Середа, 11 січня 2023 15:48

Урок №9. Удосконалюємо мовлення: правильно будуємо речення

Узгодження підмета і присудка

 • Якщо до складу підмета входять збірні числівники (двоє, троє, четверо, п 'ятеро та ін.), можливі обидві форми присудка: Троє орків зашкварилося в танку. / Троє орків зашкварилися в танку.
 • Якщо підмет має у своєму складі числівник, який закінчується на один (21, 71, 161 тощо), присудок ставимо у формі однини: 21 студент склав залік.
 • Але якщо перед підметом, який має у своєму складі числівник, що закінчується на один, стоїть займенник-означення у формі множини (усі, ці, ті, ваші), дієслово узгоджуємо з займенником у множині: Усі 31 учень вибігли в коридор.
 • Якщо числівник у складі підмета закінчується на два, три, чотири, присудок ставимо у формі множини: Три робітники зайшли до цеху.
 • При підметах із числівниками від п’яти і більше присудок може стояти і в однині, і в множині: Сімдесят шість студентів взяли участь у конкурсі. / Сімдесят шість студентів взяло участь у конкурсі.
 • Підмети зі словами багато, чимало, трохи, кілька, декілька, безліч, більшість, меншість, решта, низка, частина вимагають від присудка форми однини: Багато студентів нашої групи гарно вчиться.
 • Множина вживається тоді, коли підмет чи присудок — однорідні члени: Чимало приватних засновників і потенційних інвесторів чекають на сприятливіший інвестиційний клімат.
 • Множина вживається й тоді, коли підмет і присудок відділені підрядним реченням: Багато фірм, які володіють достатніми інвестиційними ресурсами, досягли комерційного успіху.
 • При складеному підметі, вираженому прийменниковим сполученням іменника у називному відмінку з іменником в орудному відмінку, присудок ставимо у множині, якщо він вказує на рівність двох осіб:Студент із викладачем добре підготувалися до зустрічі відомого науковця.
 • Але якщо іменник, який в орудному відмінку супроводить називний, є додатком, присудок узгоджується лише з простим підметом в однині: Він зі своїм товаришем пішов до бібліотеки.
 • При підметі, вираженому займенником хто, присудок ставимо в однині:Усі, хто прибув на конференцію, зареєструвалися.
 • Коли підметом є словосполучення із займенниками дехто, дещо, ніхто та ін., присудок теж вживаємо в однині: Дехто з присутніх участі в голосуванні не брав.
 • Якщо до складу підмета входить прикладка, виражена іменником іншого, ніж підмет, роду, присудок у цих випадках узгоджується в роді з підметом, а не прикладкою, бо прикладка — поняття вужче, видове, а підмет — ширше, родове: Виставка-продаж була влаштована в Палаці мистецтв.
 • Коли підмет виражений загальною (родовою) та власною назвою, присудок узгоджують із загальною:Банк "Надра" оголосив себе банкрутом.
 • У разі відсутності родового поняття, якщо умовна назва відмінювана, присудок узгоджується з нею граматично — за родом, числом:"Надра" заборгували бюджету 366 млн грн.
 • Якщо назва невідмінювана, то присудок узгоджується з відсутнім родовим поняттям: "ІНГО" запропонувала нові умови добровільного медичного страхування.
 • Якщо підмет виражений абревіатурою, присудок орієнтується на граматичний рід ключового слова або родового поняття: "РБК-Україна" взяло інтервʼю у премʼєр-міністра Шмигаля.
 • Якщо абревіатура морфологізувалася в іменник, присудок узгоджується з її граматичними ознаками роду та числа: ВАК (Вища атестаційна комісія) постановив ухвалу.
 • При займеннику "ви", який вживається для вираження пошани до однієї особи, присудок ставимо у множині: Може, ви, дядечку, чого-небудь попоїли б (І. Карпенко-Карий).

Запамятайте!

 • Співаючи колискову, материнське серце наповнювалось любов’ю.  Коли мама співала колискову, її серце наповнювалось любов’ю.
 • Всі ці хиби допомагають вчасно викрити органи народного контролю.  Органи народного контролю допомагають вчасно викрити й усунути хиби.
 • Ми ще і ще раз оглядаємось на пройдений шлях нашою Батьківщиною.  Ми ще і ще раз оглядаємось на пройдений нашою Батьківщиною шлях.

 Дієслівне керування

Неправильно - правильно

вчити чому– вчити чого
глузувати над ким – глузувати з кого
дивуватися чому – дивуватися з чого
дякувати кого – дякувати кому
захворіти чим – захворіти на що
знущання над малим бізнесом – знущання з малого бізнесу
зраджувати кому – зраджувати кого
кепкувати над ким – кепкувати з кого
не чути що – не чути чого
одружитися на кому – одружитися з ким
перетворитися в щось – перетворитися на щось
постачати кого чим – постачати кому що
радіти чому – радіти з чого
сміятися над ким – сміятися з кого
уподібнюватися кому – уподібнюватися до кого

 

 

 

Прочитано 192 разів