Понеділок, 04 лютого 2019 22:26

Неологізми. Тренувальні вправи. Автор - учитель ТЗОШ№16 Р. Базунова

 Тема. Неологізми. Тренувальні вправи

Мета: формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати лексику за активністю вживання, розрізня­ти слова, що є в повсякденному вжитку, і ті, які рідко використовуються в мовленні, поглиби­ти знання шестикласників про неологізми; удосконалювати навички використання нових слів; виховувати прагнення учнів до підвищення культури власного мовлення.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок (удосконалення мовної і мовленнєвознавчої компетенцій).

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, тлумачний словник, словник іншомовних слів.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок та вмінь.

Перевірка домашнього завдання.

 1. Повідомлення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.
 2. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу

Робота з текстом.

—          Прослухайте текст, усно його перекажіть. Які слова з’явились у мові за вашої пам’яті? Розка­жіть, коли і як вони увійшли до вашого мовлення.

Такі українські слова, як «мрія» або «годинник», — зовсім молоді, їм нема ще й ста років. Вони ввійшли до усної мови з художньої літератури, яка, відповідаючи на вимоги часу, створила їх на ґру­нті наявних уже в народній мові слів «мріяти» й «година». Цікаво відзначити, що, коли з’явилося в нашій мові слово «годинник» із відповідним розрізненням — стінний або кишеньковий, стало зника­ти давнє слово «дзиґарі», яке теж позначало годинник, але не кишеньковий, яких раніше взагалі не було, а стінний чи на вежі (Б. Антоненко-Давидович).

Орфографічний диктант (компетентність саморозвитку й самоосвіти).

—          Серед записаних слів назвіть неологізми, поясніть їхнє значення. За потреби зверніться до словника.

—           Чому, на вашу думку, не всі слова можна знайти в словнику іншомовних слів?

Біологія, цирк, чипси, скайп, бюлетень, пенальті, флеш-моб, віолончель, спагеті, блютуз, дирек­тор, кулінарія, ілюмінація, арбітр, брутто, дистриб’ютор, капучино, квест.

—           Складіть і запишіть речення зі словами «флеш-моб», «квест».

Творче моделювання (комунікативна, соціальна компетентність).

— Складіть і розіграйте діалог на подані теми, використовуючи неологізми.

 1. Мій новий мобільний телефон.
 2. Похід у магазин цифрової техніки.

Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу про авторські неологізми.

 1. Осмислення практичних знань у процесі роботи, удосконалення загальнопізнава- льних і творчих умінь з теми,

«Літературна хвилинка».

— Знайдіть у вірші авторські неологізми.

Живе собі кульбаба, вся сива од роси.

А де кульдід у неї, кульдоня і кульсин?

Давним-давно в кульбаби нікого більш нема.

Живе собі кульбаба на цілий світ сама.

До неї завітаю. Скажу їй: «Кульбабусю,

Добридень вам. Не ждали? Я дівчинка Ганнуся.

Візьміть пиріг, будь ласка, ми з мамою пекли,

Щоб ви мені віночок з квіток своїх сплели.

Вам, певне, дуже тяжко на самоті весь час.

То можна, щоб була я кульвнучкою у вас?»

Степан Павленко

Вибірковий диктант (компетентність продуктивної творчої діяльності).

—          Випишіть з наведених речень неологізми, створені поетами. Утворіть за поданими зразками два власні неологізми.

 1. Серце моє розхристане крізь віки гряде, і голосить, і радується на шляху золотолірному (В. Сосюра).
 2. У ластівки — ластовенятко, в гаю у стежки — стеженятко. У хмари в небі — хмаренятко. В зорі над садом—зоренятко (М. Вінграновський).
 3. Твій сірий вовк в воді намок і спати завовчився (М. Вінграновський).
 4. Іде кіт через лід чорнолапо на обід (М. Вінграновський).
 5. Одвересніло. Сніг. Мороз (М. Ільницький).

Диктант з коментуванням (навчально-пізнавальна компетентність).

—          Укажіть авторські неологізми (письменницькі новотвори) та слова, які увійшли до мови від­носно недавно у зв’язку з розвитком науки і техніки.

 1. Ракетяться ранкові небеса. «На старт!» — лунають дальні космодроми. І пахне материнкою роса, а космонавт вертається додому (А. Камінчук).
 2. Звичними персонажами телестрічок стали безжальні кіборги та підступні андроїди (3 газети).
 3. Вже скоро, скоро хмарнокрилі дні завісять світ марудними дощами (Б. Чіп).
 4. Зеленіє світ, зеленіє. І майбутній квіт брунькотіє (Я. Кремінський).
 5. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Бесіда.

—          Чи задоволені ви підсумками своєї роботи?

—          Чи поліпшилися ваші знання?

—          Що було цікавого на уроці?

—          Чи досягай поставлених цілей?

—          Що потрібно повторити, вивчити?

 1. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Обов’язкове: опрацювати теоретичний матеріал підручника, виконати вправу.

За бажанням: скласти завдання для проведення в школі квесту на тему «Шевченко відомий і невідомий».

Прочитано 2213 разів