Четвер, 31 березня 2016 10:52

Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5-11 класах

 

 Вимоги до виконання письмових робіт учнів  загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5-11 класах ( Лист МОН України №1/9-301 від 28.04.2006 р.)

Зміни в підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти зумовили перегляд вимог до виконання письмових робіт та перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури.

 1. Види письмових робіт.

1.1. Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів з української мови є:

 • класні й домашні вправи (кількість домашніх вправ – одна або дві (на розсуд учителя), але не більше двох; якщо ж уроки спарені, то для виконання вдома пропонується дві або три вправи);
 • словникові диктанти (кількість слів у словниковому диктанті: 12 – у 5 класі, 24 – у 6-7 класах, 36 – у 9-10 класах, 48 – в 11 класі);
 • навчальні диктанти, твори й перекази;
 •  самостійні роботи;
 •  тестові завдання (як відкритої, так і закритої форм);
 • складання таблиць, схем, написання конспектів (у старших класах), робота зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними програмами

1.2. Основними видами класних і домашніх письмових робіт з української та зарубіжної літератури є:

 • відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;
 • написання навчальних класних і домашніх творів;
 • виконання самостійних робіт;
 • складання таблиць, схем римування, партитур, написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

2. Кількість контрольних робіт.

2.1.Кількість тематичних контрольних робіт з української мови повинна відповідати вимогам чинної програми.

2.2. Кількість контрольних робіт з усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо) передбачено вимогами чинної програми.

2.3. Кількість тематичних контрольних робіт з української та зарубіжної літератури однакова в усіх класах – не менше шести на рік (у профільних класах – не менше восьми на рік).

2.4. Кількість контрольних творів з української та зарубіжної літератури визначається за класами:

 • 5-8 класи – один контрольний твір на семестр (у першому семестрі п’ятого класу учні творів не пишуть);
 • 9-11 класи – дві контрольні твори на семестр (один класний і один домашній);
 • у профільних класах – два контрольних твори на семестр.

3. Аналіз контрольних робіт.

Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також контрольних диктантів виконують у робочому зошиті.

4. Кількість і призначення учнівських зошитів.

4.1. Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами:

 • 5-9 класи – по два зошити;
 • 10-11 класи – по одному зошиту (у них учні виконують роботи, зазначені в пункті 1.1).

4.2. Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту (у них учні виконують роботи, зазначені в пунктах 2.1 і 2.2.

4.3. Кількість робочих зошитів як з української, так і з зарубіжної літератури – по одному в кожному класі (у них учні виконують роботи, зазначені в пункті 1.2.

4.4. Для контрольних робіт з української та зарубіжної літератури в усіх класах використовують по одному зошиту (у них учні виконують роботи, зазначені в пунктах 2.3 і 2.4.

4.5. Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують зошити в лінію (з позначеним берегом) на 18 або 24 сторінки (у 10-11 класах зошит для навчальних робіт може бути більшим за обсягом).

4.6. Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом усього навчального року.

5. Порядок перевірки письмових робіт.

5.1. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української мови перевіряють:

 • у 5-6 класах – двічі на тиждень;
 •  у 7-9 класах – 2-3 рази на місяць;
 •  у 10-11 класах – двічі на місяць.

5.2. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української та зарубіжної літератури перевіряють раз на місяць у кожному класі.

5.3. Оцінку за ведення зошитів з української мови виставляють один раз на місяць у кожному класі (окремою колонкою в журналі).

5.4. Оцінку за ведення зошитів з української та зарубіжної літератури виставляють один раз на семестр у кожному класі (окремою колонкою в журналі).

5.5. Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід ураховувати такі критерії:

 • наявність різних видів робіт;
 • грамотність (якість виконання робіт);
 • охайність;
 • уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

6. Орфографічний режим.

6.1. Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для підкреслення членів речення, позначення значущих частин слова, оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

6.2. Між класною й домашньою роботами пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

6.3. Дату класної, домашньої та контрольної роботи з української мови й літератури та зарубіжної літератури в 5-11 класах записують так: на першому рядку дату записують словами, а на другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:

Сьоме лютого

Класна робота

У 10-11 класах у зошитах з української та зарубіжної літератури можливим є й інше оформлення: на першому рядку записують вид роботи, а на березі цього ж рядка зазначають дату цифрами, наприклад:

07.05.06  Класна робота

В інших класах дата й назва робіт з української та зарубіжної літератури оформлюються так, як і з української мови.

У зошитах для контрольних робіт з української мови та літератури й зарубіжної літератури в усіх класах записується дата й лише назва роботи, наприклад:

Сьомого лютого

Читання мовчки

6.4. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

6.5. Зразок підпису зошита:

Зошит

для робіт з української мови

учня  5 А класу

СЗШ №17 м.Харкова

Захарченка Сергія

 

Зошит

для контрольних робіт

із зарубіжної літератури

учениці 7 В класу

Іванівської НСЗШ

Усенко Олени

6.6. Неправильний запис охайно перекреслюють (а не беруть у дужки чи витирають гумкою або замальовують коректором).

7. Технічні правила перевірки учнівських письмових робіт.

7.1. Усі записи, помітки й виправлення в учнівських письмових роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.

7.2. Виявлені помилки позначають так:

• орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (׀ – орфографічна, v – пунктуаційна, г – граматична), помилки на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою  ( ⁄ ) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, вказують на березі тип помилки, проте її не враховують при остаточному визначенні оцінки.

• лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, росіянізми тощо), стилістичні (стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність дібраних мовних засобів тощо) та змістові помилки (логічні – втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні – неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (л – лексична, с – стилістична,  з – змістова помилки).

 

 

Прочитано 1784 разів