Вівторок, 13 квітня 2021 11:12

ТРАЄКТОРІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

13 квітня 2021 року, на платформі "Зум" учителі української мови та літератури міста Тернополя працювали в " Інтерактивній школі сучасного вчителя".

 З метою налагодження співпраці середньої та вищої шкіл у царині мовно-літературної освіти, удосконалення професійної компетентності педагогів-словесників, утвердження й гармонізації демократичних принципів безперервної освіти, провідним спікером вебінару запрошено Ірину Шкіцьку, доктора філологічних наук, професора кафедри інформаційної діяльності Західноукраїнського національного університету.

 Доповідь професорки "Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів і вчителів в умовах інформаційного суспільства".була присвячена з’ясуванню причин низької навчально-пізнавальної активності сучасних школярів, пошуку зв’язку між зниженням інтересу до навчання і розвитком новітніх інформаційних технологій, інформаційним перевантаженням учнів, якістю навчальних програм і навчально-методичної літератури, особливостями навчальних завдань, політикою оцінювання результатів навчання школярів, підходами до викладання, низькою мотивованістю вчителів тощо.

Рекомендації, які дала доповідачка вчителям, передбачають активніше застосування індивідуального підходу до навчання учнів, прояв більшого ентузіазму до роботи, використання різних форм викладацької діяльності, дотримання принципів чесної та прозорої політики оцінювання результатів навчання учнів, мотивації їх до навчання. Запровадження практично орієнтованих академічних курсів, що сприяють розвитку емоційного інтелекту, установленню співпраці з кожним учнем, а також систематичне здійснення зворотного зв'язку з ним істотно посилять інтерес до навчання сучасного школяра.

Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу і професійна спільнота вчителів-словесників міста Тернополя висловлюють щиру вдячність доктору філологічних наук, професору кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського національного університету Ірирна Юріївні Шкіцькій за змістовну доповідь, конструктивні  поради і слушні рекомендації  та сподіваються на подальшу співпрацю в царині безперервної освіти педагогів.

Гапон Л.О., PhD, викладач  ТКМЦНОІМ, розповіла про нові ролі вчителя ХХІ століття і побудову індивідуальної траєкторії професійного розвитку вчителя-словесника, розкрила механізм   створення  позитивно-гармонійної «Я-концепції»  для самореалізації і самовдосконалення педагога.  
 
Для формування й удосконалення професійної компетентності  вчителям рекомендовано:
•спиратися саме на розвиток внутрішніх мотивів професійної діяльності, які пов’язані саме з інтересом до професійної діяльності, зі значимістю виконуваної роботи, зі свободою дій, можливістю реалізувати себе, а також розвивати свої вміння і здібності;
•ставити перед собою чітко сформульовані і досяжні цілі;
•адаптуватися до змін, що відбуваються;
•сформувати почуття власної гідності й адекватно оцінювати свої можливості;
•досягати поставлених цілей та аналізувати їх;
•професійно розвиватися і допомагати в цьому іншим;
• розвивати самомотивацію  професійної діяльності.
 
Прочитано 320 разів