Понеділок, 24 травня 2021 12:45

Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів. Автор - учитель ТЗОШ№4 Г.Семенець

Тема:   Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів

Мета: систематизувати й узагальнити знання із фразеології, розкрити функціонально-стилістичні можливості лексичних та фразеологічних одиниць; удосконалювати вміння використовувати фразеологізми в мовленні; збагатити словник новими фразеологізмами та крилатими висловами; розвивати творче мислення, комунікативну активність; удосконалювати творчі здібності учнів, аргументовано доводити свою думку,збагачувати й активізувати словниковий та фразеологічний запас учнів.

створити умови для активної роботи;
забезпечити умови для формування мовної компетентності комунікативно доцільно вживати фразеологізми;через роботу з медійними матеріалами пояснити учням одну з поширених маніпуляцій – зміну акцентів на увагу; сприяти формуванню ключових компетентностей; спонукати до розвитку емоційного інтелекту; виробляти стійку мотивацію й свідоме прагнення до вивчення української мови;

виховувати любов до рідної мови, пошану до скарбниці народної мудрості,рідного слова,прагнення спілкуватися українською мовою;

розвивати увагу, спостережливість, критичне мислення, творчі здібності,діяльнісні вміння, розширювати світогляд учнів, заохочувати до освоєння виражальних можливостей української мови.

Прогнозована компетентність: мовленнєва- повторити стилі і типи мовлення,стилістичні функції фразеологізмів; мовна – усвідомлювати роль фразеологізмів у мовленні, Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів

Соціокультурна компетентність: Я і українська мова. Учень усвідомлює функції мови у житті суспільства і її роль у власному розвитку.

Очікувані результати. Учні Знаходять у тексті фразеологізми ; розуміють виражальні можливості фразеологізмів в текстах різних стилів.

Тип уроку : формування і розвитку компетентностей.

Ключові компетентності, що формуються: спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами, соціальні і громадянські компетентності, уміння вчитися впродовж життя, загальнокультурна грамотність, підприємливість.

Обладнання: тестові завдання, роздатковий матеріал(завдання для груп),мультимедійна презентація,……

                                                         Перебіг уроку

 1. 1.Організаційний момент.

Дозвольте, шановні учні, ударити чолом перед вами. Повірте, мурашки бігають по спині, так хочеться взяти правильну ноту на нашому уроці. Сподіваюсь, що ви не підведете мене під монастир. Знаєте, не святі горшки ліплять, ми справимося з сьогоднішньою темою і будемо трудитися в поті чола.

 1. 2.Мотивація навчальної діяльності учнів.

Щоб робота не здавалась вам важкою, я підготувала кожному з вас афірмації.

Знаєте, що це таке?

Афірмації – це такі позитивні словоформули, промовляючи які,ви налаштовуєте себе на позитив. Це підсвідомі настанови і фундаментальні переконання,адже ви знаєте силу слова? Словом можна оживити і словом можна вбити.

(Упродовж навчання завданням афірмації є створення персональної внутрішньої мотивації до здобуття знань з предмета, налаштування своєї свідомості на розумову працю, потім на результат, а далі – на успішність.)

Прочитайте, будь ласка, вислови.

 1. Я зацікавлена в роботі на уроці, бо це мій шлях до успіху.
 2. Я знайду нагоду проявити себе і буду діяти, незважаючи на сумніви, страх чи незнання.
 3. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність.
 4. Я працюю сумлінно і матиму хороший результат. По – іншому бути не може.
 5. Секрет мого успіху – це віра у свої сили. Я вірю у силу свого розуму!
 6. Я знайду час для самоаналізу, бо мій досвід – це найкращий урок.
 7. 3.Актуалізація опорних знань з теми. Цілевизначення.

«Незакінчене речення»

Скажіть, будь ласка, чому я використала у своєму зверненні до вас стійкі сполучення слів, які називаються… (закінчіть думку) фразеологізмами?

Отож, ми сьогодні будемо говорити про фразеологізми

 1. 4.Оголошення теми та мети уроку.

Фразеологізми – іскрометні скарби мовної образності – передають найтонші відтінки душевних порухів, обарвлюють висловлене в національний колорит (В.Уженко)

Українська мова особливо щедро наділена фразеологізмами, приказками та прислів’ями, крилатими висловами та пісенними примовками.Вони – то філософсько-роздумливі, то бадьоро-жартівливі, то святково-урочисті, ліричні, повчальні…

У них - спостережливість, досвід, життєві поняття та уявлення багатьох поколінь.

Якщо вдало добирати їх до своєї мови, то можна значно її урізноманітнити, пожвавити, зробити барвистішою, виявити свою індивідуальність.

Ви уже знаєте, що таке фразеологізм, джерела фразеології, тому пропоную вам

активізувати раніше здобуті знання про них у формі тестових завдань.

Зайдіть за покликанням та виконайте завдання на classtime.com

https://www.classtime.com/code/KV33MP

 1. Сприймання й засвоєння навчального матеріалу.

Фразеологізми (фразеологічні одиниці) – це стійкі сполуки слів, які в процесі мовлення відтворюються як готові словесні формули. Фразеологізм складається щонайменше з двох слів: бити байдики, з душею, стріляти з гармат по горобцях, не за горами.

До фразеологічних висловів належать приказки (лежачого не б’ють), прислів’я (доки сонце зійде, роса очі виїсть), крилаті вислови (краса врятує світ)та мовні кліше (мати велике значення).

Фразеологізми можуть вступати в антонімічні відношення: тертий калач – жовтороте каченя; як викапаний – схожий як бульдог на носорога; аж іскри летять – як мокре горить.

Особливо багата українська мова на фразеологічні синоніми: рота не розкривати, не випускати пари з вуст, як води в рот набрати, справляти мовчанку, грати в мовчанку, прикусити язика, проковтнути язика, держати язик за зубами, ні гу-гу; на безриб’ї й рак – риба, у степу й хрущ – м’ясо, на безлюдді й Хома – чоловік і де немає співця, послухаєш і горобця.

Фразеологізми одного синонімічного ряду можуть мати різні емоційні відтінки й стилістичне забарвлення, а отже, відрізнятися стильовою належністю: книжний вислів – увести в оману; розмовний – збити з пантелику, вульгарний – пиндючити морду; знижений розмовний – дерти носа. Саме синонімічне багатство дає підстави використовувати фразеологізми як стилістичний засіб.

А яке значення має фразеологізм Випустити з виду – випустити з уваги

значення: забути про щось, не врахувати чогось.

Щоб бути уважнішими на уроці під час виконання практичних завдань, пропоную вам зосередити свою увагу за допомогою відео

Фізкультхвилинка.

Щоб не стати жертвою маніпуляції та показати наскільки вибірковим є наше сприйняття інформації а також довести, що учні, і всі люди, по-різному сприймають і почуте і побачене, пропоную вам переглянути відео, у якому буде завдання на уважність.

Порахуйте, скільки разів люди в білих футболках передають м’яч?

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY

Правильна відповідь – 16.

Чи помітили ви горилу?   ( більшість учнів не помічала її.

Якщо б ви знали про горилу, то чи помітили б ви її?

А чи побачили ви , що змінився колір завіси і чи бачили, як відійшла дівчина в чорній футболці?

Висновок: коли ми надто зосереджені на якомусь одному аспекті, тим більше, якщо кимось скеровані на цей аспект інформації, то не бачимо повної картини. Ті, котрі шукали мавпу ,стають більш неуважними і пропускають інші зміни.

Ось це і є ефект ілюзії уваги. Наша мета сфокусувати увагу учнів та викликати інтерес.

А ми продовжуємо досліджувати фразеологізми. Я пропоную вам виконати інтерактивну вправу

Ми поділимося на групи.

 1. 1.Згрупуйте сполучення слів: фразеологізми, вільні словосполучення.

Режим доступу: https://learningapps.org/9228462

 1. 2.Згрупуйте фразеологізми за стильовою ознакою.

Режим доступу: https://learningapps.org/9241422

Аналіз думок

Отже, у яких стилях мовлення фразеологізми вживаються з певною метою? (Фразеологія є окрасою художнього стилю літературної мови; зокрема усної народної творчості, вони є характерною ознакою розмовно - побутового стилю. Тому зі стилістичного погляду фразеологічні одиниці групуються на розмовно-побутові та народно-поетичні: іти світ заочі; хай наші вороги плачуть; журавлиний ключ вірності. Але окремі усталені звороти можуть бути притаманні офіційно-діловому, науковому й публіцистичному стилям.

Проблемне запитання Яка відмінність фразеологізмів розмовно-побутового стилю від усталених зворотів офіційно-ділового й наукового стилів? (Емоційна забарвленість)

Гра « Знайди фразеологізми»

- Назвіть фразеологізми, вжиті у тексті.

Ми уже одинадцятикласники. Пора, як кажуть, за розум братися. Але в багатьох із нас ще вітер у голові. Тому частенько доводиться бувати на прийомі у директора, пекти раків і, переступаючи з ноги на ногу, вибачливо обіцяти взяти себе в руки. Але досить нам вийти з кабінету, як знову за рибу гроші.

-Чи пізнали себе в героях тексту?

- Чи використовуєте ви фразеологізми у своєму мовленні?

- Яка їх функція у мовленні?

Узагальнення і закріплення вивченого

Ми сьогодні говорили про фразеологізми, їх походження, виражальні засоби.

Чи можна сказати, що наявність фразеологізмів у мові свідчить про мудрість, дотепність її носіїв?

- Яка роль фразеологізмів у мовленні?

Учитель підводить підсумки роботи за темою

Слово вчителя: В одній із легенд говориться: “Слово, як яблучко: з одного боку зелене, з іншого боку червоне, тільки вмій його повертати”. Головна думка – в останніх словах – умій володіти словом, бо воно може мати не одне, а кілька значень. Кожна людина повинна уміти користуватися мовним багатством рідної мови та її лексичним різнобарв’ям, бо в ньому всі тони й відтінки, всі переходи звуків від твердих до найніжніших; все крупно, зернисто, як самі перли.

VІІ. Рефлексивно-оцінювальний етап. Самооцінювання.

VІІІ. Підсумок уроку. Домашнє завдання.

-         Що ви робили на уроці?

-         Навіщо ви виконували ці завдання?

-         Які труднощі виникали?

-         Чи досягнули ви цілей уроку? (Звернутися до цілей, зазначених у технологічній картці уроку)

-         Яким балом ти оцінюєш свої знання з теми

Домашнє завдання

І. Опрацювати теоретичний матеріал з теми у підручнику пар. 32, виконати вправу 138.

ІІ. Дібрати синоніми та антоніми до поданих фразеологізмів. Скласти з двома парами речення.

ІІІ. Написати репортаж про цікавий випадок у вашому шкільному житті використовуючи антонімічні та синонімічні пари фразеологізмів.

- Дякую всім учням за роботу на уроці.

 

 

Прочитано 1359 разів