Понеділок, 21 грудня 2020 12:46

Упровадження технологій дистанційного та змішаного навчання на уроках української мови та літератури. З досвіду роботи вчителя Тернопільської школи №11 Володимира Ситаря

Майстер-клас учителя української мови й літератури Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 Ситаря Володимира

У концептуальних засадах реформування освіти „Нова українська школа” говориться, що педагогіка партнерства і компетентнісний підхід потребують оновленого середовища. Тому триває пошук таких методик і технологій навчання, які б відповідали вітчизняному та світовому стандартам освіти, забезпечували б підготовку майбутніх поколінь на належному рівні. Впровадження технології дистанційного та змішаного навчання є одним з можливих рішень цієї проблеми.

Актуальність даного досвіду полягає у новій формі організації освітнього середовища на уроках української мови та літератури, враховуючи індивідуальні потреби кожного учня шляхом поєднання онлайн та оф-лайн навчання у один ланцюжок.

Метою моєї педагогічної роботи є створення персоніфікованого інтерактивного освітнього середовища для учнів, де відбувається розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

Під час підготовки до уроків надаю перевагу дистанційній технології, яка дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерно-технічній системі графічне зображення, текст, відеозображення, анімацію, а саме: мультимедійні презентації, електронні довідники, підручники, окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації), конструктори уроків, посилання на цікаві сайти вчителів, вікі-сторінки, вебсторінки блоги, веб-сайти.

Використовую найбільш затребувані методи для дистанційного навчання: пояснювально-ілюстративний, дослідницький, репродуктивний, частково пошуковий (евристичний); програмованого навчання. Під час дистанційного навчання використовую такі інтерактивні методи, які використовуються під час дистанційно-очного навчання: „Керована лекція”, „Коло ідей”, „Бажано. Обов’язково. Не можна”.

Водночас, застосовую методи, що забезпечують оволодіння мовою: практичні, репродуктивні, проблемні, пошукові, словесні, наочні, дедуктивні, індуктивні); мотиваційні, контролю й самоконтролю.

Вивчення програмового матеріалу за технологією дистанційного навчання здійснюю в таких формах:

 • —  оприлюднюю завдання з відповідної теми з української мови та літератури для самостійної роботи учнів на сайті закладу освіти (можна й у Google Classroom, Gmail);
 • —  організовую щоденне навчальне спілкування з учнями через Skype, Zoom, Gmail тощо;
 • —  розміщую в мережі Інтернет (Google Диск) мультимедійні матеріали (презентації, відеоролики тощо), які допоможуть учневі у вивченні зазначеної вчителем теми;
 • —  надаю учням перелік інтернет-джерел, які сприятимуть засвоєнню програмового матеріалу (на каналі YouTube є відеоуроки за програмою з української мови для всіх класів).

З метою систематизації та узагальнення знань створюю ментальні карти, використовую хмарні сервіси для побудови: Mind Mаister, Popplet, Мind, Cacco. У процесі побудови ментальних карт учні навчаються вибирати, структурувати та запам’ятовувати ключову інформацію, аналізувати, узагальнювати та систематизувати, розвивають креативне та критичне мислення, пам’ять і увагу.

Під час дистанційного навчання використовую такі технології, як-от:

 • —  кейс-технологія (пропоную учням набори кейсів, які учень повинен опрацювати; вони складаються з різних текстових, аудіовізуальних та мульти-медійних навчальних матеріалів);
 • —  ТВ-технологія (використання навчальних матеріалів системи телебачення);
 • —  Інтернет–мережева технологія (використанні сайтів Інтернет та соціальних мереж для забезпечення навчально-методичними матеріалами та інтерактивної взаємодії між суб’єктами навчання);
 • —  змішана технологія навчання.

У зв’язку з розвитком сучасної системи дистанційної освіти перспективною стає платформа електронного навчання (e-learning), що й визначило новий напрям в освіті — змішане навчання (ЗН) (blended learning). У зв’язку з цим дистанційне навчання почало рухатися в новому напрямі.

Змішане навчання дає можливість зробити процес навчання більш індивідуалізованим чи особистісно орієнтованим, оскільки дає учням змогу здобувати знання у власному темпі, в зручний час і комфортному місці. Крім того, учень одразу може ознайомитися з додатковими джерелами інформації з теми, поставити запитання вчителю чи однокласникам на форумі й отримати відповіді, не чекаючи уроку.

Крім того, змішане навчання допомагає учням навчитися працювати з новим джерелом інформації — Інтернетом. Саме за допомогою змішаного навчання в учнів з’являється більше необхідності для постійного самоконтролю і самокорекції, а також мотивація для якомога довшої концентрації уваги.

Зазвичай при такому навчанні:

 • — матеріали подаю в електронному вигляді;
 • — існує можливість здавати роботу в електронному вигляді;
 • — відбувається регулярне оцінювання з коментарями;
 • — надається можливість групової роботи;
 • — існують засоби електронного відслідковування успішності;
 • — очне навчання базується на принципах інтерактивності.

У викладанні української мови дієвими є методи „перевернутий клас” і „ротація за станціями”. У першому випадку пропоную учням відео лекції з теми, що в подальшому буде розглядатися на уроці. Цю відео лекцію знаходжу або створюю сам і даю учням на неї посилання. Учні переглядають лекцію вдома, потім розв’язують короткий і легкий тест на усвідомлення переглянутого (це сприяє їх самоконтролю), а прийшовши у клас, учні зі мною розглядають питання, що виникли в процесі перегляду, виконують завдання, що є складнішими, ніж ті, що були в тесті, або ж такі, що вимагають роботи в парах і групах. Відтак, опрацювавши теоретичний матеріал вдома самостійно, учень приходить на урок підготовленим і мотивованим.

Важливо, щоб запропоновані вчителем завдання в класі були орієнтовані на такі види робіт, що найкраще виконувати за участю інших учасників освітнього процесу, або такі, що потребують додаткових пояснень учителя. Зазвичай, це завдання, що потребують аналізу, критичного чи креативного мислення учнів, обговорення, дискусії або ж такі, що краще виконувати в парі чи в групі.

У методі „ротація за станціями” окремо працюю з маленькою групкою оф-лайн, віч-на-віч, бачу рівень дітей, можу дати окремій дитині індивідуальну консультацію. У цей час друга група працює онлайн, третя — працює над якимось творчим проектом. Потім учні міняються.

Групи учнів встигають відвідати декілька станцій — пограти в ігри он-лайн чи оф-лайн, попрацювати з учителем, виконати творче завдання.

Змішане навчання означає поєднання традиційних методик викладання із сучасними засобами інформаційних технологій, що дозволяють продовжувати навчання вдома, у подорожі, на канікулах, у будь-якому зручному місці та часі.

Змішане навчання є проміжним між звичайною класно-урочною системою навчання та дистанційним навчанням, що відбувається без очних зустрічей вчителя та учнів.

Слід зазначити, що змішане навчання передбачає не просто викладання матеріалів у електронному вигляді, а обов'язковий зворотній зв'язок учнів з учителем, або в електронній, або в очній формі. Зазвичай воно також включає певну роботу з електронними ресурсами протягом уроку.

Отож можна побачити такі переваги дистанційного та змішаного навчання, як-от:

 • —  дані технології дають нові можливості при вивченні української мови та літератури;
 • —  можливість аналізувати зібрану інформацію;
 • —  пристосувати процес навчання та оцінювання відповідно до індивідуаль-них особливостей кожного учня;
 • —      отримання позитивного навчального досвіду як при індивідуальній робо-ті, так і під час спільного навчання у віртуальному класі, що призводить до від-чуття успіху.

ПУБЛІКАЦІЇ

Освітній портал - Урок-UA

Освітньо-методичний портал "Шкільне життя"

 • 1.Система уроків за творчістю Івана Багряного в 11-му класі https://www.schoollife.org.ua/710-2016/
 • 2.Розділові знаки в безсполучникових складних реченнях (9 клас. Українська мова) https://www.schoollife.org.ua/707-2016/
 • 3.Аналіз контрольної роботи. Узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок з теми «Прислівник» (7 клас. Українська мова) + Презентація https://www.schoollife.org.ua/655-2016/
 • 4.Ліна Костенко. «Дощ полив…» (6 клас. Українська література) + Презентація https://www.schoollife.org.ua/654-2016/

Освітній проект «На Урок» для вчителів

Прочитано 1428 разів