Четвер, 12 травня 2016 14:31

Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки в такому реченні. Автор - учитель ТУГ Галина Зуляк

Тема: Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки в такому реченні.

Мета: навчити учнів розрізняти за характером взаємозв’язків головну й підрядну частини з послідовною, однорідною, неоднорідною й мішаною підрядністю; формувати вміння схематично зображувати складнопідрядні речення з кількома підрядними у вигляді схем, здійснювати синтаксичний розбір речень цього типу; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу опановувати загальнолюдські культурні й духовні цінності.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

Фронтальна бесіда за запитаннями

1. Які види складнопідрядних речень вам відомі?

2. Які граматичні особливості мають складнопідрядні речення з підрядними означальними і з’ясувальними?

3. На які типи поділяють складнопідрядні з підрядними обставинними?

4. Чи може до складу складнопідрядних речень входити більше двох підрядних частин?

ІІІ. Установчо-мотиваційний етап.

Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Спостереження з елементами аналізу.

Встановіть відповідність.

 1. І пам’ять житиме, аж поки буде світ.
 2. Напевне, губили листоноші, бо не було відповідей.
 3. Писав, що завжди вона буде для нього.
 4. Написаний він був з таким почуттям, що Надійка плакала над ним.
 5. То подивиться так, що мороз поза шкірою ходить…
 6. Євген відвернувся, щоб Юлія не помітила його сліз.

А мета, Б спосіб дії, В з’ясувальне, Г часу, Д причини.

IV. Вивчення нового матеріалу.

Матеріал для вчителя.

Складнопідрядні речення з кількома підрядними поділяються на чотири різновиди:

 • складнопідрядні з однорідною супідрядністю;
 • складнопідрядні з неоднорідною супідрядністю;
 • складнопідрядні з послідовною підрядністю;
 • складнопідрядні мішаного типу.

Однорідна супідрядність

У складнопідрядному реченні з однорідною супідрядністю два і більше підрядних одного виду однаково залежать від того самого слова головного речення і відповідають на одне питання.

Наприклад: Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає (Т. Шевченко). [   ], (як), (як).

У цьому реченні дві підрядні з'ясувальні частини стосуються дієслова-присудка розкажив головній частині.

Робота біля дошки.

Люблю, коли зоря покрівлі золотить, коли світанковий спів пташки кругом розносять, коли од моря зір звільняється блакить (В. Сосюра).

Намалювати схему речення. [   ], ( ), ( ),( ).

Між підрядними однорідними частинами, з'єднаними одиничним сурядним сполучником чи, або, та (в значенні і), і(й), кома не ставиться.

Наприклад: 1. Пройшло немало років, як погас вогонь війни і вичахли гармати (Д. Луценко). [], (як ) і ( ).

2. Коли землероби обсіювались і наставало більше вільного часу, слов'яни справляли свято на честь Лада (Я. Головацький). (коли ) і ( ), [ ].

Неоднорідна супідрядність.

У складнопідрядному реченні з неоднорідною супідрядністю два чи більше підрядних по-різному залежать від головного речення (відповідають на різні питання, відносяться до різних слів головного речення).

1. Коли пісні мойого краю пливуть у рідних голосах, мені здається, що збираю цілющі трави я в лугах (М. Рильський). (коли), [ ], (що) (1 речення підрядне часу, 2 речення – головне, 3 речення – підрядне з’ясувальне).

2. Скільки б не судилося страждати,

Все одно благословлю завжди

День, коли мене робила мати

Для життя, для щастя, для біди

(В. Симоненко).

(скільки), [ ], (коли). (Перша підрядна частина пояснює в головному речення присудок благословлю, а друга підрядна – додаток день. Таку неоднорідне супідрядність, при якій підрядна частина пояснює різні члени головного речення називають паралельною підрядністю).

Послідовна підрядність.

У складнопідрядному реченні з послідовною підрядністю перше підрядне залежить від головного, друге – від першого, третє – від другого.

Ці підрядні називаються: підрядні першого ступеня, підрядні другого ступеня. Наприклад.Епохо, дай мені завзяття на кожен день, на кожну мить, щоб міг нащадкам розказати я про те, як ми навчались жить (М. Сингаївський).

[   ], (щоб), (як ).

Мішаний тип.

У складнопідрядному реченні мішаного типу поряд існують однорідна, неоднорідна супідрядність, послідовна підрядність.

Наприклад. Зайві слова з’являються в мові тоді, коли те, про що ми говоримо, ще не до кінця нами осмислено, коли предмет розмови знайомий нам мало, бо ми не маємо часу замислитись над тим, що ми говоримо або пишемо (А. Коваль).[…], (коли…, (про що…)…), (коли…), (бо…), (що…).

Диктант-самоперевірка.

Спишіть речення. Підкресліть члени речення. Намалюйте схему речення.

Треба було ще глибоко розуміти, що мова тільки та невичерпано багата й гарна, яка виплекана твоїм рідним народом, яка живиться із народних джерел, що ніколи не замулюються (П. Панч).

Речення складне, сполучникове, складнопідрядне мішаного типу.

[… ],(що…), (яка…), (яка…), (що…).

V. Самостійне застосування учнями знань.

Вибірково-розподільний диктант.

Виписати складнопідрядні речення за варіантами:

варіант 1 – з послідовною підрядністю;

варіант 2– з неоднорідною (паралельною) підрядністю;

варіант 3 – з однорідною підрядністю. Свій вибір обґрунтувати. Накреслити схеми.

1. З-поміж безлічі книг, з якими має справу історія світової літератури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповітне (О. Гончар).

2. Босими, потрісканими ногами Катерина йшла землею, яку орала й засівала, жала й обшаровувала важкою щербатою сапою, яку любила й проклинала, бо іншого вибору в неї не було (В. Яворівський).

3. Спільність мови та звичаїв завжди була тими вузлами, які зв’язували наш народ, коли він був штучно поділений державними кордонами (О. Воропай).

4. Фундаментальні світоглядні поняття, ідеї та норми, якими живе людське суспільство, якими регулюються прагнення та стосунки всіх людей на землі, життя окремих народів, громади, сім’ї, окремої людини, називають морально-етичними вартостями (Омелян Вишневський).

Визначити, яке речення є «зайвим». Пояснити чому. (Учитель звертає увагу учнів на ще один вид підрядності – комбіновану (або мішану) підрядність. Так, зайвим є друге складнопідрядне речення, у якому поєднано однорідну підрядність з послідовною.

Творче спостереження

Прочитати виразно текст, додержуючи правильної інтонації складнопідрядних речень. Визначити складнопідрядне речення з кількома підрядними, з’ясувати вид підрядності. Накреслити схеми.

…Серед літераторів трапляються такі, без яких їхня доба могла й спокійно обійтись, нічого істотного не втративши. А є такі, що стають виразниками свого часу, живими нервами його драм і борінь, що відтворюють у собі самий дух епохи, чия творчість стає мовби часткою нашого буття, часткою повітря. Симоненко такого типу поет. По таких читач вивіряє свої емоції, свої заповітні думи (За О. Гончаром).

Творче конструювання.

Складання складнопідрядних речень з кількома підрядними

(робота в парах)

Поширити головну частину двома підрядними так, щоб утворилися складнопідрядні речення з різними видами підрядності.

Зразок

Добро – це насамперед щастя всіх людей…

Добро, що нас оточує, – це насамперед щастя всіх людей, яке коштовне за все (складнопідрядне речення з неоднорідною підрядністю).

Добро, що складається з багатьох чинників, що зароджується в дитинстві, – це насамперед щастя всіх людей (складнопідрядне речення з однорідною підрядністю).

Найбільша мета життя полягає в тому, щоб робити добро оточуючим, тому що добро – це насамперед щастя всіх людей (складнопідрядне речення з послідовною підрядністю).

1. Велика мета добра починається з малого.

2. Мудрість – це розум, поєднаний з добротою.

3. Немає необхідності ненавидіти інші народи.

4. Основою життя є постійний обмін між організмом і довкіллям.

VІ. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення».

 • На уроці найскладнішим було…
 • Я навчився (-лася) …

VІI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Обов’язкове.Опрацювати теоретичний матеріал підручника, виконати вправу.

___________________________________________________________________

Прочитано 265 разів