Вівторок, 03 грудня 2019 13:07

Про проведення міського етапу XІХ Усеукраїнського конкурсу учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» та присвячений Шевченківським дням

На виконання Указу Президента України від 22.03.2002р. №284 ,,Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості”, відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 29.08.2003 №585/529/875, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2003 р. за №779/8100 (далі – Положення), листа Міністерства освіти і науки України від 08.11.2019 р. №1/9-694, ХIX Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, що проходить під гаслом ,,Об’єднаймося ж, брати мої!”, наказу управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації № 271-од/ від 18.11.2019 «Про проведення в області у 2019/2020 навчальному році деXIX Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» у 2019/2020 навчальному році  буде проведено ХIX Усеукраїнський конкурс учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» та присвячений Шевченківським дням (далі – Конкурс) на тему: «Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю...» у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» у такі терміни:

  • І етап – до 20 грудня  2019 року – в закладах загальної середньої освіти, за результатами якого слід визначити по одному переможцю в кожній номінації;
  • ІІ етап – 24 грудня 2019 року – в ТКМЦНОІМ, за результатами якого визначать по три переможці в кожній номінації.

Вимоги до оформлення робіт

 1.Загальні зауваги

XІХ Усеукраїнський конкурс учнівської творчості проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» та присвячений Шевченківським дням.

До участі в конкурсі приймають роботи на тему «Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю...» у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення», які раніше не подавалися до участі в інших наукових і творчих конкурсах регіонального та державного рівнів.

Наголошуємо, що загальну тему «Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю...» не слід дублювати у назві конкурсної роботи.

Наставниками юних дослідників можуть бути вчителі, викладачі, керівники гуртків тощо.

2. Номінація «Історія України і державотворення»

Роботи у номінації «Історія України і державотворення» повинні мати оригінальні назви, що відрізняються від загальної теми конкурсу («Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю...»). У конкурсних роботах має бути висвітлено життєвий шлях відомих та маловідомих історичних постатей, політичних і громадських діячів рідного краю, які внесли значний особистий внесок у розвиток регіону, державного, духовного та культурного життя українського народу. У роботах також може бути описано діяльність місцевих організацій, пов’язану з процесами українського державотворення.

Конкурсні роботи з історії повинні мати дослідницький характер, із обов’язковим залученням оригінальних джерел (джерела усної історії, архівні матеріали, матеріали періодики, мемуари, щоденники, кіно-фотодокументи тощо) та складатися зі вступу, у якому автор обґрунтовує мету свого дослідження; основної частини, у якій розділи повинні мати назву та обов’язкове логічне завершення структурних компонентів основної частини; висновку; списку використаних джерел і літератури, укладеного відповідно до норм чинного Національного стандарту України.

До усіх конкурсних робіт з історії обов’язково додаються тези-анотації (короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок. Конкурсна робота може бути виконана одним або кількома авторами. Наставниками юних дослідників можуть бути вчителі, викладачі, керівники гуртків тощо.

Сруктура роботи:

  • вступ, у якому автор обґрунтовує мету свого дослідження;
  • основна частина (розділи повинні мати назву й обов’язкове логічне завершення структурних компонентів основної частини);
  • висновок;
  • список використаних джерел і використаної літератури, укладений відповідно до норм чинного Національного стандарту України.

Обсяг 15-25 сторінок.

До усіх творчих робіт з історії обов’язково додаються тези-анотації (короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок.

3. Номінація «Література»

Творчі роботи у номінації «Література», за вибором автора, можуть бути різноманітними за жанром (есе, твір-роздум, нарис, стаття, етюд, новела, оповідання, поезія тощо), повинні мати своєрідні назви. Загальну тему «Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю...» не слід дублювати в назвах робіт. Поетичні доробки учнів подаються у довільній формі.

4. Технічні вимоги

Текст творчої роботи з історії та літератури слід роздрукувати на папері формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Поля: ліве – 30 мм, нижнє і верхнє – по 20 мм, праве – 10 мм.

Прочитано 532 разів