Навчання української та іноземної  мов  у сучасній школі зазнає докорінних змін, що зумовлено модернізацією змісту, оптимізацією технологій, переосмисленням результату навчання. У цьому контексті набуває особливої актуальності застосування текстового матеріалу — засобу навчання, що має значний виховний та дидактично-розвивальний потенціал. Про інноваційні форми й методи роботи з текстом та медіатекстом йшлося  на інтерактивному занятті  інтегрованої кафедри "Лінгва", яке відбулося 20 лютого 2023 року на платформі "Зум". Учасники/учасниці: учителі/учительки української мови, іноземних мов. Спікерки: конкультантки ТКМЦНОІМ  Леся Гапон, Оксана Турчин. Леся Гапон розкрила  смислове значення терміносполук  «читацька грамотність», «читання з розумінням», «критичне читання», «усвідомлене читання», «читацькі статегії»; порушила проблему формування наскрізного вміння «читання з розумінням» на уроках  словесності; продемонструвала  рецептивні…
 16 вересня 2022 року учасники інтегрованої кафедри "Лінгва"  - учителі української мови й літератури, вчителі іноземних мов, учителі образотворчого та музичного мистецтв -   опрацювали тему "Націєцентрична інтеграція мистецьких та мовно-літературних компонентів у новому Державному стандарті базової середньої освіти". Актуальні матеріали  репрезентували працівники ТКМЦНОІМ:    Леся Гапон, консультант ТКМЦНОІМ:  Загальні компетентності Держстандарту як концептуальна база інтеграції освітніх галузей. Інтеграція мистецького компонента в модельні програми та підручники НУШ мовно-літературної галузі. Оксана Турчин, консультант ТКМЦНОІМ:  Методика  міжпредметної інтеграції на уроках рідної та іноземної мов, музичного та образотворчого мистецтв.  Хмарні сервіси як дієвий інструмент реалізації освітніх цілей інтеграції. Галина Федун, заступник директора, консультант ТКМЦНОІМ: Взаємодія різних видів мистецтв…
  24 січня 2022 року на платформі "Зум"  в рамках роботи відкритої кафедри "Linqua" для вчителів іноземних  мов та вчителів української мови й літератури проведено інтерактивний вебінар-тренінг з теми "Комп'ютерні ігри як ефективний інструмент вивчення лексики іншомовного походження в умовах дистанційного навчання."  Актуальність заходу  зумовлена потребою  організувати активне освітнє середовище в умовах дистанційної освіти, забезпечити різні форми інтегрованого навчання, здійснювати моніторинг розвитку учнів відповідно до Концепції "Нова українська школа" та нового Державного стандарту загальної середньої освіти, методикам компетентністного навчання. Висвітлюючи тему  "Інтегрований розвиток предметних і наскрізних компетентностей у процесі використання інтернет-сервісів",  Леся Гапон, PhD, консультант ТКМЦНОІМ, продемонструвала можливості сховища інтерактивних дидактичних вправ…
22.01.2021  для вчителів української та іноземних мов  на платформі "Зум" в рамках діяльності інтегрованої кафедри "Лінгва" проведено онлайн-навчання з теми  "Використання можливостей цифрових додатків для формування діяльнісно-комунікативної компетентності учнів на уроках мови". Про словоцентричний аспект педагогічної взаємодії  учня і вчителя в інтернет-просторі  та про кодифікацію норм нової редакції Українського правопису в процесі реалізації дистанційної освіти розповіла Гапон Л.О. (ТКМЦНОІМ). Ефективне використання вебдодатків “Quizlet”, “Flipgrid” для викладання мови продемонструвала  Турчин О.М.(ТКМЦНОІМ). Про практику візуалізації мовних явищ з допомогою інтерактивної дошки «Padlet» йшлося у виступі  Слотюк О.В. (ТНВК ШКПЙС).  Корисні ресеурси: Електронна версія нового Українського правопису (авторизоване повне видання з уточненнями) http://www.inmo.org.ua/assets/files/2021/ukr.-pravopys-2019_2.pdf Особливості онлайнового спілкування https://cutt.ly/mjZIA16 Термінолексика  (переклад з…
8 лютого 2019 року в актовій залі ТКМЦНОІМ відбулося відкриття інтегрованої кафедри  «Lingua». Учителі української та вчителі іноземної мови разом вивчали тему  "Особливості навчання мови з використанням хмарних технологій". Про точки дотику в роботі філологів  мультимодальну грамотність  розповіла  Гапон Л.О., методист ТКМЦНОІМ. Технології WordArt, Jigsaw, Puzzle, Padlet, Tricider, StoryJumper, WheelDecide, MeetingWords, Jeopardy, Kahoot, eTwinning, Mentimeter розкрила ТурчинО.М.,методист ТКМЦНОІМ. Учителі працювали практично, використовуючи власні гаджети: складали хмари слів, брали участь у тестуванні, пробували створювати мультимодальні тексти.