Поетична збірка «Зів’яле листя»: «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені…». Місце любовної теми у творчості Івана Франка. Автобіографічність поезій. Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання.  
Тема: Микола Куліш. Сатирична комедія “Мина Мазайло”. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирають мову Ліна Костенко Суспільство можна вважати морально здоровим тоді, коли воно має мужність сміятися над власними недоліками. Лесь Танюк Мета: Художньо відтворити проблеми українізації, запровадженої у 20-х роках; підкреслити сатиричне викриття міщанського пристосуванства, висміювання бездуховності; навчитися узагальнювати та систематизувати набуті знання і використовувати їх у процесі підготовки над завданнями ЗНО; виховувати повагу до свого роду і народу. Цілі: Учні знатимуть: особливості мови твору; зміст, поняття сатирична комедія, трагікомедія, що таке шовінізм, нігілізм. Учні вмітимуть: висловлювати власне ставлення…
Тема: «Душі жіночої невипита криниця…» Доля жінки-матері у поемі Т. Шевченка «Катерина», «Наймичка» Мета: поглибити знання про життєпис і творчість письменника, допомогти учням усвідомити, чому Шевченко так уболівав за долю жінок, яким є художнє втілення цієї теми; удосконалювати навички виразного й усвідомленого читання, коментування змісту твору, аналізу ліро-епічного тексту, визначати тему, провідну думку, жанр, формувати вміння висловлення власної думки щодо прочитаного; виховувати почуття відповідальності за свої вчинки, милосердя, прагнення до дотримання загальноприйнятих моральних норм. З’ясувати особливості тематики жіночої долі у творчості Т.Г.Шевченка; розкрити ідейно-художній зміст та образи поеми «Катерина», показати трагізм дівчини-селянки та дітей-сиріт; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічність у…
Тема. Леся Українка. Драма-феєрія «Лісова пісня». Історія створення. Суспільно-естетичне тло. Характер конфлікту. Сюжет і проблематика «Лісова пісня»-діамантовий вінець української літератури           Максим Рильський Формулюючи мету уроку,   його завдання, розробляючи модель, компонуючи методи і прийоми організації навчальної діяльності, передбачила і врахувала реалізацію комплексу навчальних цілей, виходила з тих чи інших критеріїв і завдань, які передбачені в науково-методичній проблемі «Текстоцентричний підхід до викладання української літератури».                     Виходячи з цього, мету уроку сформулювала так: Розкрити джерела (суспільно-історичні, світоглядно-біографічні) написання драми-феєрії; з’ясувати характер конфлікту; ознайомити учнів із сюжетом, означити найважливіші проблеми; поглибити уявлення про драматичний твір та його жанрові ознаки: конфлікт, форми відображення та психологічну…
Мета заходу: Формувати ціннісне ставлення особистості до соціального довкілля; поєднати інтереси вихованця, котрий прагне до вільного саморозвитку і збереження своєї індивідуальності; держави, зацікавленої у тому, щоб діти зростали громадянами- патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі; пробуджувати високі моральні якості: патріотизм, почуття громадянської та власної гідності; забезпечити дієвість духовних чеснот українського народу; формувати морально-духовну життєво компетентну особистість. (Звучить українська народна мелодія, на сцену виходять учні) 1-й учень. Сьогодні, дорогі друзі, ми будемо говорити про мову, якою розмовляємо, пишемо, читаємо. Про мову нашого народу-українську мову. Першим до нас приходить слово. З колисковою материнською піснею, тихою казкою, доброю ласкою. І…
Тема:          Склад. Наголос. Орфоепічний словник, словник наголосів. Мета:                    навчальна: поглибити знання учнів про склад на наголос; ознайомити з орфоепічним словником і словником наголосів; формувати вміння та навички ділити слова на склади, правильно вимовляти наголошені і ненаголошені голосні;  розвивальна: розвивати критичне мислення учнів; усне та писемне мовлення; виховна: виховувати культуру спілкування, замилування рідною мовою. Очікувані результати: –    Знаннєвий складник: –       учні знають, що таке наголос, логічний наголос, уміють пояснити його роль в усному мовленні. –       знають, як користуватися орфоепічним словником та словником наголосів, уміють пояснити орфоепічну помилку. Діяльнісний складник: –       поділяють слова на склади, використовують логічний наголос; –       знаходять і виправляють орфоепічні помилки…
Тема: Узагальнення вивченого про прислівник Мета: навчальна – повторити вивчене, узагальнити та систематизувати знання семикласників про прислівник як незмінну самостійну частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;продовжити вдосконалювати орфографічні навички, уміння і навички правильно вживати у мовленні і письмі прислівники; виховна – виховувати тактовність у поведінці учнів під час роботи в парах і групах;сприяти формуванню моральності й духовної краси дітей; розвивальна – розвивати критичне мислення, розумові та творчі здібності дітей; формувати вміння висловлювати й доводити власну думку. Форма проведення: мовознавча гра “Квест” Форми роботи: групова, індивідуальна, фронтальна. Обладнання: картки-завдання для квесту, жетони, тлумачний словник, роздатковий матеріал, мультимедійна презентація, екран та мультимедійний проектор, комп’ютер.…
Сторінка 9 із 17