Тема: Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові (1(5) клас). Культурологічна лінія: “Коли ще звірі говорили” (за казками І. Франка). Мета: навчити гімназистів визначати речення із прямою мовою, вживати потрібні розділові знаки в реченнях із прямою мовою; правильно вживати в мовленні речення із прямою мовою; розвивати вміння розуміти прочитане, послідовно викладати думки, стисло передавати основне, усувати мовні недоліки; виховувати повагу до рідної мови, літератури, позитивні моральні риси характеру. Епіграф уроку: Я всіх питав із щирою душею: «Яку ви любите найбільше мову?» І всі відповідали: «Ту, що нею Співала рідна мати колискову». Дмитро Білоус Тема і мета уроку зашифрована у тайнописах…
Тема: Дарунок Долі та вміння ним скористатися як основна думка казки «Близнята»І. Липи. Поведінка братів-близнят – різні життєві шляхи, взірці власного вибору. ТЛ: прозова мова. Мета: вміти пояснити сенс дарунків Долі; навчити учнів коментувати особливості вдачі братів; розвивати уміння аналізувати описувані автором ситуації; формувати в учнів активну життєву позицію; розвивати вміння висловлювати власну думку та обстоювати її. Тип уроку: комбінований. Обладнання: портрет І. Липи, текст твору «Близнята», дидактичний матеріал, презентація, кросворд, яблука. Перебіг уроку I. Організаційний момент. II. Актуалізація опорних знань у формі бесіди за питаннями: На минулому уроці ми з вами познайомились з казкою Івана Липи «Близнята» і цікавими…
Тема: М. Стельмах, «Гуси-лебеді летять». Символ образу гусей-лебедів. Єдність світу природи і світу дитячої душі. ТЛ: символ. Мета: охарактеризувати світ природи та світ дитячої душі; пояснити роль образного бачення світу в житті людини, розкрити символіку образу лебедів; виховувати любов до навколишнього світу. Цілі: Учні знатимуть: особливості мови твору; зміст поняття символ, що символізують лебеді в фольклорі та літературі. Учні вмітимуть: пояснювати, як у творі поєднуються світ природи і світ людини; розкривати алегоричний зміст образу лебединої зграї; висловлювати власне ставлення до прочитаного; відрефлексувувати та оцінювати роботу в групах. Тип уроку: урок формування і засвоєння нових знань. Обладнання: проектор, магнітофон, підручник, ілюстрації…
Тема. Іван Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Проблема влади грошей, бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи Мета:      на прикладі твору Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч» навчати учнів характеризувати образ Герасима Калитки та образи інших дійових осіб; визначати проблеми, порушені у трагікомедії, розуміти їх актуальність для сучасного життя; розвивати вміння логічно мислити, спостерігати, узагальнювати, висловлювати думки, викликані прочитанням твору, робити висновки; виховувати усвідомлення того, що бездуховність – прояв зла у житті людини. Тип уроку: урок формування вмінь і навичок. Засоби навчання: текст твору, портрет Івана Карпенка-Карого, мультимедійні засоби. Епіграфи до уроку: Звичайно, існують люди, для яких гроші понад усе, це люди, які ніколи не…
Тема. Сходинками до краси. Діалогічне й монологічне мовлення.    Мета. Узагальнити й систематизувати знання про спілкування,   види мовленнєвої діяльності; повторити основні правила спілкування; розвивати мовне чуття, вміння активно користуватися лексичним багатством української мови; виховувати культуру поведінки, любов до рідної мови, дбати про її культуру. Тип уроку. Урок-подорож Обладнання. Методична та художня література, таблиці. Хід уроку Вчитель. Сьогодні у нас незвичайний урок: Сьогодні ми зробимо ще один крок В країну прекрасну, в країну чудову, Що нас так чекає й збагачує мову, Отож, ми сьогодні побуваємо в чарівній країні Слова. А слово за словом - зложиться мова. Щоб подорож була цікавою й…
Тема. Пряма мова. Діалог. Цитата. Розділові знаки при прямій мові, діалозі, цитаті Мета. Повторити, узагальнити та закріпити знання про пряму мову, її різновиди. Систематизувати навички розстановки розділових знаків у реченнях з прямою мовою, при діалогах, цитатах. Методи, прийоми і форми роботи. Методи «Мікрофон», бесіда, робота в групах, прийом створення проблемної ситуації, бесіда, робота з таблицею, метод тренувальних вправ, робота з текстом (метод «Вчу навчаючись»), лінгвістична гра. Тип уроку. Узагальнення і систематизація знань. Обладнання. Роздруки текстів, підручники, таблиці, схеми, ПК, схема-алгоритм, ілюстрації, мультимедійна установка. ПЕРЕБІГ УРОКУ Вчитель. Доброго дня, діти. Сьогодні у нас незвичайний урок. Він присвячений матінці-природі. (Слайд 2 )…
Тема. Тренувальні вправи. Написання не- з іменниками. Мета. Повторити, узагальнити й систематизувати вивчене про написання не- з іменниками ; використовувати іменники з не- у власних висловлюваннях; дбати про рідну мову; виховувати любов і повагу до Великого Кобзаря, його творів. Тип уроку - урок узагальнення й систематизації знань. Тип уроку. Узагальнення і систематизація знань. Обладнання. Підручники, словники, таблиці, ілюстрації, мультимедійна установка.    Епіграф уроку                                                                  Ну, що б здавалося слова…                                                                  Слова та голос – більш нічого.                                                                А серце б’ється – ожива.                                                                Як їх почує!...                                                                                  Т. Шевченко.                                          Перебіг уроку І.Організаційний момент. Учитель. Доброго дня, діти , шановні…
Тема.  І. Франко «Фарбований Лис» Мета. Зацікавити п’ятикласників творчістю І.Я.Франка, з’ясувати зміст казки, вчити школярів складати характеристику дійових осіб, виявляти особисте ставлення до прочитаного, поповнювати знання з теорії літератури, розвивати навички виразного читання, за дійовими особами. Тип уроку: урок-подорож. Обладнання: портрет І. Я. Франка, карта України. Хід уроку Епіграф Не тим цікава байка-казка, що говорить неправду, а тим, що під лушпиною тої неправди криє, звичайно, велику правду. Говорячи ніби про звірів, вона одною бровою підморгує. Іван Франко.                                                 …
Сторінка 17 із 17