Четвер, 09 листопада 2017 17:07

Написання не з іменниками. Автор - учитель ТСШ№5 Стефанія Костинська

Написання не з іменниками

Мета: повторити й поглибити вивчене про іменник, удосконалювати навички написання не з іменниками, визначення їх ролі в реченні; розвивати творче вміння, використовувати іменники з не у власних висловлюваннях; виховувати у школярів любов до природи, шанобливе ставлення до батьків.

Тип уроку: урок поглиблення вивченого.

Форма уроку: урок-дослідження.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Перевірка домашнього завдання. З поданих текстів вибрати ті слова, які стосуються не як частки і як префікси.
(неприязнь, нерозуміння, небезпека, нероба, не друг, а ворог, нехтувати, ненавидіти, не розуміти, тощо).

1. Чому ви обрали саме ці слова?

2. Чим вирізняються обрані вами слова за будовою?

3. Чи могли б ці слова функціонувати в мові без префікса не-?

4. Якого значення набули ці слова з префіксом не позитивного чи негативного?

ІІІ. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя.

Роль слів, які ми вживаємо, дуже вагома: ними можна передати найглибші почуття, висловити чи приховати власне ставлення до тих чи інших подій, людей тощо. Мабуть, не помилюсь, коли скажу, що в сучасному світі, такому прагматичному й жорстокому, важко бути хорошою людиною, не кожен володіє доброслів’ям.

Опрацьовуючи тему уроку, вслухаймося в кожне слово, пізнаваймо його значення з тим, щоб за жодних обставин не зашкодити людині словом.

Сьогодні проведемо урок-дослідження, під час якого необхідно на основі мовного спостереження та системи вправ виявити закономірності, на основі яких сформулювати правила написання не з іменниками.

Запис у зошити теми уроку.

ІV. Робота з підручником §37.

1. Виконання вправи (усно) 310.

2. Словниковий диктант.

Записати слова, виділити в них префікси, за тлумачним словником пояснити значення незрозумілих слів.

Немовля, негода, неук, ненависть, нероба, нестача, несподіванка, неуцтво, невіглас, нерви, невмирущість.

3. «Мозковий штурм».

  • Чи могли б ці слова уживатися в мові без префікса не-?
  • Який висновок про написання цих іменників з не- можна зробити?

4. Диктант із творчим завданням.

Дібрати до поданих іменників синоніми з префіксами не-. Зробити висновок про їх написання з не-.

Хвороба (недуга), горе (нещастя), ворог (недруг), рабство (неволя), свобода (необмеженість), злість (ненависть), обман (неправда), згарок (недогарок).

5. Робота у групах.

  • І група – виконати вправу №311 з підручника.
  • ІІ група – записати, вказати слова, що протиставляються; зробити висновок про причину їх роздільного написання.

Не знання дає пізнання, а навпаки. Не краса прикрашає, а розум. Не воля вирішує, а людина. Не земля родить, а руки. Не життя, а казка. Кров – не водиця, а серце – не камінь.

6. Складання окремих речень(за поданими темами).

7. Вправа 313.

V. Підсумок уроку.

Слово вчителя.

Любіть життя, шануйте природу та людську працю, цінуйте й бережіть рідних, усе те, що робить людину духовно багатою, щасливою. Ніколи не забувайте, з якого ви кореня і що вам дає спілкування з близькими.

Рефлексія.

Продовжте речення: «На сьогоднішньому уроці для мене цікавим було…». Оцінювання й мотивація навчальних досягнень.

VI. Пояснення домашнього завдання.

1. Опрацювати §37. Виконати письмово вправу 316.

Прочитано 563 разів