ТЕМА. Стилістичні засоби лексикології.        МЕТА: узагальнити і систематизувати  знання з теми «Стилістичні засоби лексикології, розвивати навички пояснення й обґрунтовування  найскладніших орфограм та пунктограм, здійснювати лексичний аналіз слів, навички роботи із словниками та додатковою літературою,виховувати повагу до рідної мови, до  людей, які займаються  популяризацією української мови на рідних теренах. ТИП УРОКУ. Узагальнення й  систематизації знань. Форма проведення уроку. Гра - урок. Засоби навчання : ПК, мультимедійні засоби, роздавальні і дидактичні матеріали, орфографічний і тлумачний словники,ключі до перевірки завдань, підручник.  Епіграф до уроку                                                                                                 Усі слова – співучі струни ,                                                                                           Коли під майстровим смичком                                                                                                                        М.Рильський                                                  Перебіг…
Тема. Андрій Малишко «Стежина» («Чому,сказати, й сам не знаю…»), «Вчителька». Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в поезіях А.Малишка. Виразне і вдумливе читання поезій Мета: поглибити знання про поетичну та пісенну творчість А.Малишка;вдосконалити уміння аналізувати поезію, зокрема «Стежина», «Вчителька»;- розкрити зміст народнопоетичних символів; розвивати увагу, культуру зв’язного мовлення; виховувати повагу до рідної домівки, батьків, національних традицій, навчитися виразно і вдумливо читати поезію. Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь Обладнання: портрет А.Малишка, аудіозаписи пісень поета, дидактичний матеріал  Епіграф: Я серце й душу в пісню переллю  (А.Малишко) Перебіг уроку І. Організаційний етап. 1.Вступне слово вчителя         Наш сьогоднішній урок - урок нової зустрічі з пісенною…
     Тема. Доконаний і недоконаний вид дієслова      Мета: знайомити учнів із доконаним і недоконаним видами діє   слова; сформувати вміння розрізняти дієслова доконаного    та недоконаного виду; удосконалювати вміння граматично  правильно вживати види дієслова в усному та писемному   мовленні;підвищувати мовленнєву культуру школярів;  за допомогою мовленнєво- комунікативного дидактичного    матеріалу виховувати повагу учнів до рідної мови та культурної  спадщини  українського народу.  Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок (формування     мовної  та мовленнєвознавчої компетенцій). Засоби навчання: підручник, роздатковий дидактичний матеріал,     узагальнююча  таблиця «Види дієслова»  Епіграф до уроку:                     Ти постаєш в ясній обнові,                                                     Як пісня линеш, рідне слово,                                                     Ти наше…
Тема.Розділові знаки при звертанні.Тренувальні вправи. Мета: повторити й узагальнити вивчене про звертання, їх стилістичну роль; розвивати вміння виділяти в реченнях непоширені й поширені звертання, правильно інтонувати речення зі звертаннями; формувати загальнопізнавальні вміння визначати спосіб морфологічного вираження звертань; удосконалювати творчі вміння складати речення зі звертаннями за      опорними словами, за моделями, використовувати звертання в    усному і писемному мовленні; виховувати любов до рідної мови, краю, в якому народився, плекати   пошану до співрозмовників. Тип уроку: повторення, узагальнення знань, формування практичних умінь і  навичок ( урок- подорож) Засоби навчання: підручник, мультимедійна презентація, фото і відеоматеріали Форми роботи: бесіда, діалог, індивідуальна робота на картках,…
  Тема:  «І благословен я був між золотим сонцем і зеленою землею…»  Мета:      розкрити причини, що спонукали письменника до написання      новели;    підкреслити взаємозв’язок образів природи, музики та художнього    твору;    виховувати в учнів почуття гармонії між людиною та природою;    заохочувати до висловлення власних думок про сенс буття. Тип уроку:  урок - психологічне дослідження за новелою   М.Коцюбинського « Intermezzo» Обладнання: твори письменника, репродукції картин, аудіоматеріали.  Епіграф: Сонце! Я тобі вдячний.  Ти сієш у мою душу золотий   засів (М.Коцюбинський).    Перебіг уроку І.Мотивація навчальної діяльності( формування мотиваційно – вольової компетентності).     1.На дошці розміщена кольорова гама з…
Тема : Г.Малик. «Незвичайні  пригоди  Алі   в  країні  Недоладії». Морально-етичні проблеми   в  казці: добро  і  зло,  відповідальність  за  свої  вчинки,  уміння   долати  перешкоди   на  шляху  до  мети. Урок  підготувала  вчитель української  мови  та  літератури  ЗОШ  І-ІІІ  ст. .№27  Сава  І.Б. Мета:  навчити  учнів  аналізувати  казку,  визначати   основну думку  твору;  розвивати  навички   виразного  читання,  навички   висловлювати  власні  думки; виховувати  позитивні  риси  характеру. Тип  уроку:  урок  засвоєння  нових знань. Засоби  навчання:  підручник,  ілюстрації  до  твору,  роздавальний  матеріал,  сигнальні  картки  червоного й  зеленого  кольорів,  проектор.                            Перебіг   уроку І. Організаційно-мотиваційний  етап. ІІ.  Перевірка   домашнього   завдання. ІІІ. Повідомлення  теми,  цілей  і  завдань   уроку. Мотивація …
  Тема:  Література рідного краю. Сторінки життя Іванни Блажкевич.                                      Огляд її творів для дітей     Мета: ознайомити учнів із життям та творчістю Іванни Блажкевич,  її найкращими творами для дітей, розвивати емоційну та  чуттєву  сферу п’ятикласників, їхні пізнавальні та творчі здібності, навики виразного читання; виховувати любов до поетичного слова, доброту, бережливе   ставлення до природи, рідної землі.   Обладнання: презентація, збірки дитячих книжок І. Блажкевич.   Тип уроку: урок-екскурсія                                          Перебіг уроку  Організаційний момент.   Мотивація навчання.           Сьогодні, діти, ми з вами вкотре повернемося у маленьку, чарівну, казкову країну дитинства, яку полюбляють не тільки малюки, а й дорослі, погортаємо сторінки дитячих творів Іванни…
                                                                                               Тема: Література рідного краю. Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка Мета: познайомити учнів із геніальним земляком ―  етнографом, його творчим доробком, розвивати навички виразного читання, дослідницько- пошукової роботи; виховувати шанобливе ставлення до митців рідного краю, формувати естетичні смаки, любов і повагу до фольклору­ ― духовної спадщини нашого народу. Тип уроку: урок-екскурсія (формування…
Сторінка 13 із 17