Тема. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення дієприкметникових зворотів (після означуваних іменників). Мета: навчити учнів знаходити дієприкметникові звороти в реченнях і текстах; формувати вміння відрізняти одиничні дієприкметники від дієприкметникових зворотів; розвивати творчі вміння використання дієприкметникових зворотів у висловлюваннях; виховувати любов до української мови,культури, природи. Обладнання: блок-схеми, презентація уривка із казки М. Коцюбинського «Хо» (Ранок у лісі), підручник, мультимедійний комплекс, роздатковий матеріал аудіозапис уривка тексту. Тип уроку: формування вмінь і навичок. До щему у серці, до терпкого солодкого щему Я кохаю Вкраїну, омиту прозорим дощем. Любов Забашта Хід уроку І. Організаційний момент Людському вдосконаленню немає меж. І ми не повинні  зупинятися ні у своєму…
Тема: Олександр Довженко. Розповідь про видатного українського     кінорежисера й письменника. «Зачарована Десна» — твір про великий і красивий світ дитинства Сашка Мета: ознайомити учнів із найважливішими фактами з біографії О. Довженка, його творчими здобутками, дати поняття про кіноповість як жанр художньої літератури ; розвивати навички сприймання тексту на слух та його аналізу; удосконалювати вміння виразно читати описи (пейзажі, портрети), монологи;формувати ціннісне ставлення особистості до природи, до духовних пріорітетів. Тип уроку: формування вмінь і навичок. Обладнання: портрет О. Довженка, вислови відомих людей (слайд-шоу),фото -     колаж фотографій О. Довженка, аудіозапис фільму «Зачарована Десна», аудіозапис мелодій, текст повісті «Зачарована Десна», літературознавчий словник Епіграф:                                                       «Зачарована Десна» -- енциклопедія                                                                          сільського…
Тема. Вогонь і надія Лесі Українки. Мета: систематизувати знання учнів про життя і творчість Лесі Українки; сформувати цілісний образ Лесі Українки – мисткині, жінки й патріотки – як прикладу для  наслідування; вшанувати пам’ять української поетеси Лесі Українки. Форма проведення виховного заходу: літературно-мистецький вечір, присвячений 145-й річниці з дня народження української поетеси Лесі Українки Обладнання: портрет Лесі Українки; плакат «Україна нині не має поета, щоб міг силою і різносторонністю свого таланту зрівнятись з Лесею Українкою»(І. Франко); книжково-ілюстративна виставка. І ведучий Ти себе Українкою звала, І чи краще знайти ім’я Тій, що радістю в муках сіяла, Як вітчизна велика твоя. (М. Рильський)…
Урок позакласного читання 5 клас Тема. Ірен Роздобудько. «Що може пензлик?» Історія про Катрусю Білокур Мета: ознайомити п’ятикласників із твором сучасної української письменниці І.Роздобудько, дати уявлення про дитячі роки української художниці Катерини Білокур; розвивати навички переказувати твір, характеризувати героїв, уміти виділяти головне; виховувати спостережливість, прагнення пізнавати нове і незвичайне, прищеплювати любов до мистецтва. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Обладнання: тексти оповідань, дидактичний мультимедійний матеріал, репродукції картин К.Білокур, запис пісні «Чи я влузі не калина була?» у виконанні Оксани Петрусенко, путівник учня, картки самооцінювання. Випереджувальні завдання: прочитати розділи «Про те, як Катруся розмовляла з квітами», «Катруся робить пензлика», «Як Катруся…
Слайд №1 Тема. Звертання. Поширені і непоширені звертання. Розділові знаки при звертанні. Тренувальні вправи. Мета: -         поглиблювати знання про звертання, аналізувати їхню стилістичну роль; -         правильно інтонувати речення зі звертаннями, розставляти розділові знаки; -         удосконалювати вміння визначати спосіб морфологічного вираження звертань; -         розвивати творчі вміння перебудовувати прості неускладнені речення на речення зі звертаннями; -         розвивати культуру спілкування; -         виховувати любов до України, почуття відповідальності за долю своєї держави. Тип уроку: урок застосування здобутих знань, умінь і навичок (удосконалення мовної і мовленнєвої компетенцій). Епіграф уроку:                                                                                                                                        Можна все на світі вибирати, сину,                                                                      Вибрати не можна тільки Батьківщину.                                                                                                        Василь…
                           Конспект уроку з української літератури в 11 класі Підготувала вчитель ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» Пиріг О. І. Тема:   Творчий шлях Богдана-Ігоря Антонича. Аполітичність, наскрізна  життєствердність, метафоричність і міфологізм поезії. Вірші "Автопортрет", "Вишні" Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом поета-митця; допомогти школярам усвідомити ідейно-художнє багатство та естетичну красу поезій Антонича; поглиблювати вміння визначати головні  мотиви, ідеї, художні засоби, коментувати їх, давати власну оцінку; розвивати вміння працювати з додатковими джерелами, створювати буклети; удосконалювати дослідницькі вміння, навички проектної діяльності; вдосконалювати компетенції саморозвитку та самоосвіти; сприяти формуванню життєлюбства,…
 Тема. Повторення та узагальнення вивченого про речення з однорідними  членами. Мета: повторити й узагальнити все вивчене про речення з однорідними членами; продовжувати працювати над удосконаленням вміння    знаходити речення з однорідними членами, узагальнюючими словами, різними рядами однорідних членів в одному реченні; розвивати і    удосконалювати вміння правильно ставити розділові знаки при     однорідних членах речення, інтонувати речення з однорідними       членами, знаходити і виправляти помилки на вивчені правила,          конструювати речення і будувати висловлювання; розвивати   комунікативну та соціальну компетенції, компетенцію продуктивної творчої діяльності; виховувати ціннісне ставлення до історії та     культури свого народу. Засоби навчання: роздавальний матеріал, підручник з…
Форми дієслова : неозначена форма , особові форми , дієприкметник , дієприслівник , безособові форми на –но , -то ( загальне ознайомлення) Мета : поглибити й систематизувати знання учнів про дієслово ; ознайомити учнів з особливими формами дієслова , формувати вміння школярів вирізняти особливі форми дієслова в реченні ; вчити доречно використовувати їх у мовленні ; збагачувати словниковий запас ; удосконалювати культуру усного й писемного мовлення ; розвивати у дітей уміння аналізувати , порівнювати ; виховувати любов до рідного краю , історичного минулого нашої країни , творчої спадщини Т.Г.Шевченка. Тип уроку : урок засвоєння нових знань ( формування мовної і…
Сторінка 16 із 17