Понеділок, 28 січня 2019 22:50

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядному реченні. Автор - учитель ТЗОШ№14 Г.Снітовська

Тема. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядному реченні

Мета:

 • навчальна – дати учням наукове поняття про складнопідрядне речення (СПР), з’ясувати відмінності між сполучниками і сполучними словами;
 • виховна – виховати культуру мовлення, сприяти вихованню естетичного сприйняття природи;
 • розвивальна – розвивати вміння знаходити СПР у тексті, визначати головну і підрядну частини.

Знаннєва складова:

 • знає складнопідрядних речень, пояснює їх будову;
 • правильно ставить розділові знаки між частинами складнопідрядного речення та обґрунтовує їх.

Діяльнісна складова:

 • знаходить у тексті складнопідрядні речення;
 • визначає головну й підрядну частини;
 • класифікує складнопідрядні речення за засобами зв’язку в них;
 • розрізняє сполучники і сполучні слова;
 • правильно інтонує складнопідрядні речення;
 • конструює складнопідрядні речення і вводить їх у тексти різних стилів;
 • складає усні й письмові висловлення різних стилів на визначену тему, використовуючи в них виражальні можливості складнопідрядних речень.

Ціннісна складова:

 • оцінює виражальні можливості складнопідрядних речень;
 • усвідомлює необхідність продовження мовної освіти та самоосвіти, безперервного удосконалення мовних знань і вмінь.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1) Емоційне налаштування

Привітання. Створення «Ланцюжка допомоги й підтримки»

2) Актуалізація суб’єктного досвіду

Для чого потрібно вчитися?

Мені потрібно вчитися:

-         Щоб стати успішним

-         Щоб більше вміти

-         Бо так хочуть дорослі

-         Щоб здобути престижну професію

-         Щоб більше знати

-         Бо мені цікаво дізнаватися щось нове

Бесіда:

Прочитайте вислови. Яка позиція в них відстоюється? Чи погоджуєтесь ви з такою точкою зору? Відповідь поясніть.

Мистецтво навчання є мистецтвом пробуджувати в юних душах допитливість і потім задовольняти її» ( А.Франс).

Чим більше знаєш, тим більше можеш» (Е.Абу).

Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися» ( Сенека)

Епіграф: Людина не може бути щасливою, допоки не пізнає сама себе.

Г. Сковорода

3) Актуалізація опорних знань

«Експрес-тест»

1.Укажіть ознаки складного речення.

А  Має одну  граматичну основу.

Б  Може мати  сурядний, підрядний,  безсполучниковий  зв’язки.

В  Частини  завжди  залежать одна від одної.

Г  Рівноправні частини не  існують на рівні підрядного  зв’язку.

2. Зазначте просте речення.

А  А там нижче розступились скелі, які то розпалися на роздоллі ніби високими будинками, то полягали довгими рядками.

Б  У нього майже немає творів, куди пейзаж не входив би, як обов’язковий елемент.

В  Пильне  око  його  фіксує  всі  деталі —  освітлення,  барви, обриси поверхні  землі,  рослинність,  усю  різноманітність деревного покриву.

3. Укажіть складносурядне речення.

А  Спинилось літо на порозі  і  дише полум’ям на  все,  і  грому дальнього погрози повітря стомлене несе.

Б  Характерно,  що  критики  відразу  ж  помітили  багатство і красу мови творів Панаса Мирного.

В  Більше нічого не сказав Чіпка, не поклонився навіть старшині  волосній,  а  повернувся —  і  пішов,  похнюпившись, додому.

Г  Зосталася Мотря сама-сама, як палець, з своєю нерозважною думкою.

4. Укажіть, з якої кількості частин складається речення.
Жити серед людей – все одно, що ходити в казковому саду, де навколо тебе найтонші пелюстки квітів з тремтячими краплинами роси, і треба так іти і так доторкуватися до квітів, щоб не впала жодна крапля (В. Сухомлинський).
A) Дві;
Б) три;
B) чотири;
Г) п’ять.

«Передбачення»

ІІ. Цілевизначення і планування

 1. 1)Повідомлення теми й мети уроку

Тема. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядному реченні.

Ім’я уроку. У пошуках щастя.

Я маю надію, що сьогоднішній урок не тільки поглибить ваші знання з мови, а й допоможе визначитися з таким нелегким питанням:«Що ж таке щастя? Як його знайти?»

 1. 2)Визначення цілей.

Знатимемо:

-          як визначати складнопідрядне речення і його будову;

-          як правильно ставити розділові знаки між частинами складнопідрядного речення та обґрунтовувати їх.

Умітимемо :

-          знаходити в тексті складнопідрядні речення;

-          визначати головну й підрядну частини;

-          класифікувати складнопідрядні речення за засобами зв’язку в них;

-          розрізняти сполучники і сполучні слова;

-          правильно інтонувати складнопідрядні речення;

-          конструювати складнопідрядні речення і вводить їх у тексти різних стилів;

-          складати усні й письмові висловлення різних стилів на визначену тему, використовуючи в них виражальні можливості складнопідрядних речень.

 1. 3)Доповнення переліку власними цілями

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу

«Мовне спостереження»

Щастя. З давніх часів людство хвилювала проблема щастя. Майже кожний філософ так чи інакше торкався цієї проблеми, намагаючись вивести загальну формулу щастя. Але кожна людина розуміє під цим поняттям різне: деякі зі щастям пов’язують заможність та владу, інші вбачають його у самопізнанні і служінні богу, для когось воно проявляється у вигляді задоволення тілесних потреб, а дехто вважає себе щасливим, коли поруч є близька людина. У більшості випадків під щастям розуміють деяку сукупність умов та факторів, які дозволяють вважати себе задоволеним життям.

Якщо дослідити етимологію слова «щастя», можна помітити деякі закономірності. Так, давньогрецьке слово «Eudaimonia» (дослівно – істинне щастя) складалось з двох частин: eu (добро) і daimon (божество), тобто дослівно означало, що доля людини знаходиться під покровительством богів. У Римі слово «щастя» значило ім’я богині – Фортуна, а саме слово «Fortuna» мало ще два значення – удача і доля.

Можна з упевненістю сказати, що щастя — це насамперед особливий стан душі, який передбачає певну піднесеність настрою, радість і, звичайно ж, душевний спокій. Однак кожен із нас не повинен забувати про те, що слід вміти знаходити це щастя, намагатися побачити його в простих речах.

Порівняйте речення. Яке з них рівноправне за змістом?

«Не бійтесь заглядати у підручник». Допомогти дати відповідь на питання вам допоможе підручник. Розгорніть, сторінка 62.

«Навчаючи, вчуся». Спробуйте пояснити своїм однокласникам, що таке складнопідрядне речення, його будову, засоби зв’язку в ньому.

« Вправа- пояснення»

«Вкраплення»

-         Доберіть з довідки потрібні сполучники чи сполучні слова до поданих складнопідрядних речень.

…зробити правильний вибір майбутньої професії, потрібно визначити сферу своїх інтересів та здібностей.

Більшість людей щасливі …, наскільки вони вирішили бути щасливими. 

У кожної людини є неповторне поєднання здібностей, … потрібно розвивати їх у процесі практичної діяльності.

… наполегливо працювати, можна досягти успіху в будь-якій сфері діяльності.

Людина створена для щастя, … птах для польоту.. 

Довідка: якщо, аби, для того щоб, щоб, дарма що, так, ніби, наскільки, настільки.

Це сполучники чи сполучні слова? Як можна довести?

«Хвилинка самозаглиблення». Дописати речення за поданим початком

Жити потрібно так, щоб…

Нелегко бути на землі людиною, тому що…

Людиною, яка….         , не можу не захоплюватися.

Спробуймо намалювати схеми речень.

«Музична пауза»

Слухаємо пісню Христини Соловій «Хто, як не ти?» ( потрібно згадати назву композиції, довести, що назва є складним реченням)

«Творчий десант»

Написання есе

Слово вчителя.

Безперечно, не знайдеться людини, яка би не чула слова «щастя». Воно є загальновживаним і, здається таке зрозуміле. Та варто лише спробувати витлумачити його, як виявиться, що це не дуже просто. Скільки людей – стільки світів.

Наука етика визначає: щастя – це задоволення від життя загалом.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап

Бесіда: Чим корисний був для вас урок?

Які завдання сподобалися найбільше?

Що на уроці було складним?

Над чим доведеться ще попрацювати?

Самооцінювання. Незавершене речення «Я сьогодні молодець, тому що…»

Оцінювання. Якщо щось не вдалося, ви зможете попрацювати вдома.

Домашнє завдання

-         скласти свою формулу щастя, використовуючи складнопідрядні речення;

-         виконати вправу 5, виписати складнопідрядні речення, підкресліть граматичні основи, побудуйте схеми;

-         виконати вправу 6, пояснити розстановку розділових знаків.

Рефлексія емоційного настрою.

Я задоволена вашою роботою, сподіваюсь, що наша співпраця принесла нам тільки приємні враження. Пам’ятайте, що тільки від вас залежить ваш успіх.

Знаходьте час для навчання.

Це – запорука успіху!

Знаходьте час для роздумів.

Це – джерело сили!

Знаходьте час для читання!

Це – основа знань!

Знаходьте час для дружби.

Це – умова щастя!

Знаходьте час для любові.

Це – істина радість життя!

Домашнє завдання:

Прочитано 386 разів