Вівторок, 30 листопада 2021 09:10

План роботи на грудень 2021 року

 з/п Тематика інформаційно-методичних заходів Цільова аудиторія Форма роботи Термін Місце проведення / Ресурси Відповідальний, номер телефону 1 Академічна доброчесність учителя: нормативи, проблеми та успіхи Учителі УМЛ Студія академічної доброчесності 7 грудня, поч. о 14.30 Буде повідомлено додатково Гапон Л.О. 06787880646 2 Дистанційний урок української літератури: підходи, прийоми, знахідки. Учителі УМЛ Інтерактивна школа українського словесника 14 грудня, поч. о 14.30 https://us04web.zoom.us/meeting/schedule    908 236 2529 ідентифікатор  9UykOp пароль Гапон Л.О. 06787880646 3 Жанровий аналіз епічних творів на уроках словесності в НУШ Учителі УМЛ Відкрита дискусійна платформа «Словесники» 21 грудня, поч. о 14.30 ТНПУ імені Володимира Гнатюка (центральний корпус, Кривоноса, 2) , ауд.…
1 Інструменти сучасного вчителя-словесника для розвитку комунікаційних компетентностей школяра Інтерактивна школа українського словесника 12.10.2021 https://us04web.zoom.us/meeting/schedule    908 236 2529 ідентифікатор  9UykOp пароль Початок о 14.30. Гапон Л.О. 0678780646 2 Контрольно-оцінювальна діяльність у 5-тих класах НУШ. Інтерактивна школа українського словесника 19.10.2021 https://us04web.zoom.us/meeting/schedule    908 236 2529 ідентифікатор  9UykOp пароль Початок о 14.30. Гапон Л.О. 0678780646 Гордіюк Н.М. 3 Урок української словесності в новій українській школі Дискусійна платформа «Словесники» 26.10.2021 ТНПУ імені Володимира Гнатюка (центральний корпус, Кривоноса, 2, ауд. 62).Початок о 14.30.   Якщо буде карантин, то захід  проведемо дистанційно: https://us04web.zoom.us/meeting/schedule    908 236 2529 ідентифікатор  9UykOp пароль Початок о 14.30.   Петришина О.І. Гапон Л.О. 0678780646
№ Тематика методичних заходів Форма роботи Термін Місце проведення / Ресурси Відповідальний, номер телефону 1 Трансформації в розвитку мовно-літературної освіти та адаптація до змін Інтерактивна школа українського словесника 20.08.2021 ТЗОШ№16 Початок о 14.30. Гапон Л.О. 0678780646 2 Реалізація компетентнісних засад НУШ на уроках словесності" Інтерактивна школа українського словесника 07.09.2021 ТСШ №3 Початок о 14.30. Гапон Л.О. 0678780646 3 Мовно-літературне краєзнавство у процесі громадянського становлення школярів на заняттях словесності Інтерактивна школа українського словесника 17.09.2021 Львів Виїзд із Тернополя о 8.00 Гапон Л.О. 0678780646 4 Контрольно-оцінювальна діяльність у 5-тих класах НУШ. Інтерактивна школа українського словесника 19.10.2021 https://us04web.zoom.us/meeting/schedule    908 236 2529 ідентифікатор  9UykOp…
Четвер, 03 червня 2021 12:29

Звіт за 2020-2021 н.р.

Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в компетентнісному методичному просторі міста Тернополя відбувається в інтегративній системі, яка складається із взаємоузгоджених структурно-змістових елементів, що взаємодіють у діяльнісно-творчому, індивідуально-особистісному та акмеологічному аспектах. Нормативно-правове підґрунтя викладання мови й літератури в системі базової освіти школяра забезпечують інформаційно-організаційні заходи. Зокрема на вебінарі з теми «Філологічна валіза українського словесника на початок навчального року», що відбувся 18 серпня 2020 року, учителів-словесників ознайомлено з документами, які регламентують зміст мовно-літературної освіти учнів в умовах очного, дистанційного та змішаного навчання, наголошено на особливостях коригувального навчання, рекомендовано методичні ресурси для успішного викладання і творчого зростання педагогів у 2020/2021 навчальному…
З метою утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед української молоді, виховання поваги до культури та традицій українського народу, управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу впродовж 2020–2021 н.р. забезпечили проведення міських етапів міжнародних, усеукраїнських та обласних мовно-літературних конкурсів. 1 листопада 2020 року в ТСШ№7 проведено міський етап ХI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, у якому взяли участь 179 учнів і учениць 5-11 класів. На обласному етапі, що відбувся 4 грудня 2020 року, дипломами І ступеня нагороджено: Бартіш Олену (ТНВК ШПЙС), Гаврись Софію (ТЗОШ№27), Гербут Уляну (ТУГ),…
Четвер, 27 травня 2021 09:56

Звіт за ІІ семестр 2020-2021 року

З метою налагодження співпраці середньої та вищої шкіл у царині мовно-літературної освіти, удосконалення професійної компетентності педагогів-словесників, утвердження й гармонізації демократичних принципів безперервної освіти,   пошуку шляхів підвищення якості філологічної освіти, збагачення методичного інструментарію вчителів-словесників, формування мотивації до інноваційної діяльності, професійної мобільності, саморозвитку та самореалізації проведено: 13 квітня 2021 року, на платформі "Зум"  -  інтерактивну школу сучасного вчителя ( провідний спікер - Ірина Шкіцька, доктор філологічних наук, професор кафедри інформаційної діяльності Західноукраїнського національного університету - висвітлила тему:  "Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів і вчителів в умовах інформаційного суспільства"; Гапон Л.О., PhD, розповіла про нові ролі вчителя ХХІ століття і побудову індивідуальної траєкторії професійного розвитку…
№ Зміст роботи Дата Ресурс 1. Інтерактивна школа сучасного вчителя-словесника Інновації Держстандарту, ЗНО- 2021, нової редакції Українського правопису: пошук, проблеми, рішення ВІВТОРОК 06.03 2021 Поч. о 14.30 908 236 2529 ідентифікатор 9UykOp пароль https://us04web.zoom.us/j/9082362529?pwd=L2V3blNDQzFVK3F5d3UrR1E2aTg0QT09 2 Інтерактивна школа сучасного вчителя-словесника Траєкторія професійного розвитку вчителя-словесника. ВІВТОРОК 13.03.2021 Поч. о 14.30 Поч. о 14.30 908 236 2529 ідентифікатор 9UykOp пароль https://us04web.zoom.us/j/9082362529?pwd=L2V3blNDQzFVK3F5d3UrR1E2aTg0QT09 3 Дискусійна платформа ТНПУ – ТКМЦНОІМ «зМовники» Професійна мобільність учителя-словесника в практико орієнтованому освітньому середовищі НУШ ВІВТОРОК 20.03.2021 Поч. о 14.30 Поч. о 14.30 908 236 2529 ідентифікатор 9UykOp пароль https://us04web.zoom.us/j/9082362529?pwd=L2V3blNDQzFVK3F5d3UrR1E2aTg0QT09 ЗПМ_29_1 Стратегії формувального оцінювання в  5–11 класах (8  год) Гапон Леся Олексіївна…
№ Тематика методичних заходів Форма Термін Ресурси Відповідальна/відповідальний 1. Е-оцінювання, самооцінювання   учнів на уроках української мови й літератури Інтерактивна школа українського словесника 12.03.2021 14.30 https://us04web.zoom.us/j/9082362529... 908 236 2529 ідентифікатор 9UykOp пароль Гапон Л.О. 0678780646 2. Аналіз художнього твору на уроках словесності в аспекті компетентнісного підходу Інтерактивна школа українського словесника 22.03.2021 14.30 https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj Гапон Л.О. 0678780646 3 Критеріальні моделі оцінювання та самооцінювання уроків української мови та літератури Трансфер-містечко 25.03.2021 12.00 Платформа Zoom ідентифікатор  908 236 2529  пароль   9UykOp https://us04web.zoom.us/j/9082362529?pwd=L2V3blNDQzFVK3F5d3UrR1E2aTg0QT09 Гапон Л.О. 0678780646 Курси Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі (28 годин) ФФМ_16_1   Гапон Леся Олексіївна СЕРЕДА 10…
Сторінка 1 із 4