Понеділок, 04 лютого 2019 21:39

Олег Ольжич. «Господь багатий нас благословив…», «Захочеш – і будеш» (із циклу «Незнаному воякові»). Автор - учитель ТЗОШ№8 Г.О.Бараннікова

 Тема: Олег Ольжич. «Господь багатий нас благословив…», «Захочеш – і будеш» (із циклу «Незнаному воякові»)

Мета: ознайомити учнів із цікавими епізодами життя поета, удосконалювати вміння виразно читати поезію,розкрити громадянські мотиви поезії, виховувати почуття власної гідності, любові до Вітчизни.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Засоби навчання: підручник, портрет Олега Ольжича, ілюстрації до віршів, збірки поезій .

Випереджувальне завдання: учень готує розповідь про українських емігрантів, два учні – виразне читання віршів «Господь багатий нас благословив…», «Захочеш – і будеш».

Епіграф до уроку:      «Втрата мужності—це втрата людськоїгідності, котру я ставлю над усе. Навіть над самим життям».

В. Симоненко

Перебіг уроку

І. Організаційний етап.

________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація учіння. На кожній парті є аркуші паперу, на яких надруковано цілі уроку. Пропонуємо учням додати ще щось до вже визначених цілей (за бажанням). Пропозиції учнів враховуємо.

________________________________________________________________________________________________________________________________

ІV. Актуалізація опорних знань та суб’єктного досвіду учнів.

  Учень(випережувальне завдання).

Доля українського народу дуже складна і водночас трагічна. Протягом XX століття мільйони українських сімей змушені були покинути рідні оселі і в пошуках кращого життя поїхати на чужину. Що ж примусило цих людей залишити рідні землі, які ж причини масової еміграції українців? В основному - соціально-економічні та політичні.
Через свої політичні погляди й переконаннялюди ставали вигнанцями. В основному це були представники української інтелігенції, прихильники ідеї вільної незалежної України.

   Та все ж, перебуваючи на чужині, українці об'єднувались у групи -діаспори. Вони розмовляли рідною мовою, створювали українські школи, випускали українські газети, сприяли розвитку українського мистецтва. Найважливішими у міжвоєнний період були осередки у Парижі, Празі, Берліні. Величезний внесок у розвиток української поезії за кордоном зробили представники «празької школи» Євген Маланюк, Юрій Драган, Юрій Клен, Олесь Ольжич, Олена Теліга та інші.

Емігранти, чужоземці, вигнанці, люди, хворі Україною… У них забрали рідну землю, небо, могили предків, але не змогли лишити Любові, пам’яті, прагнення жити Батьківщиною.

  Олег Ольжич належав до покоління другої еміграційної хвилі, яке зуміло не тільки зберегти, а й примножити українську культуру за кордоном, коли на так званій материковій Україні найкращі традиції українського народу руйнувались репресіями, голодомором, добре продуманими «реформами». Усією своєю творчістю Ольжич прагнув утвердити героїчний світогляд, пропагував думку, що кожен громадянин має здобувати свободу, можливо, навіть ціною власного життя.

V. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Слово вчителя.
      Олег Ольжич (Олег Олександрович Кандиба) народився 8 липня 1907 р. в Житомирі в сім'ї поета Олександра Олеся (О. Кандиби). За спогадами сучасників, Олег був улюбленцем батьків, родичів, сусідів. Рано виявив неабиякі здібності: у три роки вже вмів читати, у п’ять написав п’єсу з козацького життя, добре малював, грав на фортепіано і скрипці. Але згодом настали тяжкі часи. Юнак пережив громадянську війну, терор, голод, холод. У 1923 р. він виїхав разом з матір'ю з України і в Берліні зустрівся з батьком, який ще в 1919 р. емігрував з України. Незабаром родина переїхала до Горніх Черношинець під Прагою. У 1924 р. Олег вступив до Карлового університету, водночас навчався в Українському вільному університеті. Став відомим вченим-археологом, брав участь у кількох археологічних розкопках на Балканах. Був запрошений у США до Гарвардського університету читати лекції з археології.
     І тільки за межами України хлопець усвідомив, наскільки вона дорога і рідна, не міг не думати про неї, розтерзану різними політичними силами. Уже будучи студентом, Олег Кандиба розуміє потребу створення незалежної держави України. Але для цього треба ступити на шлях боротьби, часом жорстокої і безкомпромісної.

Тому юнак стає членом Організації Українських Націоналістів і пов’язує життя з боротьбою за національне визволення свого народу. Ольжич очолив культурний сектор організації, а трохи пізніше став заступником голови проводу ОУН.
     Також Олег Кандиба займається художньою творчістю, дібравши собі літературний псевдонім Ольжич, тобто син Олега, київського князя, який згадується в літописах як «Ольг». Цей псевдонім говорить про те, що Олег завжди відчував себе киянином, українцем.

 У 1935р. у Львові вийшла збірка Ольжича «Рінь».
      За дорученням ОУН поет брав участь у проголошенні демократичної Карпатської України, знищеної 14— 15 березня 1939р. угорськими фашистами. Потрапив до хортистської тюрми.
      У 1940р. у Празі вийшла збірка Ольжича «Вежі».

     У 1944 році Олега Ольжича було заарештовано. Почалися допити, катування, поета було відправлено до концтабору Заксенхаузен. У вірші «Присвята» він писав:

Пошли мені, молюся, дар один:
   В ім’я її (Батьківщини) прийняти мужньо муки,
   І в грізні дні залізної розплати
   В шинелі сірій вмерти від гранати.

На землі немає могили Олега Ольжича. Він помер у камері в’язнів-смертників табору Заксенхаузен 22 липня 1944 року. Довідавшись про смерть сина, помер батько, Олександр Олесь. А 31 липня з’явився на світ син Олега, теж Олег Кандиба. Рід талановитих людей, справжніх патріотів не перевівся.

      Поезія Ольжича — це сповідь воїна, відкритого й чесного в бою, який чітко усвідомлює, що тільки ціною власного життя прокладається шлях до свободи, до здобуття права бути справжньою нацією.

Виразне читання поезії «Господь багатий нас благословив…»учнями.Випереджувальне завдання.

Повторне виразне читання поезії(читання по строфах)з коментарем.

З перших рядочків поезії «Господь багатий нас благословив» Олега Ольжича, відчувається неймовірний порив ліричного героя йти за велінням свого серця, жити повнокровним життям. Настрої ліричного героя піднесені, він постає сміливим, рішучим, мудрим, особливо це відчувається у таких рядках поезії: «Господь багатий нас благословив Дарами, що нікому не одняти…» та «Іди ж сміливо і бери один, Твойому серцю найхмельніший келих». Ліричний герой Олега Ольжича не зрікається насолод життя зі страху, що ці насолоди перешкодять у боротьбі. Він певний своєї сили й віри у свою мету та цінує кожну мить життя, даровану Богом людині..

Ольжич вважає українців духовно багатою нацією і саме це має допомогти їм у боротьбі за національне визволення.

Дослідницька робота в групах.

І група. Сформулювати тему та ідею поезії. (Тема поезії – життя і боротьба . Ідея - автор нагадує нам, що життя прекрасне, але скороминуче, тому не варто витрачати час даремно, слід займатися тим, чого справді прагне душа в дану мить).

ІІ група. Проаналізувати лексику поезії «Господь багатий нас благословив» (Автор широко вживає книжну лексику, зокрема застарілі слова, біблеїзми, крім того, займенники, що використані на позначення Бога, згідно з вимогами конфесійного стилю пишуться з великої літери. Ужитий тут і минулий час (“благословив”) означає щойно здійснений прихід нової епохи).

ІІІ група. Визначити художні засобів, які автор використав для змалювання одвічних українських чеснот і пріоритетів життя. (Епітети«врочисте небо», «Господь багатий», «солодких грон», «променистих вин»; метафори: «на столах Його веселих»«Твойому серцю найхмельніший келих» та повтори, що підкреслюють тривалість дії « і вірити, і прагнуть», влучно виражають думку «Безсмертне –і величне, і ясне-бо», уповільнюють плин мови, надають їй урочистості).

ІV група. Які цілі ставить Олег Ольжич перед українцем?(Йти за велінням свого серця, жити повнокровним життям, боротися за національне визволення ).

«Гронування».

Охарактеризуйте за допомогою епітетів ліричного героя поезії.

Ліричний герой (людина-борець)     - мужній , сильний, розумний, чесний, рішучий, завжди готовий до бою.

Скласти асоціативний кущ.

 • Які дари отримала людина від Бога?

                     відвага

Бог                життя          

                     любов

                      творчість  

                       туга

                     порив

Олег Ольжич знає, що життя, яким сотворив його Бог, є «багате і щедре». Серед його дарів є «любов і творчість, туга і порив, Відвага і вогонь самопосвяти». Це те, що ніхто не зможе відібрати.

Виразне читання поезії«Захочеш – і будеш».

Пошукове завдання.

 • Які настрої та емоції викликала у вас поезія?
 • Сформулюйте тему та ідею поетичного твору. Підтвердити свої міркування рядками з поезії.

Робота над композицією вірша.

— Поділити поезію на окремі частини. Дати їм назву. Про що йде мова у кожній із частин? Записати у зошити.

І — Все в житті залежить від нас самих. (Тільки доклавши власних зусиль, людина може побудувати щасливе майбутнє , бо часто вона не усвідомлює, наскільки багатим є її внутрішній світ, скільки фізичної сили приховує сила людського духу).

II—Справжнє, наповнене боротьбою життяне для слабких. (Це не означає — крокувати з високо піднятою головою, незважаючи ні на що, це значить приймати виважені рішення, аби не помилитися й виконати свій обовязок).

III— Сумління - вічне мірило вчинків. (Автор називає сумління «невблаганним», адже ми можемо переконати оточуючих, що примусило нас порушити моральні принципи життя, але ми ніколи не зможемо переконати в цьому сумління, не зможемо примусити його замовкнути).

IV— Хвилини вибору і сумнівів. (Слід пам'ятати, що наші дії не можуть керуватись вседозволеністю, ми не можемо діяти за принципом «Ціль виправдовує засоби». Автор у наказовій формі переконує, що майже все в житті залежить від нас самих Це не просто собі поезія. Ні! В ній істина, яка допомагає повірити в себе. А віра у себе - то дуже важлива річ!).

Слово вчителя.
Людина має в собі невичерпні сили, про які вона інколи й не здогадується. Безмежна її любов до батьківщини, мужність, із якою вона захищає свій край, готовність до самопожертви. Особливо це характерно для нашої багатостраждальної України, душі її народу часто не збагнути іншим.

Проблемні запитання.

 • Завдяки чому досягається образність у творі? (Символічні образи, епітети, метафори, звертання, порівняння).
 • Як ви розумієте вислів «зрослась небезпека з відважним життям»?(Підкреслено те, що існування людини-борця завжди балансує на грані між життям і смертю. І вижити допомагає ота «невідгадана сила» – сила духу).
 • Яку пораду дає своїм однодумцям Олег Ольжич?

(Навчишся надать блискавичність думкам

І рішенням важкість каміння.
Піти чи послати і стать сам-на-сам
З своїм невблаганним сумлінням).

 • На яке слово у поезії падає логічний наголос? (Логічний наголос на слові «захочеш» підсилює спонукання до вольового рішення людини. Так пізніше Василь Симоненко використає такий же потужний логічний наголос, звертаючись до сучасників: «Ти знаєш, що ти — людина?» ) .

VІ. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання .

Експрес—тест «Закінчити речення».

- Олег Ольжич належав до покоління …

- Олег Ольжич народився у...

- Майбутній поет навчався у...

   - Збірки, які вийшли за життя поета, мали назви...

   - Причиною смерті став ...

   -Олег Ольжич прожив...

   -Життєвим кредом поета були слова...

Бесіда.

 • Чи актуальні сьогодні питання, озвучені Олегом Ольжичем?
 • Який висновок ви зробили для себе?

Слово вчителя.
Людина має в собі невичерпні сили, про які вона інколи й не здогадується. Безмежна її любов до батьківщини, мужність, із якою вона захищає свій край, готовність до самопожертви. Особливо це характерно для нашої багатостраждальної України, душі її народу часто не збагнути іншим.

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

 • Вивчити напам’ять одну із поезій Олега Ольжича.
 • Випереджувальне завдання: учень чи кілька учнів готують повідомлення про Олену Телігу з використанням фотографій, уривків із віршів.
  • _____________________________________________________________________________________________________________________

Тема: Олена Теліга. Патріотичні мотиви поезій«Сучасникам», «Радість», «Пломінний день».

Мета:Ознайомити учнів з життєвим шляхом О.Теліги та її літературною спадщиною; розкрити образ літературного героя у поезіях Теліги; повторити відомості з теорії літератури; удосконалювати вміння аналізувати поетичний твір, творчо сприймати поезію; формувати національну свідомість учнів, виховувати почуття любові до українського народу, української нації.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Засоби навчання: підручник, портрет О. Теліги, виставка її збірок різних видань, фотовиставка, словник літературних термінів.

Випереджувальне завдання: учень чи кілька учнів готують повідомлення про Олену Телігу з використанням фотографій, уривків із віршів.

Епіграф:                               

«Вона стала одною з чи не найбільших постатей, які започаткували нову добу в житті українського народу. Своїм творчим життям і героїчною смертю Теліга стала новим символом невмирущості української нації ».

І. Падох


Перебіг уроку

І. Організаційний етап.

________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Бесіда .

1.     Де і коли народився Олег Ольжич? Яке справжнє ім’я поета?
2.     В яких навчальних закладах здобував освіту поет?
3.     Що вам відомо про наукову діяльність Олега Ольжича?
4.     Назвіть збірки поета. Коли вони були видані?
5.     Яку поетичну школу представляє Олег Ольжич?
6.     Розкажіть про зв’язок митця з ОУН.
7.     Розкрийте причини смерті поета.
8.    Прочитати напам’ять поезію «Господь багатий нас благословив».

9. Яке враження справили на вас вірші Олега Ольжича?

ІІІ. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація учіння.

________________________________________________________________________________________________________________________________

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу. осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Виразне читання вірша «Сучасникам».

 1. Чи сподобалась вам поезія?
 2. Прочитайте епіграф до нашого уроку, подивіться на фото. Що ви можете сказати про Олену Телігу?
 3. 3.Чи хотіли б ви дізнатися про цю людину більше?

«Презентація» автора підготовленими учнями.

Основний матеріал для розповіді.

Олена Іванівна Теліга (Шовгенова або Шовгеніва) – українська поетеса, літературний критик, діяч української культури.

Народилась 21 липня 1906 в Іллінському під Москвою в інтелігентній, напівбілоруській-напівукраїнській родині: мати – дочка православного священика; батько Іван Опанасович Шовгенів – знаний фахівець, гідротехнік-практик. Коли дівчинці було п’ять років, Шовгенови переїхали до Петербурга.

3 1918 року родина мешкає в Києві. У Києві Олена вчиться в жіночій гімназії Дучинської; вивчає українську мову поряд з російською, німецькою, французькою. Вивчає і такі дисципліни як Закон Божий, російську граматику, історію, арифметику, географію, чистопис, малювання та креслення. Зі згортанням приватної освіти та вказівкою, що, всі діти повинні навчатися в єдиних трудових звичайних школах, Олена потрапляє до саме такої.

Батько, урядовець УНР, разом зі старшим сином у 1920 році опинилися в еміграції в Чехословаччині. Навесні 1922 року матір Олени разом дочкою та сином Сергієм вибирається з радянської України спочатку в Польщу, а потіму Подєбради(Чехословаччина), де на той час ректором Української господарської академії був її чоловік. Саме в Чехії Олена спочатку отримує «матуру» – атестат, а потім закінчує історико-філологічне відділення Українського педінституту в Празі. Тут вона знайомиться зі своїм вірним другом Михайлом Телігою, одружується з ним – з ним згодом і піде на розстріл. Саме в Чехії відбувається її становлення як поетеси, публіциста-літературознавця.

З вибухом Другої світової війни Олена Теліга перебувала в Польщі – ще з 1929 року жила тут, коли у Варшаві померла її мати. Тоді ж настали злигодні та нестатки: іноді їй доводилося працювати з музичними номерами в нічних кабаре – і навіть манекенницею, але потім вдалося влаштуватися вчителькою початкових класів. Проте тяжіння до Києва жило в її душі постійно: «трагічний» Київ чекав її – і вона, не сподіваючися, що на неї чатує небезпека, вирушила разом із Уласом Самчуком і кількома друзями до міста юності.

У грудні 1939 року в Кракові Олена Теліга познайомилася з Олегом Ольжичем(Кандибою): тоді ж вступила в Організацію Українських Націоналістів (ОУН), де тісно співпрацювала з ним у культурно-освітній референтурі. У Києві Олена Теліга організовуєСпілку українських письменників,відкриває пункт харчування для своїх соратників, видає тижневик літератури і мистецтва«Літаври».

   В останньому листі з міста Києва вона напише: «…Ми йшли вчора ввечері коло засніженого університету, самі білі і замерзли так, що устами не можна було поворухнути, з холодного приміщення Спілки до холодного дому… Але за цим снігом і вітрами відчувається вже яскраве сонце і зелена весна».

   Зi слів очевидців дізнаємося, що жила О. Теліга в Києві «в якомусь провулку, в старому двоповерховому будинку, її помешкання було на першому поверсі. Вікна з усіх кімнат виходили на подвір’я. Господинею була бабуся похилого віку… На двох стінах – суцільні картини, портрети й ікони. Дуже багато словників – українських, російських, чеських…»

7 лютого 1942 р. почалися арешти. Друзі її попереджали, що гестапо готує засідку на вул. Трьохсвятительській, де розміщувалася Спілка; проте знала, на що йде, тікати не збиралася: «Ще раз із Києва на еміграцію не поїду! Не можу…»

   В київському гестапо Олена Теліга перебувала у камері №34. Тоді ж відбулася її зустріч із сестрою Лесі Українки, з якою вона обмовилася кількома фразами. На сірому гестапівському мурі залишила вона свій останній автограф: угорі намальовано тризуб і напис – «Тут сиділа і звідси йде на розстріл Олена Теліга».

   За даними істориків, 22 лютого 1942 р. українську письменницю-патріотку було розстріляно в Бабиному Яру разом із чоловіком та соратниками.

   За своє досить коротке життя Олена Теліга не встигла видати жодної власної збірки, всі вони вийшли після її смерті: «На чужині» (1947), збірка «Олена Теліга» (1977), «Дороговказ. Поезії О. Теліги та

О. Ольжича» (1994), збірка «О краю мій» (1999), а більша частина її віршів, на жаль, загубилася.

V. Осмислення об’єктивних зв’язків і взаємозалежностей у виучуваному матеріалі й розкриття внутрішньої суті явищ та процесів.

Виразне читання вчителем та учнями вірша «Сучасникам».

Бесіда за змістом поезії.

-         Які почуття викликає поезія?

-         Які поетичні рядки запали в душу? Чому?

-         Як ви розумієте рядки « Але для мене – у святім союзі: Душа і тіло, щастя з гострим болем» ?

-         Що заповідає Олена Теліга сучасному та майбутнім поколінням? (Авторка закликає горіти душею, діяти сміливо, виробити в собі рису суворої самодисципліни та обв'язку, не втрачати людських рис на тернистих шляхах випробувань).

-         Яке життєве кредо поетеси?(Прагнення суворості до себе, шукання згоди, гармонії між словами та ділами).

Створення асоціацій.

З чим у вас асоціюються слова - вогонь, вода, вітер.

Вогонь – буремність.

Вода – очищення, оновлення.

Вітер – неспокій.

Виразне читання вчителем та учнями поезії «Радість».

Бесіда за змістом поезії.

-         Який настрій передає прочитаний твір?

-         З яким образом порівнює себе лірична героїня?(У ній ніби живе «вітрогон-хлопчина», що не встоїть на місці, не дає зупинитися).

-         Які слова будуть контекстуальними синонімами?(«І весь час до мене радість тулиться» - «похмурі люди»).

-         Які почуття випромінює поезія? (Життєвий оптимізм, радість життя, щастя, прагнення до дії).

Виразне читання вчителем та учнями поезії «Пломінний день».

Бесіда за змістом поезії.

-         Чи сподобався вам прочитаний твір? Які почуття викликає у вас ця поезія?

-         Яка композиційна побудова вірша?

-         Що найбільше болить ліричну героїню? (Її найбільша гордість і найбільший біль – Україна ).

-         Що тривожить поетесу та викликає у неї протест ? (Навколо так багато байдужих людей).

-         До яких дій готова лірична героїня, щоб змінити «прокляття»? (Героїні хочеться розбудити цих байдужих людей, відчути «гарячий подих» однодумців і діяти, рушати «на шляхи великі», бурлити «водоспадом», щоб «найгостріше слово – Україна» стало найлагіднішим, наймирнішим).

Дослідницька робота в групах.

Проаналізувати ліричні твори за планом.

І група – «Сучасникам».

ІІ група – «Радість».

ІІІ група - «Пломінний день».

План аналізу ліричного твору.

1.     Назва поезії.
2.     Настрої та емоції, що викликала поезія.
3.    Жанр.
4.     Тема твору.
5.     Ідея поетичного твору.

6.     Характеристика ліричного героя.
7.     Художні засоби.
8.  Рими та римування.
9.    Віршовий розмір.

Пошукове завдання.

Визначити провідні мотиви поезійОлени Теліги.

 • готовність продовжувати боротьбу за українську державність;
 • патріотичне прозріння;
 • краса української природи;
 • заперечення спокійного життя, обмеженого лише колом особистих проблем;
 • неминучість смерті;
 • мотиви туги, самотності;
 • зв’язок поета і суспільства.

VІ. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання .  

Бесіда за питаннями.

1.     Де провнла своє дитинство Олена Теліга? Яке дівоче прізвище поетеси?
2.     В яких країнах перебувала в еміграції Олена Теліга?

3. Чи могла по- іншому скластися доля О. Теліги?
4. Якби вона не загинула у 1942 році, яка доля чекала на неї у Радянському Союзі?
5.Долі яких українських письменників подібні до долі О. Теліги?

Слово вчителя.

Підсумовуючи почуте, можна з впевненістю сказати, що лірична героїня поезій - це сама О. Теліга. Її твори - це автобіографія її душі та серця, в них висловлені життєві принципи авторки, її життєве кредо. Вірші Теліги наскрізь ліричні, вона відтворює у них власні переживання. Висока ідейність, ліричність, патріотичність, віра в перемогу загальнолюдських ідеалів - характерні риси поезії О. Теліги.

Своїм життям і героїчною смертю Олена Теліга стала символом невмирущості української нації. тепер ми маємо змогу вчитися у неї патріотизму, любові до рідної землі, до України, черпати відповіді на складні питання життя: якою будувати свою державу, яким шляхом рухатися.

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

 • Навчитися виразно читати вірші Олени Теліги.Вивчити одну із поезій напам’ять.
 • ______________________________________________________________________________________________________________________

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3(тестові завдання).ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ( творчість А.Чайківського, Олега Ольжича, Олени Теліги, М.Стельмаха).

Мета:виявити рівень учнівських знань, умінь та навичок із вивченої теми, розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, творчу уяву; вміння під час виконання практичних завдань застосовувати здобуті знання, формувати кругозір школярів; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пошану до творчої діяльності, раціональність у використанні навчального часу.

Тип уроку:урок перевірки знань, умінь і навичок.

Засоби навчання:тестові завдання.

Перебіг уроку

І. Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку.

______________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Повідомлення мети перевірки знань та способів її проведення.

______________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Усна перевірка знань учнів фронтально.

Літературний диктант.

1.     Де і коли народилася Олена Теліга? Яке дівоче прізвище поетеси?
2.     За яких умов родина Олени Теліги опиняється в еміграції?
3.     В яких країнах відома була Олена Теліга у свій час? Чому?
4.     Якою діяльністю займалася поетеса в складі ОУН?
5.     З якими письменниками вона підтримувала приятельські стосунки?
6.     Назвіть збірки творів Олени Теліги.
7.     Як ви вважаєте, чому поетеса не змогла видати жодної книги за життя?

8.   Прочитати напам’ять поезіюОлени Теліги.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ІV.   Самостійне виконання учнями контрольної роботи.

Варіант 1

Початковий рівень


1. М. Стельмах присвятив свій твір «Гуси-лебеді летять»:
Асвоїм батькам
Б сину Ярославу
В дядьку Себастіяну

Г   читачам

2. Хто з українських митців мав псевдонім Олег Ольжич?                                                            

А   А. Чайківський

Б   О. Кандиба

В   П. Тичина

Г   Л.Глібов

3. Автором поезій «Радість», «Сучасникам», «Пломінний день» є
А Олена Теліга
Б Тарас Шевченко
В Олег Ольжич

Г   Іван Франко

Середній рівень

 1. 4.« І вірити, і прагнуть – не вотще» закликає ліричний герой із поезії

А «Сучасникам»

Б «Захочеш – і будеш»

В «Господь багатий нас благословив…»

Г «Радість»

5. У поезії Олени Теліги «Пломінний день» порушено проблему

А   рідної мови

Б   вболівання за долю України

В   любові до природи

Г   байдужості українців

6. Визначте правильне твердження. Сюжет — це:
А послідовність і зв’язок опису подій у творах художньої літератури
Б основний спосіб викладу в художньому творі, де зображення подій і   вчинків персонажів здійснюється від імені самого автора
В опис зображення природи, природних явищ, краєвидів у художньому

     творі

Г   будова твору, особливості розташування частин у творі

Достатній рівень

7.Визначте основні риси характеру Павлуся, героя твору А. Чайковського

     «За сестрою».

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Які моральні заповіти звучать у поезії «Сучасникам» Олени Теліги ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Високий рівень

9. Напишіть твір-мініатюру на тему «Шанобливе ставлення людини до природи у творі М. Стельмаха “Гуси-лебеді летять”».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Варіант 2

Початковий рівень

 1. За жанром твір «За сестрою» А.Чайковського – це :
  А оповідання
  Б історичний роман
  В героїчна повість
  Г героїко-романтична повість
 2. Поезії Олега Ольжича «Господь багатий нас благословив…», «Захочеш – і будеш» із циклу

А «Незнаному воякові»

Б   «Підзамче»

В   «Величність»

Г   «Вежі»

 1. Головним героєм твору М.Стельмаха «Гуси-лебеді летять» є

А Павлусь

Б Михайлик

В дід Дем’ян

Г Ганнуся

Середній рівень

 1. Рядки

В людині, затям,

Лежить невідгадана сила.

Зрослась небезпека з відважним життям,

Як з тілом смертельника крила.

   взято із твору

А «Сучасникам»

Б «Захочеш – і будеш»

В «Господь багатий нас благословив…»

Г «Радість»

А   «Захочеш – і будеш»

Б   «Радість»

В   «Сучасникам»

Г   «Пломінний день»

 1. Визначте правильне твердження. Композиція — це:

А елемент сюжету: заключний, підсумковий складник художнього твору      

     чи його частин
Б будова твору, особливості розташування частин у творі
В початкова, вихідна частина художнього твору, в якій описується місце

     дії, обстановка, дійові особи

Г   опис картин природи у творі

Достатній рівень

7. Які цілі ставить Олег Ольжич перед українцем у поезії

     «Господь багатий нас благословив…»?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Коротко розкажіть, як малий Михайлик поставився до жебраків

(М. Стельмах «Гуси-лебеді летять»).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Високий рівень

9. Напишіть твір-мініатюру на тему «Мій улюблений герой повісті

     А. Чайковського «За сестрою».
V.   Підсумки.

Відповіді вчителя на запитання учнів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VІ.   Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прочитано 6843 разів