Неділя, 10 квітня 2016 16:26

Публікації Лесі Гапон(Юзефик)

 Наукові статті Юзефик Л. Використання виховного потенціалу релігії в формуванні морально-духовної культури учня / Л. Юзефик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Історія – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2002. – Вип. 4. – С. 109 –112.  Гапон Л. Концепція лінгвоциду у трактуванні Ярослава-Богдана Рудницького на тлі культурно-історичних реалій розвитку української мови ХХ століття / Л. Гапон // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. У двох частинах. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – Вип. 5. – Частина 1. – С. 95 –100. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvvnu/filolog_mov/2011_5_1/R2/Hapon.pdf  Гапон Л. Ярослав – Богдан Рудницький…