЗЗСО 18
Пилипчук Світлана ЗЗСО 18
Чикенда Надія ЗЗСО 18
Бойко Оксана ЗЗСО 19
Бутрин Галина ЗЗСО 19
Дрозд Ольга ЗЗСО 19
Скушка Олеся ЗЗСО 19
Федорович Галина ЗЗСО 19
Ходякова Тетяна ЗЗСО 19
ФФМ-16_2
Кобилянська Галина ЗЗСО 22

ПОНЕДІЛОК 15 березня 2021

Початок о 15.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ЧЕТВЕР 18 березня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

СЕРЕДА 31 березня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ВІВТОРОК 6 квітня 2021

Початок о 15.00

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

ЧЕТВЕР 15 квітня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ЧЕТВЕР 22 квітня 2021

Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

ВІВТОРОК 27 квітня 2021

Початок о 15.00

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

Лозинська Ірина ЗЗСО 22
Марункевич Наталія ЗЗСО 22
Пиріг Анна ЗЗСО 22
Сеник   Любов ЗЗСО 22
Стасіна Надія ЗЗСО 22
Чернецька Олена ЗЗСО 22
Галенда Галина ЗЗСО 25
Олійник Людмила ЗЗСО 25
Антонів Ірина ЗЗСО 27
Бойко Галина ЗЗСО 27
Вальчак Ганна ЗЗСО 27
Когут Валентина ЗЗСО 27
Мойсеєва Юлія ЗЗСО 27
Намака Наталія ЗЗСО 27
Сава Ірина ЗЗСО 27
Смертіна Олена ЗЗСО 27
Курус Ірина ЗЗСО 27
Заїка Лідія ЗЗСО Курівці
Бурич Марія ЗЗСО Чернихів
Кошин Любов ЗЗСО Чернихів
Мельничук Лілія ЗЗСО Чернихів
Безкоровайна Марія Галколедж
Щерба Зоряна Галколедж
Скочинська Галина ВПУ 4
Горішня Галина ТУГ
Гарматюк Любов ТУГ
Ярмолик Оксана ТГ 30
Простакова Наталія ТПЛСП
Гунтик Ольга ТСШ 3
Береза Людмила ТСШ 7
Луканюк Марія ТСШ 7
Пошпур Марія ТСШ 7
Чорна Юлія ТСШ 7
Злепко Галина ТСШ 17
Куземко Наталія ТШЛ 6
Глотова Катерина ТШЛ 9
Лучко Олександра ТШЛ 9

 

29. Стратегії формувального оцінювання в  5–11 класах Гапон Леся Олексіївна 8
ЗПМ_29_1   заклад e-mail
 1. Бабіна
Марія ЗЗСО 4


СЕРЕДА 7 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

СЕРЕДА 28 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

 1. Демчук
Тетяна ЗЗСО 4
 1. Лапчук
Інна ЗЗСО 4
 1. Максимів
Тетяна ЗЗСО 4
 1. Мастиляк
Віта ЗЗСО 4
 1. Пронкевич
Мар'яна ЗЗСО 4
 1. Лазарук
Юлія ЗЗСО 4
 1. Базюк
Юлія ЗЗСО 8
 1. Беднарчук
Марія ЗЗСО 8
 1. Гуарніері
Соломія ЗЗСО 8
 1. Івашків
Галина ЗЗСО 8
 1. Мотовільчик
Світлана ЗЗСО 8
 1. Олійник
Олена ЗЗСО 8
 1. Якимишин
Тарас ЗЗСО 13
 1. Аксак
Олена ЗЗСО 13
 1. Антонюк
Наталія ЗЗСО 13
 1. Веприк
Галина ЗЗСО 13
 1. Вербицька
Софія ЗЗСО 13
 1. Вислоцька
Надія ЗЗСО 13
 1. Вишневська
Алла ЗЗСО 13
 1. Вовк
Віра ЗЗСО 13
 1. Галанець
Оксана ЗЗСО 13
 1. Дідич
Оксана ЗЗСО 13
 1. Керничний
Богдан ЗЗСО 13
 1. Павшок
Галина ЗЗСО 13
 1. Січкарик
Ірина ЗЗСО 13
 1. Човник
Ярослав ЗЗСО 13
 1. Липовецька
Юстина ЗЗСО 13
 1. Костюк
Любов  
 1. Анцібор
Наталія ТШЛ 6
 1. Холодняк
Наталія ТШЛ 6
 1. Очеретнюк
Ірина ЗЗСО 16
 1. Сидор
Надія Гармонія
ЗПМ 29_2      
 1. Зелінка
Уляна ЗЗСО 14

ЧЕТВЕР 8 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj


ЧЕТВЕР 29 квітня 2021 Початок о 14.30

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

 1. Серкіз
Людмила ЗЗСО 14
 1. Богдан
Юлія ЗЗСО 14
 1. Струнь
Ольга ЗЗСО 18
 1. Бодасюк
Надія ЗЗСО 20
 1. Видойник
Михайло ЗЗСО 20
 1. Мацієвський 
Василь ЗЗСО 28
 1. Сімкова
Марія ЗЗСО 28
 1. Матвійко
Наталія ЗЗСО Курівці
 1. Демчук
Інна ЗЗСО Курівці
 1. Заяць
Ігор ЗЗСО Чернихів
 1. Микитів
Людмила ТПЛСП
 1. Простакова
Наталія ТПЛСП
 1. Василенко
Лілія ТПЛСП
 1. Шандрук
Тетяна ТПЛСП
 1. Клапоущак
Ігор ТПЛСП
 1. Козбур
Руслана ТПЛСП
 1. Козбур
Анастасія ТПЛСП
 1. Орлова
Наталія ТСШ 3
 1. Пільгун
Світлана ТСШ 3
 1. Штокало
Марія ТСШ 3
 1. Гарбузяк
Світлана ТСШ 7
 1. Вороняк
Тетяна ТСШ 29
 1. Гуменна
Ірина ТСШ 29
 1. Миколів
Лариса ТСШ 29
 1. Оберлейтнер
Ольга ТСШ 29
 1. Петришин
Лілія ТСШ 29
 1. Похила
Лілія ТСШ 29
 1. Чіпак
Олександра ТСШ 29
 1. Козбур
Галина ТТЛ
 1. Ситник
Ірина ТТЛ
 1. Секелик
Наталія Л 21 СМШ
Опубліковано в СПИСКИ КУРСАНТІВ
06 березня 2021 року в Тернопільській Українській гімназії імені Івана Франка відбувся фінальний етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді мови імені Тараса Шевченка, у якому взяли участь:
 • Бартіш Олена, учениця 8 класу Тернопільського НВК „Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого”;
 • Гаврись Софія, учениця 10 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 імені Віктора Гурняка;
 • Гербут Уляна, учениця 6 класу Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка Тернопільської міської ради;
 • Олійник Ірина, учениця ДНЗ „Тернопільський центр професійно-технічної освіти”;
 • Жаровська Юлія, учениця 7 класу Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка;
 • Закордонець Соломія, учениця 9 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради;
 • Лобас Денис, учень 5 класу Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка Тернопільської міської ради;
 • Малюта Олена, учениця 11 класу Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради.
Опубліковано в Тараса Шевченка
Сторінка 1 із 2