Українська мова. 5 клас. Голуб, Горошкіна http://yakistosviti.com.ua/uk/Ukrayinska-mova-2021#pdf-2 Українська мова. 5 клас. Заболотний  http://surl.li/clwjo Українська мова. 5 клас. Онатій  https://drive.google.com/file/d/1VWrRwK5lIRuPEgGRuT1k-BAGy0lYvVeR/view?fbclid=IwAR189RtyINvQpDlEDecKw-6-PSDrwsF01qJ7ptDpLsKchXMvkMiRfmlttUg Українська мова 5 клас. Гапон, Грабовська, Петришина, Підручняк https://pp-books.com.ua/kalendarno-tematychne-planuvannya-do-pidruchnyka-ukrayinska-mova-5-klas-avt-gapon-l-ta-in/ Українська література. 5 клас. Яценко http://yakistosviti.com.ua/uk/Ukrayinska-literatura-2021#pdf-2   https://vseosvita.ua/library/nush-2022-ukrainska-literatura-5-klas-566756.html Українська література. 5 клас. Дячок https://aston.te.ua/userfiles/file/kalendarno_tematichne_ul_5_klas.pdf Українська література. 5 клас. Авраменко  https://docs.google.com/document/d/1THyDYng8kGP4reWuB9MyA7AjrkgigEfM/edit    https://vseosvita.ua/library/kalendarne-planuvannia-ukrainska-literatura-5-klas-nush-avramenko-573977.html Українська література. 5 клас. Заболотний https://docs.google.com/document/d/1NSK-hSDj7LHx8anQcZxwEo9DNYn_MO5S/edit
Тема:   Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів Мета: систематизувати й узагальнити знання із фразеології, розкрити функціонально-стилістичні можливості лексичних та фразеологічних одиниць; удосконалювати вміння використовувати фразеологізми в мовленні; збагатити словник новими фразеологізмами та крилатими висловами; розвивати творче мислення, комунікативну активність; удосконалювати творчі здібності учнів, аргументовано доводити свою думку,збагачувати й активізувати словниковий та фразеологічний запас учнів. створити умови для активної роботи; забезпечити умови для формування мовної компетентності комунікативно доцільно вживати фразеологізми;через роботу з медійними матеріалами пояснити учням одну з поширених маніпуляцій – зміну акцентів на увагу; сприяти формуванню ключових компетентностей; спонукати до розвитку емоційного інтелекту; виробляти стійку мотивацію й свідоме прагнення до…
ТЕМА: Безсполучникове складне речення. смислові відношення та інтонація у безсполучниковому складному реченні (за творами раннього періоду творчості Т. Шевченка). МЕТА: узагальнити і систематизувати знання учнів про безсполучникове складне речення на прикладі ранньої лірики Т.Г.Шевченка, поглибити елементи лінгвістичного аналізу ліричного твору; розвивати уважність, зосередженість, удосконалювати вміння виправляти мовленнєві, змістові, граматичні, пунктуаційні помилки, навички творчо-пошукової роботи; виховувати любов і повагу до історичного минулого нашого народу, до нев’янучої краси рідного слова. ТИП УРОКУ: Подорож – дослідження синтаксичним океаном безсполучникового складного речення (урок узагальнення та систематизації знань). ОБЛАДНАННЯ: портрет Т.Г.Шевченка, картина , опорна схема “Смислові зв’язки між простими реченнями у складному”,презентація, «Кобзар» Т. Шевченка,мультимедійний графопроектор,…
До мови доторкнемося серцем Поряд зі сценою розміщено мультимедійний екран, на який проектуються назви конкурсів, цитати, слова, афоризми. Українська мова в багатстві, витонченості й гнучкості форм не поступається ані жодній із сучасних літературних мов слов’янства… М. Драгоманов Ведуча 1. (Озвучує текст на слайді). Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати повагу до себе. Олесь Гончар Ведуча 2. Українська мова – скарбниця духовних надбань народу, досвіду праці, творчості і співжиття багатьох поколінь українського народу, оберіг його звичаїв і традицій, запорука інтелектуального зростання, розвитку, поступу в загальнолюдському житті. Ведуча 1. Рідна мова починається з маминої колисанки, народної…
Квест-гра «Шевченкіана» Мета проведення заходу: поширювати знання учнів про життя і творчість Т. Г. Шевченка, сприяти вихованню національної самосвідомості, формувати у дітей уміння працювати в команді, розвивати здатність до взаємодії, формувати громадянську і загальнокультурну компетентності, бажання читати твори Т. Шевченка, збагачувати словниковий запас, розвивати творчі здібності, виховувати любов до національної культури, прагнення бути справжніми українцями, виховувати почуття гордості за Україну.  У кожного у маршрутному листі зупинки розташовані так, щоб команди одночасно не перебували на одній зупинці. Після проходження останньої зупинки команди повинні повернутися до бібліотеки для підбиття підсумків та оголошення результатів квесту. Перемагає команда, що виконала всі завдання, по-перше, швидше за…
Голодомор в Україні 1932-1933 рр. Пам’ятаємо Мета: поглибити знання дітей про трагічні події 1932-1933 років, показати, що це була цілеспрямована політика з метою ліквідації проявів українізації, позбавлення українців історичної пам’яті; розвивати вміння виступати перед аудиторією, продовжити формування навичок критичного мислення; розвивати вміння висловлювати свої думки, використовувати різні документи, готуючись до розповіді, виступати у ролі актора; виховувати повагу до історичного минулого свого народу; виховувати непримиренність до насилля, повагу, турботу, співчуття до людей, які пережили страхіття голодомору. Категорія учасників: 5-9 класи. Методи навчання: частково-пошуковий, дослідницький, словесно-наочний. Форма проведення: урок скорботи; Тип навчальної діяльності: груповий. Обладнання. У класі на стіні образ Божої Матері,…
Тема уроку.Подорож в осінь зі способами дієслів Мета уроку:       ознайомити учнів із способами дієслів; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти дієслова різних способових форм, правильно визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль способових дієслів; розвивати навички правильного і доречного використання способових дієслів в усному і писемному мовленні; розвивати увагу, логіко-асоціативну пам'ять, художньо-образне мислення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до видатних людей України;прищеплювати любов до прекрасного. Внутрішньопредметні зв’язки: Лексикологія: лексичне значення слів; засвоєння прислів’їв і приказок, до складу яких входять дієслова дійсного, умовного й наказового способів. Культура мовлення і стилістика: уживання способів дієслів у художньому стилі. Міжпредметні зв’язки: українська література, образотворче мистецтво. Тип…
Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв'язку (тренувальні вправи) Мета: поглибити знання учнів про складні речення з різними видами зв'язку(структуру, смислові відношення,засоби зв'язку); ознайомити з особливостями пунктуації в складних синтаксичних конструкціях міждвома сполучниками (сурядним і підрядним); удосконалити пунктуаційні вміння й навички вживативідповідні розділові знаки між частинами складнихречень з різними видами зв'язку; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття поваги до українського художньогослова, його краси й сили. Внутрішньопредметні зв'язки: Культура мовлення і стилістика:інтонація складних реченьз різними видами зв'язку. Текст: складні речення з різними видамизв'язку в текстах художнього стилю. Міжпредметні зв'язки: використання складних синтаксичних конструкцій у художніх описах (література). Тип уроку:…
Сторінка 1 із 17