Тема: Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився.              «Не бував ти у наших краях». Майстерне відтворення краси              природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів              засобами художнього слова у поезії «Не бував ти у наших              краях». Мета: навчальна – ознайомити школярів з поетичним відтворенням краси                                     природи П.Тичиною;              виховна – виховувати почуття прекрасного, любов…
Тема: Україна часів Т.Г.Шевченка. Розповідь про поета, його            дитинство. «За сонцем хмаронька пливе» Мета: Навчальна – ознайомити учнів із біографією Т.Г.Шевченка, зі збіркою                                  «Кобзар» та поезією «За сонцем хмаронька пливе»;            виховна – виховувати любов до природи України, почуття                              прекрасного.            розвивальна –формувати вміння описувати власні відчуття, викликані художнім словом      Цілі. Учні знають: факти про дитинство Т.Шевченка, зміст поезії «За            сонцем хмаронька пливе», художні виражальні засоби. Учні вміють: самостійно ставити цілі вивчення теми, розповідати про Україну часів Т.Шевченка, дитинство поета; виразно читати поезію, знаходити у вірші художні засоби, «оживлювати» текст. Обладнання: запис пісні «Шлях до…
Тема. Урок позакласного читання №3. Сучасні твори про історичне     минуле українського народу. Усний відгук на самостійно   прочитаний твір. Мета: навчальна – зацікавити учнів додатковим читанням художніх творів      на історичну тему; вчити докладно переказувати цікаві епізоди з них;  виховна – виховувати почуття патріотизму, національної гордості.  розвивальна – висловлювати свої думки про почуте і прочитане,   аналізувати та зіставляти історичні факти, коментувати    їх. Обладнання: книжкова виставка «Історичні твори українських    письменників». Цілі уроку. Учні знають:зміст творів сучасних авторів про історичне   минуле українського народу;  учні вміють:виразно і докладно переказувати прочитане;    висловлювати власне ставлення до прочитаного,   оцінювати його, визначати головну думку.…
Тема. Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі за простим планом Мета: допомогти шестикласникам зібрати матеріал для твору – роздуму про вчинки людей, підготуватися до його написання, розвивати вміння  виражати в письмовій формі суттєві ознаки тексту- роздуму, добирати точні й образні слова, складати план висловлювання, дотримуватися чіткої послідовності викладу.  Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь. Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, таблиця «Типи та стилі мовлення», картки з індивідуальними завданнями. Епіграфи до уроку:                                                Віддай людині крихітку себе,                                                За це душа наповнюється світлом.                                                                                                  Л. Костенко                                                Щоб судити про людину, принаймні треба увійти в таїну її…
Тема.  Робота над помилками, допущеними в письмовому творі.Тренувальні вправи. Мета: розвивати мовлення і логічне мислення школярів, уміння виділяти  головне в тексті, точно передавати інформацію; шляхом аналізу           письмового твору запобігати помилковому написанню слів із вивченими орфограмами, виробляти вміння підбирати слова-синоніми, найбільш доречні в даному висловлюванні. Закріпити вміння учнів виділяти числівники з-поміж інших частин мови, які можуть мати числове значення,визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль та виражальні можливості, виховувати почуття любові до навчання. Епіграф:                                               Учення в щасті прикрашає, а в нещасті – утішає.                                                                                         Народна творчість I.Організаційний етап. II.Аналіз учнівських творів. Робота над помилками, допущеними у творі. 1.Редагування речень. Вправа «Мовна лікарня». Знайти…
Сторінка 6 із 17