Гапон Леся

12 жовтня відбувся вебінар для вчителів-словесників з теми "Іструменти сучасного вчителя-словесника для розвитку комунікаційних компетентностей школяра". У процесі роботи з'ясовано роль і лінгводидактичні можливості використання комунікативних методів у процесі розвитку мовної особистості школяра, визначено найбільш ефективні способи формування комунікативної компетентності учнів у процесі дидактичного дискурсу, розглянуто  принципи формування комунікаційних компетентностей школяра, продано класифікацію комунікативних методів навчання, висвітлено  механізми діалогізування, надано  зразки позитивного діалогізування.

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ І ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛІВ У 5-Х ПІЛОТНИХ КЛАСАХ НУШ

Джерело:https://mon.gov.ua/ua/news/mon-spilno-z-komandoyu-pidtrimki-reform-ministerstva-rozyasnili-osoblivosti-ocinyuvannya-i-vedennya-zhurnaliv-u-5-h-pilotnih-klasah-nush

За вибором закладу освіти оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів або за системою оцінювання, визначеною законодавством. У разі запровадження закладом власної шкали оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.

Зазначені підходи до системи оцінювання відображено у «Методичних рекомендаціях щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах ЗЗСО за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції “Нова українська школа”». Вони надіслані листом МОН від 06.08.2021 №4.5/2303-21 до ЗЗСО, у яких здійснюється пілот.

Ведення журналу у 5-х класах регулюється наказом МОН №423 «Про затвердження єдиних зразків обовʼязкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності». Кількість передбачених сторінок та предметів/курсів визначається відповідно до навчального плану закладу освіти.

Перевірку зошитів (аналіз відповідних результатів навчальної діяльності учнів) доцільно розглядати як елемент поточного, формувального оцінювання, як механізм надання учням письмового зворотного зв’язку щодо їхніх навчальних досягнень з метою допомогти їм усвідомити способи досягнення кращих результатів навчання. Під час перевірки зошитів необов’язково дотримуватись бального оцінювання, зокрема, окрім коротких письмових коментарів під час аналізу результатів навчальної діяльності учнів у зошитах, можна робити позначки «див.» або ставити підпис.

Відповідно до наказу МОН №102 «Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», вчителям 5-11 (12) класів шкіл усіх типів і  найменувань провадиться додаткова оплата за перевірку письмових робіт з мов та літератури в розмірі 20%, математики – 15%, іноземної мови, стенографії, технічної механіки (конструювання) та креслення  –  10% ставки заробітної плати.

Нормативне забезпечення надбавки педагогічним працівникам регулюється Постановою КМУ №373. Зокрема, вона передбачає надбавку в  граничному розмірі 30% посадового окладу, але не менше 5%, педагогічним працівникам ЗЗСО. Надбавка здійснюється в межах коштів на оплату праці, за рахунок освітньої субвенції. Розмір надбавки встановлюється керівником закладу (установи) у межах фонду оплати праці.

Крім того, надбавка педагогам згідно з постановою КМУ №1298 може  нараховуватись у розмірі до 50% посадового окладу за виконання особливо важливої роботи та складність, напруженість у роботі. Таким чином, заклади освіти, які беруть участь у пілотуванні, мають право на забезпечення надбавки до 50%. Однак слід зауважити, що цей граничний розмір надбавки не сумується з іншими надбавками, зокрема з надбавкою за престижність. Враховуючи запити, які надходять від вчителів-учасників проєкту, МОН найближчим часом підготує лист-роз’яснення щодо нормативного врегулювання цього питання.

Під час апробації Державного стандарту початкової освіти до постанови були внесені зміни про врегулювання норми надбавки для вчителів, які брали участь у пілотуванні (не менш ніж 20%). Враховуючи, що апробація нового стандарту продовжилася у базовій школі, а також наявні запити від педагогів-учасників проєкту, МОН готує зміни до зазначеної постанови, які наберуть чинності з 1 січня 2022 р. На цей період МОН підготувало та направило керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій лист-роз’яснення від 07.10.2021 №1/9-528.

Додатковим викликом, який існує на сьогодні, є питання поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів. Відповідно до наказу МОН №128, класи можуть ділитися під час уроків трудового навчання, вивчення іноземних мов, української мови, інформатики тощо. Проте формулювання деяких предметів та курсів, визначених Держстандартом та програмами до нього, відрізняється від зазначених у наказі. Таким чином, виникає необхідність внесення змін до цього наказу. Експерти МОН наразі готують проєкт оновленого наказу, який зможе врегулювати цю проблему.

ЯК ВЧИТЕЛЯМ ОЦІНЮВАТИ УЧНІВ У 5 КЛАСАХ НУШ

Джерело:https://education.24tv.ua/yak-vchitelyam-otsinyuvati-uchniv-vesti-zhurnal-pereviryati-zoshiti_n1762908?fbclid=IwAR2knggGmwuvZg4MHwH4K4N9AQdt7a1kqqMRm4S-FU5nB-Du-XYMPL8YwAw

Заклад освіти може сам вибрати, як оцінювати учнів – за власною шкалою оцінювання або за системою оцінювання, визначеною законодавством.

У МОН наголосили, що якщо школа запровадить власну шкалу оцінювання, то там мають визначити правила, як перевести ці оцінки в систему оцінювання, визначену законодавством.

Підходи до системи оцінювання відображено у "Методичних рекомендаціях щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах школи".

Система оцінювання допомагає вчителеві конкретизувати навчальні досягнення учнів і надати необхідні інструменти для впровадження справедливого оцінювання

В оцінюванні навчальних досягнень учнів важливо розрізняти поточне формувальне оцінювання (оцінювання для навчання) та підсумкове оцінювання (семестрове, річне).

Поточне формувальне оцінювання здійснюють з метою допомогти учням усвідомити способи досягнення кращих результатів навчання. Підсумкове оцінювання здійснюють з метою отримання даних про рівень досягнення учнями результатів навчання.

Також вчителі школи можуть ухвалити рішення про здійснення проміжного оцінювання з окремих предметів / інтегрованих курсів.

Семестрове оцінювання здійснюють з урахуванням різних видів навчальної діяльності протягом семестру та динаміки особистих навчальних досягнень учня / учениці. Проведення окремої семестрової атестації не є обов’язковим.

Річне оцінювання здійснюють на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Але річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри, тут потрібно враховувати динаміку навчальних досягнень учня протягом року.

У МОН додають, що оцінка учнів є конфіденційною інформацією, яку повідомляють лише учневі та його батькам.

На що зважати при оцінюванні учнів? Оцінювання має бути зорієнтованим на компетентності та наскрізні вміння, передбачені навчальною програмою.

На які критерії мають зважати вчителі:

 • чи вміє учень розв’язувати проблеми і виконувати практичні завдання із застосуванням знань, що охоплюються навчальним матеріалом;
 • чи комунікує учень з вчителями;
 • чи здійснював учень планування та чи шукав навчальний матеріал, чи працював з текстовою і графічною інформацією;
 • рефлексія власної навчально-пізнавальної діяльності.

Для визначення рівня досягнення учнями результатів навчання заклад освіти може застосовувати "ОРІЄНТОВНУ РАМКУ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ".


ЯК ВЧИТЕЛЬ МАЄ ВЕСТИ КЛАСНИЙ ЖУРНАЛ

Ведення журналу у 5 класах регулюється наказом МОН №423. Кількість передбачених сторінок та предметів/курсів визначається відповідно до навчального плану закладу освіти.

Всі записи в журналі ведуться державною мовою, чорнилом одного (чорного або синього) кольору. У разі помилкового або неправильного запису він закреслюється, поряд робиться правильний, який засвідчується підписом директора та скріплюється печаткою внизу.

Як заповнювати класний журнал:

 1. Класні журнали паралельних класів нумеруються арабськими цифрами і прописними літерами українського алфавіту. Наприклад, "1-А клас", "1-Б клас", "3-Б клас" , "3-Б клас".
 2. Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до навчального плану здійснює директор або заступник з навчально-виховної роботи.
 3. Класний керівник заповнює розділи: "Облік відвідування (пропусків занять)"; "Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності"; "Загальні відомості про учнів"; "Зведена таблиця руху учнів класу".
 4. Прізвища та імена учнів записуються на сторінках відповідного розділу журналу в алфавітному порядку.
 5. У розділі "Облік відвідування (пропусків занять)" класний керівник щодня відмічає кількість уроків, пропущених кожним учнем. Відсутність учня записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності ("н" – відсутність учня, "хв" – відсутність через хворобу), а знаменник – на кількість пропущених уроків. Наприклад: "н/6", "хв/5".
 6. На лівій сторінці розгорнутого журналу в розділі "Облік навчальних досягнень учнів" вчитель веде щоденний облік навчальних досягнень та відвідування учнями занять, на правій – записує дату проведення уроку, його зміст і завдання додому.
 7. У графі "Зміст уроку" відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.
 8. У графі "Завдання додому" стисло записується зміст і характер його виконання (прочитати, вивчити напам'ять, повторити тощо), сторінки підручника, номери задач, прикладів, практичні роботи.
 9. У графі "Місяць і число" проставляється дата проведення уроку. Відмітки щодо відвідування і бали за досягнення у навчанні проставляються в одних і тих самих клітинках. Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою "н".
 10. Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає четверте вересня.
 11. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12.
 12. У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі "завдання додому" після запису домашнього завдання записує "заміна", прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.
 13. На вільних сторінках журналу класний керівник записує теми додаткових занять та консультацій, які проводяться з учнями.
 14. Перевірка керівником (заступником керівника) школи стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів. Термін зберігання класних журналів в архіві – 5 років.
ЯК ВЧИТЕЛЬ МАЄ ПЕРЕВІРЯТИ ЗОШИТИ УЧНІВ

Перевірку зошитів (аналіз відповідних результатів навчальної діяльності) учнів доцільно розглядати як елемент поточного формувального оцінювання, як механізм надання учням письмового зворотного зв’язку.

Під час перевірки зошитів необов’язково дотримуватись бального оцінювання, зокрема, окрім коротких письмових коментарів під час аналізу результатів навчальної діяльності учнів у зошитах, можна робити позначки "див." або ставити підпис.

Як вчителям оплачують перевірку зошитів? Вчителям 5 – 11 (12) класів шкіл додатково оплачують перевірку письмових робіт з мови та літератури в розмірі 20%, математики – 15%, іноземної мови, технічної механіки та креслення – 10% ставки заробітної плати.

Надбавка здійснюється в межах коштів на оплату праці, за рахунок освітньої субвенції. Розмір надбавки встановлюється керівником закладу (установи) у межах фонду оплати праці.

Крім того, надбавка педагогам може нараховуватись у розмірі до 50% посадового окладу за виконання особливо важливої роботи та складність, напруженість у роботі. Так, школи, які беруть участь у пілотуванні, мають право на забезпечення надбавки до 50%.  

08 жовтня в ТНВК №9 відбувся міський конкурс знавців української мови  імені Іванни Блажкевич. У конкурсі взяли участь 34 учні. Діти написали диктант зі спогадів Іванни Блажкевич, для них провели екскурсію шкільним музеєм,  підготували літературно-музичну композицію.

Лист МОН від 24.09.2021 № 1/9-492 “Про проведення ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”

https://drive.google.com/file/d/1JJRI98DA4UAtlO8T9bzxNNkJyd5wh6RZ/view

1 Інструменти сучасного вчителя-словесника для розвитку комунікаційних компетентностей школяра Інтерактивна школа українського словесника 12.10.2021

https://us04web.zoom.us/meeting/schedule 

  908 236 2529 ідентифікатор

 9UykOp пароль

Початок о 14.30.

Гапон Л.О.

0678780646

2 Контрольно-оцінювальна діяльність у 5-тих класах НУШ.

Інтерактивна школа українського словесника

19.10.2021

https://us04web.zoom.us/meeting/schedule 

  908 236 2529 ідентифікатор

 9UykOp пароль

Початок о 14.30.

Гапон Л.О.

0678780646

Гордіюк Н.М.

3 Урок української словесності в новій українській школі

Дискусійна платформа «Словесники»

26.10.2021

ТНПУ імені Володимира Гнатюка (центральний корпус, Кривоноса, 2, ауд. 62).Початок о 14.30.

 

Якщо буде карантин, то захід  проведемо дистанційно:

https://us04web.zoom.us/meeting/schedule 

  908 236 2529 ідентифікатор

 9UykOp пароль

Початок о 14.30.

 

Петришина О.І.

Гапон Л.О.

0678780646

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» спільно з ТОВ «Х’юман»проводить ІІ Всеукраїнський відкритий марафон з української мови.Метою змагання є розвиток в учнівської та студентської молоді стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення української мови, формування компетентностей комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування.

Учасниками Марафону на добровільних засадах можуть бути учні 3-11 класів закладів загальної середньої освіти, учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студенти, курсанти закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Реєстрація на участь у Марафоні буде відкрита з 18 до 31 жовтня 2021 року.

Марафон проходитиме в дистанційному форматі в чотири етапи:з 12 листопада до 05 грудня 2021 року.

Правила проведення Марафону затверджено на засіданні оргкомітету ІІ Всеукраїнського відкритого марафону з української мови (протокол № 01 від 17.09.2021).

Завдання ІІ Всеукраїнського відкритого марафону з української мови розроблені творчою групою вчителів та викладачів української мови на чолі зОлександромАвраменком, доцентом Київського університету імені Бориса Грінченка.

Учасники, які пройдуть всі етапи Марафону, отримають сертифікати.

Переможці, які посядуть 1-3 місця – дипломи.

Середа, 06 жовтня 2021 21:54

Курси у жовтні 2021 року

ФФМ_17

Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики

32 години

Викладачі:

Гапон Леся Олексіївна

Задорожна Олександра Михайлівна

 
 1. Лебедєва
Тетяна ЗЗСО 14

07.10.2021, четвер, ОЧНО, актова зала управління освіти, Шевченка,1,початок о 14.30

 

08.10.2021, четвер, ДИСТАНЦІЙНО, початок о 14.30

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76253773587?pwd=Z3RlcllZV0wxaDEyRjdDRXhwWENxdz09

Meeting ID: 762 5377 3587
Passcode: Rg0Y7s

 

21.10.2021, четвер, ОЧНО, актова зала управління освіти, Шевченка,1, початок о 14.30

 1. Яськів
Галина ЗЗСО 14
 1. Максим'як
Софія ЗЗСО 14
 1. Сватенко
Вікторія ЗЗСО 4
 1. Якубишина
Галина ЗЗСО 4
 1. Бараннікова
Галина ЗЗСО 8
 1. Бойчук
Віра ЗЗСО 8
 1. Зазябла
Надія ЗЗСО 8
 1. Огороднік
Руслана ЗЗСО 8
 1. Скурська
Галина ЗЗСО 8
 1. Качанова
Ірина ЗЗСО 16
 1. Залуцька
Ольга ЗЗСО 20
 1. Процик
Богданна ЗЗСО Кобзарівка
 1. Пискливець
Ольга Галколедж
 1. Ухач
Леся Галколедж
 1. Гандзій
Наталія ТСШ 3
 1. Канак
Валентина ТСШ 3
 1. Мужилівська
Ольга ТСШ 3
 1. Сагайдак
Вероніка ТСШ 3
 1. Михайлів
Петро ТСШ 7
 1. Кучерук
Світлана Л 21 СМШ
 1. Островська
Надія Л 21 СМШ
 1. Писуляк
Наталія Л 21 СМШ
 1. Яшкін
Руслана Л 21 СМШ
 1. Цімерман
Ірина ТПШ 5

Учителі української мови й літератури взяли участь у Крайовому форумі  «Освіта – енергія майбутнього. Дистанційна освіта – сучасний формат!» 

Секція «Словесність - комунікація - методика»

1. Інтегрований підхід у процесі реалізації наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» на заняттях з української мови: Дідук-Ступ'як Галина Іванівна – к. пед. наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання;

2. Інфомедійна грамотність в освітньому процесі: Дащенко Наталія Левківна – к. філол. наук, доцент кафедри журналістики;

3. Мова як спосіб бачення світу: Панчук Галина Дмитрівна – к. філол. наук, доцент кафедри загального мовознавства і слов‘янських мов;

4. До питання універсальності жанрового аналізу різнонаціональних художніх творів: Грицак Наталія Русланівна – д. пед. наук, проф. кафедри теорії і методики української та світової літератури.

5. Мовні досягнення людини ХХІ століття  - к. філол. наук Гапон Леся Олексіївна, методист ТКМЦНОІМ, асистент кафедри української мови та методики її навчання.

17 вересня відбулося виїзне заняття в інтерактивній школі українського словесника з теми "Мовно-літературне краєзнавство у процесі громадянського становлення школярів на заняттях словесності". Учителі оглянули книжкову виставку "Форуму видавців", брали участь в афтограф-сесії «Плеяда Майстрів: Іван Марчук, Дмитро Чекалкін, Мирослав  Дочинець, Орест  Лютий,  Ірина  Фаріон,  Сашко  Лірник,  Оксана Кузів". У літературній вітальні просто неба  відбулася зустріч із Ігорем Павлюком, екскурсія містом.                                                       

 

Четвер, 09 вересня 2021 22:27

Відзначаємо День грамотності

8 вересня - Міжнародний день грамотності. Його мета - відзначити, що бути грамотним важливо для кожної людини. "Грамотність - одна з головних рис, яка характеризує людину набагато більше, ніж це робить одяг або зовнішність", - саме так писали учні гімназії у навчальному диктанті до Міжнародного дня грамотності.
Також у 5-9 класах гімназії "Гармонія" учитель української мови Марія Мельник провела вікторину "Мово моя, мово", гру "Друкарня", гру-вікторину "Заховані числа", бесіди "Грамотність- запорука успіху", "Грамотним бути модно".
 
Тернопільський ліцей № 21- спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети. Щорічно 8 вересня святкуємо Міжнародний день грамотності. Метою якого є нагадати людям, що бути грамотним – важливо! У нашому ліцеї вчителі словесності провели різноманітні заходи. «Шляхів до мовної досконалості безліч. Але всі вони починаються з любові до рідної мови, до майстерного бажання володіти нею і відчуття власної відповідальності за рідну мову»
Сторінка 1 із 103