Мета: розкрити глибину відображення у творі духовних джерел митця, краси рідної природи; донести до учнів через народознавчий аспект твору багатство культури української нації, її традицій;учити учнів коментувати текст твору, визначати основні мотиви, характеризувати образи-персонажі; з’ясувати часово-просторові й композиційні особливості повісті; розвивати творчі здібності учнів і вміння сприймати життєві явища, події, людей у контексті загальнолюдських понять і цінностей; формувати гармонійно розвинену особистість; виховувати вміння творити добро, любов до рідного народу, його культури та традицій. Тип. Урок формування вмінь і навичок. Форма. Урок-дослідження. Обладнання: портрет О. Довженка, книги з текстом «Зачарованої Десни», презентації, вислови про дитинство. Епіграф: Боже мій,скільки ж прекрасного і…
МЕТА: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Григора Тютюнника; з’ясувати історію написання повісті «Климко»; проаналізувати зміст повісті; на прикладі взаємостосунків літературних героїв допомогти учням зрозуміти і засвоїти морально-етичні уроки твору; удосконалювати вміння виразно читати, переказувати епізоди повісті, які найбільше вразили; розвивати культуру мовлення, логічне мислення,увагу, пам’ять, уміння грамотно висловлювати свої думки; виховувати гуманні якості людини, формувати в учнів активну життєву позицію, бажання допомогти в складних ситуаціях, захистити близьких, друзів. ЦІЛІ УРОКУ. Учні знатимуть: морально-етичні проблеми, порушені в повісті; зміст епізодів, у яких розкриваються ці проблеми. Учні вмітимуть: виділяти й виразно читати уривки, в яких показано чуйність, людяність, доброту…
Тема. Пісенна творчість поетів-шістдесятників Мета. Познайомити учнів з пісенною творчістю поетів-шістдесятників: Андрія Малишка, Василя Симоненка, Дмитра Павличка; поглибити вивчене про авторську пісню; з’ясувати секрети популярності пісенних творів; виховувати учнів уміння тонко сприймати співану поезію; проаналізувати основні мотиви пісень Тип уроку. Урок-дослідження, урок-асоціація. Засоби навчання: портрети А.Малишка, В.Симоненка, Д.Павличка; книжкова виставка їхніх творів; мультимедійна презентація; роздруківки пісень Д.Павличка, В.Симоненка, А Малишка Використані пісні: «Ми підем, де трави похилі…» (сл. А.Малишка , муз. П.Майбороди), «Київський вальс» (сл. А.Малишка , муз. П.Майбороди), «Пісня про рушник»(сл. А.Малишка , муз. П.Майбороди) «Стежина»(сл. А.Малишка , муз. П.Майбороди) «Дзвенить у зорях небо чисте» (сл. Д.Павличка, муз. О.Білаша)…
ТЕМА:Мозаїка кохання в інтимній ліриці ЛіниКостенко МЕТА: допомогти учням пізнати багатогранний різнобарвний світ інтимної лірики Ліни Костенко, розкрити ауру її поетичного слова; окреслити риси поетичного стилю Ліни Костенко, повторити деякі відомості з теорії літератури; удосконалювати навички з виразного читання поезій; формувати високий естетичний смак, тонке сприйняття і розуміння поетичних текстів; розвивати вміння художнього аналізу віршів; виховувати шляхетність почуттів та високі духовні ідеали, духовний аристократизм. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ: Бесіда; художнє читання віршів під музику; вокальне виконання романсів під супровід гітари, фортепіано, флейти, скрипки; художній аналіз поезій; складання “мозаїки почуттів”. ПЛАН УРОКУ-СИМФОНІЇ “Поезія – це свято, як любов...” “Як пощастило дівчинці в…
Тема. Особливості інтонації безсполучникового речення. Синонімічність сполучникових і безсполучникових складних речень і простих речень. Мета: поглибити в учнів знання про безсполучникове складне речення, смислові відношення між його частинами; ознайомити з основними видами інтонації безсполучникових складних речень; удосконалити вміння правильно інтонувати ці синтаксичні конструкції, доцільно вживати потрібні розділові знаки між частинами безсполучникових складних речень; допомогти навчитися вживати синонімічні синтаксичні конструкції: складні речення зі сполучниками, без сполучників, прості речення; трансформувати прості речення і складні сполучникові в безсполучникові складні речення; розвивати логічне мислення, вміння робити висновки, узагальнення на основі аналізу мовних взірців; виховувати потребу у вивченні рідної мови. Тип уроку: урок формування практичних…
Тема: PM № 2. Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в Інтернет просторі, зокрема в соціальних мережах. Уникнення небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам Мета:узагальнити й систематизувати знання учнів про вимоги до мовлення, мовні норми, удосконалювати вміння й навички помічати й виправляти мовні й мовленнєві помилки, правильно і комунікативно доцільно використовувати мовні засоби; поглибити знання про мовленнєву ситуацію як організаційний чинник мовленнєвої діяльності, аналізувати мовленнєву ситуацію, визначаючи адресата й адресанта мовлення, мотив і мету,формувати вміння будувати спілкування залежно від ситуації; виховувати тактовність, ввічливість, повагу до співрозмовників; з’ясувати особливості ситуації спілкування в Інтернет просторі, зокрема в…
Тема. Т.Шевченко. "І мертвим, і живим..." Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору. Мета: удосконалювати навички виразно й усвідомлено читати, коментувати, аналізувати ліричний твір; засобами виразного читання передати настроєві інтонації послання; розвивати вміння висловлювати власні думки, робити виважені висновки, проводити аналогії з реальним життям; виховувати активну громадянську позицію, патріотизм, почуття поваги до людської гідності, любові до України, рідного слова. Обладнання: портрет письменника, збірки його творів, ілюстрації до послання. Теорія літератури: . Обладнання: портрет Т.Шевченка, «Кобзар», ілюстративний матеріал до послання. Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь. ПЕРЕБІГ УРОКУ I.Організаційний момент. Емоційна готовність учнів до уроку. II.Перевірка…
Тема. «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості. Мета: ознайомити учнів із культурними й політичними чинниками, що спонукали Т. Шевченка до написання твору; поглибити вивчене про жанр послання; удосконалювати вміння виразно й усвідомлено читати ліричний твір, аналізувати його ідейно-художній зміст та визначати провідну думку; наголосити на значенні послання як програмного твору, в якому автор подає правдиву історію України і пропонує універсальний рецепт порятунку українців від комплексу меншовартості; розвивати інтерес учнів до образного слова; виховувати любов до України, її історії та культури, повагу до творів Т.Шевченка, бажання глибоко…
Сторінка 8 із 17