Відповідно до Наказу управління освіти і науки ТМР від 17.05.2021р. №143 "Про підсумки проведення методичних заходів з учителями Тернопільської міської територіальної громади за 2020-2021 навчальний рік" підготовлено сертифікати учасникам методичних і науково-методологічних заходів.     Прізвище, ім’я Закладосвіти К-сть годин № сертифіката Антонів Юлія ТЗОШ 10 8 ГЛ 20-21/01 Антонюк Наталія ТЗОШ 13 12 ГЛ 20-21/02 Бабіна Марія ТЗОШ №4 5 ГЛ 20-21/03 Балабан   Галина ТУГ 10 ГЛ 20-21/04 Балящук Марія ТЗОШ№16 16 ГЛ 20-21/05 Бараннікова Галина ТЗОШ№8 2 ГЛ 20-21/06 Басіста Ольга ТЗОШ№10 5 ГЛ 20-21/07 Бачинська Галина ТНПУ 6 ГЛ 20-21/08 Бей Галина ТЗОШ№26 16 ГЛ 20-21/09…
20 квітня 2021 року розпочала роботу дискусійна платформа "Мовники".http://tnpu.edu.ua/news/5754/?fbclid=IwAR37lTZ7MEq4TTGau5VeqZ7AAjwN7eVNLp7FUYIDSCGvwIdZepAm2eS7gzk   Організатори : кафедра української мови та методики її навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка (завідувач - кандидат філологічних наук Ольга Петришина),  Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу (директор - Галина Литвинюк, координатор роботи з учителями української словесності - Леся Гапон).   Мета: удосконалення співпраці закладів загальної середньої та вищої освіти в мовно-літературній галузі пошук шляхів підвищення якості філологічної освіти збагачення методичного інструментарію вчителів-словесників•формування мотивації до інноваційної діяльності, професійної мобільності, саморозвитку та самореалізації  Спікери: Декан факультету філології і журналістики (ФіЖ) ТНПУ ім. В.Гнатюка проф. Тетяна Вільчинська привітала учасників і відзначила…
13 квітня 2021 року, на платформі "Зум" учителі української мови та літератури міста Тернополя працювали в " Інтерактивній школі сучасного вчителя".  З метою налагодження співпраці середньої та вищої шкіл у царині мовно-літературної освіти, удосконалення професійної компетентності педагогів-словесників, утвердження й гармонізації демократичних принципів безперервної освіти, провідним спікером вебінару запрошено Ірину Шкіцьку, доктора філологічних наук, професора кафедри інформаційної діяльності Західноукраїнського національного університету.  Доповідь професорки "Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів і вчителів в умовах інформаційного суспільства".була присвячена з’ясуванню причин низької навчально-пізнавальної активності сучасних школярів, пошуку зв’язку між зниженням інтересу до навчання і розвитком новітніх інформаційних технологій, інформаційним перевантаженням учнів, якістю навчальних програм і навчально-методичної…
  6 ківтня 2021 року відбувся вебінар для вчителів-словесників з теми "ІННОВАЦІЇ ДЕРЖСТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗНО-2021,  НОВОЇ РЕДАКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ: ПОШУК, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ". Спікер - Леся Гапон,PhD,ТКМЦНОІМ. Презентація - у вкладенні. Висвітлено питання: 1.Розвиток ідей Нової української школи в Державному стандартібазовоїсередньоїосвіти. 2.Особливості реалізації мовно-літературної галузі в типовому навчальному плані. 3.Нова редакція Українського правопису: колізії імплементації. 4.Інновації ЗНО-2021 : завдання з відкритою формою відповіді. Рекомендовані джерела 1.Держстандарт базової середньої освіти: https://cutt.ly/ucUmTLW 2.Наказ Міністерства освіти і науки України від19.02. 2021 р. № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів ЗЗСО»:https://cutt.ly/JcUmcHB 3.Наказ УЦОЯО від 16.10.20 №177 «Про затвердження Загальних характеристик…
Список учителів УМЛ - учасниць та учасників освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей  25.03.2021 р.  Локація «Інтеграційно-коригувальна», підлокація «Критеріально-аналітична» Тема підлокації: "Критеріальні моделі оцінювання та самооцінювання уроків української мови та літератури" № Прізвище, ім’я, по батькові Заклад 13/01 Балабан Галина ТУГ ім. І. Франка 13/02 Горішна Галина ТУГ ім. І. Франка 13/03 Гарматюк Любов ТУГ ім. І. Франка 13/04 Чирська Наталія ТУГ ім. І. Франка 13/05 Зуляк Галина ТУГ ім. І. Франка 13/06 Войтишин Наталія ТУГ ім. І. Франка 13/07 Колодій Алла ТУГ ім. І. Франка 13/08 Грабовська Олександра ТУГ ім. І. Франка 13/09 Підручняк Ольга ТКГ 13/10 Загазей Оксана ТКГ 13/11 Гринчук Ольга…
Концепція «Нової української школи» ставить нові завдання  перед усіма учасниками освітнього процесу. Одне з них - уміти оцінити навчальне заняття. Саме про це йшлося на вебінарі для українських філологів з теми "Критеріальні моделі оцінювання та самооцінювання уроків української мови та літератури", який відбувся 25 березня 2021 року на платформі "Зум" в рамка шостого транфер-містечка інноваційних можливостей. Спікер - Леся Гапон, PhD, ТКМЦНОІМ. Упродовж заняття висвітлено актуальні методичні засади уроку словесності, базові знання про аналіз і самоаналіз уроку, експертне оцінювання уроку. Особливу увагу спікерка звернула на особливості оцінювання уроку словесності. Слухачам запропоновано матрицю експертного оцінювання уроку, побудовану на універсальних параметрах з…
22 березня 2021 року для вчителів української словесності проведено вебінар з теми  "Аналіз художнього твору на уроках словесності в аспекті компетентнісного підходу". Спікер - Гапон Л.О., PhD, ТКМЦНОІМ. У процесі роботи висвітлено такі шляхи формування ключових компетентностей на уроках словесності. реалізація діяльнісного підходу; використання інтерактивних методів навчання; інтегроване вивчення української літератури з предметами економічного,природничого циклу, курсами за вибором; кластерні компетентнісно орієнтовані завдання; аналіз та інтерпретація художніх текстів; когнітивні гачки: особисті конструкти-еталони,інтелектуальні ресурси учнів.
    12 березня 2021 року а платформі "Зум" відбувся  вебінар з теми "Е-оцінювання, самооцінювання   учнів на уроках української мови й літератури". Про види і форми оцінювання,особливості електронного оцінювання, самооцінювання та взаємооцінювання на уроках української мови й літератури. розповіла Гапон Л.О., PhD, ТКМЦНОІМ.  Учитель словесності ТЗОШ№4, "старший учитель" Семенець Г.В. висвітлила тему " Формування інформаційно-цифрової компетентності шляхом упровадження медіаосвіти на уроках української мови та літератури".        Навчальні відео для створення тестів Створення та налаштування гугл-форми https://youtu.be/bkjXsROn3us Типи запитань гугл-форми  https://youtu.be/f5T1vssQMhM Варіанти поширення форми гугл-форми  https://youtu.be/aW3lGTxs-Gs Створення тестів за допомогою гугл-форми https://youtu.be/-6tXc27oN9Q https://docs.google.com/document/d/1BokVl_93GQw-vooctoawL8hAMXdyIBb6aSi_v6y1nR8/edit?usp=sharing Ідеї для самооцінювання 1. Емоджи. Учні  повинні заповнити роздрукований робочий аркуш (або…
Сторінка 1 із 3