Урок-літературознавче дослідження Мета:        розкрити особливості імпресіоністичного стилю М.Коцюбинського; допомогти розібратися у своєрідній образній системі; з’ясувати причини настрою ліричного героя, його подібність з автором; подати десятикласникам ще один спосіб психофізіологічної розрядки (спілкування з природою наодинці). Література: Коцюбинський М.М. Твори у 2 т. - К.: Наук. думка, 1988. - Т. 2: Повісті і оповідання (1907-1912). Статті та нариси. - 496 с. Кузнецов Ю.Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ - початку ХХ ст.: Проблеми естетики і поетики. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. - 304 с. Аплаксіна О. Сторінки спогадів // Голос України. - 1993. - 30 січня. - № 18 (518).…
Мета:        ознайомити школярів із живописною спадщиною   Кобзаря, викликати інтерес до цієї важливої сторінки його тяжкої і славної долі, навчити сприймати і розуміти твори мистецтва. Х  і   д       у  р  о  к  у          І Етап орієнтації          1. Мотивація наступної діяльності учителем, позитивна настанова на працю.          2. Орієнтація учнів у місці конкретного заняття в цілісному розділі.          - Якими були перші кроки Тараса в малюванні?          - Чого навчивсь у художника Ширяєва?          - Коли познайомився з Карлом Брюлловим?          - Якими були успіхи Шевченка -студента Петербурзької Академії художників?          3. Перегляд уроку про Шевченка-художника (уривок на 5 хвилин про Київський…
   Шукайте цензора в собі…( Л. Костенко )    Мотивація          Проблемна ситуація: У кого з героїв п’єси І.Франка “Украдене щастя” украдено щастя? (2-3 відповіді учнів)          Слово вчителя:          Для того, щоб розв’язати дану проблему, ми маємо попрацювати над змістом найвизначнішого драматичного твору письменника і показати мистецтво І.Франка в розкритті соціально-психологічного конфлікту, виступити в ролі суддів від свого імені, спробувати свої сили в ролі обвинувачів та обвинувачених.          Обладнання: виставка творів І.Франка, ілюстрації до п’єси “Украдене щастя”, відеозапис твору. Хід  уроку          І. Організаційний момент          ІІ. Оголошення, представлення теми та очікуваних результатів          Слово вчителя: “Сформулювати мету сьогоднішнього заняття…
Мета: опрацювання зміст уривків з роману, вміщених у підручнику з української літератури; вчити учнів виділяти головне, визначати ідейно-тематичний зміст прочитаного; розвивати логічне мислення шестикласників, уміння аргументувати свої висловлювання; виховувати почуття дружби, взаємодопомоги, любові до рідних, природи. Обладнання: ілюстративний матеріал. Тип уроку: урок – рольова гра, урок вивчення нового матеріалу.      Епіграф:                            Дружба! Велике це слово-дружба!      Може, найбільше з усіх людських                                                                                                   В. Нестайко Перебіг уроку І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 1) Переперевірка домашнього завдання: -         Хто такий тореадор? (Головний учасник бою биків в Іспанії і в країнах Латинської Америки, який шпагою має завдати бакові смертельного удару). -         Чому…
Мета: повторити та узагальнити вивчене про частини мови, формувати вміння розпізнавати в реченнях частини мови, розрізняти самостійні та службові частини мови; розвивати увагу та спостережливість, культуру усного та писемного мовлення; виховувати потребу відчувати й цінувати красу природи. Тип уроку: урок повторення, узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок (формування мовленнєвої компетенції). Засоби навчання: підручник, роздавальні матеріали, ІКТ. Епіграф до уроку:  Дивосвіт, дивосвіт… Хто придумав оцей світ? Землю красну отаку У зеленому вінку? Всі ці квіти, і ліси, І пташині голоси? Ліс, і річка, і поля – Це ж усе моя земля! Л. Забашта                                           Перебіг уроку І. Організаційний етап. ІІ.…
  Тема. Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України. Мета: домогтися розуміння учнями значення мови у житті суспільства, ролі української мови як державної  в Україні; розкрити поняття мовлення, види мовленнєвої діяльності; викликати інтерес до мовних проблем; виховувати національну гідність, повагу до мови як національного скарбу  й символу державності. Обладнання: тлумачні словники, схеми «Українська мова» і «Види мовленнєвої діяльності». Хід уроку І. Вступне слово вчителя. Дорогі друзі! Усі ви любите казку Р.Кіплінга «Мауглі». Про що вона? Очевидно, вам відомі випадки з життя, коли діти зростали серед диких тварин. Повернені в суспільство, ці діти так і не змогли стати…
Урок №4 Тема.Протистояння добра і зла в казці. Виокремлення в ній найнапруженіших епізодів Мета: визначати напружені епізоди драми-казки, ознайомити учнів із поняттям гіпербола; виховувати силу духу, волі, вміння боротися і перемагати;розвивати навички виразного читання за ролями, переказу й коментування драматичного твору, характеристики героїв, висловлювати власну думку про них. Тип уроку:формування і вдосконалення вмінь та навичок. ТЛ:гіпербола.                                                      ПЕРЕБІГ  УРОКУ Організація класу Повідомлення теми та мети уроку Робота із змістом казки   Перевірка  усвідомлення змісту драми-казки.Цифровий диктант Відповідь «ні» - 0, відповідь «так» - 1. 1)    Князь із Княгинею сумували, бо Змій напав на їхні землі. (0) 2)    Посланець Змія був «чорний…
Урок №3 Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка». Драматичний твір на тему народної казки Мета: на прикладі драми-казки Олександра Олеся «Микита Кожум’яка» ознайомити з поняттям «драматичний твір» і його особливостями;опрацювати ідейно-художній зміст твору, визначити його тему та ідею; розвивати вміння критично сприймати художні оповіді, набувати навичок історичної правди про долю землі, народу. Тип уроку:засвоєння нових знань і формування вмінь. ТЛ:драматичний твір і його побудова.                                                      ПЕРЕБІГ  УРОКУ I. Організація класу                        II. Перевірка домашнього завдання Бесіда за запитаннями    1. Чому Олександр Олесь назвав збірку “Княжа Україна”? Коли вона була надрукована?    2. З яких джерел брав письменник матеріал для своєї книги?   …
Сторінка 12 із 17