Фільтрувати матеріали за датою: грудня 2021
Фінальний етап ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  відбудеться 5 лютого 2022 року.
У ньому братимуть участь:
 • Гербут Уляна, учениця 7 класу Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка Тернопільської міської ради
 • Ратушняк Дмитро, учень 9 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 імені Віктора Гурняка Тернопільської міської ради
 • Жаровська Юлія, учениця 8 класу Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка Тернопільської міської ради
 • Мурин Марта, учениця 6 класу гімназії „Гармонія”-відокремлений структурний підрозділ Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола
 • Сивак Валерія, учениця 11 класу Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка Тернопільської міської ради

 Фінальний етап  ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика відбудеться 26 лютого 2022 року.

У ньому братимуть участь:

 • Матенька Вікторія,  учениця 3 класу ТСШ№3
 • Зарічний Максим, учень 5 класу ТНВК№15
 • Буда Олена, студентка Галицького коледжу 
 • Нагорна Олеся, студентка ДПТНЗ Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг і туризму
 • Королюк Олеся, учениця 4 класу ТЗОШ№19
 • Мерецька Анна, учениця 10 класу ТУГ ім.І.Франка
 • Богач Антоніна, учениця 7 класу ТЗОШ№16
 ГОТУЄМОСЬ!
Опубліковано в Тараса Шевченка

Конкурс проводиться відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 22.09.2021 № 4/786-21 «Про організацію ХVМіжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти» та Правил проведення Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.08.2013 № 1228,зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.09.2013  за № 1567/24099.

Метою Конкурсу є залучення учнівської молоді до пізнання України й українського світу через індивідуально-пошукові форми, розвиток інтелектуального потенціалу учнів на засадах українознавства.

Конкурс проходитиме в два етапи: I етап (заочний) та II етап (очний, м. Київ).

Для участі в Конкурсі до 20 лютого 2022 р. (включно) необхідно:

-         в електронному вигляді пройти googlе-реєстрацію за посиланням:

https://forms.gle/nukSw7Q3S9avdqEk8;

-         в паперовому варіанті надіслати заявку і науково-дослідну роботу за адресою: Науково-дослідний інститут українознавства, к. 301 (відділ освітніх технологій та популяризації українознавства), вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135. Форма заявки розміщена на сайті НДІУ (в рубрикаторі «Міжнародний конкурс» за посиланням: http://ndiu.org.ua/index.php/component/content/article/102-2009-08-31-13-55-49/1302-2010-03-11-13-09-11).

Список учасників ІІ етапу Конкурсу буде оприлюднено на сайті Науково-дослідного інституту українознавства за результатами рецензування науково-дослідних робіт 16 березня 2022 року.

Переможці Конкурсу будуть визначені 01 квітня 2022 року. Інформація про призерів Конкурсу буде розміщена на сайті Інституту українознавства та розіслана на обласні Інститути післядипломної педагогічної освіти й директорам закладів загальної середньої освіти

Правила проведення Конкурсу, приклади конкурсних письмових завдань з українознавства попередніх років, методичні рекомендації щодо виконання та захисту науково-дослідної учнівської роботи на Міжнародному конкурсі з українознавства висвітлені на сайті Науково-дослідного інституту українознавства в рубрикаторі «Міжнародний конкурс» в розділі «Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8–11 класів» (http://ndiu.org.ua/index.php/component/content/article/102-2009-08-31-13-55-49/1302-2010-03-11-13-09-11).

До участі в Конкурсі запрошуються учні 8–11 класів закладів освіти усіх типів та форм власності України, учнівська молодь інших держав.

Конкурс передбачає написання учасником (учасниками) науково-дослідної роботи українознавчого спрямування за одним із таких напрямів:

-         українська державність: минувшина і сучасність; боротьба за українську незалежність та соборність у ХХ–ХХІ ст.;

-          репрезентації національної пам’яті: події, постаті, місця, меморіальна героїка;

-          українська культура: традиції, інновації та креативні практики; українці в світовій культурі: особистості, винаходи та мистецькі здобутки;

-         Україна та світове українство; українська діаспора: соціокультурний вимір;

-         українська мова, освіта та наука як чинники збереження української ідентичності;

-         особливості екологічної культури населення України;

-         інформаційна безпека в сучасному гуманітарному просторі України.

З Правилами проведення Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів можна ознайомитися на сайті НДІУ (http://ndiu.org.ua/index.php/component/content/article/102-2009-08-31-13-55-49/2008-2015-02-04-16-12-11).

Конкурс проводиться в два етапи:

 • I етап (заочний) – до 20 лютого 2022 року,
 • II етап (очний, м. Київ) – з 30 березня по 01 квітня 2022 року.

I етап (заочний) Конкурсу передбачає написання учнями 8–11 класів закладів освіти в Україні та за кордоном науково-дослідних робіт. Завершені напрацювання учнів мають відображати самостійний творчо-пошуковий доробок, заснований на оригінальних джерелах. Учасники Конкурсу можуть представляти карти, технологічні програми та схеми, розроблені статистичні таблиці.

ІІ етап (очний) Конкурсу передбачає: виконання письмових конкурсних завдань, публічний захист науково-дослідних робіт (до 8 хвилин) та виконання тестів з українознавства.

Для участі в Конкурсі до 20 лютого 2022 р. (включно) необхідно:

 • -         в електронному вигляді пройти googlе-реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/nukSw7Q3S9avdqEk8;
 • -         в паперовому варіанті надіслати заявку і науково-дослідну роботу за адресою: Науково-дослідний інститут українознавства, к. 301 (відділ освітніх технологій та популяризації українознавства), вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135. Форма заявки розміщена на сайті НДІУ (в рубрикаторі «Міжнародний конкурс» за посиланням: http://ndiu.org.ua/index.php/component/content/article/102-2009-08-31-13-55-49/1302-2010-03-11-13-09-11).

Тема науково-дослідної роботи учасника (учасниці) не має дублювати назву напрямку дослідження.

При написанні науково-дослідної роботи необхідно звернути увагу на «Методичні рекомендації щодо виконання та захисту науково-дослідної учнівської роботи на міжнародному конкурсі з українознавства» (http://ndiu.org.ua/index.php/component/content/article/102-2009-08-31-13-55-49/1478-2011-02-03-12-56-19), «Методичні рекомендації щодо написання науково-дослідної роботи для учнів» (http://ndiu.org.ua/images/stories/2016/konkurs/rekom-uch.pdf) та «Методичні рекомендації щодо написання науково-дослідної роботи для вчителів» (http://ndiu.org.ua/images/stories/2016/konkurs/rekom-vch.pdf).

Приклади конкурсних письмових робіт попередніх років наведено на сайті НДІУ в рубрикаторі «Міжнародний конкурс».

Список учасників ІІ етапу Конкурсу буде оприлюднено на сайті НДІУ за результатами рецензування науково-дослідних робіт 16 березня 2022 року.

Запрошення учасникам ІІ етапу Конкурсу будуть надіслані електронною поштою до 18 березня 2022 року (включно). Запрошення розсилатимуться на ім’я директорів закладів освіти. Паралельно інформація про участь учнів у ІІ етапі Конкурсу буде розіслана на обласні Інститути післядипломної педагогічної освіти.

Вимоги до оформлення матеріалів:

 1. Матеріали мають бути набрані в редакторі Word, шрифт Times New Roman – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,5 см. Поля: ліве – 3 см., праве – 1,5 см., верхнє і нижнє – 2 см.
 2. Текст обсягом 20–25 сторінок.
 3. Титульна сторінка повинна містити лише назву роботи без зазначення автора роботи та назви навчального закладу.
 4. Структура роботи: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел і літератури, додатки (за наявності).
 5. Посилання виключно післятекстові; індекси посилань – у тексті в квадратних дужках (напр.: [2], [6, 2–4; 7, 10]; оформлення посилань згідно з правилами бібліографічного опису.
 6. Мова науково-дослідних робіт − українська.
 7. Наукова робота повинна відповідати вимогам:
 • -         важливість поставленої теми дослідження;
 • -         виділення нового, що вносить в науку подана на конкурс робота;
 • -         основні завдання роботи;
 • -         характеристика використаних джерел (архівних, усних, фольклорно-польових, фотоматеріалів тощо);
 • -         виклад основного матеріалу дослідження з науковим обґрунтуванням;
 • -         висновки;
 • -         ілюстративні (джерельні) додатки;
 • -         список використаних джерел та літератури.
 1. Електронний варіант конкурсної роботи прикріплюється під час заповнення Googlе-форми.
 2. Друкований варіант конкурсної роботи надсилається разом із заявкою за адресою: Науково-дослідний інститут українознавства, к. 301 (відділ освітніх технологій та популяризації українознавства), вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135.

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок сторони, що відряджає. НДІУ сприяє в організації проживання та харчування конкурсантів. Для учасників очного етапу Конкурсу передбачені безкоштовні екскурсії.

Педагогічних керівників учнівських дослідницьких проєктів запрошуємо взяти участь в усіх запропонованих заходах Конкурсу.

Електронна адреса для запитань: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Телефон для довідок: (044) 236-01-02 (відділ освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ), (044) 236-01-28 (приймальня НДІУ),

(067) 454-90-45 (Газізова Олена Олександрівна),

(067) 891-28-38 (Богданович Ганна Олександрівна),

(099) 257-75-48 (Бойко Світлана Миколаївна).

Опубліковано в Інші конкурси

23-24 грудня 2021 року відбувся міський етап  ХXІ Усеукраїнського конкурсу учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» У номінації «Література» на конкурс було представлено 16 робіт із 11 закладів загальної середньої освіти міста. За результатами роботи журі переможцями визнано сімох учнів та учениць. 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові учня / учениці

Клас 

Назва закладу освіти

Тема роботи

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя 

Місце

1 Стецько Тарнавська Марта 11 Тернопільська класична гімназія «На одному з львівських дахів у серпні…» Підручняк Ольга Павлівна  2
2 Зубар Ірини Ігорівни 11

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов

 «Випадкова зустріч» Гандзій Наталя Богданівна  2
3 Гарькава Ірина Юріївна 11 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 імені Богдана Лепкого «Український реквієм» Лебедєва Тетяна Анатоліївна  1
4 Голоюха Олена Ігорівна 7 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №18  «Чи може дитина допомогти Україні?» Мигалевич Марія Іванівна  3
5

Якубовська Софія Андріївна

10

Тернопільська загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів № 20імені Руслана Муляра

«Уривки зі щоденника майбутньої військовослужбовиці»

Васильєва Світлана Петрівна  3
6 Савка Катерина Володимирівна 8 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №24 «Воїн світла» Грицьків Ірина Миронівна  3
7 Галаван Мар’яна Русланівна 10 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 28 "Поезія душі, що промовля вустами…" Гіль Оксана Михайлівна  3

 

Додаток 8 до наказу управління освіти і науки ТМР від 29.11.2021 № 401

Список учасників освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей 25.11.2021 р. локація «Формувально-коригуюча», Гапон Л.О. (2 год)

Сертифікати прикріплено за списком. 

№ з/п

Прізвище та ім’я учасника/учасниці

Назва закладу освіти
8/1 Балабан Галина ТУГ ім. І. Франка
8/2 Войтишин Наталія ТУГ ім. І. Франка
8/3 Горішна Галина ТУГ ім. І. Франка
8/4 Грабовська Олександра ТУГ ім. І. Франка
8/5 Зарихта Ольга ТУГ ім. І. Франка
8/6 Зуляк Галина ТУГ ім. І. Франка
8/7 Колодій Алла ТУГ ім. І. Франка
8/8 Нова Марія ТУГ ім. І. Франка
8/9 Чирська Наталія ТУГ ім. І. Франка
8/10 Марусин Галина ТНВК ШПЛ № 2
8/11 Муляр Тамара ТНВК ШПЛ № 2
8/12 Чіпак Юлія ТНВК ШПЛ № 2
8/13 Буда Олександра ТНВК ШПЛ № 2
8/14 Сапужак Любомира ТНВК ШПЛ № 2
8/15 Лобас Надія ТНВК ШПЛ № 2
8/16 Рій Віра ТНВК ШПЛ № 2
8/17 Гандзій Наталія ТСШ І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов
8/18 Коцюруба Ірина ТСШ І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов
8/19 Канак Валентина ТСШ І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов
8/20 Мужилівська Ольга ТСШ І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов
8/21 Сагайдак Вероніка ТСШ І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов
8/22 Гунтик Ольга ТСШ І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов
8/23 Петрокушин Руслана ТСШ І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов
8/24 Семенець Галина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 4
8/25 Сватенко Вікторія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 4
8/26 Луканюк Марія ТСШ І-ІІІ ст. № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов
8/27 Пошпур Марія ТСШ І-ІІІ ст. № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов
8/28 Береза Людмила ТСШ І-ІІІ ст. № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов
8/29 Михайлів Петро ТСШ І-ІІІ ст. № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов
8/30 Козак Ольга ТСШ І-ІІІ ст. № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов
8/31 Бондарчук Галина ТСШ І-ІІІ ст. № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов
8/32 Огороднік Руслана ТЗОШ І-ІІІ ст. № 8
8/33 Бараннікова Галина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 8
8/34 Скурська Галина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 8
8/35 Бойчук Віра ТЗОШ І-ІІІ ст. № 8
8/36 Зазябла Надія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 8
8/37 Антонів Юлія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 10
8/38 Басіста Ольга ТЗОШ І-ІІІ ст. № 10
8/39 Волинець Галина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 10
8/40 Пилявська Любов ТЗОШ І-ІІІ ст. № 10
8/41 Кадило Людмила ТЗОШ І-ІІІ ст. № 10
8/42 Щербата Ірина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 10
8/43 Ситар Володимир ТЗОШ І-ІІІ ст. № 11
8/44 Дика Надія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 11
8/45 Тимофієнко Наталія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 11
8/46 Матуш Рома ТЗОШ І-ІІІ ст. № 11
8/47 Марчук Ольга ТЗОШ І-ІІІ ст. № 11
8/48 Перейма Людмила ТЗОШ І-ІІІ ст. № 11
8/49 Кавецька Світлана ТЗОШ І-ІІІ ст. № 11
8/50 Григор'єва Лариса ТЗОШ І-ІІІ ст. № 11
8/51 Демида Катерина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 11
8/52 Фурман Ганна ТЗОШ І-ІІІ ст. № 13 ім. Андрія Юркевича
8/53 Антонюк Наталія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 13 ім. Андрія Юркевича
8/54 Дідук Галина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 13 ім. Андрія Юркевича
8/55 Січкарик Ірина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 13 ім. Андрія Юркевича
8/56 Сольник Наталія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 14 ім. Б. Лепкого
8/57 Юрин Світлана ТЗОШ І-ІІІ ст. № 14 ім. Б. Лепкого
8/58 Мричко Галина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 14 ім. Б. Лепкого
8/59 Яськів Галина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 14 ім. Б. Лепкого
8/60 Максим'як Софія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 14 ім. Б. Лепкого
8/61 Пенкальська Руслана ТЗОШ І-ІІІ ст. № 14 ім. Б. Лепкого
8/62 Снітовська Галина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 14 ім. Б. Лепкого
8/63 Базунова Руслана ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького
8/64 Балящук Марія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького
8/65 Савінцева Людмила ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького
8/66 Очеретнюк Ірина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького
8/67 Тендицька Олена ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького
8/68 Качанова Ірина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького
8/69 Синьовська Марія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького
8/70 Заєць Аліна ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького
8/71 Мариновська Ольга ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького
8/72 Патряк Лариса ТСШ І-ІІІ ст. № 17 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. Володимира Вихруща
8/73 Левицька Тетяна ТСШ І-ІІІ ст. № 17 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. Володимира Вихруща
8/74 Комащук Марія ТСШ І-ІІІ ст. № 17 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. Володимира Вихруща
8/75 Мандзій Людмила ТСШ І-ІІІ ст. № 17 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. Володимира Вихруща
8/76 Ониськів Леся ТСШ І-ІІІ ст. № 17 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. Володимира Вихруща
8/77 Буртняк Павліна ТСШ І-ІІІ ст. № 17 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. Володимира Вихруща
8/78 Гурська Наталія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 18
8/79 Лабінська Марія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 18
8/80 Жизномірська Ірина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 18
8/81 Мудеревич Лілія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 18
8/82 Пилипчук Світлана ТЗОШ І-ІІІ ст. № 18
8/83 Когут Світлана ТЗОШ І-ІІІ ст. № 18
8/84 Чикенда Надія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 18
8/85 Дрозд Ольга ТЗОШ І-ІІІ ст. № 19
8/86 Ходякова Тетяна ТЗОШ І-ІІІ ст. № 19
8/87 Бойко Оксана ТЗОШ І-ІІІ ст. № 19
8/88 Мельничук Оксана ТЗОШ І-ІІІ ст. № 20 ім. Руслана Муляра
8/89 Васильєва Світлана ТЗОШ І-ІІІ ст. № 20 ім. Руслана Муляра
8/90 Колодійчук Євгенія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 20 ім. Руслана Муляра
8/91 Яшкін Руслана ТЛ № 21 – СМШ   ім. Ігоря Герети
8/92 Писуляк Наталія ТЛ № 21 – СМШ   ім. Ігоря Герети
8/93 Кучерук Світлана ТЛ № 21 – СМШ   ім. Ігоря Герети
8/94 Островська Надія ТЛ № 21 – СМШ   ім. Ігоря Герети
8/95 Гусак Лілія ТЛ № 21 – СМШ   ім. Ігоря Герети
8/96 Рудницька Оксана  ТЛ № 21 – СМШ   ім. Ігоря Герети
8/97 Галан Оксана ТЛ № 21 – СМШ   ім. Ігоря Герети
8/98 Гудз Марія ТЛ № 21 – СМШ   ім. Ігоря Герети
8/99 Марункевич Наталія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 22
8/100 Сеник Любов ТЗОШ І-ІІІ ст. № 22
8/101 Олійник Марія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 23
8/102 Тарасюк Лариса ТЗОШ І-ІІІ ст. № 23
8/103 Співак Галина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 24
8/104 Шуст Галина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 24
8/105 Поврозник Наталя ТЗОШ І-ІІІ ст. № 24
8/106 Фляк Наталія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 24
8/107 Дужа Надія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 25
8/108 Галенда Галина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 25
8/109 Кавецька Наталія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 26 ім. Дмитра Заплітного
8/110 Кобилянська Галина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 26 ім. Дмитра Заплітного
8/111 Ножак Людмила ТЗОШ І-ІІІ ст. № 26 ім. Дмитра Заплітного
8/112 Іордан Леся ТЗОШ І-ІІІ ст. № 26 ім. Дмитра Заплітного
8/113 Іваник Галина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 26 ім. Дмитра Заплітного
8/114 Бей Галина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 26 ім. Дмитра Заплітного
8/115 БережинськаАнтоніна ТЗОШ І-ІІІ ст. № 26 ім. Дмитра Заплітного
8/116 Гуцалюк Наталія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 26 ім. Дмитра Заплітного
8/117 Антонів Ірина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. Віктора Гурняка
8/118 Намака Наталія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. Віктора Гурняка
8/119 Бойко Галина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. Віктора Гурняка
8/120 Когут Валентина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. Віктора Гурняка
8/121 Вальчак Ганна ТЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. Віктора Гурняка
8/122 Смертіна Олена ТЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. Віктора Гурняка
8/123 Курус Ірина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. Віктора Гурняка
8/124 Сава Ірина ТЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. Віктора Гурняка
8/125 Корнят Оксана ТЗОШ І-ІІІ ст. № 28
8/126 Пасічник Світлана ТЗОШ І-ІІІ ст. № 28
8/127 Мельничук Надія ТЗОШ І-ІІІ ст. № 28
8/128 Ситар Леся ТСШ І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов
8/129 Злепко Галина ТСШ І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов
8/130 Похила Лілія ТСШ І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов
8/131 Ваврик Ольга ТГ № 30
8/132 Підручняк Ольга ТКГ
8/133 Колісник Ірина ТТЛ
8/134 Кунцьо Надія ТТЛ
8/135 Галатюк Ольга Кобзарівська ЗОШ І-ІІІ ст.
8/136 Джуль Ганна Кобзарівська ЗОШ І-ІІІ ст.
8/137 Процик Богданна Кобзарівська ЗОШ І-ІІІ ст.
8/138 Чортик Ольга Курівецька гімназіяім. М. Бенцаля
8/139 Заїка Лідія Курівецька гімназіяім. М. Бенцаля
8/140 Бутрин Леся ТСШ І-ІІІ ст. № 17 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. Володимира Вихруща
Опубліковано в СЕРТИФІКАТИ

21 грудня 2021 року  в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка працювала відкрита дискусійна платформа "Словесники."

Організатори: кафедра української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка,Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій і моніторингу.

Мета: готувати вчителів до роботи в Новій українській школі, збагатити методичний інструментарій учителів-словесників, формувати мотивацію педагогів до інноваційної творчої діяльності, популяризувати передовий досвід учителів-новаторів.

Учителі української мови й літератури разом із науковцями університету обговорювали шляхи реалізації засад Нової української школи на уроках української словесності. 

Ольга Петришина, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, висвітлила тему "Методична компетентність учителя словесності  як наукова проблема".

Про інноваційні методи аналізу твору йшлося у грунтовній доповіді "Жанровий аналіз епічних творів на уроках словесності" Наталії Грицак, доктора педагогічних наук, професора кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Наталія Бежук-Зубик, кандидат філологічних наук, учитель-методист, учитель української мови й літератури Заліщицької державної гімназії, лауреат Усеукраїнського конкурсу «Учитель року 2021», запропонувала детальний огляд онлайн-застостосунків для філологів у майстер-класі "Поєднуємо приємне з корисним, або як онлайн-платформи на уроках словесності допомагають навчатися цікаво й креативно"

 Досвідом роботи поділилася Ольга Зарихта, учитель-методист, учитель української мови й літератури Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка.

У ролі модератора дискусійного кола виступила Леся Гапон, кандидат філологічних наук, консультант Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій і моніторингу, асистент кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

 

14 грудня 2021 року відбувся методичний вебінар з теми "Дистанційний урок української словесності: підходи, прийоми, знахідки".Про  методику проведення дистанційного уроку розповіла Леся Гапон, PhD, консультант ТКМЦНОІМ.Практичний кейс учителя-філолога "Використання вебквест-технології в системі змішаного навчання" продемонструвала Надія Кунцьо, учитель-методист, учитель української мови й літератури Технічного ліцею. Матеріали вебквесту "Містика Карпат" Надії Кунцьо можна знайти за покликанням  https://sites.google.com/view/ukrlit-ttl/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%96-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82?authuser=0

На виконання Указу Президента України від 22.03.2002р. №284 ,,Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості”, відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 29.08.2003 №585/529/875, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2003 р. за №779/8100 (далі – Положення), листа Міністерства освіти і науки України від 09.11.2021 р. №1/19299-21 «Про проведення ХХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості», наказу управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації № 218/01-07 від 19.11.2021 «Про проведення в області у 2021/2022 навчальному році І-ІІІ етапів XХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» у Тернопільській міській територіальній громаді у 2021/2022 навчальному році буде проведено ХXІ Усеукраїнський конкурс учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» та присвячений Шевченківським дням (далі – Конкурс) на тему: «Заради честі, миру і майбутнього України» у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» у такі терміни:

1.1. І етап – до 15 грудня 2021 року 

1.2. ІІ етап – 23-24 грудня 2021 року 

Вимоги до оформлення робіт

 1.Загальні зауваги

XХ Усеукраїнський конкурс учнівської творчості відбувається під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» та присвячений Шевченківським дням.

До участі в конкурсі приймають роботи з теми «Заради честі, миру і майбутнього України» у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення», які учасники раніше не подавали до участі в інших наукових і творчих конкурсах регіонального та державного рівнів. Епіграфом до творчих робіт пропонуємо слова української поетеси Ольги Калини: «…Своє життя поклали на ваги, І не вагались жодної хвилини. Злякалися, спинились вороги. І ми сьогодні маєм – Україну!».

Наголошуємо, що загальну тему «Заради честі, миру і майбутнього України» не слід дублювати у назві конкурсної роботи.

Наставниками юних дослідників можуть бути вчителі, викладачі, керівники гуртків тощо.

2. Номінація «Історія України і державотворення»

Роботи у номінації «Історія України і державотворення» повинні мати оригінальні назви, що відрізняються від загальної теми конкурсу «Заради честі, миру і майбутнього України». У конкурсних роботах має бути висвітлено життєвий шлях відомих та маловідомих добровольців, які свідомо, за покликом серця у важкий для нашої країни час стали на захист суверенітету і територіальної цілісності України.

Конкурсні роботи з історії повинні мати дослідницький характер, із обов’язковим залученням оригінальних джерел, як-от: джерела усної історії, архівні матеріали, матеріали періодики, мемуари, щоденники, кіно-фотодокументи тощо.

До всіх конкурсних робіт з історії обов’язково додаються тези-анотації (короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок. Конкурсна робота може бути виконана одним або кількома авторами. Наставниками юних дослідників можуть бути вчителі, викладачі, керівники гуртків тощо.

Структура роботи:

 • вступ, у якому автор обґрунтовує мету свого дослідження;
 • основна частина (розділи повинні мати назву й обов’язкове логічне завершення структурних компонентів основної частини);
 • висновок;
 • список використаних джерел і використаної літератури, укладений відповідно до норм чинного Національного стандарту України.

Обсяг 15–25 сторінок.

3. Номінація «Література»

Творчі роботи в номінації «Література», за вибором автора, можуть бути різними за жанром (есе, твір-роздум, нарис, етюд, новела, оповідання, поезія тощо) і відповідати вимогам художнього стилю. Загальну тему «Заради честі, миру і майбутнього України» не слід дублювати в назвах робіт. Поетичні доробки учнів подаються у довільній формі. Кількість поезій, поданих на конкурс – від 3 до 5 віршів. Обсяг прозових художніх творів – від 1 до 15 сторінок.

Роботи присвячені аналізу життя добровольців розглядатимуться в номінації «Історія України і державотворення».

4. Технічні вимоги

Текст творчої роботи з історії та літератури слід роздрукувати на папері формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Поля: ліве – 30 мм, нижнє і верхнє – по 20 мм, праве – 10 мм.

5. Прикінцеві зауваги

         Наголошуємо, що разом із роботами конкурсантів необхідно надіслати заявку, у якій слід вказати прізвище, ім'я та по батькові учасника, клас, назву навчального закладу (як вказано у Свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи), тему конкурсної роботи, а також прізвище, ім'я, по батькові наставника, місце його роботи.

Заявка на участь у ІІ етапі XХІ Усеукраїнського конкурсу учнівської творчості (номінація «Історія України і державотворення»/«Література») 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові учня (повністю) Клас

Назва закладу освіти

(як вказано у Свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи)

Тема роботи

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

(повністю)

1.          
2.          
3.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом І ступеня

 • Матенька Вікторія,  учениця 3 класу ТСШ№3
 • Зарічний Максим, учень 5 класу ТНВК№15
 • Буда Олена, студентка Галицького коледжу 
 • Нагорна Олеся, студентка ДПТНЗ Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг і туризму

Диплом ІІ ступеня

 • Королюк Олеся, учениця 4 класу ТЗОШ№19
 • Мерецька Анна, учениця 10 класу ТУГ ім.І.Франка

Диплом ІІІ ступеня

 • Богач Антоніна, учениця 7 класу ТЗОШ№16
Опубліковано в Петра Яцика
 
Диплом І ступеня
 • Гербут Уляна, учениця 7 класу Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка Тернопільської міської ради
 • Ратушняк Дмитро, учень 9 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 імені Віктора Гурняка Тернопільської міської ради
 
Диплом ІІ ступеня
 • Жаровська Юлія, учениця 8 класу Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка Тернопільської міської ради
 • Мурин Марта, учениця 6 класу гімназії „Гармонія”-відокремлений структурний підрозділ Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола
 • Сивак Валерія, учениця 11 класу Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка Тернопільської міської ради
 


 
 
 
 
 
 
Опубліковано в Тараса Шевченка

7 грудня на базі ТСШ 3 відбулась студія академічної доброчесності для вчителів української мови та літератури м Тернополя. Інтерактивну лекцію "Академічна доброчесність як фактор успіху" прочитала доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і менеджменту ТНПУ ім.В.Гнатюка Оксана Степанівна Боднар. Дискусійне коло з актуальних питань упровадження академічної доброчесності провела Гапон Л.О.

Опубліковано в Інші методичні заходи