Версія для друку
П'ятниця, 04 грудня 2020 09:46

Стратегії критичного читання і письма для формування читацької грамотності PISA

Програма спецкурсу

Стратегії критичного читання і письма для формування читацької грамотності PISA

(8 год)

Освітня програма

Читацька грамотність як предметна і ключова компетентність. Особливості текстів і завдань PISA.

Дотекстові стратегії критичного читання. Читання з передбаченням. Читання з зупинками. Передбачення на основі опорних понять. Істинні й хибні висловлювання.

Текстові стратегії критичного читання. Читання з позначками. Читаємо у парах / узагальнюємо в парах. Спрямоване читання. Смислове згортання (G.S.R.) Тонкі і товсті запитання. «Три по два».

Післятекстові стратегії критичного читання. Концептуальне (смислове) обговорення тексту: виявлення і формулювання основної ідеї тексту або сукупності його головних смислів. Дискусія. Співвіднесення читацьких інтерпретацій (тлумачень, оцінок) інформації з авторською позицією.

Письмо для формування читацької грамотності PISA. Стилістика і орфографія науково-популярного тексту.

Навчально-тематичний план

№ п/п

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Читацька грамотність як предметна і ключова компетентність. Особливості текстів і завдань PISA. 2 1 1
2. Дотекстові і текстові стратегії критичного читання. 2 0,5 1,5
3. Післятекстові стратегії критичного читання. 2 0,5 1,5
4 Письмо для формування читацької грамотності PISA. 2 0,5 1,5
  Усього 8 2.5 5,5

Навчальний контент

 1. Бондаренко Н. В. Читання як проблема методики навчання української мови // Дивослово. 2004. № 12. С. 19–25.
 2. Вагнер Т., Дінтерсміт Т. Мистецтво навчати. Як підготувати дитину до реального життя [пер. з англ. Н. Борис]. Київ: Наш формат, 2017.
 3. Голуб Н. Читацька компетентність українських школярів крізь призму матеріалів міжнародного дослідження якості освіти PISA // Український педагогічний журнал . 2020. № 1 С.57-62.
 4. Заир-Бек С. И. Развитие критического мышления через чтение и письмо: стадии и методические приемы //Директор школы. 2005. № 4. C. 66–72.
 5. Мазорчук М. та ін. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. Київ, Україна: УЦОЯО, 2019.
 6. Новосьолова В. І. Уроки РІSА-2018 : аналіз результатів та методичні поради вчителям української мови і літератури. Українська мова і література в школі. 2020. № 1 (148). С. 3–8.
 7. Новосьолова В. І. Читацька грамотність як показник якості сучасної української шкільної мовно-літературної освіти. URL : http://undip.org.ua/upload/ iblock/0e1/zbirnyk-tez_28.10.19.pdf
 8. Проблема читання в сучасному інформаційному суспільстві:матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р., м. Київ / Ін-т педагогіки НАПН України; за заг. ред. Т. О. Яценко. Київ : УОВЦ, 2019. 122 с.
 9. Уроки PISA-2018. Київ: Педагогічна думка, 2020. 82 с.
 10. Цукерман  Г. А. Оценка читательской грамотности РІSА. Москва, 2010. 78 с.
 11. Чепелєва Н. В. Технології читання: посібник. Київ: Главник, 2004. 95 с.
 12. PISA:читацька грамотність / уклад. Т. С. Вакуленко, С. В. Ломакович, В. М. Терещенко. Київ : УЦОЯО, 2017. 123 с.

Форми контролю

Теми для самостійного опрацювання

 1. Основні характеристики критичного читання.
 2. Формування медійної грамотності в освітньому процесі.
 3. Особливості роботи з медіатекстами.
 4. Види грамотності в інформаційному суспільстві.
 5. Мовно-функційна грамотність як чинник життєвого успіху.

Форми практичних робіт : тренінги, інтенсиви.

Форми підсумкового контролю успішності навчання : тести, виступи в ролі спікера групи.

Засоби діагностики успішності навчання : анкетування, спостереження за роботою в групах, «бортовий журнал».

Прочитано 250 разів