Неділя, 15 жовтня 2017 01:33

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ВИКУП ПОЕТА З НЕВОЛІ, ПРИЧИНИ ПОКАРАННЯ, АРЕШТ, ЗАСЛАННЯ. Автор - учитель УМЛ ТЗОШ№21 Кучерук С.П.

ТЕМА. Тарас Шевченко. Викуп поета з неволі, причини покАрАння, арешт, заслання

Мета: актуалізувати відомості учнів про життєвий та творчий шлях   Т.Шевченка; поглибити знання учнів про викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання; визначати основну авторську позицію; проводити пошуково-дослідницьку діяльність;  розвивати навички аналізу віршів; формувати соціальну, мовленнєву, літературну, комунікативну, самоосвітню, самовиховну, естетичну компетентності; виховувати в учнів почуття вірності Україні як невід'ємної ознаки національно-свідомого громадянина.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Вид уроку: урок-дослідження.

Методи , прийоми і форми роботи: розповідь учителя , повідомлення учнів , «Вільне письмо» , «Знаємо – Хочемо дізнатися- Дізналися», гра «Станція ДЧЦМЗ» - «Для чого це мені знадобиться?» , робота в парах, «Подвійний щоденник», «Знайомство з поетом», «Інформаційне гроно», «Незакінчені речення».

Засоби навчання: портрет Т.Шевченка, «Кобзар», підручник, дидактичний  матеріал, ілюстрації , мультимедійна презентація до уроку.

Є в Шевченка народження дата,

Дати смерті в Шевченка нема.

Ліна Костенко

Перебіг уроку

  1. Організаційний момент.

Модель «Нас чекає сьогодні незвичайний матеріал…»

«Вільне письмо». Напишіть , що ви знаєте про життя Т.Шевченка , що ви відчуваєте?

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Слово вчителя

Під музику

Тарас Григорович Шевченко — слава нашого народу. В його особі український народ відобразив свої найкращі духовні сили й обрав його співцем своєї слави, влас­них сподівань і прагнень. Під думи народні налаштував свою ліру Кобзар, тому й оживало в слові його все те, що таїлося в самій глибині серця. Із тим скарбом — словом свого найкращого сина — український народ і виходить до всіх людей землі.

Ви вжедещо знайомі з життєвим шляхом поета, тому для перевірки своїх знань проведемо літературний диктант.

2. Літературний диктант «Всім відомий Т.Шевченко»

1. Місце народження Т.Шевченка (с. Моринці Звенигородського повіту Київської губернії)

2. Соціальний стан Тараса у дитячому віці (кріпак)

3. Прізвище пана майбутнього письменника (Енгельгардт)

4. Здібність поета з дитинства (малювання)

5. Друзі, за допомогою яких Т.Шевченка було викуплено з кріпацтва (К.Брюллов, І.Сошенко, В.Жуковський, Є.Гребінка)

6. Сума викупу Тараса з кріпацтва (2500 карб)

7. Вищий навчальний заклад, у якому навчався Тарас Григорович, отримавши «вільну» (Петербурзька академія мистецтв)

8. Перша збірка поета («Кобзар»)

9. Назвіть відомих історичних осіб, яким Т.Шевченко присвятив свої твори (Т.Трясило, І.Підкова, І.Гонта, Гамалія, Марко Вовчок, М.Костомаров…)

10. Посібник, який написав письменник для початкового навчання («Буквар южнорусский»)

11. Композитор, який присвятив Т.Шевченку понад 80 композицій (М.Лисенко)

12. Назва таємного антикріпосницького братства, у якому Тарас Григорович брав активну участь (Кирило-Мефодіївське)

Взаємоперевірка учнями. За кожну правильну відповідь – 1 бал.

Для кожного із вас на партах є « карта самооцінки». Протягом уроку ви будете оцінювати свою діяльність на кожному етапі відповідно до карти самооцінки. А в кінці уроку ми побачимо результат вашої роботи.

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Запис теми уроку та епіграфа у зошити.

Гра «Станція ДЧЦМЗ» - «Для чого це мені знадобиться?»

«Знаємо – хочемо дізнатися – дізналися».

ІV. Основний зміст уроку. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Слово вчителя «Психологічна настанова».

Щоб глибше усвідомити роль, яку відіграла ця людина в житті нашого народу, перегорнемо ще раз сторінку його життя, пере­конаємося у тому, що Шевченко — велетень, філософ, сіяч — сіяч розумного, доброго, вічного.

Під музику

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі — чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде в свою Московщину,

А дівчина гине...

Це рядки із поеми «Катерина», яку Тарас Шевченко присвятив Василю Андрійовичу Жуковському саме 22 квітня 1938 р. після того, як здобув «вільну». Тож, сьогодні на уроці ми перенесемось уявно в роки, коли в житті Тараса Шевченка настала подія, що внесла в його душу цілу гаму незнаних доти радощів, а разом із ними й нових смутків — це викуп з неволі, арешт, каземат, заслання.

2.Робота з епіграфом. Зачитування слів Ліни Костенко. Як ви розумієте ці рядки? Поясніть.

3. Метод «Подвійний щоденник». Сторінку зошита поділити на дві частини: 1 – інформація , яка вразила, викликала спогади й асоціації ; 2 – описати думки , коментарі , питання , що з цього приводу виникли.

2. Робота в групах «Створення психологічного портрета письменника».

Зараз ви по групах опрацюєте матеріал відповідно до завдання вашої групи. Працюючи у групі, ви повинні усі разом визначити той матеріал, який розкажете для усіх інших груп. Готуючи його , знайдіть, будь ласка, у «Кобзарі» твір, який написаний саме у той період, про який ви будете розказувати, і зачитайте хоча б рядки із нього.

І група – викуп поета з неволі.

ІІ група – причини покарання царем Т.Шевченка, арешт письменника.

ІІІ група – перебування у казематі.

ІV група – заслання письменника-бунтаря.

І група - Викуп поета з неволі

Влітку 1835 року, перемальовуючи статуї в Літньому саду, Шевченко зустрів земляка — художника І. Сошенка, який познайомив його з  К.Брюлловим, В.Жуковським, Є. Гребінкою.

22 квітня 1838р. спільними зусиллями вони за 2 500 руб був викупили його з кріпацтва. Цього ж року Шевченко став вільним слухачем Академії мистецтв.

А в 1840 р. сталася подія – народився Поет. Перша книжечка «Кобзар» була невелика за обсягом – усього лише 8 творів, але внутрішня сила, не давала спокою, бентежила, хвилювала.

Учень у ролі Шевченка

Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі,

Горами хвилю підійма.

І блідний місяць на ту пору

Із хмари де-де виглядав,

Неначе човен в синім морі

То виринав, то потопав.

Ще треті півні не співали,

Ніхто нігде не гомонів,

Сичі в гаю перекликались,

Та ясен раз у раз скрипів.

Саме такими рядками із балади «Причинна» розпочинається «Кобзар»

ІІ група - Причини покарання царем Т. Шевченка, арешт письменника.

У 1846 р. Тарас Шевченко вирушив до України, знайшов роботу в Київській археографічній комісії та почав змальовувати й описувати історичні пам'ятки по всій Україні. Цього ж року в Києві поет познайомився з М. Костомаровим, який загітував Шевченка вступити до Кирило-Мефодіївського братства, яке поширювало ідеї слов'янського єднання. Основний програмовий документ організації — «Книга буття українського народу». У ньому читаємо, що недалеко вже той час, коли в Україні всі люди будуть вільні і рівні. У цій же книзі гостро затавровано Петра І та Катерину II, названо їх катами за те, що вони позба­вили Україну волі. А сам Шевченко так сказав у поемі «Сон»:

А він руку простягає,

Мов світ увесь хоче

Загарбати. Хто ж це такий?

От собі й читаю,

Що на скелі наковано:

Первому—вторая

Таке диво наставила.

Тепер же я знаю:

Це тойпервий,що розпинав

Нашу Україну,

Автораядоконала

Вдову сиротину.

ІІІ група - Перебування Т. Шевченка в казематі.

5 квітня 1847р. Шевченка було заарештовано на переправі через Дніпро, коли він повертався з Чернігова до Києва, і відправлено до Петербурга. Тут, у казематі, захований від усього світу, в брутальних допитах і нестерпному очікуванні вироку провів Тарас Григорович квітень і травень. Але думками, серцем, усім своїм єством Шевченко був на рідній Україні.

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть.

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають, ідучи, дівчата,

А матері вечерять ждуть.

Сем’я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дає.

Проте Шевченка звинувачували, головним чином, не в участі в Кирило-Мефодіївському братстві, а в написанні революційних творів.

ІV група- Заслання письменника-бунтаря.

Після закінчення слідства поет «за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений», засланий до Оренбурзького окремого корпусу рядовим солдатом на 10 років без права писати й малювати. Окрім того, солдатчина для поета була гірше від тюрми. Тому Шевченко писав, ховаючись від унтерів та офіцерів, тікаючи від усього світу. Писав ночами при світлі місяця.

А нумо знову віршувать.

Звичайне, нишком. Нумо знову,

Поки новинка на основі,

Старинку Божу лицювать.

А сиріч... як би вам сказать,

Щоб не збрехавши. Нумо знову

Людей і долю проклинать.

Не проклену ж тебе, доле,

А буду ховатись

За валами. Та нищечком

Буду віршувати,

Нудить світом, сподіватись

У гості в неволю

Із-за Дніпра широкого

Тебе, моя доле!

У 1850 р. Шевченка переведено до Новопетровського укріплення — на пів­острові Мангишлак. Тут, за розрахунком царських прислужників, поет пови­нен був загинути.

На початку 1857р. друзі поета отримали царський дозвіл на його звіль­нення.

3. Складання асоціативного ґрона: «Що означає воля для  Т.Шевченка?»

- скасування кріпацтва, будь-який гніт

ВОЛЯ:       - кожна людина має свої права

- отримання можливості навчатися, незважаючи на

соціальний стан людини

- захист національної культури

- бачити свій народ щасливим

        

4. Виразне читання уривків із роману Л.Смілянського «Поетова молодість».

5. Робота з підручником. Опрацювання статті про Т.Шевченка.

«Читання з маркуванням тексту».

«+» - «Що явже знаю»

«!» - «Що нового я дізнався»

«?» - «Що мене здивувало»

«-» - «Що не збігається з моїми уявленнями»

V. Підсумок уроку. Оцінювання.

1. Робота з епіграфом уроку. Чи погоджуєтеся ви з думкою Ліни Костенко?

2. Огляд «Подвійного щоденника».

3.«Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися».

4.«Незакінчені речення»:

-      Ім’я Тараса Шевченка -…

-      Його пам’ять вшановують- …

-      Що нового про поета ви дізналися?

VI. Домашнє завдання.

1.Вивчити біографію поета.

2.Підготувати усний твір «Моє знайомство з Тарасом Шевченком».

3. Записати кілька народних прислів’їв про творчість Тараса Шевченка.

2. Метод прес

• Сьогодні на уроці я дізнався, що …

• Найбільше мене здивувало …

• Найбільше мені сподобалось …

• Після уроку мені захотілося …

VІ. Підбиття підсумків.

VІІ. Домашнє завдання.

Вивчіть біографію Т. Шевченка та фрагмент вірша «Думи мої, думи мої...» напам'ять. Навчіться аналізувати поезію за питаннями в підручнику.

Матеріали для І групи

Частина перша Викуп поета з неволі

Влітку 1835 року, перемальовуючи статуї в Літньому саду, Шевченко зустрів земляка — художника І. Сошенка, який познайомив його з К. Брюлловим, В.Жуковським, Є. Гребінкою.

22 квітня 1838 спільними зусиллями вони за 2 500 руб був викупили його з кріпацтва. Цього ж року Шевченко став вільним слухачем Академії мистецтв.

А в 1840 р. сталася подія – народився Поет. Перша книжечка «Кобзар» була невелика за обсягом – усього лише 8 творів, але внутрішня сила, не давала спокою, бентежила, хвилювала:

 (балада «Причинна»)

Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі,

Горами хвилю підійма.

І блідний місяць на ту пору

Із хмари де-де виглядав,

Неначе човен в синім морі

То виринав, то потопав.

Саме такими рядками із балади «Причинна» розпочинається «Кобзар»

Частина друга Історія написання твору.

Після арешту Т. Шевченка ув'язнено в казематах Третього відділу. Незабаром було виголошено ви­рок — призначити солдатом в Оренбурзький окремий корпус.

З 1847 року стає рядовим в Орській фортеці, продовжує писати у «заха­лявні книжечки». Солдатчина для поета була гірше від тюрми. Тому Шевченко писав, ховаючись від усього світу в степ, за вали, на берег моря.

До теми дум Тарас Григорович звертався не одноразово, а поезія «Думи мої, думи мої...» була написана у 1847 році під час його перебування в Орській кріпості. У цій поезії автор вболіває за важку долю, злиденне життя кріпаків, їхнє безправне становище, пригніченість України.

Словник: Нуджу(нудити світом) — страждаю, сумую; мліло— боліло; дотепні— талановиті; не остило— не набридло; ідіть попідтинню— жебракуйте.

Літературознавча довідка. Цим віршем відкривався «Кобзар» 1840 р. Він є своєрідною увертюрою: в ньому бринять провідні мотиви всієї збірки. Шевченко його написав у 1839 р. в Петербурзі. Думами Шевченко називає свої твори, в яких домінують елегійні роздуми про «козацьку волю», про долю бідного сироти, зневаженої паном дівчини, про становище батьківщини. З них постає образ могили, як символу похованої волі.

Матеріали для ІІ групи

Частина перша Причини покарання царем Т. Шевченка, арешт письменника.

У 1846 р. Тарас Шевченко вирушив до України, знайшов роботу в Київській археографічній комісії та почав змальовувати й описувати історичні пам'ятки по всій Україні. Цього ж року в Києві поет познайомився з М. Костомаровим, який загітував Шевченка вступити до Кирило-Мефодіївського братства, яке поширювало ідеї слов'янського єднання. Основний програмовий документ організації — «Книга буття українського народу». У ньому читаємо, що недалеко вже той час, коли в Україні всі люди будуть вільні і рівні. У цій же книзі гостро затавровано Петра І та Катерину II, названо їх катами за те, що вони позба­вили Україну волі. А сам Шевченко так сказав у поемі «Сон»:

А він руку простягає,

Мов світ увесь хоче

Загарбати. Хто ж це такий?

От собі й читаю,

Що на скелі наковано:

Первому—вторая

Таке диво наставила.

Тепер же я знаю:

Це тойпервий,що розпинав

Нашу Україну,

Автораядоконала

Вдову сиротину.

Частина друга Визначити тему, ідею, основну думку, жанр твору

Тема:звернення Т. Шевченка до своїх дум із надією і вірою у вільне життя співвітчизників.

Ідея:тільки впевненість у щасливе життя, наполегливість допоможуть змі­нити соціальний устрій; засудження слабкості, байдужості.

Основна думка: думка про нещасливу долю свого народу не залишає по­ета протягом усього часу перебування на засланні.

Жанр: громадянська лірика.

Словник: Нуджу(нудити світом) — страждаю, сумую; мліло— боліло; дотепні— талановиті; не остило— не набридло; ідіть попідтинню— жебракуйте.

Літературознавча довідка. Цим віршем відкривався «Кобзар» 1840 р. Він є своєрідною увертюрою: в ньому бринять провідні мотиви всієї збірки. Шевченко його написав у 1839 р. в Петербурзі. Думами Шевченко називає свої твори, в яких домінують елегійні роздуми про «козацьку волю», про долю бідного сироти, зневаженої паном дівчини, про становище батьківщини. З них постає образ могили, як символу похованої волі.

Матеріали для ІІІ групи

Частина перша Перебування Т. Шевченка в казематі.

5 квітня 1847р. Шевченка було заарештовано на переправі через Дніпро, коли він повертався з Чернігова до Києва, і відправлено до Петербурга. Тут, у казематі, захований від усього світу, в брутальних допитах і нестерпному очікуванні вироку провів Тарас Григорович квітень і травень. Але думками, серцем, усім своїм єством Шевченко був на рідній Україні.

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть.

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають, ідучи, дівчата,

А матері вечерять ждуть.

Сем’я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дає.

Проте Шевченка звинувачували, головним чином, не в участі в Кирило-Мефодіївському братстві, а в написанні революційних творів.

Частина друга Визначити художні особливості твору

Художні особливості твору: доповніть своїми варіантами

Звертання: «думи мої», «мої голуб'ята», «мої любі».

Епітети: «думи мої єдині», «лиха година», «тихими речами».

Порівняння: «привітаю, як діток », «квіти, мої діти»

Словник: Нуджу(нудити світом) — страждаю, сумую; мліло— боліло; дотепні— талановиті; не остило— не набридло; ідіть попідтинню— жебракуйте.

Літературознавча довідка.

Цим віршем відкривався «Кобзар» 1840 р.

Він є своєрідною увертюрою: в ньому бринять провідні мотиви всієї збірки. Шевченко його написав у 1839 р. в Петербурзі. Думами Шевченко називає свої твори, в яких домінують елегійні роздуми про «козацьку волю», про долю бідного сироти, зневаженої паном дівчини, про становище батьківщини. З них постає образ могили, як символу похованої волі.

Матеріали для ІVгрупи

Частина перша Заслання письменника-бунтаря.

Після закінчення слідства поет «за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений», засланий до Оренбурзького окремого корпусу рядовим солдатом на 10 років без права писати й малювати. Окрім того, солдатчина для поета була гірше від тюрми. Тому Шевченко писав, ховаючись від унтерів та офіцерів, тікаючи від усього світу. Писав ночами при світлі місяця.

А нумо знову віршувать.

Звичайне, нишком. Нумо знову,

Поки новинка на основі,

Старинку Божу лицювать.

А сиріч... як би вам сказать,

Щоб не збрехавши. Нумо знову

Людей і долю проклинать.

Не проклену ж тебе, доле,

А буду ховатись

За валами. Та нищечком

Буду віршувати,

Нудить світом, сподіватись

У гості в неволю

Із-за Дніпра широкого

Тебе, моя доле!

У 1850 р. Шевченка переведено до Новопетровського укріплення — на пів­острові Мангишлак. Тут, за розрахунком царських прислужників, поет пови­нен був загинути.

На початку 1857р. друзі поета отримали царський дозвіл на його звільнення.

Частина друга Складіть асоціативне ґроно: «Що означає воля для Т. Шевченка?» (можете доповнити своїми варіантами)

- скасування кріпацтва, будь-який гніт

ВОЛЯ:       

- кожна людина має свої права 

- отримання можливості навчатися, незважаючи на соціальний стан людини

- захист національної культури

- бачити свій народ щасливим

Словник: Нуджу(нудити світом) — страждаю, сумую; мліло— боліло; дотепні— талановиті; не остило— не набридло; ідіть попідтинню— жебракуйте.

Літературознавча довідка.

Цим віршем відкривався «Кобзар» 1840 р. Він є своєрідною увертюрою: в ньому бринять провідні мотиви всієї збірки. Шевченко його написав у 1839 р. в Петербурзі. Думами Шевченко називає свої твори, в яких домінують елегійні роздуми про «козацьку волю», про долю бідного сироти, зневаженої паном дівчини, про становище батьківщини. З них постає образ могили, як символу похованої волі.

Картка самооцінки роботи учня на уроці

Прізвище, ім’я ___________________________________

Оціни свою роботу на уроці, виставивши  бали за кожним з критеріїв.

(за кожний етап учень виставляє собі 0, 1, 2 або 3 бали, а в сумі за урок може отримати від 0 до 12 балів )

Пам'ятка для самооцінювання.

1 бал 2 бали 3 бали

Розпізнаю

Допомога!!!

Виконую <1/2 завдань

Значні помилки

Труднощі у пошуку помилок

Розумію

Допомога!!

Виконую >1/2 завдань

Незначні помилки

Допомога у пошуку помилок

Розумію

Самостійно виконую

Виконую всі завдання

Надаю допомогу іншим

Сам відшукую та виправляю помилки

Літературний диктант
1 – 4 правильних відповідей 5 – 9 правильних відповідей 10 – 12 правильних відповідей
Тип завдання Бали Бал учня
І. Літературний диктант 0-3  
ІІ. Робота в групі (Частина перша – біографічні відомості) 0-3  
ІІІ. Робота в групі (Частина друга – ідейно-художній аналіз поезії) 0-3  
ІV. Відповіді на питання за поезією 0-3  
Загальна кількість 0-12  

Картка самооцінки роботи учня на уроці

Прізвище, ім’я ___________________________________

Оціни свою роботу на уроці, виставивши  бали за кожним з критеріїв.

(за кожний етап учень виставляє собі 0, 1, 2 або 3 бали, а в сумі за урок може отримати від 0 до 12 балів )

Пам'ятка для самооцінювання.

1 бал 2 бали 3 бали

Розпізнаю

Допомога!!!

Виконую <1/2 завдань

Значні помилки

Труднощі у пошуку помилок

Розумію

Допомога!!

Виконую >1/2 завдань

Незначні помилки

Допомога у пошуку помилок

Розумію

Самостійно виконую

Виконую всі завдання

Надаю допомогу іншим

Сам відшукую та виправляю помилки

Літературний диктант
1 – 4 правильних відповідей 5 – 9 правильних відповідей 10 – 12 правильних відповідей
Тип завдання Бали Бал учня
І. Літературний диктант 0-3  
ІІ. Робота в групі (Частина перша – біографічні відомості) 0-3  
ІІІ. Робота в групі (Частина друга – ідейно-художній аналіз поезії) 0-3  
ІV. Відповіді на питання за поезією 0-3  
Загальна кількість 0-12  

 

Прочитано 795 разів