Вівторок, 19 жовтня 2021 16:53

Контрольно-оцінювальна діяльність у 5-тих класах Нової української школи

19 жовтня 2021 року для вчителів УМЛ проведено вебінар з теми "Контрольно-оцінювальна діяльність у 5-тих класах Нової української школи". Спікер - Гапон Л.О.Презентації у вкладенні.

Ресурсні матеріали 

Цілі спостереження

 •  Визначити інтереси, вміння і потреби кожної дитини. За допомогою спостережень педагоги дізнаються про індивідуальні особливості розвитку дітей, що потрібно, щоб мотивувати та ефективно включати дітей у навчальну програму.
 •  Оцінити процес розвитку дітей протягом певного періоду часу. За допомогою спостережень педагоги можуть оцінити прогрес у розвитку дітей протягом навчального року в усіх сферах – соціально-емоційний, пізнавальний, фізичний, розвитку мови та мовлення, розвитку творчих здібностей дітей.
 •   Визначити необхідність здійснення змін у навчальному середовищі. Спостерігаючи за діяльністю дітей у класі, педагоги можуть визначити чи потрібні додаткові матеріали, іграшки; чи задовольняють вони теперішній рівень розвитку дітей; чи потрібні зміни в фізичному середовищі.
 • З’ясувати проблеми. За допомогою спостережень педагоги можуть визначити чи потребують деякі діти додаткової допомоги. Це можуть бути різні потреби – додаткове освітлення, додатковий догляд, додаткові спеціалісти тощо.
 •  Визначити оптимальні шляхи вирішення проблемних ситуацій. Спостереження дають змогу педагогам передбачити поведінку дитини в тій чи іншій ситуації. Наприклад, в ситуації розлуки з батьками, труднощами ділитися іграшками тощо. такі знання допомагають педагогам попереджувати проблемні ситуації і знаходити шляхи їх вирішення.
 • Оцінити необхідність внесення змін до навчальної програми. На основі результатів спостережень педагоги можуть робити висновки щодо необхідних змін у навчальній програмі чи розкладу дітей.
 • Зібрати інформацію про дитину, яка може бути корисною для батьків чи інших фахівців. Спостереження дають змогу більше дізнатися про інтереси та досягнення дітей, їхні соціальні навички та проблеми в поведінці. Така інформація є корисною як для батьків, так і для інших фахівців, а обмін інформацією може сприяти партнерським стосункам.
 • Допомогти батькам краще розуміти своїх дітей. Інформація про дитину, зібрана в результаті спостережень, може допомогти батькам краще дізнатися про сильні сторони своєї дитини, а також сфери, що потребують додаткової підтримки.

Цілі навчання

Загальноприйнята міжнародною освітянською спільнотою система цілей навчання є основою вибору цілей оцінювання, а отже методів педагогічної діагностики.

Система класифікації цілей навчання у 3-х сферах:

 • Пізнавальна (Bloom,1956)

Когнітивний домен або пізнавальна сфера містить цілі, що описують знання та інтелектуальні здібності учнів. Класифікація пізнавальної сфери містить 6 класів цілей, розміщених відповідно до складності: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання знань.

В 1956 році Бенджамін Блум, професор Чикагського Університету, запропонував теорію «Систематика освітніх цілей». Блум визначив шість рівнів мислення, які використовуються освітянами впродовж останніх сорока п’яти років, для визначення розвитку в учнів навичок мислення високого рівня.

 • Емоційна (Krathwoll, 1964)

Особистісна або емоційна сфера має цілі, що стосуються емоцій, почуттів, цінностей, позицій та пов’язані зі змінами, які відбуваються в них. Ця сфера поділяється на п’ять основних класів:

 • 1 – сприймання (здатність учня бути уважним);
 • 2 – реагування (ступінь активності учня);
 • 3 – переконаність (готовність відстоювати власну точку зору, вміння вибирати цінності та ідеї);
 • 4 – селективність (здатність виділяти головне);
 • 5 – індивідуальність (вищий рівень сформованості особистості, що визначається індивідуальною лінією поведінки).
 • Психомоторна (Simpson, 1966; Kibler, 1970; Harrow, 1972)

Психомоторний домен (сфера) пов’язаний з рухами, маніпуляціями з матеріалом або об’єктом, а також з координацією. Ця сфера поділяється на п’ять класів:

 • 1 – імітація (повторення дії внаслідок спостерігання та наслідування);
 • 2 – маніпуляція (дія за інструкцією, що зафіксована в усвідомленому вмінні);
 • 3 – виконання дії, контрольованої свідомістю (повноцінне, впевнене (без інструкцій) виконання дії);
 • 4 – вміння узгоджено виконувати сукупність дій із усвідомленим контролем;
 • 5 – вміння виконувати сукупність дій автоматично з повним засвоєнням знань.

Моделювання запитань та ключові слова

Систематика за Блумом

Знання (потребують фактичних відповідей, тестових завдань, розпізнавання)
хто де описати котрий
що як дати значення що є найкращим
чому знайти відповідне вибрати скільки
коли підібрати пропустити що це означає
Розуміння (перетворення, інтерпретація, екстраполяція)
переказати своїми словами класифікувати який з фактів
що це означає розсудити це те ж саме, що
навести приклад зробити висновок обрати найкраще означення
коротко викласти абзац, параграф показати що трапиться, якщо
пояснити одним словом вказати пояснити, що відбувається,
яка частина не підходить розказати пояснити, що означає
що можна очікувати перетворити прочитати графік, таблицю
що вони мали на увазі вибрати це представляє
що здається має бути знайти відповідне це очевидно, що
що здається схожим пояснити показати на графіку, таблиці
яке твердження доводить представити продемонструвати
які виключення можна додати    
Використання (в ситуаціях, які є нові, незнайомі чи мають для учнів незнайоме значення)
спрогнозувати, що трапиться, коли пояснити
обрати найкраще твердження для застосування ідентифікувати результати
дати оцінку ефекту вибрати
які були б результати сказати, що б трапилося
визначити як, коли, де, чому сказати, які зміни відбулися
Аналіз (розбиття на частини, формування)
розрізнити які функції (чого?)
ідентифікувати ідентифікувати, що є факти, а що інтерпретація фактів
які припущення яке саме твердження відповідатиме
що є причиною відповідно до, виключення з, не відповідає
які висновки що саме автор підкреслює
які передумови встановити, які думки належать
які ідеї співвідносяться які ідеї впливають на оцінку висновків
які стосунки між останні ключові твердження
яка головна ідея, тема в чому несумісність, оманливість
як буквально використовується яка переконуюча техніка використання
під цим твердженням мається на увазі  
Синтез (комбінування елементів в одне ціле, яке не було явним, чітким до цього)
створити як би ви перевірили утворити
розказати запропонувати альтернативу скомбінувати
зробити вирішити проблему сформулювати
виконати спланувати як би ще можна було
вибрати зорганізувати встановити правила
розвинути ідеї    
Оцінювання (відповідно до встановлених критеріїв; встановіть, чому)
оцінити які невідповідності, суперечності, неявні ознаки з’являються; що більш важливе, цінне, моральне, логічне, краще, відповідне, прийнятне
прокритикувати знайти помилки
відстояти свою думку, виправдати порівняти
Прочитано 293 разів