Тема уроку: Ідея нерозривної єдності людини з рідною землею у поезіях Левка Крупи. Мета уроку: донести до учнів особливості таланту митця, самобутню манеру його віршів із збірки «Міра болю»; розвивати логічне мислення; формувати естетичні смаки; засобами художнього слова виховувати патріотичні почуття. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Засоби навчання: портрет Левка Крупи, виставка книг,презентація до уроку. Випереджувальне завдання: Епіграф до уроку:         Живу тривогами, а не спокоєм,                                      Добро плекаю і перечу злу…                                       Левко Крупа Перебіг уроку І.   Організаційний етап. Забезпечення емоційної готовності учнів. ІІ.   Актуалізація і корекція опорних знань та суб’єктного досвіду учнів. Тернопільщина багата видатними історичними постатями, що…
Тема: Дружба й перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення. Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору.. Мета: продовжити ознайомлення із сюжетом гумористичного твору В. Чемериса, навчити розрізняти види комічного та засоби його художнього втілення; удосконалювати вміння переказувати гумористичні ситуації, формулювати власні думки щодо проблеми, робити висновки; розвивати образне та критичне мислення, творчу уяву, навички виразного читання гумористичних творів, переказування гумористичних ситуацій, уміння висловлювати свої враження та думки; виховувати культуру спілкування, почуття гумору, прагнення до щирості почуттів. Теорія літератури: комічне, гумор, сатира, іронія, художні образи, художні засоби. Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до твору. Тип уроку: комбінований.…
Мовно-літературний квест "Я знаю!" для учнів 8 класів Мета: повторити і закріпити знання учнів з української мови, літератури, збагачувати словниковий запас; розвивати логічне та образне мислення, пам'ять, увагу, спостережливість, кмітливість; виховувати культуру мовлення, любов до української мови, повагу до народної мудрості, почуття колективізму, згуртованості, відповідальності за спільну справу, пробудити почуття національної свідомості. Методичний коментар. Мовознавчий квест проводиться як позакласний західдля учнів приблизно одного віку. Оптимальна кількість команд – 3 , по троє-четверо у кожній. Керівник гри заздалегідь ознайомлює учасників із правилами. Учитель має розробити маршрути так, щоб не допустити скупчення дітей в  одному місці. Для квесту знадобляться конверти із завданням,…
Мовно-літературний квест "Я знаю!" для учнів 8 класів Мета: повторити і закріпити знання учнів з української мови, літератури, збагачувати словниковий запас; розвивати логічне та образне мислення, пам'ять, увагу, спостережливість, кмітливість; виховувати культуру мовлення, любов до української мови, повагу до народної мудрості, почуття колективізму, згуртованості, відповідальності за спільну справу, пробудити почуття національної свідомості. Методичний коментар. Мовознавчий квест проводиться як позакласний західдля учнів приблизно одного віку. Оптимальна кількість команд – 3 , по троє-четверо у кожній. Керівник гри заздалегідь ознайомлює учасників із правилами. Учитель має розробити маршрути так, щоб не допустити скупчення дітей в  одному місці. Для квесту знадобляться конверти із завданням,…
Тема. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядному реченні Мета: навчальна – дати учням наукове поняття про складнопідрядне речення (СПР), з’ясувати відмінності між сполучниками і сполучними словами; виховна – виховати культуру мовлення, сприяти вихованню естетичного сприйняття природи; розвивальна – розвивати вміння знаходити СПР у тексті, визначати головну і підрядну частини. Знаннєва складова: знає складнопідрядних речень, пояснює їх будову; правильно ставить розділові знаки між частинами складнопідрядного речення та обґрунтовує їх. Діяльнісна складова: знаходить у тексті складнопідрядні речення; визначає головну й підрядну частини; класифікує складнопідрядні речення за засобами зв’язку в них; розрізняє сполучники…
Тема:          Орфоепічна помилка. Мета:                            * навчальна: поглибити знання учнів про фонетичну транскрипцію, орфоепічний словник; формувати вміння правильно вимовляти слова пояснювати орфоепічну помилку відповідно до вивчених правил. * розвивальна: розвивати усне та писемне мовлення учнів, уважність, критичне мислення; * виховна: виховувати культуру спілкування. Очікувані результати: –      –  Знаннєвий складник: –       учні знають, що таке орфоепічна помилка; уміють з’ясувати правильну вимову слова за орфоепічним словником. Діяльнісний складник: –       учні користуються орфоепічним словником, словником наголосів; помічають, і виправляють орфоепічні помилки відповідно до вивчених правил. Ціннісний складник: –       усвідомлює красу, естетичну довершеність української мови, зокрема її милозвучність і мелодійність. Обладнання:   орфоепічний, орфографічний…
Тема: Складносурядні речення.                                                   Мета: навчальна – поглибити знання учнів про складне речення, будову складносурядного речення, засоби зв’язку в складносурядному реченні; закріпити знання про правила розстановки розділових знаків у складносурядному реченні; виховна – формувати інтерес до вивчення синтаксису української мови; виховувати повагу до народної моралі, загальнолюдських цінностей; розвивальна – розвивати уміння і навички розрізняти складні речення різних типів, визначати їх структуру і засоби зв’язку між простими реченнями у складносурядному. Тип уроку: комбінований Обладнання: Мацько Л. І., Мацько…
Сторінка 4 із 17