Четвер, 19 серпня 2021 19:34

ДОБІРКА МАТЕРІАЛІВ НА ПОЧАТОК 2021-2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Нормативно-правова база

 • Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»;
 • Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988; https://cutt.ly/OyA9z5p);
 • Державний стандарт базової і повної загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text)
 • Наказ МОНУ «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» від 09.01.2019   № 17.
 • Накази Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня»; від 20.04.2018   № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти    III ступеня»; від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня».
 • Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020 № 2 736 затверджено професійний стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти».
 • Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 673 (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-cilovoyi-socialnoyi-programi-nacionalno-patriotichnogo-vihovannya-na-period-do-2025-roku-ta-vnesennya-zmin-do-deyakihi-i300621-673

 ЧИННІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ  2021-2022 

 • Навчальні програми з української мови для учнів 5 – 9 класів (редакція 2017 року), ключові зміни в цих оновлених програмах, а також програми для 10 – 11 класів (рівень стандарту і профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407, програми для навчання дітей з особливими освітніми потребами (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi);
 • Перелік навчальної літератури,рекомендованої Міністерством освітиі науки України для використання у закладах освіти: https://goo.gl/93BNko
 • Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в 5-11 класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою: https://goo.gl/93BNko
 • Навчальні програми, які розміщені на офіційному сайті МОН України:  https://bit.ly/3knwVj0

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

НУШ Українська мова Українська мова. 5-6 класи

НУШ Українська література Українська література. 5-6 класи

НУШ Драматургія і театр. 5-6 класи» (міжгалузевий інтегрований курс) 

Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної)

Переліком модельних навчальних програм, підручників і навчальних посібників для 5 класу, яким надано гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі»: https://drive.google.com/.../1aEJA7koXZzCgBb8XccP.../view...

Завантажити модельні навчальні програми для 5–6 класів «Українська література» та «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної)», а також календарні планування до них можна за покликаннями:
Прочитано 2495 разів