Понеділок, 04 квітня 2022 20:30

Програма експрес-курсів "10 уроків української"

Експрес-курс для тимчасово переселених осіб

«10 уроків української»

Мета: підвищити культуру мовлення слухачів шляхом збагачення словника, усунення орфоепічних, мовленнєвих, граматичних, стилістичних помилок.

Орієнтовний план занять

  Мовно-мовленєва лінія Соціокультурна лінія
1. Загальна характеристика звукового складу мови. Норми вимови. Склад і наголос. Зовнішність людини. Одяг, краса.
2. Будова слова, словотвір. Дім , місто, архітектура.
3. Лексикологія, фразеологія. Їжа. Національна кухня.
4. Іменник. Прикметник. Граматичні форми. Слововживання Дозвілля. Туризм.
5. Числівник. Займенник. Граматичні форми. Слововживання. Етикет. Традиції та звичаї.
6. Дієслово. Прислівник. Граматичні форми. Слововживання. Офіс. Навчання.
7. Службові частини мови. Транспорт. Спорт.
8. Словосполучення і речення. Наука. Техніка. Інтернет.
9. Текст. Стилі мовлення. Здоров’я.
10. Риторичні вміння. Мистецтво. Природа.
Прочитано 202 разів