Понеділок, 02 листопада 2020 16:55

Консультація для учасників конкурсу "Вчитель року"

 • 2 листопада проведено консультацію для учасників конкурсу "Вчитель року". Окреслено основні шляхи підготовки до випрообувань
 • Визачено дату тестування (1 год) - 16.11.2020.
 • Визначено дату проведення випробування "Дистанційний урок" (30 хв. урок з членами журі в ролі учнів + 5 хв. співбесіда) і "Майстер-клас" (30 хв. з колегами-вчителями, відеозапис + 15 хв. співбесіда) - 17.11.2020

Методичні матеріали для підготовки до конкурсу: 

 • Конкурсне випробування «Тестування»
  • Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу рівня знаннєвої складової професійної компетентності.
  • Формат: комп’ютерне тестування із обов’язковим відеоспостереженням.
  • Тести містять питання з предмета та методики його навчання (75% від загальної кількості питань), психології та загальної педагогіки (25% від загальної кількості питань).
 • Конкурсне випробування «Дистанційний урок»
  •  Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.
  • Дистанційний урок проводиться для членів журі без залучення здобувачів освіти.
  • Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.
  • Тривалість підготовки – не менше 4 годин.
  • Тривалість уроку – 30 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин.
  • До початку дистанційного уроку учасник/учасниця конкурсу надсилає журі:
  • 1) технологічну карту уроку, де відображено: тему, мету та завдання уроку; етапи уроку; діяльність вчителя та учнів на кожному етапі уроку; електронні освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час самостійної роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми зворотного зв’язку;
  • 2) інструкції учням з опрацювання теоретичного матеріалу та виконання завдань із зазначенням очікуваних результатів, яких має досягти учень, та дедлайнів виконання;
  • 3) перелік завдань для опрацювання учнями.
  • Оцінюється: фахове знання предмета, методична компетентність; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та зворотного зв’язку; урахування освітніх потреб учнів, диференціація навчальних завдань; доступність та якість дидактичного, ілюстративного, інструктивного матеріалу; доцільність вибору цифрових технологій, раціональність використання мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних вправ.

  Конкурсне випробування «Майстер-клас»

  • Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу методичної майстерності з реалізації власної педагогічної ідеї (методів, прийомів, форм роботи).
  • Формат на вибір:
  • 1) проведення майстер-класу для педагогічних працівників в режимі онлайн та співбесіда в режимі онлайн з членами журі;
  • 2) співбесіда в режимі онлайн з членами журі за відеозаписом майстер-класу для педагогічних працівників (відеозапис майстер-класу оцінюється заочно; остаточна оцінка визначається за результатами співбесіди).
  • Вибір методів, прийомів роботи учасник/учасниця конкурсу здійснює самостійно з урахуванням власної педагогічної ідеї, що зазначена в інформаційній картці.
  • Тривалість майстер-класу – до 30 хвилин, тривалість співбесіди в режимі онлайн – до 15 хвилин.
  • Оцінюється: доцільність вибору методів та прийомів, майстерність та ефективність їх використання; відповідність продемонстрованих методів та прийомів власній педагогічній ідеї, меті, змісту навчання; дотримання принципів проведення майстер-класу; обґрунтованість позиції та лаконічність відповідей під час співбесіди.
Прочитано 263 разів