Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис пам’ятки історії та культури. Мета: - поглибити знання про скульптуру, ознайомити учнів із окремими архітектурними термінами, особливостями опису пам’ятника; - формувати вміння складати твори-описи за власними спостереженнями; - розвивати культуру усного і писемного мовлення, образне і логічне мислення; - виховувати естетичні смаки. Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь. Форми організації навчальної діяльності: групова робота, робота в парах, захист проекту, учнівські дослідження. Перебіг уроку.       Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети і завдань уроку. 1.Вступне слово вчителя.   Слайд 2. Сьогодні на уроці ми поглибимо свої знання про скульптуру, ознайомимося з особливостями опису пам’ятки історії та культури,…
Тема заняття. «Маруся Чурай» Ліни Костенко - перлина української літератури ХХ століття. Історична основа твору, сюжетна канва.      ТЛ: роман у віршах. Мета заняття: - ознайомити учнів із особливостями жанру «роман у віршах», розкрити історичну та фольклорну основу твору, особливості композиції і сюжетну канву, багатство тем і проблематику роману; - розвивати вміння учнів працювати з текстом, виразно читати вірші напам'ять, аргументовано викладати свої думки. узагальнювати матеріал, виділяти головне; - виховувати в старшокласників почуття патріотизму, бажання знати свою історію, розуміти роль пісні у становленні національно свідомої особистості. Обладнання: мультимедійний проектор, портрет Марусі Чурай, опорні схеми «Паспорт твору». Форми організації навчальної діяльності:…
Тема. «Весь світ був, як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна» (Єдність буття людини й природи, картини життя і праці гуцулів, психологічне відтворення їхнього світогляду й світовідчуття в повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків» Мета: через використання візуальних образів допомогти учням збагнути неповторний колорит і чарівність Гуцульщини, самобутність гуцулів, розкрити їхнє своєрідне міфологічне світовідчуття; удосконалювати навички виразного читання, вміння аналізувати художній твір; виховувати естетичні смаки, бажання глибше вивчати духовний світ українців. Епіграф. У цьому світі ми єдині. Єдині, бо неповторні. Самобутні формою втілення етнічного світогляду, своєрідним комплексом і оригінальним типом національного світобачення. Микола Жулинський Обладнання. Текст твору «Тіні забутих предків»;…
 1 ведучий Щовесни, коли тануть сніги І на рясті просяє веселка, Повні сил і живої снаги, Ми вшановуєм пам’ять Шевченка. 2 ведучий Який потрібно мати В душі безсмертний цвіт, Щоб хвилювати людство І через сотні літ. Яким зарядом треба Наснажити слова, Щоб пісня і сьогодні Звучала як нова. 1 ведучий Ти – і безсмертя наше, І сила, і краса. То гнівний, наче буря, Що тьмарить небеса. То лагідний і ніжний, Мов легіт-вітерець… Ще так ніхто без тебе не потрясав сердець. ( Звучить пісня В.Зінкевича про Т.Шевченка («Ой червона ружа..») Ведучий В мою свідомість увійшов Тарас, Як сам Господь, - людиною…
ТЕМА. Тарас Шевченко. Викуп поета з неволі, причини покАрАння, арешт, заслання Мета: актуалізувати відомості учнів про життєвий та творчий шлях   Т.Шевченка; поглибити знання учнів про викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання; визначати основну авторську позицію; проводити пошуково-дослідницьку діяльність;  розвивати навички аналізу віршів; формувати соціальну, мовленнєву, літературну, комунікативну, самоосвітню, самовиховну, естетичну компетентності; виховувати в учнів почуття вірності Україні як невід'ємної ознаки національно-свідомого громадянина. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Вид уроку: урок-дослідження. Методи , прийоми і форми роботи: розповідь учителя , повідомлення учнів , «Вільне письмо» , «Знаємо – Хочемо дізнатися- Дізналися», гра «Станція…
Мета: поглиблювати вміння учнів аналізувати художній текст, розкривати  ідейний зміст твору; вдосконалювати вміння мотивувати вчинки персонажів; з’ясовувати символічний зміст образів; вчити учнів    концентруватися на проблемі та вмінню її розв’язувати; стимулювати  учнів до самоосвіти; розвивати навички логічного, образного та  критичного мислення, культуру зв’язного мовлення, пам’ять, уміння        робити самостійні висновки; на матеріалі роману виховувати прагнення до свободи як єдиної запоруки розвитку особистості, нації; виховувати  почуття власної гідності, інтерес до історичного минулого нашого  народу, принциповість. Засоби навчання: портрет І.Багряного, комп’ютерні слайди до теми, уривки з кінофільму «Тигролови»(постановка Р.Синька, 1994 р.), учнівські ілюстрації до твору, комп’ютерна презентація «І.Багряний і його роман «Тигролови»,…
Тема. П.Тичина. Коротко про поета. «Не бував ти у наших краях!» Мета: ознайомити учнів з окремими фактами життя і творчості поета; проаналізувати поезію «Не бував ти у наших краях…»; формувати вміння сприймати текст на слух; удосконалювати навички виразного читання поетичного твору , аналізу його, висловлювати власні судження щодо прочитаного, передавати свої відчуття; розвивати творчу уяву та образне мислення учнів ,зв’язне мовлення , вміння розповідати про відчуття, викликані прочитаною поезією, відтворювати в уяві картини природи; виховувати любов до рідного краю , природи, мистецтва , плекати почуття патріотизму. Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу. Міжпредметні зв’язки : живопис, музичне мистецтво, зарубіжна література, історія , географія…
Тема. Урок розвитку мовлення №2. Складання діалогу з ліричним героєм філософської лірики Т.Шевченка в контексті його біографії(письмово)  Мета: учити висловлювати власне ставлення до зображуваного; удосконалювати творчі здібності; вчити учнів мистецтва спілкування; учити складати твори-діалоги з ліричним героєм ; удосконалювати вміння дітей формулювати цілі власної діяльності та робити висновки за її результатами; навчати учнів використовувати наочні матеріали як джерела інформації та засіб самоосвіти й саморозвитку; розвивати логічне й образне мислення , навички самостійної роботи , увагу; розвивати вміння працювати в колективі, вміння з повагою ставитися до вчителя ,однокласників; виховувати почуття патріотизму , людської гідності , повагу до національної культури. Тип уроку:…
Сторінка 10 із 17