Ліна Костенко. Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в "Кольорових мишах". Образ особливої дівчинки Анни Мета: формувати ключові та предметні компетентності й компетенції шляхом виконання навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих завдань; відповідно до змістових ліній (НЛ–1,2,3) з’ясувати суть поезії «Кольорові миші»; навчити пояснювати умовність ситуації, зображеної у вірші; характеризувати образи, пояснювати їх метафоричний підтекст; розвивати уяву, образне мислення, виробляти вміння аналізувати поетичні твори; формувати усвідомлення високих моральних якостей, духовного багатства людини; виховувати естетичні смаки, позитивне мислення, прагнення зберегти власне Я. Цілі: Учні знатимуть: зміст вірша «Кольорові миші», художні засоби, використані в поезії; особливості виразного читання вірша. Учні вмітимуть:виразно, вдумливо читати й коментувати поезію,…
ЛІНА КОСТЕНКО. «ДОЩ ПОЛИВ...» Мета:  ознайомити учнів з основними фактами біографії письменниці, її поезіями; допомогти усвідомити ідейно-художній зміст програмового твору, його красу; розвивати навички виразного читання, уміння коментувати, визначати основні мотиви поезій; виховувати спостережливість, плекати естетичні почуття, позитивне мислення, любов до природи. Цілі. Учні знатимуть: — основні факти біографії Ліни Костенко; — зміст вірша «Дощ полив...». Учні вмітимуть: — виразно читати вірші, акцентуючи увагу на засобах виразності мови; — пояснювати, за допомогою яких художніх засобів створено образи-персонажі поезії. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: портрет Л. Костенко, збірки її творів, ілюстрації до них, пейзажні картини. Теорія літератури:ліричний твір, ліричний…
 Тема: Олег Ольжич. «Господь багатий нас благословив…», «Захочеш – і будеш» (із циклу «Незнаному воякові») Мета: ознайомити учнів із цікавими епізодами життя поета, удосконалювати вміння виразно читати поезію,розкрити громадянські мотиви поезії, виховувати почуття власної гідності, любові до Вітчизни. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Засоби навчання: підручник, портрет Олега Ольжича, ілюстрації до віршів, збірки поезій . Випереджувальне завдання: учень готує розповідь про українських емігрантів, два учні – виразне читання віршів «Господь багатий нас благословив…», «Захочеш – і будеш». Епіграф до уроку:      «Втрата мужності—це втрата людськоїгідності, котру я ставлю над усе. Навіть над самим життям». В. Симоненко Перебіг уроку І. Організаційний етап.…
Тема: Любов Пономаренко. “Гер переможений”. Наскрізний гуманістичний пафос новели. Художні засоби його втілення. Теорія літератури: новела. Мета: ознайомити учнів з фактами життя і творчості Л. Пономаренко; розвивати вміння аналізувати зміст художнього твору, його проблематику; вчити семикласників висловлювати власне судження щодо прочитаного; навчити висловлювати свої думки щодо ролі й значення гуманізму у розвитку людства і духовності людини. Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: портрет письменниці, мультимедійні матеріали. Методи, прийоми і форми роботи: “кольоровий настрій”, передбачити “незакінчене речення”, ланцюжок думок (відповідей), метод “прес” (“я вважаю, що...”), прийом “угу” (“так, так”), есе, робота з підручником, метод “збери намисто”, рефлексія досягнень. Епіграф уроку:…
МЕТА: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Григора Тютюнника; з’ясувати історію написання повісті «Климко»; проаналізувати зміст повісті; на прикладі взаємостосунків літературних героїв допомогти учням зрозуміти і засвоїти морально-етичні уроки твору; удосконалювати вміння виразно читати, переказувати епізоди повісті, які найбільше вразили; розвивати культуру мовлення, логічне мислення,увагу, пам’ять, уміння грамотно висловлювати свої думки; виховувати гуманні якості людини, формувати в учнів активну життєву позицію, бажання допомогти в складних ситуаціях, захистити близьких, друзів. ЦІЛІ УРОКУ. Учні знатимуть: морально-етичні проблеми, порушені в повісті; зміст епізодів, у яких розкриваються ці проблеми. Учні вмітимуть: виділяти й виразно читати уривки, в яких показано чуйність, людяність, доброту…
Тема. Андрій Малишко «Стежина» («Чому,сказати, й сам не знаю…»), «Вчителька». Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в поезіях А.Малишка. Виразне і вдумливе читання поезій Мета: поглибити знання про поетичну та пісенну творчість А.Малишка;вдосконалити уміння аналізувати поезію, зокрема «Стежина», «Вчителька»;- розкрити зміст народнопоетичних символів; розвивати увагу, культуру зв’язного мовлення; виховувати повагу до рідної домівки, батьків, національних традицій, навчитися виразно і вдумливо читати поезію. Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь Обладнання: портрет А.Малишка, аудіозаписи пісень поета, дидактичний матеріал  Епіграф: Я серце й душу в пісню переллю  (А.Малишко) Перебіг уроку І. Організаційний етап. 1.Вступне слово вчителя         Наш сьогоднішній урок - урок нової зустрічі з пісенною…
                                                                                               Тема: Література рідного краю. Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка Мета: познайомити учнів із геніальним земляком ―  етнографом, його творчим доробком, розвивати навички виразного читання, дослідницько- пошукової роботи; виховувати шанобливе ставлення до митців рідного краю, формувати естетичні смаки, любов і повагу до фольклору­ ― духовної спадщини нашого народу. Тип уроку: урок-екскурсія (формування…