П'ятниця, 08 квітня 2016 03:41

Засідання акмеоклубу учителів української мови і літератури з теми: "Психологічна компетентність особистості учителя-словесника"

 
6  квітня  2016 року на базі ТЗОШ№18 відбулося друге засідання акмеоклубу учителів української мови і літератури з теми: "Психологічна компетентність особистості учителя-словесника".
Учасники - учителі-словесники вищої категорії міста Тернополя.
На засіданні виступила Жизномірська Оксана Ярославівна,кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології ТОКІППО, яка презентувала сучасну концепцію психологічної компетентності педагога і провела тренінгове заняття.
 

Ключові тези:

Психологічна компетентність  педагога – це  психологічні знання, вміння, навички; здатність до самооцінки, самоаналізу, саморозвитку, самореалізації, самоконтролю

Компетентність у сучасному вимірі:
 • - здатність  працювати самостійно без постійного керівництва;
 • - здатність брати на себе відповідальність за власною ініціативою;
 • - здатність виявляти ініціативу, не запитуючи інших чи варто це робити;
 • - готовність зауважувати проблеми та шукати шляхи їх вирішення;
 • - уміння аналізувати нові ситуації та застосовувати вже наявні знання для певного аналізу;
 • - здатність взаємодіяти з іншими;
 • - здатність засвоювати будь-які знання з величезним прагненням;
 • - уміння приймати рішення на основі суджень
Ключові компетентності:
М.І. Лук’янова виокремлює (3) блоки психологічної компетентності
Критерії  психологічної компетентності:
 • спрямованість на учня
 • прагнення до самопізнання
 •  прагнення до власної зміни
 • пошук засобів удосконалення своєї діяльності         
Суттєвим компонентом структури психологічної компетентності вважають психологічні знання, до яких належать:
1. диференційно-психологічні знання (знання про особливості засвоєння навчального матеріалу учнями у відповідності з індив-ми, віковими характеристиками);
2.соціально-психологічні знання (знання про особливості навчально-пізнавальної, комунікативної діяльності вчителя з учнями, спілкування);
3. аутопсихологічні знання (знання про позитивні аспекти та недоліки своєї діяльності, особливості власного “Я”, свої якості)
 
Прочитано 694 разів