Неділя, 10 квітня 2016 16:26

Публікації Лесі Гапон(Юзефик)

 Ключові публікації Гапон Л. Тематичний бібліографічний покажчик лінгвістичних праць Ярослава-Богдана Рудницького. Тернопіль, 2017. 38 с. Гапон Л. Лінгвістична спадщина Ярослава-Богдана Рудницького. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.філол. н. (доктора філософії). Тернопіль, 2017. 20 с.  Гапон Л. Лінгвістична спадщина Ярослава-Богдана Рудницького. Дисертація на здобуття наукового ступеня к.філол. н. (доктора філософії).Тернопіль, 2017. 303 с. Гапон Л. Лінгвістична спадщина Ярослава-Богдаа Рудницького. Монографія. Тернопіль, 2017. 200 с. Гапон Л., Грабовська О., Петришина О., Підручняк О. Українська мова : підруч. для 5 кл. закл. загал. серед. освіти.Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. 320 с.   Публікації категорії А, Б  Гапон Л. Концепція лінгвоциду у трактуванні Ярослава-Богдана Рудницького…