Понеділок, 24 травня 2021 12:01

Узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок з теми «Прислівник». Автор - вчитель ТЗОШ№11 В.Ситар

Тема. Узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок з теми «Прислівник»

Мета:

- узагальнити і систематизувати знання про прислівник як самостійну частину мови;

- закріпити вміння визначати граматичні ознаки і синтаксичну роль;

- розрізняти розряди прислівника, утворювати його ступені порівняння;

- правильно писати прислівники;

- з’ясувати, яку роль відіграють прислівники у тексті і взагалі у житті;

- розвивати своє логічне мислення;

- вчитися бачити прекрасне у звичайному;

- виховувати любов до художнього слова.

Обладнання. Мультимедійна презентація (Microsoft Power Point).

Тип уроку. Систематизація і узагальнення вивченого матеріалу.

Форма уроку: урок-мовний журнал, з використанням комп’ютерних технологій

Обладнання: підручник, схеми, картки, комп’ютер, додатковий матеріал

Хід уроку

І. Організаційний момент

Слово вчителя

День добрий, друзі, ще один урок

До вас прийшов за розкладом сьогодні.

Отож озбройтесь книгою й пером,

Щоб упірнуть у мовну нам безодню.

ІІ. Ознайомлення з темою, метою й завданнями уроку. Оголошення епіграфа уроку

Ознаку дії називає,

А також місце, час, причину

Цієї дії визначає,

І кожен цю частину знає.

Бо це ПРИСЛІВНИК – всім відомий.

Незмінна ця частина мови,

На запитання ЯК? КОЛИ?

Готова всім відповісти...

Л. Лужицька

1. Демонстрація теми, мети, девізу уроку на комп’ютері.

2. Урок проведемо у формі мовного журналу.

Сьогодні на уроці ми закріпимо знання з теми: «Прислівник», здійснивши дослідницьку роботу. (Створення мовного журналу)

Розповідь про створення першого журналу.

– До речі, перший український журнал «Основа» почав виходити у 1861 році в Петербурзі. Серед його авторів були найвідоміші українські письменники та вчені – Т.Шевченко, С.Руданський, Л.Глібов, М.Костомаров. У часописі друкувалися літературні твори, історичні розвідки, статті з питань етнографії, фольклору, розповіді про українську культуру, мистецтво, освіту. Часопис відстоював ідею навчання рідною мовою, закликав видавати більше книг для населення України. Але «Основа» проіснувала недовго через брак коштів. Пізніше, через 20 років, з’являється видання про проблеми української історії та культури «Киевская старина». Цей журнал виходив у 1882-1906рр.

Наш мовний журнал присвячений незмінній частині мови – «Прислівник».

ІІІ. Мотиваціянавчальної діяльності школярів

Відгадайте загадку

Чим від інших я відмінний,

Тим, що є я сам незмінний.

Розібратись як детально,

Моє значення загальне –

Це найперш ознака дії:

Швидко їде, тихо мріє.

Чи ознака ще ознаки:

Дуже добре, надто м’яко.

А чи ознака предмета:

Це – по-київськи котлета.

Я скажу вам тут дослівно –

Називаюсь я …(прислівник).

О. Фесенко

– Яка це частина мови?

ІV. Актуалізація знань і вмінь учнів

Перша сторінка – «Теоретична»

«Мозкова атака»

–   Що таке прислівник? Чим прислівник відрізняється від інших самостійних частин мови?

–   На які групи за значенням поділяється прислівник?

–   Чи можна поза контекстом визначити, до якої частини мови належать сполучення слів на славу, на сміх, до краю.

–   Відомо, що прислівники – незмінні слова. Поміркуйте, які з них усе ж таки змінюються й за яких умов? Наведіть приклади.

–   Від яких прислівників утворюється ступінь порівняння?

–   Як творяться прислівники? На кожен спосіб творення дібрати по 2 –3 власні приклади.

–   Які прислівники пишуться разом, окремо, через дефіс?

–   Яку синтаксичну роль виконують прислівники?

Отже, правила нам треба ці пам’ятати і на практиці вживати.

V. Виконання системи практичних завдань

Друга сторінка – «Тренувальна»

1. Записати речення, знайти прислівники, визначити їх розряди.

а) Краще пізно, ніж ніколи.

б) Взимку літа не доженеш.

в) Всюди добре, а вдома найкраще.

2. Запишіть подані слова у дві колонки: 1) з буквою І в кінці; 2) з буквою И в кінці.

З других букв має скластися друга частина вислову давньогрецького філософа Платона: «Добрий початок ».

Опівноч.., позаочі.., осик.., спалах.., клавіш.., подвіч.., трох.., свіч.., навкруг.., звідк.., лиж.., вноч.., сидяч.. (дієприслівник), насторож.. .

з буквою І в кінці                  з буквою И в кінці

опівночі                                    осики

позаочі                                      спалахи

клавіші                                      трохи

по двічі                                     навкруги

свічі                                          звідки

лижі                                          сидячи

вночі

насторожі

3. Виписати з прислів’їв прислівники, пояснити спосіб творення.

а) За морем тепліше, та вдома миліше.

б) Влітку дров не припасеш – мерзнутимеш взимку.

в) Яблуко від яблуні недалеко відкотиться.

4. «Відремонтуй слова»

* Словотворець в паніці. Мешканці країни позносили йому слова, які потребують ремонту. А часу у нього мало. Якщо він не встигне відремонтувати слова до обіду, вони зникнуть назавжди.

Прихова..о, істи..о, відда..о, удава..о, страше..о, щоде..о, знеможе..о, пружи..о, вогне..о, знаме..о, шале..о, чаву..о.

-Н-                                   -НН-

приховано                         істинно

віддано                              страшенно

удавано                             щоденно

знеможено                        пружинно

шалено                              вогненно

                                           знаменно

                                           чавунно

З других букв повинен скластися початок прислів’я: «… - мати, чужа - мачуха».

5. “Допоможіть утворити…”

* Допоможіть утворити ступені порівняння прислівників.

І команда – голосно, навмання, чітко;

ІІ команда – погано, красиво, щоденно;

ІІІ команда – охайно, правдиво, старанно.

Третя сторінка – «Прохання володаря Прислівниковії»

* Запишіть слова у 3 колонки: разом, окремо, через дефіс. Якщо ви правильно виконаєте завдання, то з перших літер кожного прислівника, який слід писати разом і через дефіс, прочитаєте початок і закінчення афоризму О. Довженка, іншу частину якого треба доповнити.

Цей афоризм також є і проханням добродія Прислівника.

На льоту, де-не-де, позаду, одвіку, от-таки, спереду, без угаву, будь-як, під силу, посередині, інколи, на сміх, уві сні, швидкоплинно, один в один, рано-вранці, абияк, по троє, ймовірно,ось-ось, тим часом, тимчасово, в цілому, екстравагантно.

Разом                            Окремо                    Через дефіс

позаду                          на льоту                   де-не-де

одвіку                           без угаву                  от-таки

спереду                         під силу                    будь-як

посередині                   на сміх                     рано-вранці

інколи                           уві сні                       ось-ось

швидкоплинно             один в один

абияк                            по троє

ймовірно                      тим часом

тимчасово                    в цілому

екстравагантно

Поспішайте творити добро!

Слова О. Довженка беремо до уваги і мандруємо далі.

Вчитель:

А тепер час міркувати,

Свою творчість проявляти,

Про девіз не забувати:

Розум, фантазію прояви.

Активним, уважним будь

І про кмітливість не забудь.

Четверта сторінка – «Творча»

(Робота в групах)

І група: утворити від поданих слів прислівники - ліва, рука; не, наче; о, північ; об, мало; до, низ; по, другий; по, мій; в, зима.

ІІ група: записати прислівники, розкриваючи дужки – Рано(вранці), довго(довго), кінець(кінцем), час(від)часу; з, дня( на, день); по(нашому), по(друге), десь(то), рік(у)рік.

ІІІ група: дібрати до поданих слів антоніми – високо, швидко, далеко, вдень, темно, добре, весело, влітку, солодко.

П’ята сторінка – «Відчуй себе вчителем»

* У завданні, що виконав Петрик є помилки. Виправ їх, відредагувавши речення.

І група:

Вечером не горять фонарі.

Пройдете пішком два квартала.

ІІ група:

Сад взимі припорошений снігом.

Мені неудобно сидіть.

ІІІ група:

Каса робить круглосуточно.

Літом поїдемо на отдих.

Шоста сторінка – «У світі цікавого»

1.  Розгадування кросвордів.

Кросворд «Уперед

– Якщо ви правильно розгадаєте кросворд, то це означатиме, що ви впевнено йтимете вперед по країні Знань.

1.  Синонім до слова «порожньо» (пусто).

2.  Антонім до слова «рано» (пізно).

3.  Синонім до слова «неважко» (легко).

4.  Антонім до слова «часто» (рідко).

5.  Синонім до слова «правдиво» (чесно).

6.  Антонім до слова «тепер» (давно).

1   3   5  
П 2 Л 4 Ч 6
У П Е Р Е Д
С І Г І С А
Т З К Д Н В
О Н О К О Н
  О   О   О

Впишіть слова в порожні клітинки, щоб утворилися подвоєні прислівники.

                                     не

Відповідь: коли-не-коли, десь-не-десь, хоч-не-хоч, де-не-де, як-не-як.

2.  Прислів’я

(перевірка випереджаючого завдання)

Прислів’я

1. Працюй ударно – дні пройдуть немарно.

2. Легкого хліба ніде нема.

3. Скупий двічі платить, а ледачий двічі робить.

4. Лиха новина на крилах літає, а добра ледве-ледве шкутильгає.

5. Додому й кінь жвавіше біжить.

6. Як слів небагато, то й розуму малувато.

3. Загадки з використанням прислівників

Загадки

1. Хто вранці ходить на чотирьох, а ввечері на трьох? (людина)

2. Вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає? (сонце)

3. Надворі горою, а в хаті водою?(сніг)

4. Навесні веселить, влітку холодить, восени годує, взимку гріє? (дерево)

4. «Далі...»

* Суть завдання полягає в тому, що ви, почувши словосполучення з прислівником, повинні швидко поставити до нього питання і вказати його розряд за значенням. Часу на роздуми нема. Якщо ви не знаєте, кажете слово “Далі...” Тоді відповідає наступний гравець.

Наприклад: сміється весело (як?) – якісно-означальний

1.  Почули тут (де? – місця)

2.  Сказав спересердя (чому? – причин.)

3.  Відвідує щодня (коли? – часу)

4.  Сказав для сміху (для чого? – мети)

5.  Зустрілися вчора (коли? – часу)

6.  Їдемо верхи (як? – способу дії)

7.  Розказував цікаво (як? – якісно-означальне)

8.  Зустрів учора (коли? – часу)

9.  Виглядав гарно (як? – якісно-означальні)

10.                                                                                   Дуже добрий (в якій мірі?)

11.                                                                                   Спеціально чекав (як? – способу дії)

12.                                                                                   Гляньте вниз (куди? – місця)

13.                                                                                   Розрізав навпіл (як? – способу дії)

14.                                                                                   Не знайшов ніде (де? – місця)

VI.  Підсумокуроку.

Оцінювання (самооцінювання, взаємооцінювання) знань учнів.

СЕНКАН ІЗ ПОМИЛКОЮ ДО МОВОЗНАВЧОГО ТЕРМІНА “ПРИСЛІВНИК”

Прислівник.

Повнозначне слово.

Самостійний, незмінний.

Може мати ступені порівняння.

Виражає, залежить, змінюється.

Ось і уроку кінець!

Хто працював, той молодець.

Що сподобалося вам, поділіться.

Що сумним було, пожаліться.

Хто працював погано, хто – примірно,

Оцініть себе, діти, мудро і правильно.

Час урок закінчувати, додому завдання записувати.

VІІ.     Домашнє завдання

Завдання диференційоване:

ІІ рівень (4-6 балів): повторити §25-30 с.153-190, вправа 361 (Варіант І. І рівень). Прочитайте текст. Зясуйте його стилістичну належність і тип мовлення. Спишіть, розкриваючи дужки.

ІІІ рівень (7-9 балів): повторити §25-30 с.153-190, вправа 359 (ІІ). Поясніть написання прислівників, згрупувавши їх за правилами правопису. Розберіть як частину мови по одному прислівнику кожної групи.

ІV рівень (10-12 б.): повторити §25-30 с.153-190. Складіть оповідання про цікавий випадок із власного життя, використовуючи прислівники.

1 група – скласти діалог на мовознавчу тематику «Я знаю прислівник»;

2 група – виписати із творів художньої літератури 5 речень із прислівниками, зробити їх морфологічний розбір.

3 групавиписати з підручника біології (географії) невеликий текст наукового стилю. Визначити роль прислівників у тексті. 2–3 прислівники розібрати як частину мови.

Прочитано 505 разів