Субота, 02 квітня 2016 01:44

Пряма мова. Діалог. Цитата. Розділові знаки при прямій мові, діалозі, цитаті. Автор - учитель ТСШ№7 Марія Луканюк

Тема. Пряма мова. Діалог. Цитата. Розділові знаки при прямій мові, діалозі, цитаті

Мета. Повторити, узагальнити та закріпити знання про пряму мову, її різновиди. Систематизувати навички розстановки розділових знаків у реченнях з прямою мовою, при діалогах, цитатах.

Методи, прийоми і форми роботи. Методи «Мікрофон», бесіда, робота в групах, прийом створення проблемної ситуації, бесіда, робота з таблицею, метод тренувальних вправ, робота з текстом (метод «Вчу навчаючись»), лінгвістична гра.

Тип уроку. Узагальнення і систематизація знань.

Обладнання. Роздруки текстів, підручники, таблиці, схеми, ПК, схема-алгоритм, ілюстрації, мультимедійна установка.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. Вчитель. Доброго дня, діти. Сьогодні у нас незвичайний урок. Він присвячений матінці-природі. (Слайд 2 )

Як не любить той край, де вперше ти побачив

солодкий дивний світ, що звав життям,

де вперше став ходить і квіткою неначе

в його теплі зростав і усміхавсь квіткам.   (В.Бичко)

ІI. Вчитель. Епіграфом нашого уроку нехай стануть слова Л. Костенко.

(Слайд 3 )

                                            Скільки років землі — і мільярд, і мільйон,

                                             а яка вона й досі ще гарна!

Л. Костенко

ІII. Вчитель. Зверніть увагу на слайд, прочитайте речення (учні читають речення із слайда). (Слайд 4 )

Спитайте у будь-кого, чи любить він природу, і неодмінно почуєте: «Та хто ж її не любить?»

 1. Вчитель. Та чому ж доводиться спостерігати сліди неправильної, безжалісної поведінки дорослих і дітей у природі, ніби для них вона, мов завойована, чужа країна? Виходить, радісна зелень, видиво квітки привабили, щоб бути зірваними, знищеними? Як ви гадаєте? Метод „Мікрофон” (учні по черзі висловлюють свої думки).

Учні (можливі варіанти). Так, дійсно, людство останнім часом настільки захопилось власним добробутом, економічними негараздами, що призабуло про Природу.

V. Вчитель. Тому я пропоную сьогодні порушити цю тему. Погоджуєтесь? Але для початку давайте з’ясуємо, що між нами щойно відбулось? Яким мовним терміном ми називаємо нашу дискусію?

Учні (можливі варіанти). Діалог, дискусія, спілкування.

VI. Вчитель. Отже, під час нашого спілкування відбувся діалог, який базується на реченні з прямою мовою. Отож, наша розмова має торкнутися такої теми, як пряма мова, діалог, цитата. (Слайд 5 )

VII. Вчитель.Тому давайте запишемо тему уроку у зошити разом з епіграфом, представленим словами витонченої поетки ХХ століття Л. Костенко. (Слайд 6 )

                                             Скільки років землі — і мільярд, і мільйон,

                                             а яка вона й досі ще гарна!

Л. Костенко

VIII. Вчитель. (Слайд 7 ) Отож, ми сьогодні маємо змогу повторити, узагальнити та закріпити знання про пряму мову, її різновиди.
Систематизувати навички розстановки розділових знаків у реченнях з прямою мовою, при діалогах, цитатах.

IX. Вчитель. У кожного на парті є аркуш «Рефлексія», тобто аналіз, мета якого – осмислити результати та почуття у процесі діяльності, звертаю вашу вагу, що в кінці уроку ви зможете самі поставити собі оцінку (Слайд 8 ) .

Рефлексія

1. Щодо процесу діяльності:

 • Що ми робили на уроці?
 • З якою метою? Чи досягли мети завдання?
 • Які форми роботи сподобались найбільше?
 • Які хотілося б використати на наступних уроках?

2. Щодо почуттів:

 • Чи задоволений результатом?
 • Чим запам’ятався урок найбільше?
 • Що я зрозумів сьогодні про себе?
 • Що найбільше зацікавило?

Робота над темою уроку

Х. Вчитель: А зараз логічно буде пригадати відомі вам правила про пряму мову, діалог, цитату. Для допомоги я пропоную скористатись слайдами. (Слайд 9 )

(Слайд 10 )

(Слайд 11 )

ХІ. Вчитель. А тепер я пропоную вам скористатись слайдом картою-схемою розстановки розділових знаків.(Слайд 12 )

 • А : «П?»       А : «П.»
 • «П», - а.     «П?», - а.
 • «П, - а, - П».    

         «П?, -а. – П.»

 • «Ц». (А)         Цитати завжди беруться в лапки, крім випадків, коли       цитата є частиною речення, тоді вона пишеться з малої літери. Вказівку на автора цитати беремо в дужки, після другої дужки ставимо крапку.

         Віршований текст у лапки не береться, оформляється як звичайна       цитата.

Різновид цитати – епіграф. Він у лапки не береться. Вказівка на джерело пишеться під епіграфом справа без дужок, крапка після неї не ставиться.

 • П, -а.      

   - П.  

     -П, - а, - П.

Кожну репліку діалогу записуємо з нового рядка, перед нею ставимо тире.

Якщо репліки записуються не з абзацу, а підряд, то кожна з них береться в лапки, а між ними ставиться тире:

         «П, - а.- П?» - «П, - а. – П.»

(Слайд 13 )

ХІІ. Вчитель. Зверніть увагу на слайд. На ньому уривок з твору Л. Костенко. Випишіть речення яке містить пряму мову, накресліть його схему.

Чого хвилюються народи

І люди замишляють зло?

Хто їм сказав: «Вінець природи?»

Хіба для них її чоло?

Л. Костенко

Відповідь: Схема підкресленого речення     А : «П?»

Актуалізація опорних знань.

ХІІ. Вчитель. А зараз лінгвістична гра «Перевіримо свої знання» (Слайд 14 )

Увага! Запитання

 1. Чужа мова - це мова іншої особи, не автора, не мовця? Так
 2. Спосіб передачі чужої мови без збереження лексичних, синтаксичних особливостей – це пряма мова?   Ні
 3. Дослівне відтворення чужої мови – це пряма мова?   Так
 4. Непряма мова становить складносурядне речення?   Ні А яке? (СПР)
 5. Змістове ядро у конструкції з прямою мовою становлять слова автора?   Ні А що? (пряма мова)
 6. Невласне пряма мова поєднує в собі елементи прямої та непрямої мови? Так
 7. Різновидом прямої мови є діалог?   Так
 8. Нова репліка діалогу записується з нового рядка?   Так
 9. Репліки діалогу інколи беруться в лапки? Так (Коли? - учні відповідають усно - коли записуються підряд, не з абзацу, а між ними ставимо тире)
 10. Цитати завжди беруться в лапки?   Ні А коли не беруться в лапки? – не беруться в лапки, якщо цитується   віршований текст )
 11. З малої літери пишеться цитата? Так (Коли? – усно відповідають - коли є частиною речення)
 12. Епіграф є різновидом цитати? Так

ХІІІ. Вчитель: Що ж чудово попрацювали, а зараз я вас запрошую взяти участь у читацькій стратегії, тобто у читанні з позначками (Слайд 27 ).

Читацька стратегія (читання з позначками)

Завдання. Прочитати текст, зробити позначки на полях, підготувати про це короткі пояснення

       V - відома інформація

       + - нова інформація

       – - змусила думати інакше

       ? - викликала інтерес

(Слайд 28 ) (А) Коли Пабло Пікассо побачив картини Катерини Білокур, кажуть, він довго стояв біля них, мов загіпнотизований, а потім назвав її геніальною й порівняв із Серафін Луїз, відомою художницею, яка вславилася в наївному мистецтві.

(Б) І додав Якби в нас була такого рівня художниця, ми змусили б світ заговорити про неї.

(В) На більшості з полотен художниці стоїть напис Малювала з натури Катерина Білокур.

(Г) Справді, природа була її головним учителем, а квіти найулюбленішими мотивами.

(Д) Квіти, як і люди, - живі, мають душу казала художниця й тому ніколи не зривала їх, а змальовувала, бо вважала що зірвана квітка вже не квітка.

ХІV. Вчитель: Обговорення опрацьованого тексту, перевірка розстановки розділових знаків.

Осмислення вивченого матеріалу.

(Слайд 29 )

ХV. Вчитель: Попрацюємо в групах. Групова робота ( групи учнів отримують уривки запропонованого тексту, а потім звіряють свої відповіді із слайдами на мультимедійній презентаційній дошці). Відреставруйте вірш, складіть на його основі речення з прямою мовою.

«Якщо ти віриш у майбутнє»

Якщо ти віриш у майбутнє,

В його прийдешність, у _________

Дзвони у дзвони, _______ людям,

Бо більш не буде вороття.

Віддай забуту __________травам,

Відмий від бруду всі хмарки,

Від реставруй нам ______ небо

І дощ крізь ______ проціди.

Бережімо, ________, землю,

Кожну квітку й деревце,

Нищити _______ не треба,

Пам’ятайте всі про це.

( зачитування учнями своїх варіантів)

ХVІ. Вчитель: А зараз звіримо, як ви від реставрували вірш. (Слайд 30 )

Якщо ти віриш у майбутнє,

В його прийдешність, у життя

Дзвони у дзвони, кричи людям,

Бо більш не буде вороття.

Віддай забуту свіжість травам,

Відмий від бруду всі хмарки,

Відреставруй нам синє небо

І дощ крізь сито проціди.

Бережімо, люди, землю,

Кожну квітку й деревце,

Нищити її не треба,

Пам’ятайте всі про це.

ХVII. Вчитель: А зараз виконаємо вправу «Синонімічний ланцюжок». (Слайд 31 )

Завдання. До слова «діалог»придумати   якнайбільше слів-синонімів.

Діалог – розмова – …

(Можливі варіанти відповідей)

Діалог – розмова – дискусія – полілог – суперечка – спілкування – говоріння – сварка – обговорення – балаканина – перемова – порозуміння…

Узагальнення знань. Творча лабораторія

ХVIIІ. Вчитель: Вправа «Обери позицію». (Слайд 32 ) Завдання. Закінчити речення, обравши           власну позицію. У “сердечка” вписати відповідь, коротко пояснити свій вибір.

Зробімо кращим Наш Дім, бо …

ХІХ. Вчитель: Повернімось до епіграфа. (Слайд 34 )

ХХ. Вчитель: (Слайд 35 )Пам’ятка –порада «Яким має бути світ?»

Завдання. Скласти пам’ятку-пораду “Яким має бути світ ”, вживаючи звертання та пряму мову.

Пам’ятка-порада

 1. Дивіться на цей світ очима своєї любові – і він буде прекрасним!
 2. Будуйте цей світ руками своїх надій – і …
 3. Несіть цей світ у долонях добра – і …
 4. Будіть цей світ світлом своєї віри – і …

ХХІ. Вчитель: (Слайд 36 ) Прийом «Логічне завершення» Пригадайте, що стало початком нашого уроку? Так, ця дивовижна весняна квітка, невід’ємна частина живої природи і така розкішна частина життя людини. (Вчитель бере знову крокус до рук, пропонує кільком учням відчути їх аромат).

ХХІІ. Вчитель: Скажіть, а чи можна удосконалити цю чарівну квітку?

(Учні доходять висновку , що ця квітка – сама досконалість, і її не можна зробити ще кращою). Отак і сама матінка-природа створена досконало, і в руках людини знищити її або допомогти їй залишитись такою нащадкам.

ХХІІІ. Вчитель: (Слайд 37 ) Підведемо підсумки нашого уроку.

Рефлексія

Мета рефлексії – пригадати і усвідомити цілі та процес діяльності, співвіднести отримані результати, осмислити свої почуття у процесі діяльності.

ХХІV. Вчитель: Домашнє завдання. Скласти діалог на тему:

“Берегти природу – це наш обов’язок”

 

 

 

Прочитано 1386 разів