Четвер, 17 лютого 2022 22:43

Підручник НУШ. Українська мова. 5 клас

 17 лютого 2022 року на відкритій дискусійній платформі "Словесники" учителям української мовий літератури презентували підручник «Українська мова. 5клас», укладений відповідно до модельної програми «Українська мова. 5–6 класи» Олександра Заболотного та інших. 

Підручнику надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ від 08.02.2022р. № 140).

Повний текст підручника - на сайті ІМЗО за покликанням: https://drive.google.com/file/d/1NbJnQPC5Ty04AMpm_UXKvv3D8R5U9myJ/view

 Над створенням підручника працювали - команда видавництва «Підручники і посібники» і дружний колектив авторок: 

 •  кандидат філологічних наук, консультант Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу, асистент кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Леся Гапон
 •  спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель української мови й літератури Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка, викладач Тернопільського обласного відділення Малої академії наук України, учитель-методист, «Відмінник освіти України » Олександра Грабовська
 •  кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Ольга Петришина;
 •  спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, учитель української мови й літератури Тернопільської класичної гімназії Ольга Підручняк.

Підручник, згідно із модельною програмою,містить 5 розділів: вступ (українська мова як державна, відомості про текст), лексикологія, словотвір і орфографія, фонетика, орфоепія, графіка і орфографія, основні відомості з синтаксису. Уроки розвитку зв’язного мовлення введено так, як передбачено укладеним нами орієнтовним календарним плануванням. Усього 54 параграфи і матеріали для  уроків зв’язного мовлення.

Кожен параграф має чітку структуру. Спочатку подано тему, потім - теоретичні і практичні матеріали, викладені в окремих рубриках і позначені мотиваційними гаслами.

 • рубрика «Спостерігай і міркуй» містить мовне дослідження або спостереження стосовно теми уроку (сс. 264, 127, 135);
 • у рубриці «Будь у темі» стисло подано теоретичний матеріал ( с.127);
 • у рубрику «Берись виконувати» входить від семи до одинадцяти вправ різних типів і різного рівня складності й одне комплексне компетентнісно орієнтоване завдання на основі тексту з урахуванням ціннісного орієнтиру уроку (сс.128,129,130).

У кожному параграфі подано матеріал з культури мови і мовлення. Його виділено блакитними плажками (сс. 40, 49, 70).

А ще тут з’являються друзі і помічники п’ятикласників - Юрась і Квітка. Це кмітливі й допитливі ровесники потенційних користувачів і користувачок підручника. Вони супроводжують процес навчання, ставлять запитання ( с.29) , розповідають про цікаві факти ( с.8), звертають увагу на складні випадки вимови й уживання слів , підказують, як можна виконати складне завдання (сс.125, 277) чи легше запам’ятати матеріал ( с.120).

У параграфи з теми «Систематизація та узагальнення знань з розділу» входять:

 • рубрика «Пригадай і повтори», у якій викладено питання для повторення, евристичні та проблемні   питання ( с.270);
 • і рубрика «За крок до перемоги», що містить 11 вправ або тестових завдань ( сс.271, 272).

Матеріали для уроків розвитку зв’язного мовлення марковано слоганом «Успіх з українською». Тут виокремлено такі рубрики:

 • рубрика «Улови ідею», у якій подано мотиваційні матеріали до вивчення теми (сс.9, 56);
 • рубрика «Будь у темі», у якій стисло подано теоретичний матеріал (сс.9,56);
 • рубрика «Учися в інших» , у якій запропоновано зразки, пам’ятки, еталони (сс.10, с. 54);
 •  рубрика «Ти зможеш», яка передбачає виконання вправ, складання усних і написання письмових висловлень (сс. 11,12,13,14).

Серед авторських акцентів слід відмітити такі, як дозованість, структурованість і доцільність навчального контенту, використання сучасного дидактичного матеріалу.

    У підручник уведено систему мовних вправ для збагачення словника (сс. 43, 71), правильного слововживання (сс. 170, 69,84 ) правильної вимови (сс. 146, 160, 162), грамотної письмової взаємодії ( с.  261-262).

Подано систему комунікативних завдань для вдосконалення всіх видів мовленнєвої діяльності, пошуку оптимальних способів вирішення комунікативних завдань 311 286, конструктивної словесної взаємодії (сс. 70, 176, 269).

Використано різножанрові та різностильові тексти (сс. 195 ), тексти сучасних українських і зарубіжних авторів (с. 120, с.286-287, медіатексти (с.13), уведено мовні маркери покоління Z (сс. 294, 61) .

Бонусами для вчителів стануть:

 • відповідність підручника модельній програмі та календарно-тематичному плануванню
 • структурування матеріалу відповідно до типу уроку
 • добір текстового матеріалу до уроку відповідно для формування певного ціннісного орієнтиру
 • можливість оцінити за системою вправ рівень сформованості конкретних обов’язкових   результатів навчання:
 • усна взаємодія (сс. 176, 269);
 • робота з текстом ( сс.39,44);
 • письмова взаємодія ( сс. 294-295,296);
 • дослідження мови :стилістичне дослідження ( с.86), дослідження-відновлення (с. 239, 247), дослідження-моделювання (с.230), дослідження-зіставлення ( с. 90).

Для полегшення сприймання теоретичного матеріалу використано:

 • схеми і таблиці (сс. 5, 198);
 • малюнки і графічні зображення, мнемонічні техніки (сс.183, 175);
 • чистомовки (сс.146, 162).

Для активізації пізнавальної запропоновано цікаві вправи з використанням:

 • ілюстрацій (сс. 174, 117- 118, 204, 310);
 • графічних зображень ( сс. 121, 278-279);
 • коміксів (с.242);
 • ігор (сс. 8, 14, 24, 64, 76, 286). 

Передбачено:

 • інтерактивні завдання, проєкти (с.147, 286, 133);
 • складання діалогів (с.13, 176, 269);
 • створення відео- та аудіопродуктів у захищених соцмережах (с.195, 247);
 • створення хмар слів (с.153, 156), використання QR-кодів (с.41, 45 , 58,  63) та інтерактивних палакатів (с.50).

Реалізація ідей НУШ виражена накрізно у всіх аспектах підручника й увиразнена в системі комплексних компетентнісно орієнтованих завдань на основі тексту з урахуванням ціннісного орієнтиру уроку. Тут зреалізувано процес формування наскрізних ключових умінь, зокрема

 • читати з розумінням: визначати тему, основну думку, знаходити ключові слова ( с.172, 185), аналізувати, інтерпретувати тексти (с. 196), відповідати на запитання за змістом прочитаного і ставити запитання (с.102, 241);
 • висловлювати думку усно і письмово ( с.139, 155, 197, 205);
 • логічно обґрунтовувати позицію   ( с. 28, 249 );
 • критично мислити: оцінювати якість і достовірність інформації (с.125-126, 178).

Передбачено формування низки цінностей:

 • гідність і права людини ( с. 291);
 • рівність і толерантність  ( сс.65, 48, 46);
 • патріотизм, національна самоідентифікація ( сс.154-155, 187-189);
 • любов до української мови і культури ( сс.184, 171-172);
 • збереження традицій, звичаїв, обрядів українського народу (с.53, 84);
 •  збереження та примноження родинних цінностей, єдності поколінь ( с.163);
 •  співпереживання, взаємоповага, взаємодопомога (с.147-148, 267-268);
 •  безпека життєдіяльності (с.167, 262);
 •  здоровий спосіб життя ( с.80 ,  205-206);
 •  відкритість до інновацій (с.217-218, 247);
 • спілкування з мистецтвом ( с.97, 107 , 298-299, 234);
 •  єдність із природою, відповідальне ставлення до довкілля (с. 89,91, 255).

 

 

 

Прочитано 1703 разів