Неділя, 15 жовтня 2017 01:13

Леся Українка. « Давня казка». Роль поета і поезії в суспільстві. Автор - учитель УМЛ ТЗОШ21 Кучерук С.П.

Тема. Леся Українка. « Давня казка». Роль поета і поезії в суспільстві

Мета: довести розуміння поетесою ролі поета і поезії в житті народу; розвивати навички роботи з художнім текстом, виразного вибіркового читання; розвивати творчу уяву учнів; сприяти вихованню любові до рідної мови , культури.

Тип уроку: урок - презентація з використанням інтерактивних та комп’ютерних технологій.

Теорія літератури: антитеза; поняття про сатиру.

Засоби навчання:портрет Лесі Українки, фотоальбом « Леся Українка», виставка видань її творів, ілюстрації до поеми.

Перебіг уроку

Як помогти в безмірнім людськім горі?  

Як світ новий з старого збудувати»         

Як научить байдужих працювати?                      

            Як розбудити розум, що заснув?            

Леся Українка

І. Актуалізація опорних знань.

Гра « Вірю- не вірю».

Зразок

1.Перший вірш Лесі Українки називався « Надія».( Вірю.)

2.У Києві Леся Українка відвідувала літературний гурток « Зоря».( Не вірю.)

( Команди заздалегідь готують і ставлять одна одній по 5 запитань.)

ІІ.Мотивація навчальної діяльності.

-          До якого з літературних родів слід віднести « Давню казку»?

˃Заповніть таблицю « Літературні роди», зазначивши головні особливості їх.

Епос Лірика Драма
     
     

Три учні беруть картки з визначенням літературних родів і прикріплюють у певну графу таблиці.

ІІІ.Сприйняття нового матеріалу.

1.Учитель. Лесю Українку ми знаємо як поетесу, авторку чудових віршів.Але, окрім віршів, вона писала й драматичні твори, оповідання, статті, ліро- епічні поеми. Сюжети своїх творів авторка брала з фольклору, історичного минулого різних народів, біблійних легенд.

Ліро- епічну поему « Давня казка» вперше було опубліковано у львівському журналі «Житє і слово» 1896 р. Пізніше вона ввійшла до другої збірки Лесиних поезій « Думи і мрії».

У час, коли створювалася поема, письменники реакційного напряму запевняли: мистецтво існує для розваг; інші- історію вершать царі, королі. Леся Українка своїм твором дала відсіч носіям цих теорій.

2.Бесіда

˃Які проблеми порушила письменниця?

˃Коли і де відбуваються події в поемі?

˃Хто є героями твору?

На дошці записано проблемне запитання, відповідь на яке клас шукатиме протягом уроку: Який характер конфлікту в поемі?

3.Учнівські презентації з використанням комп’ютера.

Інші учні в цей час роблять короткі записи в зошиті за матеріалами виступів однокласників.

1-ша група.Тема. Головна думка. Особливості жанру твору.

Презентація 1- ї групи.

Тема: роль поета і поетичного слова в суспільстві.

Головна думка: поетичне слово нерозривно пов’язане з інтересами народу і покликане служити справі боротьби його духовного й соціального піднесення.

Жанр: ліро- епічна соціальна поема- казка, оскільки у творі використано елементи лірики, епосу, зокрема казки: зачин, герої зустрічаються тричі, кінцівка.

2-      га група.

Презентація 2- ї групи.

*Визначити експозицію, зав’язку,розвиток дії, кульмінацію, розв’язку.

*Позасюжетні елементи і їхня роль: портрет поета, зміст його пісень.

3- тя група. Поетичний синтаксис твору.

Презентація 3- ї групи.

Антитеза, її роль у творі. Інверсія( « золотих не хочу лаврів», «пісні гуки»). Фразеологізми( Час летів, немов на крилах», « Спіймайте вітра в полі» і т. ін..).

4-та група.Лексика твору.

Презентація 4- ї групи.

*Художні засоби , загальновживані слова, архаїзми із західноєвропейської літератури, фольклору( граф, герольд, лицарство, лицар…). Художні засоби: епітети, метафори, порівняння.

5- та група. Іронія і сатира у творі. Особливості вірша.

Презентація 5- ї групи.

*Іронічне зображення «лицарів». Сатира у змалюванні взаємин між графом і людьми. Римування рядків, віршовий розмір.

ІV.Закріплення матеріалу. Підбиття підсумків презентації.

Бесіда

•Які проблеми порушено у творі?

•Яка головна думка поеми?

Складання опорного конспекту і роздрукування його на комп’ютері.

Опорний конспект

Леся Українка. « Давня казка»( 1893 р.) пізніше ввійшла до збірки « Думи і мрії».

Тема Головна думка Особливості жанру
Роль поета й поезії в суспільстві Поет і поезія покликані служити народові, його боротьбі Ліро- епічна соціальна поема- казка

Особливості композиції

Експозиція Зав’язка Розвиток дії Кульмінація Розв’язка
Зачин твору Зустріч поета з Бертольдом Поетові пісні допомагають графу завоювати серце красуні, звеселяють народ, підтримують бойовий дух воїнів Сутичка поета з графом- зіткнення протесту з гнітом Поет у в’язниці, графа вбито, боротьба триває

Позасюжетні елементи

Портрет поета Зміст пісень, складених поетом

Звичайний, непоказний.

На обличчі у поета

Не цвіла урода гожа.

Хоч не був він і потворним-

Так собі- людина Божа.

Серенада, присвячена красуні Ісидорі:

«Був собі одважний лицар…»;

« В мужика землянка вогка…»

Засоби творення образів

Антитеза Іронія Сатира

Різке протиставлення якоїсь ознаки чи властивості характеру, події, явища, предмета:

поет- лицар,

мужик- пан,

землянка- замок,

мужичка- пані

Приховане глузування, вживання вислову в протилежному значенні:

« одважний лицар»,

« походи довгі»

Їдка, ущиплива насмішка:

Мужики цікаві стали:

Чи ті кості білі всюди,

Чи блакитна кров поллється, Як пробити пану груди.

                       Художні засоби( учні записують самостійно)

Поетичний синтаксис Лексика твору Тропи
Інверсія, фразеологізми Архаїзми із західноєвропейської літератури Епітети, метафори, порівняння

           V. Підсумок уроку.

 Мікрофон. Доведіть, що позиція поета і Лесі Українки збігаються.

VІ.Домашнє завдання. Вивчити напам’ять уривок із поеми. Дібрати цитати до характеристики поета і графа( 2 групи).

Прочитано 1075 разів