ЛІНА КОСТЕНКО. «ДОЩ ПОЛИВ...» Мета:  ознайомити учнів з основними фактами біографії письменниці, її поезіями; допомогти усвідомити ідейно-художній зміст програмового твору, його красу; розвивати навички виразного читання, уміння коментувати, визначати основні мотиви поезій; виховувати спостережливість, плекати естетичні почуття, позитивне мислення, любов до природи. Цілі. Учні знатимуть: — основні факти біографії Ліни Костенко; — зміст вірша «Дощ полив...». Учні вмітимуть: — виразно читати вірші, акцентуючи увагу на засобах виразності мови; — пояснювати, за допомогою яких художніх засобів створено образи-персонажі поезії. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: портрет Л. Костенко, збірки її творів, ілюстрації до них, пейзажні картини. Теорія літератури:ліричний твір, ліричний…
Календарно-тематичне та поурочне планування вчтель здійснює в довільній формі, зокрема з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних стандартів таких документів у межах закладу загальної середньої освіти міста, району чи області є неприпустимим. Автономія вчителя має бути забезпечена академічною свободою, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну,науково-педагогічну та наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, розробленням та впровадженням авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання. Вчитель має право на…
Тема:         Орфографічний словник.Орфограма (практично).Орфографічна помилка (практично), її умови позначення Мета:         сприяти поглибленню знань учнів про орфограму,орфографічну помилку; розвивати вміння та навички користуватися орфографічним словником, обґрунтовувати написання слів відповідними орфографічними правилами, помічати й виправляти орфоепічні і орфографічні помилки, керуючись вивченими правилами;сприяти розвитку творчих умінь, культури мовлення, усвідомленню краси, естетичної довершеності української мови крізь призму народних традицій. Очікувані результати. учні: üзнають, що таке орфограма, орфографічна помилка; üвміють користуватися орфографічним словником, позначають орфографічну помилку; üпомічають і виправляють орфографічні і орфоепічні помилки, керуючись вивченими правилами; üскладають мікротексти на задану тему, використовуючи вивчені орфограми. Тип уроку:         поглиблення вивченого та формування нових знань.      Методи, прийоми і…
Орієнтовний календарно-тематичний план з української мови для 11 класу (рівень стандарту).
Тема: Синтаксичний розбір безсполучникового складного речення. Мета : навчальна – узагальнити знання учнів про безсполучникові складні речення; закріпити навички правильного вживання розділових знаків та синтаксичного розбору безсполучникових складних речень; відпрацювати відповіді правописні уміння і навички; виховна – використовувати можливості дидактичного матеріалу для виховання бережливого ставлення до природи. розвивальна – розвивати вміння учнів знаходити і виправляти помилки в своєму і чужому мовленні; виробляти вміння використовувати у власному мовленні синтаксичні синоніми; Обладнання: Картки, схеми, підручник. Тип уроку: Урок узагальнення знань і умінь учнів. Форма проведення: Урок-спостереження. Хід уроку I.Перевірка домашнього завдання. Індивідуальні завдання трьом учням. За поданими смисловими відношеннями навести приклади БСР.…
ТЕМА. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки. синтаксична роль. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Велика буква та лапки у власних назвах МЕТА. повторити і поглибити знання про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак іменників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх синтаксичну роль у реченнях, правильно писати іменники-власні назви; сприяти усвідомленню ролі іменників у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення; розвивати увагу та спостережливість, уміння робити висновки й узагальнювати, дослідницький інтерес та творчі вміння; виховувати повагу до українського слова, любов до рідної землі, своєї малої батьківщини, відчуття…
Добро і любов до світу. Порушення питань моралі, дружби, сили слова у творі Е. Андієвської « Казка про яян» Мета.Продовжити роботу над казкою-притчею Е. Андієвської «Казка про яян», допомогти учням усвідомити художню вартість каз-ки. Розвивати образне мовлення, цілісне мислення. Розвивати образне мовлення, цілісне мислення. Виховувати у душах шестикласників загальнолюдські моральні цінності.                                        Перебіг уроку Перший етап - організаційний: привітання, організація уваги та внутрішньої готовності учнів до уроку; мотивація вивчення нового матеріалу , актуалізація різних каналів сприйняття інформації (сенсорне, чуттєве).                                                            Слайд 1(країна яяни) Добрий день усім! Я рада бачити вас знову! Сьогодні ми продовжимо свою мандрівку у незвичайну країну, де…
Зал святково прибраний вишитими рушниками. Звучить музичний фон (інструментальна версія «Думи мої»), на сцену виходять ведучі. Ведуча 1: Щовесни, коли тануть сніги І на рясті засяє веселка, Повні сил і живої снаги Ми вшановуєм пам'ять Шевченка. Ведуча 2: Березень в Україні часто називають Шевченковим. І це не випадково: щороку навесні Великий Кобзар приходить до нас і щороку новим, неповторним. Тарас Григорович Шевченко – велика і невмируща слава українського народу. Як весна оновлює природу, так само поезія Великого Тараса оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, свою Україну. Ведуча 1: Ти, Тарасе, сьогодні Нас зібрав докупи.…
Сторінка 2 із 17