Середа, 26 жовтня 2022 17:56

Збагачуємо лексичний запас

ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ВПРАВИ  І ТЕКСТИ ДЛЯ ТРЕНУВАНЬ У ВКЛАДЕННІ ) ГРУПИ СЛІВ ЗА ВЖИВАННЯМ І. Загальновживані слова. ІІ. Слова обмеженого вживання: професійні слова (професіоналізми); діалектні слова (діалектизми); сленг (сленгізми); просторічні слова (просторіччя). СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА — слова, які використовують лише в певних стилях: наукова лексика (хімія, радіус, орфоепія); політична лексика (депутат, мітинг, закон); розмовна лексика (мобілка, балакати, бахматий, байдикувати).
НЕПРАВИЛЬНО —  ПРАВИЛЬНО     анонсувати про подію  — анонсувати подію багатий за змістом — багатий змістом, змістовний багато значить — багато важить багатообіцяючий — далекосяжний, обнадійливий, перспективний багаточисельний — численний бажаючий — охочий бахрома — торочки бачити власними очима — бачити на власні очі башня — башта бедро — стегно битком набитий — вщерть наповнений, переповнений біжуча вода — проточна вода біжуча стрічка — рухомий рядок біля чотирьох — близько чотирьох більше всього — понад усе, найбільше більше двох тисяч — понад дві тисячі блюдо — таріль брюки — штани брючина (штанка ) — холоша будівництво вимагає капіталовкладень – будівництво потребує капіталовкладень. будь-якою ціною — за будь-яку ціну бути на взводі — не знаходити собі місця в двох словах — двома словами в деякій…
  українська мова      російська мова дОговір                     договОр дОшка                       доскА ненАвидіти               ненавИдеть Олень                        олЕнь просІка                      прОсека літОпис                     лЕтопись рукОпис                    рУкопись, руслО                        рУсло топОля           …
  Про витоки живої розмовної української мови, про становлення і розвиток писемної літературної мови, про пам’ятки української мови і писемності, про ентоніми щодо українців як засіб політичної та національної ідентифікації, про українську мову на мовній карті світу, про факти лінгвоциду української мови, про правовий статус державної мови в Україні - ПРЕЗЕНТАЦІЯ У ВКЛАДЕННІ.