Понеділок, 24 травня 2021 12:03

Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв'язку (тренувальні вправи). Автор - вчитель ТЗОШ №11 В.Ситапр

Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв'язку (тренувальні вправи)

Мета:

  • поглибити знання учнів про складні речення з різними видами зв'язку(структуру, смислові відношення,засоби зв'язку);
  • ознайомити з особливостями пунктуації в складних синтаксичних конструкціях міждвома сполучниками (сурядним і підрядним);
  • удосконалити пунктуаційні вміння й навички вживативідповідні розділові знаки між частинами складнихречень з різними видами зв'язку;
  • за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття поваги до українського художньогослова, його краси й сили.

Внутрішньопредметні зв'язки:

Культура мовлення і стилістика:інтонація складних реченьз різними видами зв'язку.

Текст: складні речення з різними видамизв'язку в текстах художнього стилю.

Міжпредметні зв'язки: використання складних синтаксичних конструкцій у художніх описах (література).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Вид уроку: урок — лінгвістичне дослідження

Форми організації пізнавальної діяльності:групова, парна, індивідуальна.

Методи та прийоми:робота з підручником, робота в групах, частково-пошуковий, дослідницький, мовний аналіз, творча робота, «навчаючи – учуся».

Обладнання:мультимедійні засоби (проектор, екран); слайди, заздалегідь створені групами та окремими учнями (домашнє завдання), ноутбуки, підручник, картки оцінювання, картки аналізу та самоаналізу, картки з завданнями.

ХІД УРОКУ

І.    Організаційний момент

ІІ.  Мотивація навчальної діяльності

(створення системи проблемних ситуаційяк елементу формування внутрішньої мотивації)

— Любий друже! Сьогодні ти не просто учень, а справжнійлінгвіст-дослідник, який повинен.

З

Н

А

Т

И

  Особливості будови складних речень з різними видамизв'язку  
   
   
  Правила вживання розділових знаків у цих конструкціях  
   
    Визначати структуру складних речень з різними видамизв'язку  
     

У

М

І

Т

И

  Обґрунтовувати вживання розділових знаків у цих реченнях  
   
  Правильно розставляти розділові знаки в цих конструкціях  
     
    Використовувати складні речення з різними видами зв'язкув мовленні  

Ц

І

Н

У

В

А

Т

И

   
  Красу й силу художнього слова  
   

ІІІ.  Ознайомлення дев'ятикласниківз темою, метою й завданнями уроку

IV.  Виконання системи дослідницьких завдань,спрямованих на розвиток пунктуаційних   уміньі навичок та творчих здібностей

       Дослідження-пошук

►    Уважно прочитати речення. Знайти серед них складну синтаксичну конструкцію. Свій         вибір обґрунтувати.

І група

1.    То сонце вигляне, то звову туча, і блискавиця, і дощ (П. Тичина).

2.    Весняне сонце ще не було пекучим, воно лише приємно пригрівало живим теплом, і степ дихав        вільготно (О. Гончар).

ІІ група

1.    Там, де вітер владно свище нагаями, там кружляла голубівна над гаями (М. Стельмах).

2.    Спадає сонце за лісисті гори, спалахує червоно небокрай, але пташині не змовкають хори (С.        Жуковський).

►   Визначити вид складних речень, ужитих у завданні. Указатина засоби зв'язку і смислові        відношення.

       Дослідження-зіставлення

   Прочитати пару складних синтаксичних конструкцій. Дослідити засоби зв'язку частин їх.        З'ясувати, чи однакові розділові знаки вживатимуться між частинами варіантних        конструкцій. Відповідь обґрунтувати.

    Як тільки повітря запахненатяком про                           Тільки-но повітря запахненатяком про

    весну, то зновуоживають бруньки, а згодом                 весну знову оживають бруньки, а згодом

    так само тягнуться доводи зелені довгі віти.                 таксамо тягнуться до води зеленідовгі

віти (В. Думанський).

       Дослідження-розпізнавання

►   Визначити вид складних синтаксичних конструкцій. Накреслити схеми.

Вид ССК    
Речення

1) Є таке каліцтво:

2) голова з вищою освітою,

3) серце з нижчою,

4) а шлунок зовсім темний та потребує багато харчів і напоїв.

1) Стояла тиха і по-своєму хвилююча година:

2) згори на верховіття лісу опускався сизий присмерк,

3) а внизу з-під кожного куща виповзав туман,

4) і тому здавалось,

5) що над землею коливалися два неба (М. Стель- мах).

Схема    
Вид ССК    
Речення

1) Батько хай їде орать

2) його коні знають,

3) а я піду гулять

4) мене гості чекають.

1) Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах;

2) їм було байдуже,

3) що бурхав холодний вітер (М. Коцюбинський).

Схема    

       Пунктуаційний практикум

►    Записати речення, розставляючи пропущені розділові знаки.Дослідити синтаксичну орга-         нізацію висловлювання. Визначити структурні частини складної синтаксичної конст-         руктції.

Біля вітряка що стояв на пагорбі підіймався владар нічного неба росячи траву він погойдував тіні й змовницьки поглядав на землю Оксана схрестивши руки на грудях благально подивилася на місяць а той лагідно усміхнувся їй (М. Стельмах).

►    Накреслити схему речення.

       Дослідження лінгвістичне реконструювання (робота в парах)

►   З поданих простих речень утворити складні синтаксичніконструкції. Пояснити розділові        знаки й визначити вид речень.

І група

     А в цей час наді мною твориться диво. Хтось невидимим смичком провів по синьому піднебессі,      по білих хмарах. Вони забриніли, як скрипка.

ІІ група

     Над вечір хуга втихла. Хмари на заході почервоніли. Сніг стужавів і гостро заблищав. Повітря      стало прозорим. Було далеко видно голі дерева понад шляхом.

►   Визначте тип мовлення побудованих складних синтаксичних конструкцій. Яка смислова і        стилістична роль таких речень?

Такі речення передають рух авторської думки, допомагають розкритискладність життєвих ситуацій, створюють емоційно-експресивніцілісні описи картин природи, розповіді, роздуми тощо. У нихможуть відображатися умови й результати, причини і наслідки,початок і кінець, розвиток дії і висновок.

Для складних синтаксичних конструкцій характерне такожбагатство інтонаційних переходів, що уможливлює образно-асоціативне зображення дійсності.

       Дослідження фрейм проблеми

Фрейм (одиниця знання) (англ.frame— «каркас», «рамка»). Структура фрейма включає три основних типи даних: поняття (назва фрейма), характеристика (назва термінала— вершини нижнього рівня), значення характеристики (заповнювач термінала).

 

Кома в складному реченні з різними видами зв'язку на межі двохсполучників

(сурядного та підрядного)

Закінчили обмолот пшениці, і, поки тік приготують до обмолоту жита, Левко був вільний (О.Десняк). Весна теж йому здається дівчиною, але коли веселка живе на хмарі, то весна ходитьпо землі (М. Стельмах)
  Як ви вважаєте, від чого залежить наявність коми між суряднимі підрядним сполучниками в складній синтаксичній конструкції?
! Спостерігаючи над пунктуацією в поданих реченнях, з'ясуватизакономірність уживання коми в конструкціях типу і коли, і поки, але коли, але що, а коли та ін.

Кома на межі двох сполучників (сурядного та підрядного) ставиться тоді, якщо після підрядної частини немає другої частини парного сполучника то, а також якщо сурядним сполучником

виступає протиставний сполучник а (але).

                               (коли…)                                                                 (коли…)

                     [     ], і, [ (що...), ... ].                                             [     ], і [ (що…), то...].

                               (поки…)                                                                 (поки…)

Якщо в складному реченні збігаються підряд два сполучники, то кома між ними ставиться тільки тоді, коли частину, яка починається другим сполучником, можна опустити без шкоди для будови всього речення. Якщо ж опустити її не можна, кома між двома сполучниками не ставиться.

Визначити, чи потрібна кома на межі сурядного і підрядного сполучників у складних синтаксичних конструкціях. Свій вибір обґрунтувати.

1.  Сонце уже стояло в полудні, і, поки ми вийшли за вал у поле, добряче потомилися (В. Шевчук).

2.  Голова видалась неймовірно важкою, але коли захотів озирнутися, то йому було несила повернути її (Н. Рибак).

3.  Сіяли весело великі чисті зорі, і, мов дівчата, повибігали на голубу долину неба (В. Шевчук).

4.  Крюк почав швидко червоніти потім метал посинів, а коли захолов, то став аж бузковий (І. Сенченко).Якщо перший сполучник протиставний (а, але, однак і т. ін.), то кому після нього взагалі не ставиться.

5.  Вони спускалися вниз і незважаючи на те що був досить пізнійчас їм здалося що хутір не спить (О. Гончар).

6.  І якщо пісня вийде в люди,То пломінь серця не згашу (А. Малишко).

7.  Але коли Ви такі добрі, що не одмовились би перекласти щось із рукопису, то я позволю собі скористуватися з сього і, якщо зможу, пришлю Вам рукопис(М. Коцюбинський).

8.  Соломія міркувала, що, коли брати у ліву руку, плавні мусять швидко скінчитися, бо в той бік вони простяглись недалеко (М. Коцюбинський).

Чи є серед речень «зайве»? Визначити, до якого виду воно належить.

*

Спробувати самостійно сформулювати правило відсутності коми перед сполучником сурядності в складних синтаксичних конструкціях типу:

Земле рідна! Мозок мій світліє

І душа яснішою стає,

Як твої сподіванки і мрії

У життя вливаються моє.

В. Симоненко

  Між двома сурядними реченнями, з’єднаними неповторюваними сполучниками і (й), та (і), якщо вони мають спільне підрядне речення, коми не ставимо.

       Робота з підручником

Вправа 284. Два – чотири – всі разом.

Прочитайте речення. Які помилки у вживанні розділових знаків у ньому допущено?

Мені стало радісно, легко, тепер я знав: настала весна, і зимі більше нема вороття (В.Земляк).

       Дослідження творче моделювання

►   Відновити й записати початкову строфу поетичного уривказ вірша В. Самійленка

       «Найдорожча перлина». Розставитирозділові знаки й визначити вид речень.

Ту перлину не дістати

Ні з печер землі ні з моря

Тільки той її знаходить

Хто чутким родивсь до горя.

В. Самійленко

Я К І П Е Р Л И І
С С Т Ь О Д Н А К
У Є А Й К Р А П О
Я Е Н       Щ Е Ш
В Л Х       А Р Т
И А І І     В Л О
Ч И С Т І В С И В
А Т У З О Щ А Н Н
Б І В Ц О М А С І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.   Підсумок уроку

VI.  Домашнє завдання

►   Виписати з поеми Т. Шевченка «Гайдамаки» 3-5 складних речень з різними видами зв'язку.        Визначити вид їх. Накреслити схеми.

Використана література

  1. 1.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 9 класі – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 361с. (серія «12-річна школа»)
  2. 2.Заболотний О. В., Заболотний В. В. Українська мова: підруч. для 9 кл. загальноосвт. навч. закл. – К.: Генеза, 2009. – 240с.

Додатки

Прізвище та ім’я учня __________________

Картка самоаналізу знань з теми «Складне речення»

Знання та уміння Знаю Не знаю Умію добре Не вмію Не все виходить
Що таке СПР, чим воно відрізняється від ССР, БСР?          
Чим відрізняються сполучники від сполучних слів?          
Які сполучники і сполучні слова вживаються у СПР?          
Правила вживання розділових знаків між головним і підрядним у СПР          
Правила вживання розділових знаків у ССР і БСР          
Види СПР          
Складати схеми складних речень          
Знаходити головну і підрядну частину          
Визначати вид підрядної частини          
Створювати висловлювання, використовуючи складні синтаксичні конструкції          

            Картка самоаналізу виконання завдань уроку

Види завдань Знаю Не знаю Умію добре Не вмію Не все виходить
1 Дослідження-пошук          
2 Дослідження-зіставлення          
3 Дослідження-розпізнавання          
4 Пунктуаційний практикум          
5 Дослідження — лінгвістичне реконструювання          
6 Дослідження фрейм проблеми          
7 Виконання вправи з підручника          
8 Дослідження — творче моделювання          

КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ НА УРОЦІ

_____________________                                                                                                                                                           9-В клас

                (дата)

Група № Оцінка за роботу на уроці
Прізвище та ім’я учня

Само-

оцінювання

Оцінювання однокласників Оцінювання вчителем Підсумкова оцінка
Група №_          
Група №_          
Група №_          
Група №_          
Група №_          
Група №_          
Група №_          
Група №_          
Група №_          
Група №_          
Група №_          
Група №_          
Група №_          
Група №_          
Група №_          

Особливі думки ________________________________________________________________________________________

 

 

Прочитано 1858 разів