ПІДРУЧНИК  https://drive.google.com/file/d/1bHnS-sfHZGC9cG6hRlGFB5k0eA8lvczm/view РОБОЧА НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА https://drive.google.com/file/d/12_A_SlIyraloAm4vgwMIYK5kmV5dbZWA/view?usp=sharing ТЕМАТИЧНО-КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН https://pp-books.com.ua/kalendarno-tematychne-planuvannya-do-pidruchnyka-ukrayinska-mova-5-klas-avt-gapon-l-ta-in/
Оцінювання п’ятикласників здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 289. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є такі: Поточне : призначене для встановлення рівнів опанування здобувачами освіти навчального матеріалу та здійснення корегування щодо застосованих технологій навчання; упроваджувати поточне оцінювання необхідно систематично, використовуючи завдання на повторення пройденого матеріалу й закріплення вивченого. Підсумкове : тематичне, семестрове, річне. Формувальне:самооцінювання, взаємооцінювання учнів, оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток, шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності учнів тощо).…
Якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг.  Якість освітньої діяльності — рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг. Закон України «Про освіту» (п.п. 29, 30 ч.1 ст.1) Механізм побудови у закладі освіти внутрішньої системи оцінювання якості освіти Інституційний аудит Методичний інструментарій для самооцінювання вчителів у процесі професійного розвитку Розвиток професійної майстерності та креативності педагогів Інструменти самоооцінювання і взаємооцінювання вчителів української мови й літератури Показники ефективності освітньої діяльності вчителів Як оцінюють навчальне заняття в новій українській школі…
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ВИМІРУ Когнітивний Професійно-педагогічна компетентність Продуктивність професійно-педагогічної діяльності Інноваційність Методика визначення професійної компетентності педагога Методика визначення рівня професійно-педагогічної майстерності Методика «Креативний потенціал» Праксеологічний Емоційна стійкість Партнерська взаємодія та спілкування Емпатія Методика визначення рівня емоційної стабільності і здатності керування психічним самопочуттям Методика визначення стилю взаємодії в професійній діяльності Методика визначення рівня емпатії Мотиваційний Інтереси, цінності Співвідношення зовнішньої та внутрішньої мотивації Саморозвиток у професійній діяльності Методика Рокича «Ціннісні орієнтації» Методика визначення рівня мотивації професійно-педагогічної діяльності Методика «Здатність педагога до саморозвитку » ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ Методика «Професійна саморефлексія педагога» (автор – Л. М. Смольська) Інструкція: дайте відповідь…
Формування вчителя можливе лише у середовищі, органічно орієнтованому на педагогічну дію. Це можливо за єдиної умови: вчитель повинен мати високий рівень розвитку педагогічної майстерності, найважливішої атрибутивної складової педагогічної дії. І.ЗЯЗЮН  Поняття “професійна майстерність” використовується для відображення високого рівня володіння професійними методами, прийомами й технологіями, мистецтва в передачі знань, умінь і навичок відповідно до встановлених програм, ефективності педагогічних зусиль, що здобули заслужену суспільну оцінку. Майстерність педагога являє собою взаємозв’язок професійно значущих знань, умінь, творчих й особистісних якостей, а також набутого досвіду й позитивного ставлення до своєї професійної діяльності; гнучкість використання засвоєних методів і наявність власного стилю роботи, підвищений рівень сформованості всіх професійно…
На сучасному етапі  існує три основних підходи до розвитку освіти:  з точки зору змісту освіти – знаннєвий підхід, для якого важливими є знання, які учні здобувають в школі з точки зору особливостей процесу навчання – процесуальний підхід, для якого важливими є питання організації навчання, як учні вчаться, яку інформацію засвоюють, як їх вчать учителі, як побудована пізнавальна діяльність з точки зору отриманих результатів – компетентнісний підхід, який націлює освіту на формування та розвиток базових і предметних компетентностей (знань, умінь, навичок, ставлень тощо) якими мають володіти учні після закінчення школи. Результатом такого процесу буде формування загальної компетентності людини в тих, чи…
ПРО ОЦІНЮВАННЯ ВЧИТЕЛІВ У ВНУТРІШНІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ІНСТРУМЕНТИ САМОООЦІНЮВАННЯ І ВЗАЄМООЦІНЮВАННЯ І. РАМКА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ Рамки професійних якостей учителя є продовженням профстандарту.  Головна мета інструменту оцінювання – комплексне самооцінювання і оцінювання вчителів, яке веде до їхнього професійного зростання. Рамки професійних якостей учителя характеризують відмінного вчителя, тобто цей інструмент заплановано як мету, до якої прямує вчитель. Рамка безперервного професійного розвитку вчителів (проєкт Британської Ради та Міністерства освіти України «Післядипломна освіта вчителів англійської мови»  ІІ.САМОАНАЛІЗ УРОКУ 1. Характеристика логіко-структурних, дидактичних та методичних особливостей теми уроку, відповідність її змісту навчальній програмі, за якою працює вчитель. 2. Чіткість постановки теми уроку, триєдиної…
Середа, 16 вересня 2020 09:19

Інституційний аудит

 У 2018 р. було відмінено державну атестацію закладу освіти як форму державного нагляду (контролю) якості освіти. На заміну впровадили інституційний аудит. Які його переваги можна окреслити нині? Інституційний аудит — це комплексна зовнішня перевірка й оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти (окрім закладів вищої освіти), які стимулюють його ефективну роботу і сталий розвиток. А ще це допомога школам у підвищенні якості їхньої діяльності, новий формат об’єктивної та неупередженої партнерської співпраці, сприяння створенню умов для розвитку всіх учасників освітнього процесу та зростанню суспільної довіри до освіти. Можна окреслити кілька основних переваг. Раніше державну атестацію проводили місцеві органи управління освітою, у…
Відповідно до листа МОН №1/9-213 від 16.04.2020 року «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року», підсумкове оцінювання в умовах дистанційного навчання може здійснюватись в синхронному (в режимі реального часу) або асинхронному режимі. Кожен з цих варіантів має свої переваги та недоліки (як і дистанційне навчання): в синхронному режимі в усіх учнів має бути хороший зв’язок, обладнання, а платформа, яку обрав вчитель – не давати збоїв. В асинхронному режимі є ризик списування учнів та можливі проблеми з їх контролем, проте він є більш гнучким та комфортним для учнів. Для зменшення ризиків проведення підсумкового оцінювання в асинхронному режимі варто налаштувати опцію проходження…
ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАННЯ 1. Дистанційне навчання школярів української мови й літератури повинно відбуватися відповідно до календарно-тематичних планів на ІІ семестр 2019/2020 н.р.  2. Основні форми уроків під час карантину: телеуроки, відеоуроки, дистанційні уроки. 3. Онлайн-уроки для учнів середньої ланки варто планувати після 12.00 (у дітей є шанс подивитися телеуроки). 4. Дистанційний урок онлайн (наприклад, конференція Zoom) триває не більше 30хв. Час варто розподілити так: 10 хвилин повторення вивченої теми або виклад нової теми + 20 хвилин виконання завдань. Варто суттєво зменшити кількість вправ (1-2), підготувати гугл-форму для опитування (будуть поточні оцінки). На день учень витримає не більше трьох дистанційних уроків (додайте до…
Сторінка 1 із 4