Середа, 27 лютого 2019 13:39

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки. синтаксична роль. Іменники загальні й власні.Іменники загальні й власні. Велика буква та лапки у власних назвах. Автор - учитель ТЗОШ№18 Ірина Жизномірська

ТЕМА. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки. синтаксична роль. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Велика буква та лапки у власних назвах

МЕТА. повторити і поглибити знання про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак іменників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх синтаксичну роль у реченнях, правильно писати іменники-власні назви; сприяти усвідомленню ролі іменників у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення; розвивати увагу та спостережливість, уміння робити висновки й узагальнювати, дослідницький інтерес та творчі вміння; виховувати повагу до українського слова, любов до рідної землі, своєї малої батьківщини, відчуття себе як частини свого роду, формувати культуру поведінки.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної і мовленнєвознавчої компетенцій)

Засоби навчання: підручник, схема "Конкретні й абстрактні іменники", таблиця "Велика буква і лапки у власних назвах", презентація, проектор, комп'ютер, роздавальний матеріал.

Епіграф до уроку:

На терновому полі встає

Мій Тернопіль у сивій красі.

У воді і росі

Відбивається місто моє.

П.Перебийніс

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний етап.

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

1. Мовне спостереження.

- Прочитайте вірш тернопільського поета Євгена Безкоровайного. З'ясуйте, чи можемо ми сказати, про що в ньому йде мова?

 

Немов на ...... морськім,

У ..... тихому....... ,

В ....... світиться легкім

Над .... здиблений ........ .

Його ..... - озерна ..... ,

....... - ....... барвисті.

Церковних ..... ...... ,

Немов ..... , урочистих.

Наш ...... рідний, ...... ,

Шляхетно мріє на ...... ...

Він до ...... проник

У ..... синівської ..... !

- Поясніть, чому ми не знаємо про що йде мова?(Бо не названо предмет)

- Якої, на вашу думку, не вистачає частини мови? На що вона вказує?

- Прочитайте ще раз вірш разом з іменниками. Яка його тема і головна думка?

Тернопіль

Немов на березі морськім,

У центрі тихому Європи,

В серпанку світиться легкім

Над часом здиблений Тернопіль.

Його душа - озерна гладь,

Церковних дзвонів благодать,

Немов пеани, урочистих.

Наш красень рідний, чарівник,

Шляхетно мріє на ополлі...

Він до безмежності проник

У світ синівської любові!

(Словникова робота: Пеа́н (грец. Παιάνας), також Пео́н — стародавнє грецьке божество, захисник від лиха.)

- Отже, наші мандри країною Морфологією тривають, а сьогоднішня зупинка – князівство «Іменник» (запис теми уроку у зошити).

- Як ви вважаєте, які завдання постануть перед нами на сьогоднішньому уроці? Визначитися нам допоможуть ключові слова:

 • поглибити знання про іменник як частину мови;
 • визначати синтаксичну роль іменника у реченнях;
 • розвивати увагу та спостережливість, творчі вміння;
 • набути нових знань про іменник;
 • сформувати вміння знаходити іменник у реченнях, правильно писати іменники.

- Є така китайська мудрість: «Скажи мені, і я забуду. Покажи мені, і я запам’ятаю. Дай можливість діяти, і я навчуся!»

- Так, сьогодні ми з вами на уроці будемо вчитися працювати, і не просто працювати, а досліджувати .

- Девіз нашої роботи на уроці є слова:

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитись, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно й плідно працювати.

ІІІ. Актуалізація і корекція опорних знань.

Інтелектуальна хвилинка "Мовна естафета" (Діти відповідають швидко один за одним, як в естафеті).

 • Який розділ науки про мову ми вивчаємо?
 • За якими основними ознаками групуються частини мови?
 • Скільки є частин мови?
 • Які ви знаєте службові частини мови?
 • Назвіть самостійні частини мови.
 • Чи є така частина мови, без якої, на вашу думку, можна було б обійтися?
 • Що називає іменник?
 • На які питання відповідає іменник?
 • Як змінюється іменник?
 • Яким членом речення може бути іменник?

IV.Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв'язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

1. Робота з текстом (роздано на парти та спроектовано на екран).

Історія Тернополя налічує уже понад 470 років. Уперше Тернопіль згадується у 1540 році, коли польський король Сигізмунд І видав краківському каштелянові, великому коронному гетьману Янові Амору Тарнавському грамоту на заснування міста та володіння землею навколо нього. Будівництво фортеці на березі Серету в урочищі Сопільче (Топільче) тривало 8 років. Замок мав охороняти південно-східні кордони королівства від набігів татар. Однак люди селились тут значно раніше. Їх приваблювали родючі землі на лівому березі Серету, дрімучі ліси, у яких можна було сховатись від нападників.

У ХVІ столітті Тернопіль займав невелику територію. Місто із трьох боків оточували озеро та болота, а зі сходу воно було укріплене широким сухим ровом з валами, частоколом і двома вежами в кутках.

У 1548 році місто отримало Магдебурзьке право, згідно з яким Тернополю надавались деякі привілеї. А саме: його жителі на 15 років звільнялися від податків, на 20 років від сплати мита, а також тернополяни отримували право влаштовувати 3 ярмарки на рік та щотижневі торги.

Словник:

Каштелян - у Королівстві Польському (1385—1569), Речі Посполитій службова особа, яку призначав король або князь для управління «гродом» (замком) та навколишньою місцевістю.

Коронний гетьман - один із центральних урядів (посад) у Польському королівстві (до 1569) й Короні ПольськійРечі Посполитої. Голова затяжних військ, командир усієї польської коронної армії.

Магдебурзьке право - міське право за феодалізму, за яким міста звільнялися від управління і суду феодала. Воно закріпляло права міських станів — купців, міщан, ремісників.

Урочище - у широкому розумінні, народна назва будь-якого географічного об'єкта або орієнтиру, про який домовились («уреклись») люди. Урочищем може стати будь-яка частина місцевості, відмінна від інших ділянок навколишньої місцевості. Наприклад, це може бути лісовий масив серед поля, болото або щось подібне, а також ділянка місцевості, що є природною межею між чим-небудь.

–              Що нового ви дізналися про Тернопіль?

–              Хто був засновником міста?

–              Як називалось селище, що існувало до появи Тернополя?

–              Що означають підкреслені слова, яке їхнє лексичне значення?

–              Чи збереглися на території міста давні споруди? Які?

Перегляд відеофрагменту телепрограми "Провінційні вісті" "Таємниці замку".

–              Як потрібно ставитися до історичної спадщини?

–              У тексті сказано, що мешканці Тернополя звільнялися на досить тривалий період від сплати податків і мита. Як ви думаєте, чому? (Будівництво замку і міста було важким фінансовим тягарем, тому так підтримувалося заснування міста, щоб приваблювати сюди мешканців).

–              Чи знаєте ви сучасні методи заохочення бізнесу?

–              Яка тема цього тексту? Його головна думка?

–              До якого стилю мовлення належить текст?

–              Який тип мовлення?

–              Дайте тексту заголовок.

–              Назвіть іменники в цих реченнях.

–              На які запитання відповідають іменники?

–              Іменник належить до самостійних чи службових частин мови?

–              Отож, що ми називаємо іменником?

Учні самостійно формулюють правило, а потім зіставляють його з поданим у підручнику.

2. Робота з підручником (робота в парах "Ти - мені, я - тобі").

Учні опрацьовують теоретичний матеріал підручника (с.96, 99) і ставлять один одному запитання про іменник як частину мови.

Який співець, поет, який письменник

Уперше слово вигадав – іменник?

Іменник взяв собі на плечі

Велике діло визначати речі…

- До речі, назву іменник почали вживати з 1873 року. Її першим використав Омелян Партицький, який іменник називав речівником.

Випередити іменник у кількості слів неспроможна жодна частина мови. В 11-томному «Словнику української мови» нараховується близько 135 тис. слів. Серед них іменників майже половина. Порівняно з іменниками дієслів удвічі менше.

3. Вибіркове списування.

Виписати із тексту по три іменники-назви істот, назви неістот, загальні та власні назви, конкретні й абстрактні назви..

4.Фізкультхвилинка (Гра «Упізнай мене»).

Почувши іменники, які є назвами істот, підніміть руки догори і плесніть у долоні, а почувши іменники, які є назвами неістот, присядьте.

Дівчина, узлісся, місяць, мудрість, клімат, зав’язь, компас, дівчина, лікар, моряк, чистота, глибина, тюлень, турист, студент, параграф, комар, дятел, сад, теля, військо, натовп, пожежник, ставлення, суспільство, футболіст, звіробій, трава, відпочинок.

5. Лінгвістичний практикум.

З'ясування морфологічних ознак іменника.

- Які морфологічні ознаки має іменник?

- Скільки родів має іменник? Знайдіть у тексті по три іменники кожного роду.

Учитель. Терміни «чоловічий», «жіночий», «середній» рід дісталися нам у спадок ще з часів V ст. до н.е. Філософ Протагор запропонував поділити всі імена на три роди: чоловічий, жіночий та речовий. Пізніше Аристотель запропонував замінити останній термін – «середній рід».

- Що означає число іменника? Які ви знаєте числа? Знайдіть у тесті іменники в однині і множині.

- Скільки відмінків є у іменника?

6. Робота біля дошки та в зошитах.

- Визначити рід, відмінок та число іменників у другому абзаці тексту.

- Визначте синтаксичну роль цих іменників.

-Усно провідміняйте іменники Тернопіль і жителі.

- Чому іменник Тернопіль написано з великої літери?

7. Робота з підручником.

Опрацювання таблиці "Власні назви" (с.97-98).

-Знайдіть іменники - власні назви у тексті про Тернопіль.

- Для чого нам потрібно знати правила написання власних назв?

8. Лінгвістичний практикум.

- Пояснити написання власних назв у тексті (роздано на парти).

Пам'ятник Соломії Крушельницькій у Тернополі

Тернопільщина - край талановитих, щедро обдарованих Богом людей! До плеяди таких духовних світочів, які є вихідцями з нашого краю, належить і співачка світової слави Соломія Крушельницька.

Своїм генієм вона підкорила провідні оперні сцени, прославивши у віках рідну Україну і Тернопілля. Їй стоячи аплодувала "Ла Скала" та "Гранд-опера".

"Найпрекраснішою і найчарівнішою Баттерфляй" називав співачку італійський композитор Джакомо Пуччіні. Вона ж у кожній країні, де перебувала, завжди рвалася серцем на Батьківщину, вкладаючи тугу і любов до неї у свій неповторний спів.

Крушельницька повернулася в Україну назавжди. Вдячні поціновувачі творчості славетної землячки створили у Тернополі перший пам'ятник-монумент Соломії Крушельницькій у повний зріст.

Ідея встановлення пам'ятника зародилась ще у 1989 році, але не була реалізована.

У 2003 році голова благодійного фонду "Соломія" Марта Подкович звернулася до громадян, установ і організацій з проханням зібрати кошти на пам'ятник.

А 22 серпня 2010 року в Тернополі урочисто відкрили монумент славетній уродженці нашого краю Соломії Крушельницькій.

Автори композиції - скульптор Володимир Стасюк та брати Андрій і Володимир Сухорські, архітектор Ізабелла Ткачук, які працювали спільно з тернопільськими митцями Данилом Чепілем та Анатолієм Водоп'яном. Постать співачки вилито з бронзи. Висота фігури - 3,8м, а вага - 3,5т.

Розташований пам'ятник у сквері Тараса Шевченка на однойменному бульварі від вулиці Руської навпроти ЦУМу. Струнка, тендітна постать Соломії в повний зріст у вишуканому вбранні з капелюшком розміщена на круглому постаменті. Співачка зображена в нестримному поступі вперед, а права рука спирається на вигадливий візерунок перил із застиглої музики. Її серйозний і уважний погляд направлений в далечінь. А з обох боків пам'ятник прикращають зелені насадження. Територія біля монумента акуратно встелена бруківкою.

У сквері на бульварі Тараса Шевченка постала оперна Діва, пісенна гордість України. Її образ став уособленням жіночої вроди, великого таланту і голосу рідкісної природи. Пам'ятник Соломії Крущельницькій є символом Тернополя, і складається враження, що він стояв тут завжди.

Словникова робота.

"Ла Скала" - оперний театр у Мілані.

"Гранд-опера" - оперний театр у Парижі.

Баттерфляй - метелик, героїня опери Джакомо Пуччіні.

- Записати перше речення тексту і зробити його синтаксичний розбір. Якими членами речення є тут іменники?

9. Відеодиктант "Мандрівка визначними місцями Тернополя".

Упізнати об'єкт і записати його назву.

Тернопільський замок, вулиця Валова, Театральний майдан, пам'ятник Данилу Галицькому, церква Різдва Христового, парк"Топільче", Тернопільська міська рада, вулиця Петра Сагайдачного, Тернопільський академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, Тернопільський став, готель"Тернопіль", Воздвиженська церква (Надставна церква), пам'ятник Тарасу Шевченку.

10. Творча майстерня.

- Чи сподобалась вам мандрівка рідним містом?

- Які ще ви знаєте цікаві місця у Тернополі?

- Якби до вас приїхали друзі, куди б насамперед ви їх повели, щоб ознайомити з Тернополем?

- Складіть сенкан "Тернопіль".

Тернопіль

рідний, прекрасний

чарує, кличе, береже

Поєднує сучасне і минуле.

Батьківщина

- Складіть есе "За що я люблю рідний Тернопіль?"

11. Поетична хвилинка.

- Прочитайте вірш М.Хоросницької. Визначте тип і стиль мовлення.

Моя бабуся пам'ятає

Тернопіль наш у давнину.

Коли вона розповідає,

я навіть оком не змигну!

- Чистенькі, рівні тротуари...

Щоб десь папірчик а чи скло...

Щоб хтось когось штовхнув чи вдарив -

такого бути не могло!

Молодші поважали старших:

знімали шапку з голови

і говорили не інакше,

як через "прошу", через "ви"...

Поганих написів на мурах

не зустрічалось в ті часи.

В людей тоді була культура

й великий потяг до краси.

Наслухаюсь - бере зажура...

А що це з нами сталось враз?..

Куди поділася культура?

Коли повернеться до нас?!

- Про які негативні явища в суспільстві йдеться у вірші? Наведіть свої приклади.

- Що, на вашу думку, означає бути культурною людиною?

- Як ви відповіли б на запитання наприкінці вірша?

- Що під силу зробити кожному з вас, щоб у суспільстві панувала культура?

- Знайдіть кілька конкретних і абстрактних іменників.

V. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Лінгвістичний двобій. (Учні дають запитання за темою уроку, обираючи самостійно того, хто буде давати відповідь).

Вправа "Незакінчене речення"

- На уроці я дізнався...

- Тепер я умію...

- Мені сподобалось...

- Я зрозумів...

- Надалі я хочу...

VI. Домашнє завдання.

Обов'язкове: вивчити теоретичний матеріал підручника §19 (с.96-99), виконати вправу 207.

За бажанням: скласти діалог на тему "Екскурсія рідним містом"

Прочитано 1824 разів