Понеділок, 13 грудня 2021 09:26

Про проведення ІІ етапу ХХІ Усеукраїнського конкурсу учнівської творчості

На виконання Указу Президента України від 22.03.2002р. №284 ,,Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості”, відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 29.08.2003 №585/529/875, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2003 р. за №779/8100 (далі – Положення), листа Міністерства освіти і науки України від 09.11.2021 р. №1/19299-21 «Про проведення ХХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості», наказу управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації № 218/01-07 від 19.11.2021 «Про проведення в області у 2021/2022 навчальному році І-ІІІ етапів XХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» у Тернопільській міській територіальній громаді у 2021/2022 навчальному році буде проведено ХXІ Усеукраїнський конкурс учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» та присвячений Шевченківським дням (далі – Конкурс) на тему: «Заради честі, миру і майбутнього України» у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» у такі терміни:

1.1. І етап – до 15 грудня 2021 року 

1.2. ІІ етап – 23-24 грудня 2021 року 

Вимоги до оформлення робіт

 1.Загальні зауваги

XХ Усеукраїнський конкурс учнівської творчості відбувається під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» та присвячений Шевченківським дням.

До участі в конкурсі приймають роботи з теми «Заради честі, миру і майбутнього України» у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення», які учасники раніше не подавали до участі в інших наукових і творчих конкурсах регіонального та державного рівнів. Епіграфом до творчих робіт пропонуємо слова української поетеси Ольги Калини: «…Своє життя поклали на ваги, І не вагались жодної хвилини. Злякалися, спинились вороги. І ми сьогодні маєм – Україну!».

Наголошуємо, що загальну тему «Заради честі, миру і майбутнього України» не слід дублювати у назві конкурсної роботи.

Наставниками юних дослідників можуть бути вчителі, викладачі, керівники гуртків тощо.

2. Номінація «Історія України і державотворення»

Роботи у номінації «Історія України і державотворення» повинні мати оригінальні назви, що відрізняються від загальної теми конкурсу «Заради честі, миру і майбутнього України». У конкурсних роботах має бути висвітлено життєвий шлях відомих та маловідомих добровольців, які свідомо, за покликом серця у важкий для нашої країни час стали на захист суверенітету і територіальної цілісності України.

Конкурсні роботи з історії повинні мати дослідницький характер, із обов’язковим залученням оригінальних джерел, як-от: джерела усної історії, архівні матеріали, матеріали періодики, мемуари, щоденники, кіно-фотодокументи тощо.

До всіх конкурсних робіт з історії обов’язково додаються тези-анотації (короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок. Конкурсна робота може бути виконана одним або кількома авторами. Наставниками юних дослідників можуть бути вчителі, викладачі, керівники гуртків тощо.

Структура роботи:

  • вступ, у якому автор обґрунтовує мету свого дослідження;
  • основна частина (розділи повинні мати назву й обов’язкове логічне завершення структурних компонентів основної частини);
  • висновок;
  • список використаних джерел і використаної літератури, укладений відповідно до норм чинного Національного стандарту України.

Обсяг 15–25 сторінок.

3. Номінація «Література»

Творчі роботи в номінації «Література», за вибором автора, можуть бути різними за жанром (есе, твір-роздум, нарис, етюд, новела, оповідання, поезія тощо) і відповідати вимогам художнього стилю. Загальну тему «Заради честі, миру і майбутнього України» не слід дублювати в назвах робіт. Поетичні доробки учнів подаються у довільній формі. Кількість поезій, поданих на конкурс – від 3 до 5 віршів. Обсяг прозових художніх творів – від 1 до 15 сторінок.

Роботи присвячені аналізу життя добровольців розглядатимуться в номінації «Історія України і державотворення».

4. Технічні вимоги

Текст творчої роботи з історії та літератури слід роздрукувати на папері формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Поля: ліве – 30 мм, нижнє і верхнє – по 20 мм, праве – 10 мм.

5. Прикінцеві зауваги

         Наголошуємо, що разом із роботами конкурсантів необхідно надіслати заявку, у якій слід вказати прізвище, ім'я та по батькові учасника, клас, назву навчального закладу (як вказано у Свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи), тему конкурсної роботи, а також прізвище, ім'я, по батькові наставника, місце його роботи.

Заявка на участь у ІІ етапі XХІ Усеукраїнського конкурсу учнівської творчості (номінація «Історія України і державотворення»/«Література») 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові учня (повністю) Клас

Назва закладу освіти

(як вказано у Свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи)

Тема роботи

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

(повністю)

1.          
2.          
3.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитано 638 разів