Середа, 23 грудня 2020 19:52

Звіт з реалізації методичної проблеми «Професійне зростання вчителів-словесників у компетентнісному методичному просторі міста Тернополя» за І семестр 2020-2021 навчального року

       Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в компетентнісному методичному просторі міста Тернополя відбувається в інтегративній системі, яка складається із взаємоузгоджених структурно-змістових елементів, що взаємодіють у діяльнісно-творчому, індивідуально-особистісному та акмеологічному аспектах з метою досягнення таких прогнозованих результатів, як:

  • підвищення мотивації до саморозвитку, самоменеджменту, самопрезентації;
  • створення траєкторій професійного успіху педагогів;
  • поява нових компонентів навиків успішного вирішення професійних проблем,
  • створення інноваційних індивідуальних моделей концепцій методичної творчості педагогів.

Важливими компонентами системи є структурно-змістові, інформаційно-організаційні, коригувально-консультаційні, діяльнісно-творчі, науково-методологічні заходи, покликані забезпечити неперервність, випереджувальність, варіативність, мобільність професійно-особистісного зростання вчителя-словесника за індивідуальною освітньою траєкторією.

Нормативно-правове підґрунтя викладання мови й літератури в системі базової освіти школяра забезпечують інформаційно-організаційні заходи. Зокрема на вебінарі з теми «Філологічна валіза українського словесника на початок 2020/2021 навчального року», що відбувся 18 серпня 2020 року. Учителів-словесників ознайомлено з документами, які регламентують зміст мовно-літературної освіти учнів в умовах очного, дистанційного та змішаного навчання, наголошено на особливостях коригувального навчання, рекомендовано методичні ресурси для успішного викладання і творчого зростання педагогів у 2020/2021 навчальному році.

Індивідуально-особистісному поступу сприяють коригувально-консультаційні заходи, до яких відносимо консультації учасників конкурсу «Вчитель року» (23 жовтня, 2 листопада, 21 листопада, 27 листопада), а також низку індивідуальних консультацій учителів із використанням засобів електронного спілкування.

Розширити поле педагогічної діяльності, сформувати професійні вміння, що ґрунтуються на поєднанні практики та теорії, досягнути акмелінгвістичної майстерності дозволяють науково-методологічні заходи, організовані в професійному співробітництві із закладами вищої освіти. Упродовж звітного періоду таких заходів було 2: наукові педагогічні читання, присвячені 140-тій річниці від дня народження Василя Сімовича (25 вересня, ТНПУ ім. В. Гнатюка) і Всеукраїнська науково-практична конференція«Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі» (6 листопада, ТНПУ ім. В. Гнатюка).

Тематика структурно-змістових заходів обумовлена діяльністю в компетентнісному методичному просторі міста Тернополя таких інноваційних організаційних структур, як «Інтерактивна школа сучасного вчителя», «Комплексне трансфер-містечко інноваційних освітніх можливостей» (автор і керівник – Литвинюк Г.І).

22 жовтня 2020 року в рамках роботи п’ятого трансфер-містечка відбулося фахове інтернет-навчання українських філологів з теми «Самооцінювання і взаємооцінювання в системі антропологічній парадигмі». Учасниками підлокації «Лінгводидактична» стали 100 вчителів-словесників. Педагоги опрацювали базові документи для самоаналізу та самооцінки свого професійного розвитку. Як інструменти самооцінювання і взаємооцінювання розглянули рамки професійного розвитку, портфоліо, опрацювали структуру самоаналізу й експертної оцінки уроку української мови й літератури. Усі методичні матеріали та рекомендації викладено на сайті українських філологів міста. Методичні аспекти самооцінювання і взаємооцінювання учнів на уроках словесності окреслено в програмі «Формувальне оцінювання в 5–11 класах» і тезах «Формувальне оцінювання на уроках української мови й літератури в 5–9 класах» (автор – Гапон Л. О.).

Актуальні в епоху тотальної цифоровізації теми – «Робота з медіатекстом на уроках української мови й літератури», «Особливості мовно-літературної освіти в епоху дигіталізації» – висвітлено на інтернет-заняттях в інтерактивній школі сучасного українського словесника 14 вересня і 11 грудня 2020 року. Учителі навчилися добирати інформацію з доступних медіаджерел і творчо репрезетувати її на уроці, ознайомилися з інтернет-ресурсами, які дозволяють тренувати різні види мовної діяльності і поєднувати їх у різних комбінаціях, допомагають глибше усвідомити мовні та літературні явища, формувати лінгвістичні здібності, створити комунікативні ситуації, автоматизувати мовні дії, а також забезпечують реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи учня.

Професіогенез сучасного вчителя-словесника неможливий без урахування націєтворчого потенціалу мовно-літературної освіти. Про особливості патріотичного та морально-етичного виховання школярів на уроках літератури рідного краю учасники інтерактивної школи сучасного вчителя-словесника говорили 8 жовтня, опрацьовуючи тему «Література рідного краю як засіб патріотичного виховання школярів». На онлайновому занятті 16 грудня 2020 року порушено проблему формування компетентностей на уроках української літератури, висвітлено роль ігрових прийомів для формування компетентностей, наведено приклади використання низки інноваційних прийомів, зокрема  прийому «психодрама», «зміна наративної позиції»,  «фокфікшн»,  «метальна карта», « біографічний педагогічний сторителінг». 22 грудня учасники інтерактивної школи окреслили професіограму сучасного вчителя-філолога, спираючись на такі базові акмеологічні інваріанти: креативність (creativity), критичне мислення (critical thinking), комунікація (communication) та командна праця (сollaboration).

Одним із шляхів підвищення фахової майстерності вчителів-філологів, як стверджує доктор педагогічних наук Вікторія Сидоренко в роботі «Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти», є участь в організаційно-творчих заходах, як-от: підготовка дітей до мовно-літературних конкурсів, участь учителів у фахових випробуваннях.

Інноваційні індивідуальні моделі методичної творчості в зональному турі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2021» продемонстрували троє вчителів української словесності: Зоряна Палкова (ТЗОШ№23), Володимир Ситар (ТЗОШ№11), Галина Семенець (ТЗОШ№4). Їхні педагогічні ідеї, технологічні карти, майстер-класи, дистанційні уроки засвідчили високий і достатній рівень володіння сучасним лінгводидактичним інструментарієм у дистанційному форматі. Переможницею стала Галина Семенець (ТЗОШ№4), і ми зичимо їй успіхів у наступних турах фахових випробувань.

Компетентнісний досвід професійно-педагогічної дії вчителі отримали під час проведення міських етапів ХI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (1 листопада, ТСШ№7) і ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (26 листопада,ТЗОШ№26), міського етапу присвяченого Шевченківським дням усеукраїнського конкурсу учнівської творчості, під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» (23 грудня 2020 року, ТКМЦНОІМ).

Усього за звітний період зафіксовано проведення 19-ти заходів, з них: структурно-змістових – 5, діяльнісно-творчих – 4, коригувально-консультаційних – 4, науково-методологічних – 2, мистецько-презентаційних – 3, інформаційно-організаційний –1.

Про високий рівень умотивованості, технологічної культури, сформованості професійно-педагогічної компетентності вчителів-філологів свідчать результати ІІІ етапу ХI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, який відбувся онлайн 4 грудня: усі семеро переможців міського етапу стали переможцями на обласному рівні і продовжать боротися за перемогу у всеукраїнському турі. Дипломами І ступеня нагороджено: Бартіш Олену (ТНВК ШПЙС), Гаврись Софію (ТЗОШ№27), Гербут Уляну(ТУГ), Олійник Ірину (ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти». Диплом ІІ ступеня здобула Жаровська Юлія (ТУГ). Диплом III ступеня вибороли: Закордонець Соломія(ТЗОШ№16), Лобас Денис(ТУГ), Малюта Олена(ТСШ№29).

Отже, система розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови й літератури в компетентнісному методичному просторі міста Тернополя характеризується концептуальним, організаційним, змістовим, діагностичним, нормативно-правовим, науково-методичним, акметехнологічним забезпеченням, що сприяє успішному вирішенню професійних завдань, поступовому розширенню сфер професійно-педагогічної діяльності і виведення педагогів на новий, вищий рівень професіоналізації.

Прочитано 266 разів